Månedens Fisk

Månedens Fisk April 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2024 har vi udvalgt Helge Harder´s flotte havørred på 5,65 kg og 82 cm fanget på sydkysten 7. april.

April er en måned havørredfiskerene ser særligt frem til, når der med stigende temperaturer igen kommer liv i vandet kystnært havørreden kan jage på.
April startede også lovende.
Men en efter en uge hvor der dagligt blev meldt om gode fangster med mange fisk over de 60 cm faldt temperaturen, og fiskeriet gik i en periode næsten helt i stå, indtil temperaturen igen steg den sidste del af måneden.

Det gav en rimelig slutning på måneden uden at leve helt op til de forventninger man har til fiskeriet sidst i april.
En havtemperatur der lige nåede op på 6 grader inden vi gik ind i maj siger en del om en kold april.


Flemming Nielsen med flot havørred på 3,45 kg og 69 cm. Ny andenplads på listen med årets Bornholmerørreder.

Månedens fangster var i vid udstrækning flidspræmier til gæstende fiskere.
Men der sneg sig dog et par Bornholmerørreder ind. I top 3 blev det Flemming Nielsen der blev ny mand på andenpladsen, med en god fisk på 3,45 kg og 69 cm.


Jesper Gammeljord fra Vejle med flot bombe på 3,3 kg og 66 cm.

For mange havørredfiskere har 2024 hidtil været tilbagegang i fiskeriet.
Men for Jesper Gammeljord og hans makker Allan fra Vejle blev det et vendepunkt efter flere år hvor bornholmerturen bød på dårligt fiskeri under svære forhold.
Fem fisk på små to fiskedage blev det til i år.
Her iblandt en flot bombe på 3,3 kg og 66 cm.
Den gamle regel: man skal være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Det svage fiskeri skyldes sandsynligvis mange samspillende faktorer, hvor den dårlige miljøtilstand i havet nok er den altovervejende årsag.
Og trods det svage fiskeri, tyder manges observationer på at fisken er tilstede, men at den blot ikke går til hug.
Fiskerriet har altid været foranderligt, og lange perioder uden fangst kender de fleste havørredfiskere til.

Og når vi ser på månedens fangstrapporter, er der mange fiskere der har haft godt fiskeri i april.

Især de gæstende fiskere har meldt ind med gode fangster.
Flid og opsøgende arbejde har stor betydning for succes.
Men vi skal ikke glemme at mange gæstende fiskere er dygtige fiskere, der for manges vedkommende har gæstet øen gennem mange år og kender fiskevandet lige så godt som de lokale.
Vi er meget glade for de kvitterer for deres besøg med de gode fangstrapporter.


2. april. Lars Mumm fra Tyskland med god fisk på 1,3 kg og 51 cm fra sydkysten.


19. april. Mathias Otto fra Tyskland. Fin overspringer fra sydkysten på  3,57 kg og 75 cm


23. april. Martin Surmann fra Tyskland med en af de store. 80 cm havørred med en vægt på 4,3 kg fanget på østkysten.

Og det var også en af de gæstende fiskere, Helge Harder fra  Tyskland, vi har udvalgt til Månedens Fisk April 2004.

Med en fisk Helge beskriver som sit livs fangst, en havørred på 5,65 kg og 82 cm, der efter en lang fight på mere end 15 minutter med mange udløb, og det forfærdelige øjeblik med løs line hvor man tror man har mistet fisk fordi den løber mod én, så endelig fik storørreden landet med hjælp fra makkeren Lars Mumm.
Harald slutter sin fangstrapport med et "på gensyn".

Vi glæder os sammen med Helge over den gode fangst og den oplevelse det er at fange en af de helt store og flotte havørreder øens kyster trods alt jævnligt kaster af sig.

Vi siger tillykke til Helge med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Marts 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2024 har vi udvalgt Michael Wille´s flotte havørred på 4,2 kg og 72 cm fanget på østkysten 15. marts.

Den første forårsmåned smagte lidt af forår, uden at levere varen.
Månedens vindforhold forholdt sig i det moderate, og de mange dage med regn blev suppleret med mange dage med sol. Temperaturen kom kun enkelte nætter under nul og vi skulle hen til slutningen af måneden, med enkelte undtagelser, inden temperaturen kom op og blev tocifret. Vi gik ud af måneden med en havtemperatur på lige under 5 grader.

Med en isfri marts var der mulighed for en slutspurt i jagten på søens store gedde-madammer inden fredningen 15. marts.

Det blev til fulde udnyttet af Mikkel Frimann fra Rønne, der fik krogen i en de helt store i Kaolingraven d. 5. marts.
Med en skallle som agn landede Mikkel en flot rogntung madamme der strakte sig over 111,5 cm på målebåndet.

Det er så godt at se at vi har fået en generation af unge fiskere der tager geddefiskeriet i søerne alvorligt og præsenterer os for de gode fangster der er at gøre. Potentialet synes at have været lidt overset i mange år.
Men det er nok også en naturlig udvikling.
De mange kommunale søer hvor fiskeriet blev givet frit for omkring 25 år siden, var for mange vedkommendes gamle grus- og lergrave, der for ca. 35 år siden var tørre. De har gennemgået en god udvikling der har givet gode bestande af fisk. Det har givet mange nye gode muligheder for søfiskeri.

På kysten var det hele måneden ganske svært at få havørreden i tale.
I det kolde vand blev der ofte spottet fisk der fulgte agnet, uden at ville gå til det afgørende hug. Og gjorde den, var det ofte et halvhjertet forsøg der ikke gav en effektiv krogning.

Men selv når det er svært, bliver der trods alt fanget fisk.
Og lidt bemærkelsesværdigt er det. at vi var helt fremme i marts inden mere eller mindre restituerede nedgængere fyldte godt i fangsterne.


Niels Jørgen Olesen fra Charlottenlund med udleget fisk på 82 cm. Det er godt at de helt store fisk er der ude et sted. Og at de deltager i legen.

Men der blev altså trods de svære forhold også fanget fine blankfisk.

Blandt andet blev antallet af kandidater til den årlige præmietur for årets Bornholmerørreder udvidet med nogle gode fangstmænd.
D. 7. marts kom der ny mand på førstepladsen, da Elvir Rakovic fra Rønne tilmeldte en god fisk fra sydkysten på 3,65 kg og 70 cm.


Elvir Rakovic fra Rønne ny få førstepladsen om årets Bornholmerørreder. Flot fisk fra sydkysten på 3,65 kg og 70 cm.


Kenneth Jensen har også lagt billet ind til præmieturen med en god fisk på 1,7 kg og 55 cm fluefanget på sydkysten 2. marts.


Admel Rakovic fra Rønne med endnu en god Bornholmerørred. 1,35 kg og 51 cm fra sydkysten 3. marts.


Svend Jensen fra Nexø kom også på listen med årets Bornholmerørreder med en solid fisk på 2,5 kg og 63 cm fanget på østkysten d. 18. marts.

Ellers må vi i vid udstrækning se i øjnene, at det er de flittige gæstende fiskere der kan præsentere de rigtigt gode overspringere.
At de er gæstende fiskere, er ikke ensbetydende med at de er ukendte med vandet.
Mange af dem er kommet på øen i meget lang tid, og har i vid udstrækning vist at de kan noget.
De er flittige, men det er år efter år de melder om rigtigt gode fisk.


Dusan Valihora fra  Slovakiet med endnu en god fangst på øen. 2,5 kg og 64 cm fanget på sydkysten 14. marts.


Milos Bodnar fra Slovakiet har i nogle år været på øen i marts og fanget gode fisk. Her 2,9 kg og 66 cm fra sydkysten 15. marts.


Jan Dobias fra Slovakiet har også god erfaring med øens fiskeri. 2,6 og 1,9 kg på 63 og 58 cm fra sydkysten 22. marts.


Endnu en stærk slovakker på genbesøg. Ján Vida med god fisk på 2,5 kg og 66 cm fanget på sydkysten 19. marts.

Michael Wille fra Tyskland har vi også set før. Han blev noteret for en god fisk på 4,5 kg marts sidste år..
Med månedens største overspringer på 4,2 kg og 72 cm kvitterer vi for det gode gennemsnit med at kåre den fine havørred til Månedens Fisk Marts 2024.

Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Februar 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2024 har vi udvalgt Michael Schimpl´s flotte overspringere på 4,6 kg og 75 cm og 4,2 kg og 73 cm fanget på sydkysten 19. og 20. februar.

Et par uger ind i februar fortsatte det kølige vejr fra januar.
På kysten blev der ikke fanget mange fisk. Og når der blev fanget en, vidnede de tomme maver om det ringe fødeindtag, der nok er en stor del af forklaringen.

Trods det kølige vejr, holdt temperaturen sig for det meste over frysepunktet, hvilket gav muligheder i øens søer og moser.

Vinterfiskeriet efter gedder har ofte vist sig at byde på nogle velvoksne af slagsen.
Trods alt tyder på det især er om vinteren de store gedder er tilgængelige, har øens fiskere ikke udnyttet det i større grad.

Men det lader til der er en generation af unge geddefiskere der virkelig går til den.
Det er nogle fine fangster de unge fiskere har præsenteret os for de seneste par år.
Og de har fået øje for de gode muligheder der er for at komme til de velvoksne gedder i det kolde vand op til fredningsperioden.


Callum Martin fra Gudhjem er en af de unge fiskere der har gjort fine fangster af gedder. Nu også en vintergedde. Flot gedde på 104 cm fanget 4. februar i sø ved Klemensker.

I Ørredsøen er der også gode muligheder i de kolde måneder.
De fleste fisk bliver udsat på den tid af året, hvor den høje temperatur gør dem svære at få til hug.
Det giver en stor pulje af store og stærke fisk til de kolde måneder.
Ud over at fisken smager godt lige fra vandet, så kan der være en stor sidegevinst, hvis man fanger en fisk der bærer rogn.


Muris Harbaš fra Nyker med god regnbueørred på 2,7 kg og 62 cm fanget i Sportdres Ørredsø 4. februar.


Hundestejler og tanglopper. Efter en lang periode med tomme maver, var der atter føde i ørredernes maver. Otto Gneist, 15. februar.

Midt på måneden kom der pludselig godt gang i den på kysten.
Temperaturen kom lige op hvor havørred og dens fødeemner igen fik gang i stofskiftet.

Typisk for det kolde vand, var det de stærke overspringere der havde kræfter til jagt kystnært.
Så sidste halvdel af måneden bød på mange gode dage der leverede flotte fisk.
Men stadig fortrinsvis efter en stor indsats, hvor pletterne med liv skulle opsøges.

På tre dage, fra 14. til 16. februar, blev månedens foreløbige top 3 i Årets Ørred fanget.
Alle tre årets konkurrences første fisk over 3 kg.


14. februar. Lasse Elsbøl fra Åkirkeby. 3 kg og 65 cm.


15. februar. Otto Gneist fra Rønne. 3,2 kg og 66 cm.


16. februar. Annette Dreyer fra Rønne. 3 kg og 68 cm.

Det blev tre af februars mange flotte overspringere omkring de 3 kg.

En indskydelse, måske de fine meldinger om havørred?, fik Michael Schimpl fra Tyskland til at aflægge øen endnu et besøg.
På første fiskedag 19. februar gjorde han så det han åbenbart er rigtig god til; han fangede lige en havørred der er lidt større end vi andres.
En flot overspringer på 4,6 kg og 75 cm havde taget blinket på sydkysten.

Og dagen efter kunne Michael så melde om en mindst lige så flot fisk.
Endnu en flot sydkystfisk havde taget blinket.
Denne gang 4,2 kg og 73 cm.
Godt nok er Michael er flittig. Men lidt held må han også være indehaver af.
Flot fisket.

Vi siger tillykke til Michael med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken.


19. februar. Michael Schimpl, Tyskland. 4,6 kg og 75 cm.


20. februar. Michael Schimpl, Tyskland. 4,2 kg og 73 cm.


Månedens Fisk Januar 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2024 har vi udvalgt Jonathan Sonne´s gedde på 104 cm og 8,7 kg fanget i Snorrebakkesø 25. januar.

Den tidlige vinter der allerede i december gjorde fiskeriet svært, holdt sit tag i januar.
Hvor vi ofte ser at fiskeriet dør ud hen i januar når kulden får fat, skete det allerede i december i denne sæson.

At måneden også blev blæsende med meget vekslende vandstand, gjorde det ikke nemmere at finde steder hvor der kunne fiskes i det ofte nærmest mudrede vand.

Der blev fanget lidt fine fisk til kystcuppen 7. januar, og sidst på måneden var der også et lille ryk i fangstrapporterne.
Ellers gik der dage og uge mellem de få fiskere der trods alt kastede sig ud i fiskeriet under de besværlige forhold kunne melde om en fisk der havde forvildet sig til hug.


Admel Rakovic fra Rønne med fin grønlænder indvejet ved kystuppen 7. januar. Det var Admels andet lod i kystcuppen. Det første, også en fin lille grønlænder, som han fiskede sig til i tredje afdeling, blev trukket ud som førstepræmie: Gavekort 6500 kr.


Asger Drachmann fra Rønne med dagens største fisk ved femte afdeling af kystcuppen. Flot overspinger fra Sose på 2,19 kg og 61 cm.


Midten af måneden kastede næsten ingen fisk af sig. Og så bliver man da glad når man ser sådan et trofæfoto fra kysten. Thomas Thornbech Hansen fra Pedersker med smuk overspringer på 2,4 kg og 61 cm fra østkysten 14. januar.


Sidst på måneden bød på nogle dage der gav lidt fisk. Jesper Schiøtt fra Sorthat med god fisk på 1,5 kg og 55 cm fanget nord for Hasle 28. januar.

Medens det meste af måneden var svær på kysten, stod det hårdere til i øens søer og moser. Der var der låg på meget af måneden.

Men en uges tid inden måneden rindede ud slap isen.
Og så er det som geddefisker om at være klar.
Lige når isen slipper kan der ofte opleves et hektisk geddefiskeri.

Så så snart der igen kunne fiskes, var Jonathan Sonne fra Svaneke på pletten lige så snart dagens skolepligt var overstået.
Allerede her sidst i januar begynder der at være lidt eftermiddag at gøre godt med.

Den trods alt sparsomme tid blev udnyttet på flydebroen i Snorrebakkesø, hvor en gedde tog efter få kast og leverede en god dramatisk figth.
Det er jo en god ting at få med på vej hjem fra skole.

Vi siger tillykke til Jonathan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk December 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2023 har vi udvalgt Lukas Holck´s flotte havørred på 2,035 kg og 60 cm fanget på Levka på årets sidste dag.

Decembers fangstrapporter bød på havørred, havørred og havørred.
Perioden med vinter der ramte os sidst i november, holdt lidt ind i december.
Den første uge af måneden bød på nogle blanke dage med frost.
Det fik de lidt større fisk ind at jage kystnært og blande sig det gode grønlænderfiskeri.


Nattefrost, sne der knaser under støvlerne og blanke havørreder. Per Clausen fra Rønne er en af dem der kan se det gode i den tid af året der kræver hue og vanter.

Det gode vinterfiskeri faldt sammen med kystcuppens tredje afdeling, hvor dagens fangst tydeligt illustrerede hvorfor vi fiskere ser frem til nattefrosten.
Ud af de indvejede fisk var lidt over halvdelen, 10 fisk ud af 19, over 50 cm.
Og de tre af dem over de 60 cm, hvor fisken betragtes som trofæfisk.


Fangsten i kystcuppens tredje afdeling 3. december.


Thorben Bülow fra Tyskland med flot trofæhavørred i snelandskabet 4. december. 3,1 kg og 66 cm fanget på sydkysten.


Endnu en flot trofæfisk til Michael Schimpl. 3,4 kg og 67 cm fra østkysten 14. december.

Efter en blank uge blev den mørkeste tid på året endnu mere dunkel, da solen stort set ikke kiggede frem de næste to uger. Fra 6. december til lillejuleaften er der ud over et par solstrejf ikke registreret solskin på øen.
Årets tre sidste uger var det vådt og blæsende, og temperaturen lagde sig på det kedelige niveau hvor det bare er vandkoldt.
Det er hverken befordrende for fiskernes lyst til at fiske, eller fiskenes interesse i at jage det vi præsenterer for dem.
Så fra midt på måneden blev der stort set ikke rapporteret fangster.
Først da vi fik en fangstrapport årets sidste dag fra unge Lukas Holck.


Bastian Viborg fra Rønne. Et af de unge mennesker der er velsignet med en bedstefar der kan redde det unge menneske fra et truende omsorgssvigt. Man skal jo lære at fiske.

Fiskeri er en af de særlige sportsgrene hvor alder ikke er afgørende.
Selvfølgelig vil man opnå de bedste resultater når fysikken topper.
Men de gode trofæfisk kan fiskes fra man kan styre sit grej og indtil benene en dag ikke kan bære en ud til vandet mere.

Og i år har vi set mange og rigtig gode fangster fra de helt unge fiskere.
De fine fangstrapporter med gode billeder af trofæfisk, og andre gode fangster, fra de unge fiskere sætter vi stor pris på.
Og det kvitterer vi for i kåringen af denne måneds vinderfisk.
En trofæfisk som en havørred på 60-plus centimeter er en fin fangst, uanset om den er 60, 67 eller 71 cm.

Så når vi ser en af de helt unge fiskere der i sit unge livs første havørredsæson melder ind med en af de fine trofæfisk taget på kysten, og så endda i en svær periode hvor selv de mest erfarne fiskere måtte vende hjem fra fisketurene uden fisk på tasken, så har vi valgt at se bort fra det centimetertyranni vi har det med at ligge under for.
Og kort og godt sige: Sejt gået, unge mand.


Lukas Holck fra Hasle med sin flotte trofæfisk på et godt trofæfoto der emmer af triumf og fiskeglæde.

Tillykke til Lukas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk November 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2023 har vi udvalgt Björn Schmitz´s flotte overspringer på 3,5 kg og 65 cm fanget på sydkysten 21. november.

Årets sidste efterårsmåned bød på rigtigt efterårsvejr, og sidst på måneden blev det helt vinterligt med sne og frost.

Det vandkolde vestenvindsvejr den første del af måneden, og en kyst med tydelige eftervirkninger af oktobers stormflod, var ikke specielt indbydende til fiskeri.
Fra hen mod midten af måneden, efter en god sjat af årets rekordregn, overtog østenvinden og temperaturen faldt så måneden sluttede med sne under støvlerne.


Solen skinnede d. 26. november, og ud over i de lunende solstråler kunne Jonathan Sonne varme sig med en god fangst i Snorrebakkesøen.

Trods den våde, kolde og mørke måned fik vi en enkelt fangstrapport fra søerne.

Måneden bød kun på 12 dage med mere end en times sol, og med mange dage hvor den slet ikke viste sig.
Og det var månedens eneste dag med mere en 5 timers sol der bragte en fangstrapport fra søerne.
Det blev da solen skinnede på Jonathan Sonne fra Svaneke d. 26. november, og han fik fisket en god gedde på lige godt en meter op af Snorrebakkesøen.


Thomas Rothe Wollny fra Rønne med et af to lodder han sikrede sig ved kystcuppens 1. afdeling 5. november. Revet ved Sandemandsgården bød på noget det gode grønlænderfiskeri vi nyder her i efteråret.

Den milde syd- og vestenvind den første del af måneden bød på rimeligt godt grønlænderfiskeri.
Fiskene var dog begyndt at være lidt reserverede i det efterhånden kølige vand, så der blev mistet mange yderligt krogede fisk.
Og spottet mange efterfølgere, der ikke ville mere end det.


Fint fangstbillede taget alene med våde og kolde fingre. Tobias Elfort fra Rønne med flot 65 cm havørred på 2,4 kg fanget på sydkysten d. 25 november ved solopgang.

Men da temperaturen hen mod midten af måneden faldt, rykkedes der alvorligt ved fordelingen mellem grønlændere og overspringerne.

Den gamle erfaring med at nattefrosten trækker de gode overspringere nærmere ind til kysten holdt igen i år.
Fra den 10. november og måneden ud var 5 af 6 fangstrapporter med havørred, fisk på over 60 cm.

I det nykolde vand er fiskene stadig reserverede. Det gav bombarda- og fluefiskerne en betyderligt større andel af fiskene.


Jesper Schiøtt fra Sorthat med flot fisk på 62 cm og 2,1 kg. Flot kold fisk med helt tom mave der formåede at svømme Jespers bombarda-fiskede flue op.

Björn Schmitz fra Åkirkeby er tydeligvis faldet godt til med det bornholmske kystfisker og har været flittig i efteråret.
Og at man passer sit fiskeri, er som regel det der giver pote.

Og lønnen kom som fortjent for Björn i løbet af november, hvor han d. 10. november kunne præsentere os for en flot fisk fra vestkysten på 65 cm og 3,25 kg, for så d. 21. november at rapportere om endnu en 65 cm flot overspringer.
Denne gang med 3,5 kg at gøre godt med.
Det er godt fisket.

Tillykke til Björn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Oktober 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2023 har vi udvalgt Callum Martin´s gedde på 110,4 cm og 10,6 kg fanget i Dammegårds mose d. 18. oktober.

Med oktober satte efteråret ind med mørke, blæsende og våde dage.
Og månedens historiske metrologiske hændelse blev en stormflod, der fortrinsvis ramte i de indre danske farvande, men også satte sit præg på fiskeriet omkring Bornholm det meste af måneden.


Thomas Rothe Wollny fra Rønne dørgede en fin makrel tæt på land ud for Blykobbe 9. oktober.

Småbådsfiskerne havde ikke så mange havdage at gøre godt med i det ustadige vejr.
Oktober bød stadig på lidt makreller.
Og sidst på måneden blev det tid for årets høstsild.
Sidst i oktober og ind i november trækker årets flotteste sild ind under øen for at gå på leg.
Det er store rogntunge høstsild i forel-størrelse. Der gælder det om at kende sin besøgstid i de dage uger de er tilgængelige.


Per Clausen fra Rønne med et par af de store flotte høstsild 22. oktober.


Rasmus Gudbergsen fra Årsdale kunne 12. oktober præsentere en af månedens regulære overspringere. Flot fisk på 63 cm.

På kysten kan man kompensere for det ustadige vejr og køre hen hvor man kan komme til for vind.
Men følgerne af stormfloden satte sit præg på fiskeriet øen rundt, hvor vandet mange steder var tykt af udvasket materiale.
Men med lidt god vilje, og det var der trods alt kystfiskere over måneden der fik mobiliseret, kunne det lade sig gøre at løbe nogle havørreder op ude på stranden.

Den heldige fisker kan løbe på fine regulære blankfisk, men ellers er oktober måneden hvor der bliver kroget nogle af de flotte fisk på gydevandring.
Andelen af undermålere er betragtelig i oktober.
Vi skal lidt ind i november inden størstedelen passerer de 40 cm hvor de så bliver til det fantastiske grønlænderfiskeri vi kan se frem til de kommende måneder.


29. oktober fangede unge Lukas Holck fra Hasle sin første havørred på kysten. Rigtigt stort tillykke til den unge fisker med den fine fangst.


D. 29. oktober afholdt BSF deres efterårstur til Almindingens moser. Der brillerede de unge fiskere også ved at udfiske de voksne. Her Niklas Hansen fra Østermarie med dagens vinderfisk på 7,3 kg og 93 cm.

I søerne er efteråret lig med godt geddefiskeri.
Med den faldende temperatur klarer vandet op, og med det går gedderne til den, når de i en meget aktiv periode benytter forholdene til at æde sig det sidste op til vinteren.
Og her er det traditionelt drengene og de unge mænd der særligt gør sig gældende.

Unge Callum har gjort sig til med fine fangster flere gange i år.
Og i oktober gjorde han det så igen med en flot storgedde på 110 cm og 10,6 kg.
Imponerende fangster den unge mand præsenterer os for.

Tillykke til Callum med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Callum Martin med sin flotte fangst i Dammegårdsmosen.


Månedens Fisk September 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk september 2023 har vi udvalgt Anders Jeppesen´s storkarpe på 18,4 kg fanget i Kaolingraven d. 25. september.

September skulle være første efterårsmåned, men sommeren fortsatte hele september ud med dagtemperaturer op omkring, og over, de 20 grader. Igen en måned med vejrmæssige rekorder.


I september blev det ofte i den nu korte aften, lige i solnedgangen og ind i skumringen, der var chance for Dagens Torsk og nogle sild.

Småbådene havde mange gode havdage i det stabile sommerlige vejr.
Fiskeriet var dog ikke lige så stabilt.
Mange af dagene kunne det være svært at finde de stimer der ellers har optrådt rimeligt stabilt i sommermånederne på 15 til 25 meter vand.
Mange dage dukkede der først stimer op hen mod og ved solnedgang, og med de korte septemberaftener blev det ofte kun til 15 -20 minutters fiskeri efter sild og Dagens Torsk.
Heldigvis har vi nu makrellen som supplement, og den viste sig sporadisk over hele dagen og reddede mange fisketure.


Måneden over var der makreller, men der var langt mellem de store stimer vi så i juli og august. Per Henriksen fra Rønne med fint eksemplar fanget 9. september.

Såvel fra småbådene som fra kystfiskerne meldes der om gode takter for havørredfiskeriet.

Umiddelbart, uden at have noget statistik, virker det som der er flere nulture i "sæsonen", vinterfiskeriet, end hvis man trækker i vaderne eller sejler ud i jollen i de varme måneder.
Så kan man tænke lidt over det.


Det er gode velnærede havørreder der fanges her oven på sommerens overflod af føde. Lars Kruse fra Nexø med flot fisk på 1,6 kg og 55 cm fanget ud for nordkysten.

Sommeren over og september med, er det især havørreder på 50 og op til knap 60 cm der har fyldt godt i fangstrapporterne. Og fra sidst på sommeren meldes der også jævnligt om undermålere.Forhåbentlig er det en forsmag på et godt fiskeri på en god bestand af fisk på omkring 60 cm og mere, sammen med det gode grønlæderfiskeri, de kommende måneder.Grønlænderfiskeriet har i flere år været forrygende i efterårsmånederne.
Umiddelbart tænker man, det er egen avl fra øens vandløb.
Det kan vi måske få et kvalificeret bud på efter denne sæson.
Kystcuppen leverer for størstedelen grønlændere.
Og i år vil der blive taget skælprøver fra de indvejede fisk, der så vil blive genetisk analyseret af DTU-aqua.
Forhåbentlig vil det give et statistisk materiale der kan give kvalificeret bud på det.


Smuk sommerørred fanget af Jonas Richter fra Tyskland 2. september. Fra 16. september ændrer sådan en sommerørred status til smuk farvet ørred.


Jonathan Sonne fra Svaneke med flot storkarpe fra Safirsøen.

Den sommerlige september har været en velkommen forlængelse af sæsonen for karpefiskerne.
Og det blev da godt nok udnyttet.10. september rapporterede Jonathan Sonne fra Svaneke om en tur med overnatning, hvor han efter en rolig nat først havde et run klokken ni formiddag med mistet fisk.
Men han fik chancen igen hen over middag.
Og det resulterede i et godt trofæfoto med en flot spejlkarpe på 11,4 kg.

En anden flot spejlkarpe præsenterede Mads Bjerregaard Kongsøre fra Rønne 17. september.
Den blev fanget i Stenbrudssøen, og vægten var minimum de 10 kg vægten kunne præstere.

Og så kunne Anders Jeppesen fra Svaneke d. 25. september melde om en af de helt store.
Planen var at fiske i Snorrebakkesø. Men med flyderingsfiskere i Snorrebakkesø, valgte Anders Kaolingraven i stedet.
Det blev en god beslutning omstændighederne pressede Anders ud i.
Inden den sidste af fire stænger var sat, havde Anders run, og kunne efter et sejt træk tilkalde en kammerat til at tage et trofæfoto der ydede fisken retfærdighed.
En flot spejlkarpe på 18,4 kg.

Tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk august 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2023 har vi udvalgt Silas Agregaard Nielsen´s fine torsk på 3,85 kg og 71 cm fanget på pirk ud for Rønne d.20. august.

Den regnfulde vestenvind fra juli fortsatte en uge ind i august og kulminerede med sommerstormen Hans.
Efter stormen gik vinden i øst i en periode med et markant temperaturfald. Havtemperaturen gik fra knap 18 til ca. 14 grader over stormen. Den kom dog op på over de 17 grader igen inden månedens udgang.


Borgedalssøen i Rø plantage lader til at levere godt fiskeri af karper i alle størrelser.
Callum Martin fra Gudhjem med flot skælkarpe på 4,3 kg fanget 2. august på majs.

Når ikke stormen lige raser, er der dejligt i skoven og ved søen i august måned.
I det lune vand er det højsæson for fredfiskene der er i gang med at æde sig til årets sidste tilvækst.
Det er der gode muligheder for at nyde her på øen.
Foruden de private vande der er mulighed for at få adgang til, er de mange søer både statsskoven og kommunen har givet frit fiskeri i, for de flestes vedkommendes rigtigt attraktive søer at fiske i.I august kom der et par rapporter der sammen med tidligere rapporter i år, indikerer at Borgedalssøen i Rø plantage er ved at udvikle sig til et attraktivt karpevand, der leverer karper i alle størrelser.
Og en rapport fra grusgraven i Robbedale viser at der stadig er store sudere at fange.
Søerne med frit fiskeri kan findes på henholdsvis kommunens og stasskovens hjemmesider.


Grusgraven i Robbedale. Suder på 54,5 cm fanget af Mie Buhr Karstens fra Svaneke 2. august


Kysten leverer også i august fine havørreder. Flot fisk på 50 cm fanget af Immanuel Steimel fra Arnager på sydkysten 19. august.

August bød også på nogle fine havørreder på kysten.
Kystfiskerne er ikke særlig flittige i sommermånederne, men de der trodser traditionen med at havørredfiskeri er en vinterting, viser at det er lidt synd og skam.
Sommerfiskeri efter havørred lever helt op til vinterfiskeriet. Og så er det altid fisk i topform der fanges i sommermånederne.
Den store forskel fra vinterfiskeriet, er at fiskeriet om sommeren fortrinsvis foregår i ydertidspunkterne morgen og aften. De lyse timer vi har ekstra om sommeren.
Og så har den teknologiske udvikling også gjort sit. De åndbare materialer der bruges til waders i dag, er langt mere attraktive at hoppe i her i sommervarmen end det vi fiskede i før i tiden.


Flot sommerørred fra Bøjerenden fanget af Morten Drews fra Nexø 28. august. D. 16. september ændrer sommerørreden sig overnite til en farvet ørred.

Småbådsfiskerne nyder også de mange muligheder der er i sommermånederne, og igen i august blev der rapporteret om næsten alt godt fra havet.I modsætning til kystfiskerne, har småbådene godt fiskeri også i dagtimerne når der skal fiskes havørreder.
Det er især i overgangen fra det kystnære til det dybere vand at havørreden skal findes i sommermånederne. Oftest mellem de 6 til 15 meter vand, og hvilken del af spektret vil så afhænge af temperatur og lokale forhold.


Havørrederne tager godt for sig af sommerens overflod af føde i august. Tromletyk ædedolk fanget af Michael Hansen fra Birkerød på blink efter dipsydiver på 10 meter vand 13. august.

Det lader til at det fantastiske makrelfiskeri vi har set de seneste år, også i år toppede i juli.
Dog var der med lidt flid og tålmodighed stadig muligt at løbe på gode stimer med makreller.Der er tendens til fiskeriet på makrel, sild og torsk stagnerer i august.
Også i år var der pludselig lidt ind i måneden langt færre fisk at se på loddet for småbådsfiskerne på deres sædvanlige fiskepladser.
Hvor det, især hen under aften, de foregående par måneder trak op med store mængder sild og dertil hørende predatorer som torsk og makrel.
I august kom trækket senere, hvis det kom. Så ofte var der der først fiskestimer under båden ved eller efter solnedgang. Og med de lyse nætters afslutning, er der så kun en ganske kort periode med det hektiske aftenfiskeri.


Per Clausen fra Rønne var blandt de flittige makrelfiskere der også var heldig at finde lidt i august.

Det meste af måneden kunne det være lidt af en udfordring at fiske torsk.
Det var fortrinsvis flokke af meget små småtorsk der var på pladserne. Og det er lidt trælst, for ikke at sige formålsløst, at fiske alt for små småtorsk op fra 20 meter vand.Og så pludselig var der en uge med store torsk.
Det oplevede fiskerne på en meget fisket lokalitet nordvest for Nørrekås.
Fra omkring d. 20. august og en uges tid frem, stod der store buler af torsk på fra ca. 15 til 25 meter vand, hvor fangsterne fortrinsvis var torsk på fra 60 cm og op til lidt over 70 cm.
Og det er jo i denne tid store torsk.Og det er rigtigt rart når der dukker solstrålehistorier op blandt alle de skrækhistorier vi ellers har at fortælle om østersøtorsken.Og når der er gode fisk at fange, er Silas ofte at finde på pladsen.


Silas Agregaard Nielsen fra Rønne med Dagens Torsk der så også blev Månedens Fisk. Vi glæder os sammen med Silas over at der stadig kan fiskes en god torsk.

Tillykke til Silas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juli 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2023 har vi udvalgt Callum Martin´s aborre på 1,3 kg og 47 cm fanget på en lille aborre fisket under flåd i Hammersø d. 14. juli.

Juli startede med det stabile højtryk der havde givet os høje temperaturer, tørke og et stabilt vejr med stille morgener og aftener og luft i dagtimerne.
Sidste halvdel af måneden blev vejret mere ustabilt og der begyndte så småt at komme nedbør af betydning.

Måneden bød på mange havdage til småbådene, hvor især aftenerne hvor vinden lagde sig blev udnyttet til at gøre gode fangster af de mange arter der gør sig til i det 17 -18 grader varme vand.

Makrelfiskeriet er blevet bedre for hvert år, og tendensen er at det er i juli det sker. Og i år har der lige som de seneste år i juli været dage, hvor det ikke var et spørgsmål om hvor mange makreller man kunne fange, men hvor mange man havde lyst til/overkom at håndtere.
Det er en god ide at lægge bånd på den blodrus der kan indtræffe når der er så mange fisk, og give sig lidt tid til at få renset fiskene og lagt på køl, så det ikke blot er mange, men også gode, fisk man har med hjem i den varme sommer.


Det er vigtigt at holde stram line, når mange makreller går på forfanget på én gang. Vær opmærksom på, at slækkes trækket i linen, er det ikke som makrellerne er røget af. De er på vej op i vandsøjlen. Med det resultat at forfanget kræver lang tids opklaring. Det er en god idé at have ekstra forfang parat, så man kan fiske medens stimen er der.

Makrellen kan fanges over hele dagen når man kommer ud over 10 15 meter vand.
Så kan man være hjemme til grilltid og servere absolut friskfanget fisk for familien, som Tomas Rothe Wollny gjorde efter en god dag på havet 28.juli.

Kokken hurtige grillmenu:

Makrellerne lægges ca. 1,5 time i saltlage: 1 liter vand, 350 gram salt og lidt sukker.
Derefter skylles fisken og duppes tør.
Makrellen ridses på begge sider.
Der pensles lidt hvidløgsolie på begge sider
Makrellen grilles på begge sider til den slipper på risten.
Lad den hvile i ca. 5 minutter.
Server den med grillede friske grønsager.
Velbekomme.


Der har været enorme mængder sild i år, og kommer man ud på 15 -30 meter vand har de hele juli også kunnet fanges i dagtimerne.


Makrel og sildefiskeriet fra småbåde i et sommervejr som vi har haft i år, er velegnet for selv de mindre børn. Og med de fine torsk der er at fange mellem sild og makreller, kan sådan en dunketorsk blive en god bifangst. Og et trofæfoto der nok giver et lille smil på læben på en aldrende lystfisker om mange år. Som Storm Ipsen fra Rønne der i solnedgangen d. 27. juli poserer med kæmpetorsken.

I sommermånederne er det mest udbredte kystfiskeri nok molefiskeriet, hvor især sildefiskerne kender deres besøgstid. Og det er lige op til solnedgang og så længe der endnu er lidt lys i sommernatten.
Som sommeren går på held bliver tidspunktet mere bekvemt for dem der ikke er til natteroderi. Til gengæld bliver det hurtigere mørkt. Så perioden med fisk er kort, men intens.


Kysten er tæt besat af lystfiskere i juli. I hvert fald på molerne når vi nærmer os solnedgang, hvor fiskere i alle aldre tropper op for at fiske sildene når de trækker ind til kysten for natten. Og for de heldige kan fangsten suppleres med nogle makreller.

Kystens havørreder er i topform, og det er fantastisk velnærede fisk man kan kroge her på toppen af deres ædegilde.

De store mængder fødefisk i det lune vand trækker ind om natten, og giver de fiskere der trodser sommervarmen og hopper i waders i ydertidspunkterne morgen og aften, nogle flotte trofæfisk. Hvor konditionsfaktoren får et yderligere skub op ad, da de i forvejen velnærede fisk ofte har et maveindhold på flere hundreder gram.


Mikkel Jensen fra Allinge er de senere år blevet bidt af en gal sommerørred, og benytter sig af alle de få lejligheder han kan presse ind mellem pligter og jagt, til at fange de flotte stærke blankfisk i morgen- og aftentimerne. Her med endnu et par af de imponerende sommerfisk fisket på nordkysten 20. juli.

 

En stor del af fiskene er de grønlændere vi fiskede på i vinters.
De er nu fisk lidt op i 50´erne på centimeterskalaen og med en vægt godt over 2 kg.
Men de helt store fisk er der også. Vi ser ofte at nogle af årets største ørreder bliver taget om sommeren.
Således så vi at der kom en ny fisk ind på en tredjeplads i Årets Ørred, da Chris Exsteen fra Nexø rapporterede om en på 4 kg og 70 cm fanget 8. juli ved Svenskehavn.


Den store gedde er nok en arketypisk drengedrøm. Så de mange fritimer sommeren er gavmild med over for de unge fiskere, er et godt aktiv når den skal udleves.
Jonathan  Sonne fra Svaneke har mange fiskedrømme som han udlever, men gedderne forsømmes ikke af den grund. Flot sommergedde på 101 cm, fanget i en af de mange søer den flittige fisker boltrer sig i.

Det alsidige sommerfiskeri i søerne er på sit højeste de sidste par sommermåneder.
Fiskene er færdige med legen og udnytter de sidste par sommermåneder med at æde sig til årets tilvækst og få ophobet noget energi inden vinteren.

Det er især de helt unge fiskere der bruger sommerens mange frie timer med lys til at gå på opdagelse i alt hvad der er af søer, moser og vandhuller i øvrigt.
For at fange nogle af de store fisk de har fået berettet om, men nok også som udslag af den uimodståelige ungdommelige trang til; at hvis der er en fisk i vandet, så skal den også kunne fanges.


Medefiskeriet efter søernes fredfisk har mange facetter. En fisketur en flot sommerdag i den flotte natur ved Borgesø garneret med en fin karusse, det er en god oplevelse der fortjener en fangstrapport. Emil Sølve Ipsen fra Rønne med dagens gode fangst.

Og ofte kommer en god fangst ganske uventet. For det er ikke altid den art man fiskede efter, der også er den der bestemmer sig for at tage ens agn.
Det har nok været tilfældet da Callum i Hammersøen fiskede med en aborre under flåd, der typisk vil resultere i en gedde.
Men en aborre er lige som gedden ikke kostforagter, og tager også gerne for sig af artsfæller.
Og en af de kapitale aborre vi ser Hammersøen levere jævnligt, er så absolut en god fangst at have på sin fangstjournal.

Tillykke til Callum med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juni 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2023 har vi udvalgt Jonathan Sonne´s gedde på 10,3 kg og 110 cm fanget på død skalle fra båd i en privat sø d. 29. juni.

Med årets første sommermåned kom sommerfiskeriet godt i gang, og månedens fangstrapporter melder om mange af de gode muligheder der er for fiskeren nu og de kommende måneder.

Solen skinnede fra en skyfri himmel og tørkeindekset steg hurtigt til alarmerende 10 på skalaen og dagtemperaturen kom det meste af måneden op på 20 til 25 grader, så vandtemperaturen steg også hurtigt og kom kort hen i måneden op over 15 grader.

Det gode vejr bød oftest på forfriskende luft midt på dagen, men ofte rolige vindforhold i aften- og morgentimerne.

Det gav nogle fantastiske aftener på molerne, hvor sildene allerede fra månedens start var at få i tale.
Vel at mærke i solnedgangen.
Så omkring sankthans går sildefiskeriet som regel hen og bliver lidt af noget natteroderi, da sildene ofte først kommer ind ved solnedgang kort inden kl. 22, og varer til hen over 22.30-tiden.
Den side af molefiskeriet efter sild forbedres hurtigt som dagene bliver kortere og solen står lavere på himlen.
Men det var nogle magiske sommeraftener årets lyseste tid bød på.


Per Henriksen fra Rønne kunne melde om sine første sild for i år allerede d. 3. juni.

Lige som med sildene, og nok meget derfor, trækker også havørreden ind og jager kystnært i ydertidspunkterne hele sommeren.
Og fra solen står lavt på himmelen kan det også være en god disposition at fiske på stræk med sand.
For som sildefiskerne bemærker, er der en periode med tobis, lige inden der kommer sild.
Tobisen søger nemlig ind for at grave sig ned i sandet for natten lige op til solnedgang.
I den periode kan der være hektisk aktivitet på kystens stræk med sand.

Så enten skal man meget tidligt ud, oftest er det fortrinsvis inden eller lige efter solnedgangen havørreden er at træffe, eller også er det sent det foregår.
Havørreden er som regel først inde på kysten og jage hen mod solnedgang, og oftest er man inde i skumringen inden der er fisk på pladsen.
Men lige som med sildene, bliver der som sommeren går med tiden mindre natteroderi over dette fiskeri.


Laurits Ravn Nielsen fra Aarhus fik fin sommerørred på kysten ved Bølshavn en times tid efter solopgang 17. juni

Især småbådene havde gode muligheder i det gode vejr og en vandtemperatur der gav trivsel blandt et væld af fiskearter.

Det meste sommerfiskeri foregår fra ca. 6 til 20 meter vand. som regel; jo højere vandtemperatur, des større dybde.
Dog i ydertidspunkterne er chancerne altid rigtig god  helt ind under land.

Med sommerfiskeriet behøver man ikke så meget at bekymre sig om de fangstbegrænsninger der er indført for nogle af de fiskearter vi plejer at fiske efter.
Har man opfyldt en kvote for en art, er der andre at fiske efter.
Og i sidste ende bestemmer man alligevel ikke helt selv.
Sommerens fisk tager gladeligt de samme agn, så det er ofte hvad man kommer forbi der ender i båden, og ikke altid lige den man egentlig fiskede efter.
Det bør man se som et luksusproblem.


Per Clausen fra Rønne 18. juni med fin lille ørred fanget kystnært i solnedgangen.


Flot torsk der indeholdt 460 gram fin rogn. Per Henriksen fra Rønne på tur i jollen.


Makrellen er begyndt at vise sig over måneden. Indtil videre er det mest trolling/dørgefiskerne der har sejlet nogle eksemplarer op. Det plejer at være i juli fiskerne begynder at ramme stimerne med pilk og forfang.


Er man heldig er der fine sej at fange. De er i rigtig god stand her i sommermånederne. Per Clausen fra Rønne med en flot tyksak af en sej på 1,1 kg og 45 cm 26. juni.

Søfiskeriet er sommerfiskeri om noget er det.
Især de lange lyse aftener giver nogle fantastiske fisketure.
Måske kommer man hjem med nogle gode fangster til fiskejournalen.
Men under alle omstændigheder er en aften ved søen i sig selv hele turen værd og fuld oplevelser man ikke havde planlagt.
Med øjet stillet ind på omgivelserne, sker der mindst lige så meget ved en sø en sommeraften, som i fjernsynet derhjemme.


Sportdresserne Jesper og Kris havde et par gode aftener i Krashave mose med suderfiskeri efter alle kunstens regler. Det resulterede i 15 af mosens flotte velnærede sudere med største på 2,9 kg.

Sommerens fiskeri i de ferske vande er jo især medefiskeriet efter fredfiskene.
Men også gedden kan overlistes i de varme måneder.

Og det lykkedes for unge Jonathan Sonne fra Svaneke at lure en af søens gammelgedder til hug, da han d. 29. juni sammen med sin fiskemakker Silas var på fisketur for at prøve en ny sø de netop havde fået tilladelse til at fiske i.

Med kast fra søens robåd med en Pig Shad i farverne blå og hvid, tog gedden hårdt, og efter fem minutters fight, havde de en smuk gedde på 10,3 kg og 110 cm hurtigt oppe i båden og vende til en hurtig vejning og trofæfoto.

Tillykke til Jonathan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Maj 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2023 har vi udvalgt Jakob Lenz´ imponerende og sommerfede havørred på 6,2 kg fanget fra småbåd på apex ud for nordkysten 25. maj.

Foråret væltede ind med maj måneds indtog.
Med solskin i overflod, og desværre en medfølgende kritisk tørke, steg vandtemperaturen hurtigt og de mange fiskearter sommerhalvåret byder på blev igen fiskbare.


Hornfiskesjov 1. maj. Per Clausen i småbåd og Brian Kofod i waders kunne kaste ind og ud til hinanden i Næbbe bugt. For begge blev resultatet store fine hornfisk.

I starten af maj var det især hornfiskens ankomst der dominerede fiskeriet.
For nogle kystfiskere er det signalet til at pakke kystgrejet ned, for andre et kærkomment supplement i havørredfiskeriet.
Især i starten af måneden, hvor de først ankomne hornfisk som regel gennemgående er ret store og i god kondition, samtidig med havørreden stadig jager flittigt i dagtimerne kystnært.
Så et bundt store hornfisk krydret med en ørred eller to er ikke en usædvanlig fangst for dem der forsætter havørredfiskeriet, og tager de hornfisk der følger med.
Og så er der selvfølgelig også et stort antal kystfiskere der først starter sæsonen med hornfiskens ankomst.
I den første måneds tid efter ankomsten optræder den i stort antal og kan fiskes på mange måder på de fleste lokaliteter langs kysten. Så blandt andre molefiskerne får startet sæsonen med gode fangster.


En flot havørred og en voldsom hornfisk. 1. maj for Ines Lindner fra Tyskland


Med hornfiskens ankomst er havørredfiskeriet på ingen måde forbi. Muris Harbas 7. maj med flot bornholmerørred på 3,5 kg og 70 cm. Den er pt nr. 6 på listen over årets bornholmerørreder. Tilmeld en ørred selvom den ikke er i top 3 for at lægge billet ind til året præmietur.

Fiskeriet i øens søer er efter vinteren igen ved at byde på aktive fisk som temperaturen stiger.
Fredfiskene er allerede begyndt at vise sig, og måneden starter med en premiere mange tager meget alvorligt; den 1. maj starter geddefiskeriet igen ovenpå fredningsperioden. Så er der nogle uger hvor gedderne er lidt mere hugvillige end når vandet bliver varmere.
Kommer man ud på den rigtige dag hvor vandhullets gedder er i det rigtige humør, kan det på disse rigtige dage give flere gode fangster, selv i søer hvor de har ry for at være svære at fange.


Allan Agregaard fra Rønne havde godt fiskeri i Krashave mose 7. maj. Det blev til to landede gedder på henholdsvis 88 og 105 cm foruden en endnu større det ikke lykkedes at få med hele vejen ind.

Med den milde maj bliver småbådsfiskeri en fornøjelse med utroligt mange muligheder. Muligheder der ofte overlapper hinanden, så en stor del af spændingen ved fiskeriet ofte er hvilken art der har taget ens endegrej.
I maj er den ene torsk der er beskåret den enkelte lystfisker på den pågældende dag vest for øen, ofte leveringsdygtig i fin rogn. Så kan man da glæde sig over det.


Maj kan byde på fine torsk. Oftest kan der efter få undermålere landes et fint eksemplar på 50 til 65 cm. Somme tider lidt større, men da begynder de ofte at se syge ud. Thomas Rothe Wollny fra Rønne med fin torsk på ca. 60 cm der leverede 350 gram fin torskerogn.

Med maj starter også for alvor sommerhalvårets småbådsfiskeri efter havørred, der de seneste år har budt på mange gode fangster på 6 til små 20 meter vand.


Jesper kan selv. Flot havørred klart dokumentet som bornholmerfangst. God tur  25. maj med Preben på Lillefod, der foruden to havørreder på henholdsvis 2,5 og 2,2 kg gav årets første to makreller.

Småbåd, kyst eller de ferske vande.
Unge Jakob Lenz kan bare ikke lade være. Med at gøre fine fangster.
Også Jakob kom godt i gang med sommerens småbådsfiskeri efter havørred.
25. maj kunne Jakob meddele: "Første tur fra båden i år, og hvilken start".
Efter at have fisket et par "mindre" fisk, sluttede Jakob årets bådpremiere med at lande en imponerende havørred på 6,2 kg.

Tillykke til Jakob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk April 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2023 har vi udvalgt Allan Agregaard´s brutale aborre på 1,8 kg og 46 cm fanget på orm i Nørrekås d. 18. april.

April blev hele måneden præget af en nord- og østenvind med relativt lave temperaturer.
Den vejrtype bryder havørrederne sig ikke om.
Så måneden på kysten gik med at fiske mellem en masse inaktive fisk, der på tomme maver ikke viste den nødvendige agressive adfærd i fødesøgningen, der ellers kendetegner havørreden.


Havne- og molefiskeriet har sine mange tilhængere. Især er det en attraktiv fiskeplads for ældre der ikke er så mobile og de helt unge mennesker der endnu ikke har fysikken til det regulære kystfiskeri

De der nok havde bedst held med fiskeriet, var nok havne- og molefiskerne, der med såvel orm som kunstagn rapporterede om fine fangster.


D. 10. april var der nogle gode solstråler der fik opvarmet vandet på revet, og så var der tobiser og jagende ørreder.

Småbådene til kystnært fiskeri havde da vi kom lidt ind i måneden også held med at finde aktive fisk.
Især da havtemperaturen midt i måneden kom op i nærheden af de 6 grader hvor tobiserne begynder at vise sig, var der fisk der kom i det rigtige jagt-mode.


Jakob Lenz med flot havørred fra jollen 10. april

På kysten var der et rimeligt fiskeri på kysten den første uges tid af måneden.
Det var især det gode grønlænderfiskeri der prægede fangsterne. Men ind imellem blev der også fanget en god overspringer, eller en udleget fisk hvor de for de flestes vedkommende nu er fint restituerede.
Men efter en god Øreddag d. 7. april, døde fiskeriet på havørred stille og roligt ud og der var langt imellem fisk der viste den fornødne interesse for det fiskerne præsenterede dem for.


Der var godt fiskeri Ørreddagen med, men så blev det også svært. Kenneth Jensen fra Rønne med en af de flotteste fisk på dagen.


Mange af de fangster der bliver gjort når det er svært, fanges af de flittige gæstefiskere. Nils Klöckner fra Tyskland med flot fisk på 2,15 kg og 61 cm fanget 22. april på sydkysten

Men der lurer altid overraskelser på lystfiskeren.
Allan Agregaqard fra Rønne, der i øvrigt vandt Ørreddagen med største havørred, var en tirsdag aften i Nørrekås med juniorene, der har klubaften på tirsdage..
Planen var at fiske en havørred.
Men da flådet gik under var det ikke en havørred der havde fat i den anden ende.
Efter at have fightet en tung og "doven" fisk ind, viste det sig at være en mega aborre med en vægt på 1,8 kg og en længde på 46 cm.
Så kan juniorene ved selvsyn se hvordan det skal gøres, det der lystfiskeri.

Tillykke til Allan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Marts 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2023 har vi udvalgt Silas Agregaard Nielsen´s storgedde på 11,6 kg og pænt længere end målebåndets én meter, fanget i en sø ved Rønne 3. marts.

Det blev en ret lun marts med middeltemperatur over 0 hele måneden.
Den første uges tid med nattefrost, og fra hen mod midt på måneden med dagtemperaturer op til 10 grader og mere de fleste dage.

Med 4 grader plus i vandtemperatur, var der godt med føde til havørrederne, der tog godt for sig af alt småt fra havet.
Det gav et fortsat godt grønlænderfiskeri, hvor andelen af fisk over mindstemålet roligt men sikkert øgedes.


I det forholdsvis lune vand marts bød på i år, var det en varieret buffet havørrederne kystnært tog sig godt for af

Marts og ind i april er højsæsonen for de store overspringere.
Og de udeblev heller ikke i år. Om end vi nok har det bedste til gode ind i april, når vandtemperaturen får en grad eller to mere så den store tobisfest kan begynde.

I Årets Bornholmerørred blev der skiftet grundigt ud i Top 3.
Simon Jensen fra Allinge kom ind på en andenplads med en flot overspringer på 3,8 kg 2. marts.
Den andenplads forbedrede han så til 4 kg d. 16. marts. For så at rykke ned på en tredjeplads 19. marts, da Thor Laugesen fra Klemensker med en super fisk på 4,7 kg og 75 cm fortrængte Niels Fastrup til andenpladsen.


Simon Jensen med smuk fisk på 3,8 kg og en placering i Top 3. endte dog foreløbig på en tredjeplads med en fisk på 4 kg.


Thor Laugesen med en super fisk og en foreløbig førsteplads i Årets Ørred


Simon Giroux fra Balka med flot bornholmerørred på 2,2 kg er nu blandt dem der er med i puljen af potentielle deltagere i den næste Præmietur. Husk at tilmelde en fisk selv om den ikke er til Top 3

Men det er ikke kun bornholmerne der kan.
De gæstende fiskere der er meget flittige den korte tid de er på øen, leverer også gode fisk.
Og nogle af dem leverer ekstraordinært.
Som nu Michael Schimpl fra Tyskland der 23. marts rapporterede om en flot 5plus fra sydkysten.
Michael har sendt os fangstrapporter fra sine bornholmerture mange af årene siden din-fangst.dk startede for nu 20 år siden.
Det er Michaels femte 5plus fisk rapportede om i år, og to af fiskene er enda over de 6 kg.
Vi har samlet Michaels imponerende bornholmerindsats på din-fangst.dk her.


Michael Schimpl fra Tyskland med endnu en imponerende fangst på din-fangst.dk.
5,3 kg og 81 cm fanget på sydkysten 21. marts.

Men trods de mange gode havørreder, så kan redaktionen ikke stå for en juniorfisker der i marts præsenterer en storgedde på et godt stykke over 1 meter.
Silas fisker når han kan komme til det. Og en mørk fredag eftermiddag først i marts efter skoletid skal da udnyttes i en af de lokale søer.
Det gav så en monstergedde hvor målebåndet på én meter ikke rakte og vægten sagde hele 11,6 kg.
Så kan man roligt gå til weekend.

Tillykke til Silas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Februar 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2023 har vi udvalgt Niels Fastrup´s flotte overspinger på 4,25 kg og 72 cm fanget på sydkysten 12. februar.

Februars fangstrapporter bød på havørred, havørred og havørred.
Måneden bød på frisk vind fra skiftende retninger og milde temperaturer.
Lidt nattefrost i starten og slutningen af måneden, og dagtemperaturer der kom op omkring de 5 grader og mere mange af dagene.


Fuld dagskvote til Emil Schønemann d. 12. februar hvor det lod til alle der nærmede sig kysten fik fisk.

Første halvdel af måneden blev der meldt om et fantastisk grønlænderfiskeri.
Kulminerende d. 12. februar med fem fangster bare her på siden.
Det faldt sammen med varmt vejr der trak op over landet, der gav os nogle dage hvor der blev målt dagtemperaturer på op til lige ved de 10 grader.

Lige hen over midten af måneden kom så stormen Otto, og resten af måneden faldt temperaturen igen, dog kun så vi nøjedes med lidt nattefrost sidst på måneden.
Det lagde en dæmper på fiskeriet. Men meldingerne gik på at fisken var der, den tog blot meget forsigtigt. Der blev fortalt mange historier om store mistede fisk i de dage.


Flot grønlæder på Arnager fanget og flot præsenteret af Anders Schou Jensen.


D. 27. februar med koldt og klart vejr. Magnus Andersen med flot overspringer der havde søgt kystnært i det kolde vand. Ud over en god fangst, også et flot trofæfoto der fortæller en historie; en tilfreds fangstmand og et klart indtryk af de forhold fisken er fanget under.


Brian Bøgh Petersen fra Næstved med flot overspringer på 4,3 kg og 73 cm fanget 12. februar på sydkysten

I en måned med udelukkende havørred i fangstrapporterne plejer det at ligge lige til højrebenet at vælge den største som Månedens Fisk.
Men med to fisk så tæt på hinanden som tilfældet er denne gang, har vi valgt at benytte lejligheden til også at vurdere billedet i fangstrapporten og komme lidt rundt om fangstfoto.

Et billede er obligatorisk i fangstrapporterne.
Billedet er sammen med datafelterne grundhistorien i fangstrapporten.
Det vigtigste er dokumentationen. Så billedkvaliteten kommer i anden række.
Ofte er et foto taget under svære forhold med adrenalin i kroppen, våde og kolde fingre der ikke kan betjene elektronikken og andre besværligheder der kan opstå når der skal tages foto i felten.

Med den journalistiske tilgang; at et dårligt billede er bedre end ikke noget billede, stiller vi ikke krav til fototeknisk kunnen og æstetisk sans.
Men med en side der fungerer på flere platforme, er der et par simple krav der gør sig gældende for at billedet fungerer i layoutet og på skærmen.

Først og fremmest er det mest hensigtsmæssigt at tage sit fangstfoto med billedet "liggende". At man ligger kameraet ned og tager billedet på samme måde som man oftest ville tage det med et gammeldags konventionelt kamera.
Vi bruger billeder taget "stående", men det gør ofte at vi må skamklippe et ellers godt trofæfoto for at få det til at passe til layoutet. Hele billedet kan så åbnes i stående format.

Mere vigtigt er, at billedet sendes ind i et ikke komprimeret format.
Et komprimeret billede der tælles i kilobytes, vil på medier med en skærmstørrelse større end mobiltelefonen, fremstå grynede og mere ligne et dårligt print end det flotte trofæfoto det oprindeligt var tiltænkt at være.
Denne komprimering sker ofte når billedet bliver sendt med sms, messenger o.lign. Når der udveksles billeder mellem telefoner, brug da fuld størrelse eller filoverførsel.

Så med den på, har vi udvalgt Niels Fastrup fra Rønne med et "liggende" billede versus Brian Bøgh Petersen fra Næstved med et "stående" billede.
Begge med et fint trofæfoto og to flotte fisk.
Men med denne måneds opsang, lykkedes det altså Niels at ligge sig til titlen denne måned.

Begge fisk blev i øvrigt fanget på den nævnte 12. februar hvor fangsterne kulminerede.


Niels Fastrup med den flotte overspringer på 4,25 kg og 72 cm der giver ham titlen Månedens Fisk Februar 2023.

Tillykke til Niels med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Januar 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2023 har vi udvalgt Anders Jeppesen´s store vintergedde på 10,7 kg og 109 cm fanget i Dammegårds mose 15. januar.

Januar blev usædvanlig lun.
I starten af måneden var der dagtemperaturer på over 10 grader. Midt på måneden kom dagtemperaturen ned under de 5 grader, men måneden holdt sig frostfri bort set fra enkelte nætter.
Ellers var måneden præget af ustadigt vejr med hård blæst i lavtrykkene der lå og kom ind som perler på en snor. Og så kom der regn. Masser af regn.


Januar gav et fantastisk grønlænderfiskeri. Og fangstrapporterne viser igen, at det kan betale sig med mange korte ture hvis der skal mange fisk på fangstjournalen. Fisketuren kan også selv gøre sig kort. Som da Tommy Mertz fra Nyker fiskede fra Sten odde mod Sommer odde, og måtte stoppe fiskeriet inden Sommer odde på grund af fuld dagskvote.

Den milde vinter med relativ høj vandtemperatur gav godt fiskeri på kysten. Fiskene havde godt med føde at fouragere på kystnært, i en passende trivselstemperaturen for både bytte og fisk lå på de gode 4 til 6 grader
Det resulterede i et fænomenalt grønlænderfiskeri.
De store overspringere har det jo med først at dominere med deres tilstedeværelse når vandet kommer længere ned i temperatur.


Der var flotte overspringere imellem det gode grønlænderfiskeri. Jakob Lenz med flot overspinger der præsenteres på en måde der yder fisken retfærdighed


Super flot overspringer fra Salene på 4,9 kg og 74 cm fanget premieredagen 16. januar. Den gav Andreas Tams Sørensen fra København en rigtig god bornholmoplevelse på fluestangen

Men det er godt at se at der bydes ind med andre gode fangster end havørreder i disse mørke måneder.

De inkarnerede geddefiskere, ved at i de milde vintre hvor er søerne åbne for fiskeri, er der gode muligheder for at få kontakt til de store gedder.

Og således lykkedes det for Anders Jeppesen en blæsende og regnfuld dag 15. januar at overliste en af de store Dammegårdsgedder med et dødt agn poppet op lidt over bunden.
109 cm og med en vægt på 10,7 kg.


Anders Jeppesen med flot vintergedde fra Dammegårds mose.

Tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk December 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2022 har vi udvalgt Thorben Bülow´s kapitale havørred på 4,4 kg og 71 cm fanget på sydøstkysten 6. december.


Carsten Gram fra Vestermarie har fisket godt dette efterår. Nu har han slået sig på fluen og præsenterer fortsat fine fisk. Nydelig grønlænder fra sydkysten 1. december.

December var havørred, havørred og havørred.
Ustadigt vejr hvor vi næsten gennemlevede en vinterhalvårscyklus på én måned.
November var blevet lun igen oven på snevejret midt på måneden, da vi gik ind i december.
I første del af måneden faldt temperaturen og der kom sne med hård frost da vi nærmede os midten af måneden.
Derefter tog fronterne fra vest over, og vi gik ind i januar med de højeste temperaturer nogensinde på den tid af året.

Så det blev en rigtig havørredmåned. Med gode dage. Og med dage hvor det virkelig var en udfordring at fiske en fisk.


I kulden er det bombardaen der du´r. Ulrik Haastrup Strøm fra Sandvig med god fisk fra Nordlandet 17. december.

At vinteren i denne sæson faldt midt i december, kan egentlig også læses ud af fangstrapporterne.
Som temperaturen faldt den første halvdel af måneden og kulden slog igennem, blev de rapporterede fangster i den kolde uge fanget på flue/bombarda.
Da temperaturen i sidste halvdel af måneden steg igen, blev de rapporterede fangster fanget på blink igen.

21. december var hvid jul afskrevet for i år. Men en flot juleørred er heller ikke det værste. Fuldfed overspringer taget i hjemmevandet af Anders Schou Jensen fra Arnager.

I julemåneden, og især fridagene i mellemjulen, kaster de bornholmske kyster traditionelt nogle gode fisk af sig.
Til de fastboende.
Men også mange gæstende fiskere, hvor af mange er "hjemme" for at holde jul, får sig en god fisk som belønning for den indsats man lægger i fiskeriet, som man nu engang gør, når man kun har vandet i nogle dage.


Ivan Andreas Holst-Jensen fra Frederiksberg gjorde det godt i mellemjulen. 3,7 kg og 70 cm fra nordlandet 28. december.

Den perfekte juleørred tages først på måneden. Så er der tid til at få den røget, så den klar til at indgå i det store mad-flow der er tradition for i den søde juletid.

Den mulighed fik Thorben Bülow, gæstende fisker fra Tyskland da han efter sidste kast d. 6. december i skumringen landede et pragtstykke af en juleørred.

En anden god tradition for de gode fisk på denne årstid, og som Thorben også holder sig til, er et trofæbillede taget med blitz i tusmørket.
Det er ikke usædvanligt at den gode fisk trækker ind lige som mørket sænker sig.

Tillykke til Thorben med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk November 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2022 har vi udvalgt Hans Peter Sørensen´s fine havørred på 3 kg og 66 cm fanget på Hvide odde 28. november.

Det blev en usædvanlig mild start på november i år. Den første halvdel af måneden holdt døgnet en middeltemperatur på mere end 10o C.
Så fik vi tre dage med frost oven på et snevejr.
Resten af måneden holdt middeltemperatur på 5-6o C og ingen nattefrost. Efteråret strækker sig langt i år.

Uden natterfrost holdt søerne sig åbne.
Det giver jo gode muligheder at ferskvandet stadig holder sig forholdsvist lunt.
Så blandt månedens fangstrapporter blev der da også meldt om en fin efterårsgedde fra Kaolinsøen.


Janick Hampe fra Lobbæk med gedde fra Kaolingraven på 4,7 kg og 81 cm.

Der sker også lidt på molerne, selv om molefiskeriet nok mest associeres med sommerhalvåret.
Men der er f.eks. gode sild der kommer ind kystnært for at gyde i efteråret, og fladfiskene er også i god stand nu. Og ellers har man chancen for alle de øvrige arter de fanges fra kysten.

Dog har det de seneste 25 års tid været sjældent at træffe de bundlevende fisk som ulk og ålekvabbe. Nok grundet den store skarvbestand.
Men de to arter meldes der igen om på lavt vand.
Dog slet ikke i nærheden af den mængde der var førhen.


Jonathan Sonne fra Svaneke melder om ulk i Svaneke Havn.

Efteråret på kysten illustreredes meget fint med de to afdelinger af årets kystcup der blev afviklet.
Første afdeling var alle parametre negative. Bl.a. hård vind fra nordøst, masser af ædja i vandet og fuldmåne.
Da blev der indvejet én enkelt målsfisk.
Anden afdeling bød på en frostklar morgen, svag østlig vind og en vandtemperatur tæt på de 10o C.
Da blev der indvejet 22 fisk. Her af 3 fine overspringere.

Der er gode dage. Og der er mindre gode dage.
Og så er der et rigtigt godt grønlænderfiskeri.
Og at cirka hver tiende fisk er en overspringer er nok heller ikke helt galt.


Fine grønlædere og gode overspringere. Kenneth Andersen fra Nexø meldte om begge dele 20. november.

Efterårets fiskeri på kysten byder også på farvede fisk.

Den vil uvægerligt være en del af fangsterne trods den er fredet og skal genudsættes.
Så tag den gode fiskeoplevelse fangsten er med god respekt for at det er en fisk der skal genudsættes.

Det er ofte fantastisk flotte fisk med hver deres unikke farvetegninger, der efter en god fangstoplevelse, og med en varsom håndtering, er værd at give en kort beundring og eventuelt et trofæfoto, inden den hurtigt og nænsomt genudsættes.

Og så er det blandt de farvede fisk der ofte fanges nogle af de helt store, som der ellers kun er sjældne gæster kystnært.


Kim Franck fra Gladsaxe genudsatte en af de helt store 10. november. 6,7 kg og 79 cm.

Titlen Månedens Fisk November 2022 går til Hans Peter Sørensen fra Haderslev med en flot overspringer fra Hvide odde.
Eller HP, som vi kender ham som.
Mangeårig fast gæst på øen i havørredsæsonen og en del af "Jydekompagniet"; en flok kollegaer der i årtier har gæstet øen i havørredsæsonen.
Nu i deres otium blot reduceret til to, HP og Villy.

Besøgene er ikke præget af det samme hardcore kystfiskeri som tidligere, hyggen ved borholmerturene er vist gået hen og blevet en lige så stor del af turene til øen.

Men man skal ikke skue hundene på hårene.
Selv om det umiddelbare indtryk er at de blot hænger lidt ud under deres besøg, så bliver de alligevel pludselig taget i at fange nogle fine fisk.

Vi siger tillykke til HP med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Oktober 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2022 har vi udvalgt Michael Jørgensen´s havørred på 4,7 kg og 71,5 cm fanget på sydøstkysten 2. oktober.

Det blev en usædvanlig lun oktober. Med usædvanlig lidt vind. Og regnmængden var også usædvanlig lille
Så vi gik ind i november med tomme reservoirer og vandløbene fyldt med visne blade, så årets opgang af havørreder ser ud til at blive sen i år.


Niklas Højrup Hansen fra  Østermarie. Efterårsgedde på 70 cm og 4,5.

Det milde vejr giver en lang efterårssæson med mange muligheder.
Især øens geddefiskere bør have fokus på de muligheder det giver at gedderne får længere tid hvor de er i æde-sig-op-til-vinteren-tilstand.


Ørrederne kan blinkes tæt på kysten nu.

Det milde efterår gav også gode muligheder på havet.
De ivrigste trollingfiskere er kommet på sæsonens første sats.

Men det endnu lune vand giver mange muligheder.

Havørrederne er nu for manges vedkommende trukket tættere på kysten, så dørgefiskeriet inde på det lavere vand kan kombineres med kastefiskeri.


Per Clausen fra Rønne med flot og velnæret torsk på 72 cm og ca. 3,5 kg

Men der er mange arter at fiske på indtil vandet bliver rigtigt koldt..

Torskefiskeriet lider under kraftige begrænsninger.
Men der er gode muligheder for at få et flot eksemplar med hjem som "Dagens Torsk". Hvis ellers man holder sig til den vestlige del af øen.
Der meldes om mange torsk, og de virker til at være i bedre sundhedstilstand end de foregående år, hvor de har været tydeligt mærkede af parasitter mm.

Når så dagens torsk er fanget, kan man jo blot fiske efter andre fisk.
I oktober og november er der store flotte sild der trækker ind mod øen for at yngle. De sild er de mest attraktive sild der at at fiske i løbet af året.


Der er store rogntunge sild at fange i oktober -november

På kysten meldes der om gode dage med mange kontakter.

Der bliver fanget mange fine grønlædere og der kan også falde en overspringer af til den heldige.

Men en stor del af fangsterne er farvede fisk der venter på åerne skal få den vandføring der skal til for at opgangen kan finde sted.
Det er smukke fisk med de fantastiske farvespil yngledragten giver dem.
Med de kraftige skæl og det tykke slimlag er de forberedt på de strabadser der venter forude i åen. Så med nænsom håndtering er der gode chancer for de kan fuldføre missionen efter en genudsætning.


Kvitter for en god fangst med en nænsom genudsætning

Mere agt skal man have på de store flokke af undermålere fra den store årgang der klækkede i 2019.
De fouragere langs kysten i store flokke og er meget hugvillige.
Løber man på sådan en flok, bør man fortrække lidt og fiske uden om flokken, inden man får skadet for mange fisk.
Det er dem der nok kommer til at give os et godt havørredfiskeri de næste par år.


Carsten Gram fra Vestermarie. 1,7 kg og 55 cm 23. oktober


Martin Leich. Tyskland. 2,9 kg og 64 cm fra sydøstkysten 24. oktober

De gode havørredfangster resulterede også i en ny fisker på førstepladsen i Årets Bornholmerørred.

Med en flot fisk på 4,7 kg og 71,5 cm kom Michael Jørgensen suverænt ind på toppen af listen.

Den blev taget på en af månedens mest udfordrende vejrdage, hvor den kraftige skiftende vind gennemtvang pladsskifter og regnen trængte ind alle de steder bølgerne ikke formåede.

Men efter en hård kamp med elementerne fik en våd og træt Michael nye kræfter da et kraftigt hug stoppede hans indspinning af Fladbukken.
Og efter en lang og hård fight endte det endda med at fisken fik viklet linen om Michael, så fisken kun kom sikkert i fangstnettet i kraft af hjælp fra den tililende fiskemakker.
Men så stod Michael også med en ny personlig rekord på havørred.

Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk September 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2022 har vi udvalgt Emil Ipsen´s gedde på ca. 6 kg fanget på spinner i Krashave mose 20. september.

Med årets første efterårsmåned gik vi lige fra sommer ind i efteråret.
Ustadigt vejr bød på de gode regnvejrsdage vi havde sukket efter hele sommeren, andre dage bød på klar blå himmel med drivende skyer og dagslængden aftog i en hastighed der bemærkedes fra dag til dag.
Temperaturen holdt sig moderat omkring de ca.15o over måneden.

 


Flot fisk taget hen mod aften på sydkysten af Thomas Hansen fra Pedersker 9. september

September bliver oftest blot til lidt spredt fægtning hvor noget fiskeri synger på sidste vers og andet skal til at begynde.
Det er lige som at man har lidt svært ved at finde sig tilrette med den nye døgnrytme i fiskeriet og oven på sommerens bekvemmelige vejr fisker mellem bygerne.

Med efteråret trækker det især i kystfiskerne.
Og dem der fandt waderne frem i det stadig lune vejr og vand, konstaterede også, at der er også godt med fisk til os i år.


11. september fiskede Thomas Hansen hen over dagen og kunne score fuldt hus på de blanke


Emil Ipsen med flot suder fra Krashave mose

Fra sø fik vi et par fangstrapporter fra unge Emil Ipsen fra Rønne med fine fangster fra Krashave mose.

D. 3. september meldte han om godt suderfiskeri, der også havde kastet en aborre af sig.

Og så den 20. september kunne han melde om en god gedde på ca. 6 kg, der oven i købet var Emils første geddefangst.

På redaktionen sad vi et øjeblik med et fjernt blik og mindedes en tid for snart 50 år siden, hvor vi selv drog på geddeeventyr i samme mose.
Tak til Emil for at frembringe at lille mindefyldt smil på læben.
Mon Emil nu er lige så fortabt til fiskeriet som vi blev? Det har det med ikke at gå over igen.

Vi siger tillykke til Emil med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk August 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2022 har vi udvalgt Otto Gneist´s torsk på 6,1 kg og 76 cm fanget på pirk ud for Vang 1. august.

Årets sidste sommermåned blev en sjældent hed og tør måned.
Temperaturen lå tæt om de 30o og tørkeindekset lå helt i top på skalaen.
Det fik stor indflydelse på bestandsanalysen der var berammet til i år. Mange stræk kunne ikke elbefiskes, da store dele af mange af vandløbene var aldeles udtørrede.


Jonas Richter fra Tyskland havde held med såvel gedde som aborre i Hammersø i høj sommersol

August er ofte den måned på året hvor fiskeriet falder helt ud, og månedens fisk skal findes mellem ganske få rapporter.
Men i år ser vi en del fangster der dækker et pænt antal arter.
Sommerfiskeriet er fuldt af muligheder.

Der nåede lige at komme en rapport fra sø på månedens sidste dag.
Jonas Richter fra Tyskland havde været en tur i Hammersø og kunne rapportere om både gedde og aborre der var aktive midt på dagen trods solskin og det varme vand.

Ellers er det småbådsfiskerne der står for de rapporterede fangster over måneden.

De store og fede sild kommer ind tæt på øen i de tre efterårsmåneder, men her sidst på sommeren begynder der at være stimer af mindre sild tæt på øen i dagtimerene.

Makrelfiskeriet fortsatte også de gode takter der er blevet slået an hen over sommeren.
Der er godt med føde og de trives i det varme vand.
Så en fed sommermakrel på 51 cm der vejede 1,355 kg var at finde blandt månedens rapporter som eksempel på de flotte og meget store makreller der bliver fanget omkring øen i år.

 


Bob Hampe med en af de virkelig gode makreller

Småbådsfiskerne meldte også om et par fine sommerørreder i løbet af måneden.

Simon Giroux fra Balka har i år har gjort det godt i jollen fra især østkysten.
D. 24. august havde han skiftet jollen ud med hobie-kajakken, og taget en tur i sommeraftenen langs sydkysten.
Et godt alternativ de lune sommeraftener, når ørrederne skal jagtes inde på det lavere vand, hvor tobisen ved dagens slutning trækker ind for at overnatte gravet ned sandet.


Simon Giroux i Hobie-kajakken med fin sommerørred

Efter nogle år hvor torskene, så snart de kom lidt op i størrelse, var syge af parasitter, ser vi i år at en stor del af torskene stadig ser gode og sunde ud når de kommer op i størrelse.

Der er meldt om pænt med fine torsk fra omkring de 2 til 4 kg.
Og en torsk med fin rogn var blandt fangstrapporterne i denne måned.
Vi må for tiden leve med at kun én torsk må hjembringes pr. mand. Og kun ud for den vestlige del af øen.
Fiskeriet er helt lukket i februar og marts, da det de fleste andre steder er i de måneder torsken går på leg.
Men den stamme der er vest for Bornholm leger typisk i juli.
Så her på øen muligheden for at fange en torsk med god rogn fra april til slutningen af juni.
Og åbenbart også helt ind i august.
Den fordel har vi så at glæde os over her på øen.

På trods af den aktuelle fangstbegrænsning, kan vi altså glæde os over en torskebestand der umiddelbart ser ud til at være i bedring, når vi ser på fangsterne denne sommer.

Så Ottos flotte torsk på hele 6,1 kg og 76 cm kan være med til at give os en forhåbning om at torskebestanden har en fremtid i Østersøen, og at det igen bliver muligt at fiske på bestanden igen.

Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Otto Gneist med flot sommertorsk på 6,1 kg og 76 cm


Månedens Fisk Juli 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2022 har vi udvalgt Allan Agregaard´s imponerende makrel på 1,22 kg og 50 cm fanget ud for Rønne 19. juli.

Juni blev en ustadig affære.
Varme perioder og nærmest kolde perioder, hvor temperaturen inden for et døgn et par gange ændrede sig tæt på 10 grader.


Trind kystørred fanget af Martin Busk fra Silkeborg på Sose 12. juli

Fra kysten rapporteres om mange havørreder, men med en frustrerende tendens til blot at udmærke sig ved deres tilstedeværelse.
At fange de spottede  fisks opmærksomhed med sit endegrej, og i så fald at få dem til at levere det afgørende hug, kan være en hård kamp i sommervarmen hvor der er rigelige valgmuligheder for ørreden af dens naturlige føde.
Men så er det jo også en så meget større triumf når det lykkes.


Der er lange skygger på fangstfotoet af kystens ørreder på denne tid af året. Thomas Hansen fra Pedersker med god 52 cm havørred fra sydkysten 29. juli


Simon Giroux

 


Morten Drews Og Simon Giroux har fået sig nogle fine sommerørreder denne sæson, hvor fiskeriet især har foregået på nogle gode pladser helt kystnært fortrinsvist i området mellem Nexø og Svaneke.

Medens det på kysten er ydertidspunkterne der leverer fisk, kan det med småbåd lade sig gøre uden det bliver til natteroderi.
I dagtimerne er der gode muligheder for de fine velnærede havørreder kystnært.
Fiskeriet foregår typisk fra 6 meter til omkring 15 meter vand.
Især langs øst- og nordbornholm er den dybde ganske kystnært og derfor et ret smalt område der skal afsøges.
På vest- og sydbornholm foregår fiskeriet længere fra kysten. Så der er et søkort og kendskab til farvandet gode værktøjer.
Generelt kan det siges, at det især er pladser med markante dybdeforskelle der giver stabile fangster.


Per Clausen fra Rønne med flot og sund torsk på 3 kg og 66 cm

Sejler man lidt længere ud i jollen end havørredfiskerne, er der en overflod af fisk for lystfiskeren at fiske på.

Torskefiskeriet virker til at være i bedring.
Og fangstbegrænsningen på 1 torsk pr mand vest for Bornholm, og totalt forbud øst øen, giver mange flotte torsk som bifangst der skal genudsættes.
Der fanges mange torsk omkring de to kg, og der meldes om torsk op til 7 -8 kg i god kondition. De foregående år var torsk i den størrelse tydeligt mærket af parasitter.
Det er godt at se tegn på bedring.


Thomas Rote Wollny fra Rønne med makreller på alle ophængere

Ellers er det makrelfiskeriet der har holdt småbådsfiskerne beskæftiget over måneden.
Bogstaveligt talt.
Fremgangen for makrelfiskeriet år for år er fortsat denne sommer.
Og det har givet vilde fangster af de iltre torpedofisk.
Og det er store makreller der fanges omkring øen. Oftest består fangsten af makreller fra 35 til 44 cm.

Der er i år flere der observeret makreller med store grimme sår.
Vi har forhørt os med Henrik Carl på fiskeatlas.
Ud fra et billede, vil han tro der er tale om lampret-angreb, og beder os om, at hvis vi finder lampretter på fiskene, må vi gerne tage gode billeder af både lampretten og såret og sende dem til Fiskeatlas.

Småbådsfiskeriet efter makrel i den lune sommer er et godt fiskeri for hele familien.
Der er ikke nogen der får det for koldt og der bliver som regel fanget fisk inden ungerne bliver utålmodige.
Og lidt pædagogik skal der også være plads til som lystfisker. Det er gode spisefisk de fleste børn kan lide, så fisketuren kan fortsætte hjemme i køkkenet og ved spisebordet.

Allan Agregaard var således afsted på makreltur med drengene jævnt over måneden, og har fundet sig sine spots.
Og d. 19. juli var der rigtig god fangst.
32 makreller havde teamet præsteret da fangsten blev gjort op.
Men det pædagogiske må have sine grænser.
Allan tog selvfølgelig selv dagens markant største fisk.
En imponerende makrel på 50 cm og 1,22 kg

Vi siger tillykke til Allan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Allan Agregaard med imponerende makrel på 1,22 kg og 50 cm


Månedens Fisk Juni 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2022 har vi udvalgt Jesper Schiøtt´s havørred på 2,4 kg og 57 cm trollet ud for Sorthat/Levka 26. juni.

Juni startede med moderate temperaturer, først hen over halvdelen af måneden begyndte sommervarmen at trænge sig på. Men så endte måneden også med egentlig hedebølge. Måneden var præget af skiftende og ofte rolige vindforhold.


Thomas Hansen fra Pedersker med flot sommerørred fra hjemmevandet i Sømarken. Den tog blinket kl. 21.50.

Kystfiskeriet efter havørred er bedre end hvad mængden af fiskere der udnytter mulighederne indikerer.
Det er sandsynligvis fordi det rigtigt gode fiskeri foregår i ydertidspunkterne.
Når fiskeriet på denne årstid foregår ved solopgang og solnedgang, bliver det til noget natteroderi der ikke passer ind med meget andet.
Men de der bryder rutinen og kommer af sted, kan opleve et par gyldne timer med fiskeri der kan måle sig med de bedste perioder der ellers er over året. Med den forskel at man ikke skal have hue og vanter på.


I starten af måneden gik hornfiskene tæt kystnært, og så er begrænsningens kunst nødvendig.

Der var mange gode dage til småbådsfiskerne over måneden.
I sommermånederne er det et væld af arter der er muligheder for at fange.
Og uanset fiskemetode er det ikke helt forudsigeligt hvad det er for en fisk der tager agnet.

I starten af måneden stod hornfisken tæt kystnært og ud over revene, inden de spredte sig ud på dybere vand.
Ud for den vestlige del af øen, hvor det er tilladt at hjembringe en enkelt torsk pr. person, blev der fanget nogle rigtigt fine torsk mellem de mange småtorsk der ellers bød sig til.
De fine makreller vi har set de seneste somre, begyndte også at være iblandt fangsterne.


Per Clausen fra Rønne med fin torsk på 1,6 kg og 58 cm.


Sommerørred på 0,94 kg og 42 cm dørget af Morten Drews fra Nexø med Apex efter Dipsydiver.

Især havørrederne er blevet et mål for småbådsfolkets sommerfiskeri.
Hvad enten det er sommerfiskeren eller om det er trollingfiskeren der rigger om fra downriggere til divere.
Det er især fiskeri med dipsydiver, men også snap-on diver, der har fyldt i denne, og de seneste somres, fangstrapporter.


Morten Drews ud for Malkværn med fin sommerørred på 1,09 kg og 44 cm.


Skipper på Lillefod, Preben Finne fra Hasle, med fin sommerørred ud for Levka/Sorthat.

Sommerørrederne er fulde af kræfter i det varme vand.
Og i en kanon foderstand.
Månedens fangstrapporter illustreres det med en fisk på 0,94 kg der målte 42 cm og en på 44 cm der vejede 1,09 kg. At fisken når det første kilo ved en længde omkring de 43 cm er imponerende.

Også de store fisk kan være med på de gode sommerkonditioner.
Således med den fisk som Jesper Schiøtt kunne præsentere efter en af sine ture i Lillefod med skipper Preben Finne.
26. juni var de atter ned om Levka/Sorthat.
Turen gav fuld dagskvote på 3 ørreder, foruden både makrel og hornfisk.
Den største af ørrederne var en fisk på 2,4 kg der målte blot 57 cm.
Imponerende fisk.

Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Maj 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2022 har vi udvalgt Jonathan Jeppesen´s græskarpe vejet til 18,2 kg og målt til ca. 100 cm fanget i Stenbrudssøen 21. maj.

Maj blev i år lidt køligere end normalen, men med nætter med temperaturer kun få grader under dagtemperaturen, steg vandtemperaturen og foråret blev blot lidt længere.
Til glæde for vandløbene blev det en pænt regnfuld maj, der fik indhentet noget af den tørke vi var begyndt at se ind i.

Med den stigende temperatur bliver det igen sæson for alle de fisk der kan fanges i sommerhalvåret.
Noget af det sjove ved sommerfiskeriet er, at man ikke altid kan være sikker på hvad det er der har taget endegrejet.


I maj kulminerer hornfiskeriet hen over måneden og kan udføres af alle der er store nok til at holde en fiskestang.

 

Det sommerfænomen fik flere fiskere syn for sagn for allerede med hornfiskens ankomst.
Flere beretter at de var på kysten for at fange hornfisk, og kom hjem med havørred. Eller at de var på kysten for at fange havørred, og kom hjem med hornfisk.
De første var nok de mest tilfredse. Der er delte meninger om perioden hvor hornfiskene står tæt langs kysten, parat til at kaste sig over stort set alt hvad man kaster ud til dem.
Men især for børn eller nye ud i lystfiskeriet, er det en god sti at betræde ind i lystfiskeriet.
Og så skal man huske at hornfisken er en kulinarisk sæsonspise.


Flot overspringer fanget af Carsten Folkmann på en horfisketur.


Torben Garbers har nu fået bornholmsk postnummer og kan så nu også deltage i Årets Ørred. Husk at tilmelde en fisk i løbet af året selv om den ikke er til top 3 og deltag i lodtrækning om at komme med på Præmieturen. Du kan altid melde en større fisk til når/hvis du fanger sådan en.


I maj begynder der for alvor at ske noget i søerne igen. Anders Jeppesen med flot spejlkarpe på 9,4 kg fra Stenbrudsøen d. 21. maj.

Med foråret kommer der gang i fiskeriet i øens søer og moser.
Og fra øens fiskesøer blev der meldt om et par voldsomt store fisk.

Christoffer Handberg fra Kastrup var under en tur på øen en tur i Sportdres Ørredsø.
På en lille stang der var nødindkøbt på turen, krogede han den store beluga under spinnefiskeri med et blink.
Efter halvanden times fight kunne han få et spektakulært billede af sig selv i vandet med den store fisk.
Belugaen blev målt til 200 cm og skønnet at veje omkring 35 kg.

En anden voldsom fisk blev taget af Jonathan Jeppesen der 21. maj var på karpesats i Stenbrudssøen med farmand Anders.
Medens Anders var sendt i byen efter kage, krogede og landede Jonathan en græskarpe på 18,2 kg og ca. 100 cm.
Det er en pænt stor karpe.
Ser man på fiskerekorder.dk der står for de officielle danske lystfiskerrekorder, er den gældende danmarksrekord noteret til 19,02 kg.

Vi siger tillykke til Jonathan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Har man været byen efter kage og kommer tilbage og sønnike i mellemtiden har landet kæmpefisken, skal man da også lige selv foreviges med krabaten. Anders Jeppesen med den store græskarpe.


Månedens Fisk April 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2022 har vi udvalgt Matthias Kuffer´s havørred på 5,4 kg og 81 cm fanget på sydkysten 2. april.

April blev solrig men lidt køligere end normalen, og en stor del af måneden var præget ag østenvind.
I det kølige vand var det flue- og bombardafiskerne der havde størst succes.
Det var først i ugen op til månedsskiftet at havtemperaturen omkring Bornholm nåede de 6o hvor der begynder at være aktive fødefisk kystnært.


Louise Steimel fra Arnager med sin første fisk. Den så manglede 1 cm for at kunne hjembringes, men det må så blive næste gang.

Over måneden blev der observeret gode flokke af fisk lige over og under målet.
Det kan give forhåbninger om et godt grønlænderfiskeri ind i sommeren.

Måneden igennem taget en del fine fisk, men som altid i havørredfiskeriet gjaldt det om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

I april var der ikke nogle lokale med en bornholmerørred der rakte til at blande sig i top 3.
Der skal der en fisk på mere end 3,4 kg til, og førstepladsen er stadig på 4 kg.
Husk at melde en ørred til selv om den ikke er kandidat til top 3, så du er på listen når der skal findes deltagere til Præmieturen.
Du kan altid melde den store til hvis du fanger den i løbet af resten af året.


Immanuel Steimel fra Arnager har været flittig på kysten denne sæson. Flot fisk på 1,8 kg og 54 cm fra Arnager 15. april var en af de ørreder der tog blinket i det kolde vand.

De store fisk i april gik fortrinsvis til gæstende fiskere.
Den flid de lægger for dagen er oftest det der skal til i jagten på de kolde kystørreder.


Michael K Barnes fra Brøndby med smuk fisk på 3,7 kg og 68 cm taget ved Hasle 25. april


Stefan Gentsch fra Tyskland med flot overspringer på 3,6 kg og 66 cm taget på nordkysten 26. april


Henrik Larsen fra Nakskov med en flot 5plus fra vestkysten 24. april


Matthias Kuffer med månedens titelfisk

Således blev det også en gæstende fisker der løber med titlen Månedens Fisk April 2020.

Matthias Kuffer fra Tyskland afsluttede en god fiskeuge på øen med en flot blankfisk på 5,4 kg og 81 cm taget på bombarda/flue d. 2. april på sydkysten.

Og et par timer senere kunne han supplere sin fangst med en lige så flot fisk på 2,5 og 62 cm.
Vi antager det er troværdigt når han slutter sin fangstrapport med et "Wir kommen gerne wieder".


Matthias Kuffer med en god bonusfisk efter den flotte 5plus

Vi siger tillykke til Matthias med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Marts 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2022 har vi udvalgt Marvin Sørensen´s storørred på 6,6 kg og 81 cm fanget på østkysten 13. marts.

Marts kom med et bastant skift i det vejr vi ellers havde fisket i de tre vintermåneder.
Det ustadige lavtryksvejr med blæst og sjældent kig til solen, blev ved månedsskiftet afløst af stabilt højtryksvejr med rolige vindforhold og højt solskin der holdt indtil månedens sidste dage.
Det gav fine dage hvor man frit kunne vælge fiskeplads øen rundt.
Trods det fine vejr, forblev vandtemperaturen dog nede omkring de 4o da nætterne forblev kolde.


Flot bornholmerørred taget af Simon Giroux på flue. Med en menu der stort set bestod af tanglopper var det fortrinsvis fluen der virkede i marts.

I det kolde vand var det det opsøgende fiskeri der der kunne gøre forskellen.
Der blev over måneden gennemfisket meget vand, uden at der var livstegn i den anden ende.
Men ofte, når der så blev fundet fisk, var det en flok der gav de ihærdige fiskere et rigtigt godt fiskeri på lokaliteten.
Og i det kolde vand var det især fluen der gav fisk. Kun en tredjedel af månedens fangstrapporter melder om at fisken er taget på blink/wobler.


Torben Petersen kom endelig en tur på kysten d. 3. marts og fiskede sig ind i top 3 med flot bornholmerørred på 3,4 kg


Peter Westergaard med flot bornholmerørred på 3 kg fra Salene. Den tog på Snurrebassen.

I marts topper antallet af gæstende fiskere.
Men der er også meldt om fint med bornholmerørreder fra de lokale fiskere.
Det er stadig Emil Schønemann der liger som nummer 1 med en fisk på lige 4 kg.
Men Torben Petersen blev ny i top 3 med en fisk på 3,4 kg, der rakte til en tredjeplads.
Og foruden Torben kom der flere gode fiskere på listen og årets bornholmerørreder. Og dermed potentielle deltagere ved årets selskab til Præmieturen.


Dejligt at se ungdommen også byder sig til i kampen om pladserne til Præmieturen. Silas Agregaard Nielsen med flot fisk fanget på orm i Nørrekås.


Ján Vida fra Slovakiet havde igen godt fiskeri ved sit besøg på øen. Smuk fisk på 4,3 kg taget på flue 23. marts.

Med de mange gæstende fiskere, der er meget flittige i den tid de er her, er det også dem der gør en stor del af de gode fangster.
Vi siger mange tak for at de også de sender en fangstrapport.
Der er mange gode fangster vi nok ellers aldrig havde hørt om.


Michael Schimpl fra Tyskland er kommet på øen lige så længe vi kan huske. Og hver gang præsenter han nogle gode fangster.


Marts gav mange fisk der havde været oppe og gøre deres pligt i november. De er for de flestes vedkommende blanke og fuldt restituerede. Men denne flotte han nåede at finde op i sit vandløb.

Og Månedens Fisk Marts 2022 blev også fanget af en gæstende fisker.
Marvin Sørensen fra Sverige meldte 13. marts om en af de storørreder på kysten, som der i denne sæson ellers har været meget langt imellem. For ikke at sige fraværende.
På østkysten havde en ordentlig krabat taget fluen fisket efter bombarda, og efter en rigtig god fight kunne fiskemakkeren Vincent hjælpe med at lande storørreden, der præsterede en vægt på 6,6 kg fordelt over 81 cm.

Vi siger tillykke til Marvin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Februar 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2022 har vi udvalgt Emil Schønemann´s flotte overspringer på 4 kg og 69,5 cm fanget på Sose 11. februar.

Februar gik med at der ind imellem var en halv formiddag eller eftermiddag med hul i vinden. Ellers stod den på hård vind til storm. Og dertil høj vandstand og masser af regn, så fiskepladserne blev svært tilgængelige og vandet mættet med udvasket materiale.

Så det blev en udfordrende måned for de fiskere der trods forholdene trodsigt mødte frem på kysten i håbet om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Der var godt nok langt imellem fiskene.


Morten Drews 4. februar. Fin duo store grønlændere på 50 og 56 cm fra østkysten.

Den hårde blæst fra vestlige retninger gjorde østkysten, og til dels nordkysten, til stort set de eneste reelle muligheder for at få endegrejet ud og gøre et fornuftigt stykke arbejde.


Morten Drews 5. februar med god overspringer på 3,19 kg fra Østkysten


Otto Gneist med fin overspinger på 2,25 kg fra Døndalen 19. februar

Det har en tid ligget tungt med rapporter om fisk på nordkysten. Den er jo også hårdt ramt af fredningszoner fra september til januar.
Der er dog tilsyneladende gået hul på bylden, og nordkysten ser igen ud til at leve op til sit ry om at levere nogle gode fangster.


I det hårde vejr fra vest er Nørrekås en af de få muligheder på vestsiden af øen. Kenneth Marker med fin blankfisk på 2,115 kg 20. februar.

Der er enkelte undtagelser, når vestkysten ellers er lukket i vestenvind.
De større anlæg, som havneområder og Vangpieren, giver læ til at fiskeri er muligt selv i den hårde vind.


Fin duo til Emil Schønemann på Sose 12. februar

I en så blæsende måned er det værd at være opmærksom på når de kortvarige huller i vinden indtræffer.

Den opmærksomhed havde Emil i dagene 11. og 12 februar.
Og da han samtidig var sendt hjem i isolation, var der oven i købet mulighed for at udnytte situationen ved at isolere sig på den mennesketomme strand ned for Risegård.
Der fra kunne Emil se at Sose også stod mennesketom. Så Emil indtog odden.
Det gav to dages godt fiskeri med flere mistede eller udsatte fisk og fire hjembragte.
Her i blandt denne måneds præmiefisk.
Sådan kan den rammes lige i møllen, i en periode hvor det ellers virker næsten umuligt.


Sose 11. februar. 4 kg trofæfisk til Emil.

Vi siger tillykke til Emil med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Januar 2022

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2022 har vi udvalgt Svend Jensen´s fint restituerede havørred på 3,8  kg og 70 cm fanget på Østkysten 15. januar.

Det blev en kølig og blæsende januar med perioder med temperaturer under nul.
Så med låg på søerne og uroligt hav, var det kystfiskerne der gjorde de ret begrænsede fangster der blev meldt om.

Den hårde vind og høje vandstand der prægede måneden, har flyttet grundigt rundt på sandet på syd- og vestkysten.
Flere stræk har over måneden ændret voldsom karakter, når der er skyllet op til en meter tykt lag sand af stranden ud i havet.


Inden januarblæsten.


Efter januarblæsten


1. januar. Bent Ernst Nielsen med flot overspringer på 2,13 kg fanget i årets første kast.

Måneden startede rimeligt, men som vandtemperaturen bevægede sig ned omkring 3o blev der langt mellem livstegn.

Den heldige fisker der var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, kunne være heldig at hjembringe lidt fisk.
Sådan er det med koldt vand, hvor valget oftest af nødvendighed må blive kyster med fralandsvind.


Tommy Mertz var heldig at løbe ind i noget godt grønlænderfiskeri 2. januar.


I det kolde vand er der ikke mange fisk. Men en stor del af dem er store og stærke. Niels Fastrup 14. januar med flot overspringer fra nordkysten på 2,5 kg.

Denne sæsons opgang faldt midt i november.
Der var i nogle få dage med stor vandføring, hvor størstedelen af årets havørreder på leg fik det overstået stort set over natten. Hurtigt op, hurtigt ud.

I det stadig forholdsvis varme vand har fiskene nok søgt ud og levet af fisk efter legen. Vi var henne om årsskiftet inden vi rigtigt begyndte at se nedgængere blandt fangsterne.

Med de forhold har fiskene haft gode muligheder for at restituere.
Så her i februar ser vi allerede fisk der er fint restituerede med skæl der slipper.
Med sådan en fangst kan man så med stor sandsynlighed vide at det er en af vores egne vilde lokale bornholmerørreder. Ikke nogen førder der måske endda stammer fra et opdræt.

Vi siger tillykke til Svend med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk December 2021

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2021 har vi udvalgt Nikolaj Wilhelmsen´s flotte overspringer på 71 cm og +4 kg fanget på Raghammer 29. december.

En ustadig december med en kold periode med lidt sne omkring jul, endte med at vi gik ind i det nye år med en vandtemperatur omkring 5 grader og en lidt højere dagtemperatur.
Ikke lige det mest lokkende vejr for fiskere.
Månedens rapporter er også kun fra kystfiskere der har jagtet sølvtøj. De er ikke til at holde hjemme.

Trods det mange dage kunne være svært at finde fisk langs kysten, blev der jævnligt fortsat meldt om rigtigt godt grønlænderfiskeri.
Og fiskene har generelt været i rigtig god stand. Allerede omkring de 45 cm passerede fiskene ofte 1 kg.


Per Clausen 7. december. Trind grønlænder på 0,9 kg 0g 44 cm.


Niels Fastrup 14. december. En solid Bornholmerørred fra nordkysten på 2,3 kg.

December plejer at være god for adskillige ændringer i top 3 af årets Bornholmerørreder.
De helt store fisk vi ofte ser blandt fangsterne i julemåneden udeblev i år.
Men der var da flere bornholmske fiskere der nåede at få en fisk med på listen inden årets udgang, og dermed en chance for at blive udtrukket som deltager i årets Præmietur.


Claus Weinell med smuk Bornholmerørred fra sydkysten på 3,06 kg. Det er også den største fisk der blev indvejet i de fire første afdelinger af Kystcuppen.

I løbet af december begyndte de udlegede fisk at brede sig ud af fredningsbælterne og blande sig i fangsterne.
Fiskene har fortrinsvis været oppe i november ved stor vandføring. Hurtigt op, og hurtigt ud igen.
De fleste over en nat.
Så de er for manges vedkommende i god kondition og ikke så skadede og inficerede som de ses de år hvor opgangsforholdene er mere udfordrende.
De giver også en fin fiskeoplevelse inden de skal genudsættes. Og ofte kommer erkendelsen af at det er en farvet fisk først når man får fisken ind hvor man kan se den.


Nikolaj Wilhelmsen med nedgænger på 61 cm på Raghammer

Mange af de fine fisk der bliver fanget langs de bornholmske kyster fiskes af gæstende fiskere.
De udgør efterhånden en meget stor del af de fiskere der er at finde rundt på de bornholmske kyster fra oktober og frem til maj. Vores højsæson for havørred.
De kvitterer ofte med en fangstrapport.
Tak for det.
Vi sætter stor pris på at også gæstende fiskere deler deres bornholmske fangster med os.
Det giver mange gode rapporter med fine fangster vi ellers aldrig ville vide noget om.


Michael Schimpl fra Tyskland har gennem mange år sendt fangstrapporter med virkelig gode fangster. I år kom der så også en rapport fra Michaels bedre halvdel, fru Bente.

Det blev så også en gæstende fisker der får tildelt titlen som Månedens Fisk for december 2021. Med en flot overspringer på 71 cm og en vægt anslået på den rigtige side af 4 kg,.
Nikolaj Wilhelmsen fra Almind fiskede i mellemjulen i det bornholmske, og d. 29. kunne han så notere sig for en ny personlig rekord for havørred på kysten med den exceptionelt flotte fisk.


29. december. Nikolaj Wilhelmsen. 71 cm og +4 kg.

Vi siger tillykke til Nikolaj med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk November 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2021 har vi udvalgt Ole Sarup´s flotte havørred på 4 kg og 69 cm fanget på sydkysten 12. november.

November blev ret ustadig, men med forholdsvis lune temperature.
Det var først i månedens sidste dage temperaturen for alvor nærmede sig hvor der var lidt nattefrost.


En dagskvote på 5 fisk som vi lige havde vænnet os til.
Fra næste år er kvoten reduceret til blot en enkelt torsk pr. dag pr. mand.

I det ustadige vejr blev der ikke mange dage hvor småbådene vovede sig ud.
Men vi fik da et par rapporter fra Bob Hampe.
Bob meldte om et godt torskefiskeri ud for Teglkås.
Det blev et par ture hvor han kunne hjembringe dagskvoten på fem styk torsk.
Men der kommer jo andre boller på suppen når vi går ind i 2022, og dagskvoten reduceres til blot en enkelt torsk.


Flot grønlæder på 1,01 kg og 43 cm fanget af Morten Drews 3. november

Efterårsfiskeriet er især grønlænderfiskeri. I år var mange af fiskene 40 cm da vi gik ind i november. Det er tidligt.
Og fiskene er generelt rigtigt velnærede i år. Allerede ved ca. 45 cm præsterede en del af dem 1 kg.

Men der var også flotte overspringere i mellem for den heldige fisker der var på det rette sted på det rette tidspunkt.
Og på en af de dage hvor det kunne lade sig gøre.
Måneden var kendetegnet af at der var rigtigt gode dage. Og så var der dage der bare faldt helt ud, og der næsten ikke var livstegn at finde langs kysten.


Viki Andersen med en bombe af en fisk på 1,56 kg og 51 cm fanget 3. november


Lars Lund Hansen med god overspringer på 3,2 kg og 62 cm fanget 2. november


Per Bugge med en af månedens rigtigt gode fisk. 3,63 kg og 64 cm fanget d. 27. november


Ole Sarup

Blandt de fine ørreder blev det så Ole der med en flot fisk der nåede de 4 kg rent på vægtskalaen der løb med titlen i denne november.

Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Oktober 2021

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2021 har vi udvalgt Carsten Gram´s flotte overspringer på 2,5 kg og 63 cm fanget ved Sose 28. oktober.

Oktober holdt med lune nætter en lidt højere temperatur end normalt, så vi gik ud af måneden med en havtemperatur omkring 11 grader.
Men vejret var dog ustadigt som det forventes af en efterårsmåned.

Efter den varme sommer kom der igen godt gang i Ørredsøen.
Oven på sommervarmen er der kommet nye forsyninger af ørreder til søen.
Fortsætter det milde vejr, sættes der fisk ud frem til jul.
Ud over at den lavere temperatur giver fisken en bedre smag, skal man være opmærksom på at der de næste måneder kan være god rogn i fiskene.

Ellers har månedens rapporter handlet om havørred.


Kuglerund grønlænder på 42 cm og 0,83 kg fanget af Morten Drews ved Nexø 24. oktober

Efteråret på kysten er især det gode grønlænderfiskeri.
De unge fisk der er trukket ud i løbet af året træffes ofte i gode flokke.
Ofte er vi godt inde i november inden størstedelen passerer de 40 cm. Men i år så vi pænt med fisk allerede i oktober der havde passeret mindstemålet.


Mikkel Jensen med smuk fisk på 2,1 kg og 58 cm fanget 7. oktober

I oktober blev der også fanget en del farvede fisk på vej til åen.
Men også overspringerne kom lejlighedsvis inden for rækkevidde.

Således også for Carsten.
Han havde haft et par ture hvor et par pæne fisk havde budt sig til, men slået sig løs igen.
Men d. 28. oktober lykkedes det.
Efter turene med mistede fisk, havde Carsten eksperimenteret lidt med at optimere Snurrebassen med småkrogstackler, og med bremsen stillet helt løst så fisk bare kunne tage line, lykkedes det så at få den flotte overspringer på 2,5 kg hele vejen ind.

Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk September 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2021 har vi udvalgt Jesper Schiøtt´s og Jørn Ole Jensen´s flotte aborre-duo på 43 og 45 cm fanget fra båd i et dobbelthug på Hammersø 21. september.

September viste tegn på efterår med ustadigt vejr, der dog holdt sig relativt lun i temperaturen måneden ud.

Med september begynder kystfiskerne at røre på sig.
De tidligste rapporter gjaldt fisk fanget omkring solnedgangen.
Men trods temperaturen stadig var lun for september, bliver dagene hurtigt kortere og solen stå lavere på himlen.
Så fra midt i måneden blev der også meldt om godt fiskeri over hele dagen.


Mads Frøkjær med flot fisk på 4,5 kg og 70 cm ved Lufthavnen 13. september


Jakob Lenz med flot vandrefisk der blev genudsat efter hurtigt foto 16. september


Per Clausen med en af de fine torsk på 50 til 65 cm der stadig kan fanges med lidt tålmodighed

Fiskeriet fra småbåd var meget ustabilt i september.
Med efteråret skæres der brat ned på antallet af havdage.
Og på de stille dage var det ofte lidt af en opgave at finde fisk der var til at få i tale.
Men det var som regel til at finde et par gode torsk for de tålmodige.


Brian Hessner 5. september med en af denne sommers storkarper: 18,5 kg

Søfiskeriet er inde i en god overgangsperiode, hvor sommerens fisk bruger den faldende vandtemperatur til at æde sig op til vinteren.

Specimenfiskerne kan nu nå at gøre rigtig gode fangster medens der stadig er varme i vandet.
Især øens karper er imponerende. Det er vel kun et spørgsmål om kort tid inden vi ser en karpefangst på de 20 kg plus.

I ørredsøen har den faldende temperatur også sat gang i aktiviteten blandt søen størfiskere.
Der kunne i hvert fald spores en vis sen sommerkådhed i en rapport fra Bjarke Jørgensen.


Bjarke Jørgensen med en kreativ udgave af et canadafoto fra Ørredsøen

Rundt om på øen findes der gode lokaliteter, nogle mere kendt end andre, der byder på gode aborre.
Og de fangster går der længe mellem vi ser rapporter om.
Men d. 21. september blev der meldt om to af slagsen.
Jesper Schiøtt og Jørn Ole Jensen var i Hammersø for at dørge gedder.
De fiskede fra jolle med elmotor med lette geddestænger der trak flydende woblere med lod foran.
Efter at have vristet en mellemgedde ud af det stadig nok lidt for varme vand, fik de et dobbelthug.
Det viste sig at være to kapitale aborrer, på henholdsvis 43 og 45 cm.
Den på 45 havde en skade, der sandsynligvis stammer fra et gedde-angreb.
Den tager de så næste gang.
Dagens aborre-fangst var bestemt også værd at skrive hjem om.

Vi siger tillykke til Jesper og Jørn Ole med den fine fangst.
Jørn Ole kan afhente gavekort i butikken.


Månedens Fisk August 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2021 har vi udvalgt Martin Bønnelykke´s flotte karpefangst på et vådt to-dages karpesats dagene omkring d. 27. august med største fisk på 12,5 kg.

Sommeren fortsatte ind i august trods temperaturen faldt i forhold til juli.
Sidst på måneden blev det mere ustadigt, og vi fik noget af den regn vi har sukket efter hele sommeren.

Som dagene langsomt blev kortere blev tidspunket for at fiske på kystens havørreder omkring solnedgang mere komfortabelt, og kystfiskerne begyndte at røre lidt på sig.


Mikkel Jensen med fin sommerfisk på kysten 21. august

Men det er især småbådene der her i sommermånederne står for fangster der kan hjembringes og udnyttes kulinarisk.
Trollingfiskerne har de seneste år knækket koden når det gælder sommerens havørreder.
Og pirkefiskeriet med pirk og ophængere giver et fiskeri hvor man aldrig helt kan være sikker på hvilken art, eller arter, der ender sit fiskeliv i coolerboxen.

 


Preben Finne med fin trollingfisk ud for vestkysten 22. august

 


Sommerfiskeriet fra småbåd byder ofte på en hel fiskebuffet

Men de helt store trofæfisk skal vi her i sommermånederne ofte en tur i øens søer for at få i tale.
Her er det især øens karper der skal satses på når det er store trofæfisk der er målet for fisketuren.

Og når det gælder de store trofæfisk er Martin lidt af en specialist.
I denne måned rapporterede Martin om et helt klassisk karpesats: To dages overnatning i bivuak og næsten konstant regnvejr.
Så kan det ikke blive meget bedre for en karpefisker.
Turen resulterede i tre flotte karper.
To spejlkarper på 10,6 og 12,5 kg og en skælkarpe på 9,5 kg.

Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juli 2021

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2021 har vi udvalgt Brian Kofod´s flotte sommertorsk på 4,1 kg og 91 cm fanget fra båd lidt nord for Nørrekås d. 27 juli.

Juli blev én lang hedebølge.

I søerne trives fredfiskene med varmen, og der er spændende fiskeri for de fiskere der ikke rammes af den sløvende sommervarme.
Suder, karpe og karusse er der rig mulighed for, alt efter hvilket vand der opsøges.
Søerne er et kinderæg.
Og fra tid til anden er det en yderligere overraskelse man finder i den anden ende af snøren.
Som da Thomas Hansens sudertur blev til en guldfisketur.

Men søernes rovfisk er også mulige at få i tale trods sommervarmen..
Der kan være en hel del om det, når Martin Bønnelykke siger; "Noget af det sjoveste fiskeri om sommeren er jerk/popper fiskeri efter gedder. Man er næsten altid garanteret voldsomme hug med vilde spring", og dokumenterer det med en fin geddefangst.

En anden flot geddefangst blev præsenteret af Peter Westergaard.
Det var en af de flotte brakvandsgedder fra Rønne Havn, der gav Peter en af de for tiden florerende sommeroverraskelser.
Peter var i havnen for at fiske ørreder, da gedden faldt for hans 15-grams Skuen.

Men det er især fiskeriet fra småbåd der har fyldt blandt månedens rapporter.
Det varme vejr og de rolige vindforhold har givet gode muligheder og incitament for at komme på vandet.
Og også bådfiskeriet er fuldt af sommeroverraskelser. Her er det ofte endnu mere forudsigeligt hvad der tager agnet nede i dybet.
Der kan gå helt sport i at gætte på hvad det er man er ved at hale op.


Per Clausen kunne 3. juli melde om at det tyder på der er sej i år


Nikolai Dominik med en af de mange makreller der er fanget over måneden.
Et flot eksemplar på 47 cm


De fleste havørreder der tages fra båd dørges/trolles.
Men de tages jævnligt som bifangst med andre metoder. Thomas pilkede makreller, da et ekko på loddet viste god fisk oppe i vandsøjlen.
Det viste sig at være en flot havørred, der ikke var for fin til at tage på makrelophængeren..


Far og søn Rothe Rasmussen fik, foruden makrel og sej, nogle af de fine torsk, der kan sorteres fra blandt de kedelige sommertorsk, med som en god oplevelse på sommerferien til Bornholm

Det er glædeligt at det stadig kan lykkes med at fange gode torsk ind under land i sommerperioden, trods de mange åbenlyse problemer der er for arten i vores del af Østersøen.
Over sommeren har vi set en del gode torsk på 50 til 60 cm, op til 2,5 kg, der har været i god kondition.
Og med Brians, der er en klasse over med 4,1 kg og 91 cm, vil vi glæde os over at trods torsken har det med at blive dømt ude, kan der gøres så fine fangster.
Ud over en god madfisk, så skal det nævnes, at sådan en fisk haler man ikke bare op på et øjeblik. En torsk i den størrelse er en rimelig god udfordring med de forholdsvis lette grejer vi fisker med kystnært.

Vi siger tillykke til Brian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juni 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2021 har vi udvalgt Martin Bønneløkke´s nye rekordkarpe på 19,7 kg fanget i en privat sø 18. juni.

Det blev en meget varm juni med perioder med temperaturer omkring de 30 grader.

I den lumre sommervarme, blev det alligevel til et par seriøse bud på en Månedens Fisk.

Jakob Lenz har et godt øje til de eftertragtede pighvarre der koncentrerer sig kystnært i forsommeren.
Således kunne han i år melde om en virkelig god fangst af en på 2,4 kg.


Jakob Lenz med flot pighvar på 2,4 kg fanget d. 17. juni

Sådan en pighvar er virkelig et godt bud på en Månedens Fisk.

Men så imponerede Martin Bønneløkkes os atter med sin flair for at finde frem til øens helt store karper.

I april præsenterede Martin en karpe vi kårede som bornholmerrekord.
En karpe på hele 18,9 kg.
Men over en uge i juni observerede Martin en flok karper med en virkelig stor karpe imellem, og fodrede let på flokken på sine observartionsture.
D. 18 juni kiggede Martin til dem på vej til en arbejdsopgave, og da tog de fodringen til sig med det samme.
Den chance skulle udnyttes, og det nødvendige grej blev hurtigt hentet fra bilen.
Og det lykkedes Martin at få den store af dem til at tage boilien.
Efter en tung fight kunne Martin konstatere at spejlkarpen var ny PR, og dermed også ny bornholmerrekord: 19,7 kg.
Sådan at slå rekorden to gange på et par måneder, det kan vi ikke andet end at anerkende.

Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Maj 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2021 har vi udvalgt Jakob Lenz´ karpe solide karpe på 13,9 kg fanget i en privat sø 16. maj.

Det blev en kølig og ustadig maj måned.

Trods det kølige vejr gik der lidt forårstræghed i fiskeriet. I hvert fald i forhold til at få sendt fangstrapporter ind.

Mange gode havdage gav småbådene gode muligheder for at komme ud.

Laksefiskeriet var fortræffeligt langt ind i måneden med den for årstiden lave vandtemperatur.


Ulrik Hampe fra Hasle statede måneden med en god laks på 8 kg

Torskefiskeriet kom der også lidt gang i som temperaturen kom op hvor føden til dem så småt vågnede på.
Man skulle dog stadig være heldig at ramme nogle med rimelig størrelse og der er sunde og raske.
Fik man nogle gode torsk, er der i maj og juni god rogn at få med hjem som bonus.


Bob Hampe hjembragte dagskvoten for torsk 10. maj, med en håndfuld torskebukser som bonus


Per Clausen med suder på 2 rogntunge kilo fra Carl Nielsens Grusgrav

I søerne vågnede fredfiskene langsomt på.
Især karperne kom frem som solen fik strålet lidt varme ned i vandet.

Og d. 16. maj lykkedes det Jakob at få en af de rigtig gode karper.

Den store karpe tog på en brødflue pyrchet/dappet med en karpestang.
Jakob har ellers slået sig på at fiske brødfluen regulært med fluestang, og har landet adskillige gode karper på fluegrejet.
Men med denne foretrak han at bruge karpestangen. Og det kan man vel ikke fortænke ham i.

Vi siger tillykke til Jakob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk April 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2021 har vi udvalgt Martin Bønneløkke´s karpe på 18,9 kg fanget i en privat sø på hans første karpesats i år d. 20 - 22. april.

April blev en måned med roligt vejr og meget sol, men temperaturen rykkede ikke meget op ad på skalaen, især pga de fortsat kolde nætter.
Havtemperaturen nåede kun lige akkurat op omkring de 6 grader hvor bl.a. tobiserne begynder at røre på sig ved månedens udgang.


Havtemperatur på 6 grader ramte sydkysten lørdag d. 29. april, og mandag var den over de 6 grader øen rundt.

Måneden bød på mange gode havdage, der gav trollingfiskerne godt laksefiskeri.
Og som bifangst ofte de kapitale havørreder der havde det lidt svært med at finde ind til kysten i det kolde vand.


De helt store ørreder har i år fortrinsvis været forbeholdt småbådsfolket.
Her Allan Nørgaard fra Smørum med en flot trolling-ørred på 5,75 kg og 76 cm fanget 19. april.


Hans-Erik Jensen fra Rønne med god duo fra sydkysten 1. april. Så var måneden skudt i gang.

På kysten blev der kæmpet godt for hver eneste fisk.
I det kolde vand kunne der være lidt langt mellem snapsene.

I det kolde vand var det især på flue og/eller bombarda der fik havørreden til hug.


Solen begynder at få lidt magt i april, og lidt varme i vandet kunne skabe det liv i vandet der får grønlænderne ind og fouragere.


Vi så adskillige havørreder på den rigtige side af de 4 kg. Bent Ernst Neilsen fra Rønne fiskede sig med en god fangst på 4,2 kg d. 4. april ind på en delt tredjeplads på listen med årets bornholmerørreder.


D. 16. april landede Kenneth Skov fra Rønne en tromletyk overspringer på 4,8 kg ved Fredensborg. Med den fangst blev det Kenneth der tog den foreløbige tredjeplads om årets bornholmerørred.


Flot fisk på 4,8 kg taget på flue af Mads Gøthler fra Brøndby.
De flittige gæstende fiskere står for en stor del af fangsterne i højsæsonen.


Allan Sørensen fra Rødovre med god fisk på 4,8 kg fra østkysten.

Sidst i april ankommer hornfisken.
De første par uger efter ankomst holder de sig mestendels lidt uden for rækkevidde for kystfiskeren, men især lidt sol i vandet kan trække dem ind.


27. april meldte Stig Peberholm om hornfisk.


28. april ville Bent Ernst Nielsen efter meldingen om hornfisk nå at fange lidt havørred inden hornfiskene tog for meget over. Missionen mislykkedes, men det blev til et godt bundt hornfisk i stedet.

Som dagene længes og nætterne kortes, begynder der også at ske noget i øens søer og moser.
Martin Bønneløkke var på årets første karpesats i en privat sø nætterne mellem 20. og 22. april.
Det blev til en rigtig god sæsonstart for Martin.
De to overnatninger i søen gav Martin fem karper af de helt store.
"Mindste" fisk på 12,2 kg og den største på 18,9 kg. En gennemsnitsvægt på 15,88 kg.
Martins karpe på 18,9 kg er den største karpe både Martin selv og vi har hørt om der er fanget her på øen.
Så indtil andet dokumenteres vil vi betragte Martins karpe som bornholmsrekord.
Og mon ikke gennemsnittet, 15,88 kg på fem karper på en tur, også er en slags bornholmsrekord.

Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Marts 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2021 har vi udvalgt Jørgen Brink Hansen´s havørred på 5,4 kg og 75 cm fanget på sydkysten 19. marts.

Det blev en meget kold marts med en havtemperatur der i starten af måneden lå under/omkring 2 grader og sidst på måneden kun lige kom op omkring de 4 grader.


Henrik Skytt med sandart på 4 kg.

Marts er ofte måneden hvor der bliver fisket nogle store vintergedder.
Dem fik vi ikke nogle rapporter på i år.
Men en sjælden gæst på sitet, en sandart, kunne Henrik Skytt melde om 3. marts.
Sandarten på 4 kg tog på en jig fisket i en privat sø.


Otto Gneist med laks på 11,8 kg d. 9. marts.

På havet blev der meldt om godt med laks på de havdage den ustadige marts nu kunne byde på.

Anderledes trægt gik det med fangsterne på kysten.

Når kalenderen siger marts og fiskevandet ser perfekt ud, får man bare en følelse af, at nu skal der fanges fisk.
Men mange kystfiskere har i denne marts undrende fisket vandet igennem i timevis uden at mærke det mindste tegn på liv.

Og når det er så svært, er det ofte en god fisk der har kræfter til at tage en tur ind og vende ved stranden.
Så de få fisk der blev meldt om, var fortrinsvis nogle rigtigt fine overspringere.


Jens Kruse med 4,2 kg kold ørred 2. marts. Det blev til en placering i top 3 blandt årets Bornholmerørreder.


Thor B. Nielsen med god kold Bornholmerørred på 3,8 kg 6. marts.

Hen midt på måneden var temperaturen steget en smule, og nedgængerne begyndte at fouragere igen kystnært, og blev en stor del af de daglige fangster.
Og var man heldig kunne man også løbe på en grønlænderflok og på en times tid være heldig at opfiske dagens bag-limit.


Chris Exsteen fra Nexø meldte midt i måneden om flere restituerede nedgængere der er glade for bombardafluen fisket over blæretangen, der så småt bød på lidt tanglopper og rejer i det solopvarmede vand.


Bjarke Jørgensen, nyslået eksilbornholmer, havde et hektisk fiskeri 29. marts med 18 grønlændere i løbet af dagen.

Den sidste halvdel af måneden bedredes fiskeriet som temperaturen trods alt steg en lille smule. Men det marts-bonansa vi mindes nåede vi ikke helt i år.


Flot fangst på fluen.John Nordmand fra Fyn med sølv i et gyldent øjeblik 21. marts.


Hans Erik kan selvfølgelig ikke lade være med at blande sig når vi snakker gode fangster. Her med en solid fisk på 3,4 kg fra sydkysten 30. marts.

I gamle dage fiskede vi ofte i havnen eller på molen.
Det hedder i dag streetfishing.
Og med den nye betegnelse ender det måske med at dette fiskeri vil blive betragtet som lige så lødigt som de øvrige sportsfisker-dicipliner.
Der er i hvert fald gode fisk at fiske efter.


Elvir Rakovic fra Rønne med 4,5 kg ørred fanget i Nørrekås 28. marts.


Per Clausen fra Rønne med solid restitueret hanfisk på Kystvejen 28. marts.

Marts leverede også en ny fisker på førstepladsen over årets Bornholmerørreder.
29. marts meldte Ulrik Hampe om en solid hanfisk på 5,3 kg og 73 cm fanget på vestkysten.
Det kan være den har været hurtigt oppe i åen og forrette sit ærinde.
Men med den kondition fisken havde, er det mere nærliggende at den grundet den lange ventetid på ordentlig vandføring, simpelt hen har sprunget over i år.
En god fisk der måske ikke lever op til de skønhedsidealer mange unge lystfiskere har i dag, hvor en fisk ikke kan blive overspringer nok.
Men det er en voldsom fisk der giver fiskeren et adrenalinkick der sagtens kan vare i flere dage.
Og prøv at forestille dig; du er en almindelig han-havørred der i åen svømmer op mod en gydebanke hvor der står en lækker hunfisk. Og da du kommer helt derhen, så står ham dér der også. Ville du ikke sænke finnerne lidt og ydmygt svømme videre?

Den fisk Jørgen Brink Hansen fra Roskilde rapporterede om d. 19. marts er helt i særklasse.
Der går langt mellem fisk som den.
Jørgen havde fortalt om nogle dage med rigtigt godt fiskeri.
Medens vi andre fiskede kysterne op og ned uden tegn på liv, havde Jørgen åbenbart fundet smørhullet på sydkysten.
For dagene inden vi modtog rapporten med denne fantastiske fisk, havde havde han fortalt os at han havde landet nogle gode fisk lige over og under de 4 kg, .
Både fisk og fangster kommer i stimer.

Vi siger tillykke til Jørgen med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.


Månedens Fisk Februar 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2021 har vi udvalgt Sune Schmidt´s havørred på 4,04 kg og 71 cm fanget på sydkysten 28. februar.

En kold februar lagde en voldsom dæmper på fiskeriet.

Måneden startede i sne med heldags-frost et par rapporter om et par kolde grønlændere, og så gik fiskeriet ellers stort set helt i stå frem til midten af måneden.


På havet kom der i løbet af måneden gang i laksefiskeriet efter en periode hvor faren for overisning havde holdt bådfolket på land

Fra midt i måneden begyndte der igen at løbe lidt fangstrapporter ind fra nogle af de få der var heldige lige at ramme det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Og gjorde man det, var det oftest en rigtig god fisk med kræfter til at tage turen ind i det kolde vand langs kysten.


Vandet øst for øen var lidt varmere end vest for øen og leverede (måske derfor) denne flotte overspringer på 3,365 kg 16. februar


Casper Rosenberg fra Rønne. 2,6 kg fra sydkysten 20. februar

Først da vi kom frem til d. 25. blev der igen meldt om fisk at fiske på igen.
I månedens fire sidste dage blev der indsendt flere rapporter end resten af måneden.


Michael Jørgensen fra Rønne med god fisk på 3,4 kg fra sydkysten 25. februar


Et par grønlændere fra sydkysten til Thomas Thornbech fra Rønne 28. februar


Niels Peter Jordt med god overspringer på 4 kg og 73 cm fra nordkysten 28. februar

Og det blev på månedens sidste dag Sune, gæstende fisker fra København, som kronen på en vellykket weekend i sommerhuset kunne rapportere om en god overspringer på 4,04 kg og 71 cm.
Nogenlunde samme historie og samme kaliber fisk som Niels Peter Jordt rapporterede om samme dag.
Det er ikke retfærdigt at der skal vælges mellem to sådanne fangster. Men det skal vi jo.

Vi siger tillykke til Sune med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Januar 2021

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2021 har vi udvalgt Morten Søgaards 5plus havørred fanget på sydkysten 2. januar med bombarda/flue.

De gode takter fra december med mange fine, og store, havørreder på kysten, slog stadig ind i starten af januar.


Jacob Pedersen fra København startede året godt med en flot fisk på 4,4 kg og 72 cm på årets første dag.


D. 4. januar. Hans Erik Jensen fra Rønne med en fisk fra sydkysten på 3,2 kg og 65 cm.


Jakob Lenz kom på lidt af et arbejde, da han 5. januar fik denne rogntunge regnbue på fluestangen. 5,8 kg havde den at gøre godt med i den anden ende.

Gennem måneden blev det mere og mere vinterligt, og med den faldende temperatur blev der også længere mellem de aktive fisk langs kysten.

Men er man på rette sted på rette tidspunkt i den kolde tid, er det gode stærke fisk der er aktive ind under land. Oftest for en kort bemærkning.


Jesper Schiøtt med fin blankfisk på fluen, taget ved Boderne 14. januar.


Januar inkluderer også å-fredningernes ophør. Jens Kruse meldte om en fortrinlig premiere med fine fisk fra sydkysten.


Mikkel Jensen fra Allinge kan også om vinteren. Flot 4-kilos premieredags-fisk fra nordlandet 16. januar.


Bent Ernst Nielsen fra Rønne med fin fisk fra vestkysten. Flot fisk på 1,5 kg og 53 cm. Disse små overspringere blev der taget rigtigt pænt af. Når ellers man lige ramte rette tid og sted.


Per Bugge fra Lobbæk med flot blankfisk fra sydkysten 27. januar, hvor den faldt for hans foretrukne endegrej OGP/Henry´s Skruen.

Blandt de mange fine havørreder der blev rapporteret om over måneden, var der altså én der passerede de magiske 5 kilo på fiskevægten.
Bogstaveligt talt.
Mortens store havørred blev renset på kysten, og vejet efter hjemkomst.
Men Morten har (havde?) en vægt der kun går op til 5 kg. Og den bundede.
Så de 5 kg er det vi har kunnet måle.

Hvor meget Mortens flotte fisk på 73 cm har vejet oprindeligt, kan man kun blive frustreret over at spekulere videre over.

Vi siger tillykke til Morten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk December 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2020 har vi udvalgt Jens P. Christofferssons flotte havørred på 3,82 kg og 65 cm fanget på sydkysten 19. december på en klubtur med Sportsfiskerforeningen Havørreden.

En meget mørk december glimtede over måneden ofte op af flotte blankfisk langs kysten.


Måneden startede godt.
Per Clausen med flot overspringer på 3,75 kg og 70 cm fra Næbbe bugt 1. december.

Især starten af måneden gav nogle af dagene forrygende fiskeri.
Måske resultat af det temperaturfald der indtraf sidst i november.

Nogle dage var bedre end andre dage.
Efter weekenden med søndag d. 6. december morede fiskerne sig med at gå og spørge hinanden: "Fangede du også en 3-kilos i søndags?"
Alene her på sitet blev der rapporteret om fem fisk der passerede de 3 kg den søndag.


Søndag d. 6. december.
Thomas Thornbech 3,8 kg fra sydkysten


Søndag d. 6. december.
Bob Hampe 3,4 kg ved Teglkås


Søndag d. 6. december.
Thomas Strøjer Skouborg 3 og 1,9 kg på sydkysten


Søndag d. 6. december.
Thor Nielsen med +3-duo fra sydkysten på 3,2 og 3,5 kg

I det hele taget blev der fisket rigtigt pænt med trofæ-fisk op omkring de 60 cm hvor de nærmer sig de 2 til 3 gode kilo.


Daniel Johansen med en bombe uden for kategori.
1,95 kg og 51 cm fanget 6. december.


Tommy Mertz. 2,35 kg og 60 cm nord for Hasle 9. december


Bent Ernst Nielsen. Fin Hvide odde-fisk på 1,75 kg og 56 cm


Stig Peberholm. Flot fisk fra
sydkysten 25. december.
2,05 kg og 55 cm.


Mickey Delgren med flot fisk fra østkysten på 2,26 og 61 cm 30. december

Med så fine fangster af store fisk, var der selvfølgelig også et rigtigt godt fiskeri på de mindre fisk.
Efterårets mange undermålere har nu for de flestes vedkommende passeret de 40 cm og vejer omkring 1 kg eller mere.
Så de dage de store fisk ikke var inde og jage, blev der fanget mange fine grønlændere som supplement til de fine ”mindre” overspringere.
Fine spisefisk i passende portionsstørrelse, der med sin vildskab også er en udfordring at få på land med et kroghold der holder hele vejen.


Tommy Mertz kunne køre hjem fra Sten odde med fuldt hus 16. december.
Største fisk målte 1,15 kg og 47 cm.


Jens P. med månedens vinderfisk

Det blev til mange fine fisk over de 3 kg.
De 4 ville lige som bare ikke lade sig gøre.

Med en vægt der viste 3,82 kg fordelt på bare 65 cm har vi udvalgt Jens P` kanon fisk til månedens fisk.
Vi sætter også stor pris på den gode beretning om den gode dag Jens P. havde på kysten.
Og om den ekstragevinst det er at man lige skal omkring klubhuset efter en foreningstur.
For at få indvejet fisken.
Og så lige få delt sin fangstglæde med ligesindede inden man kører helt hjem med fangsten.

Vi siger tillykke til Jens P. med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken


Månedens Fisk November 2020

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2020 har vi udvalgt Ricki Larsen´s havørred på 3,9 kg fanget på sydkysten 30. november.

Det milde og tørre efterår fortsatte langt ind i november.

Ud over en rapport om godt torskefiskeri og rygter om mange og store makreller samt de første laks til småbådsfiskerne, har det i november drejet sig om aktiviteterne på kysten.

I første halvdel af november gav det milde efterår fiskerne gode dage på kysten.
Det bød på et godt grønlænderfiskeri. En stor del af fiskene passerede i løbet af november den 40´ende cm.

Og da regnen stadig lader vente på sig, bød mange af de store opgangsfisk der venter på vådere tider sig op til dans.

Og enkelte gode overspringere kunne også finde på at slå smut inden for kystfiskerens rækkevidde.

Midt i måneden fik vi så en periode med hårdt blæsevejr der lagde en kraftig dæmper på aktiviteterne på kysten.

Da vinden så lagde sig sidst på måneden, og ålegræs og andet løsrevet grøde havde lagt sig, og der indtrådte en markant temperaturfald, kom der gang i fangsterne.

De sidste dage i måneden især, bød på et forrygende fiskeri.
Og med en forrygende trio overspringere på månedens sidste dag, på henholdsvis 2 kg, 3,4 kg og 3,9 kg, har vi i denne måned tildelt Ricki titlen som "Månedens Fisk.

Vi siger tillykke til Ricki med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Oktober 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2020 har vi udvalgt Martin Bønnelykke´s gedde på 10,6 kg og 106 cm fanget på spin med agnfisk under flåd i en privat sø 1. oktober.

Oktober blev en lun måned, især holdt op af nattetemperaturer der stort set ikke faldt i forhold til de tocifrede dagtemperaturer. Så vandtemperaturen faldt ikke sønderligt gennem måneden.
Vejret var ustadigt med en del blæsevejr, men med alt for lidt regn til at fylde de sommerudtørrede reservoirer oppe i landet. Så de farvede fisk var stadig ikke trukket op i vandløbene.

Med det ustadige vejr blev der ikke rapporteret fra småbådene. Men de fine sild der er at fange på denne årstid, forlyder det at der blev fisket nogle af på dage med havvejr. Og der lyder også meldinger om fine hvillinger.

På kysten startede måneden med nogle fine overspringere.
Og mange store opgangsfisk.
Så gik fiskeriet lidt i stå, for så sidst på måneden at byde på fine grønlænderfangster.
Måske som resultat af smugtræning op til kystcup?

Efteråret er krokodilletid!
Et statement Martin Bønnelykke startede sin rapport med, da han kunne melde om geddefangster 1. oktober.

I en privat sø havde Martin haft godt fiskeri med at spinne med agnfisk under flåd.
Foruden et par gedder omkring de 3 kg, havde han også landet en god madamme på 10,6 kg og 106 cm.

Ud over at dele sin gode fangst med hinanden, er Martin også prisværdigt generøs med detaljer omkring fiskeriet og illustrerende billeder.

Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk September 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk september 2020 har vi udvalgt Toby Elfort´s havørred på 4,4 kg og 71 cm fanget på en Bornholmerpilen en times tid inden solnedgang d. 28. september på sydkysten.

September i år blev ret lun, fortrinsvis holdt oppe af høje nattemperaturer.

September er oftest en af de perioder på året hvor fiskeriet, eller måske fiskerne, går lidt i stå.
Om det er fordi september på Bornholm mere er en sommermåned end efterårsmåned samtidig med dagene bliver mærkbart kortere kunne være et bud. Men vi ser det de fleste år.

Men i hvert fald d. 13. september var der fiskere i søen.
Sportdres Bornholm havde inviteret en flok af øens specimenfiskere med interesse for stør-fiskeri til en Fish In i Ørredsøen på Vellensbyvejen, for at dyrke diciplinen at fiske sammen, hygge over fiskeriet og så selvfølgelig lidt konkurrence. Og så kom der nogle stør på land.

Småbådsfiskeriet var en pose blandede bolcher.
Det milde vejr gav nogle gode havdage, men fiskeriet var noget ustabilt. Der blev taget nogle fine torsk når man var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men generelt var det meget små fisk i dårlig kondition.
En enkelt havnegedde blev det også til.

Midt i september starter fredninger angående havørred. Der starter havørredfiskerens efterår og en ny sæson.
Der blev meldt om nogle fine grønlændere.

Større fisk blev også taget, og en stor del er selvfølgelig gydefisk på vandring.
Disse fisk er i den tidlige fase af farvesætningen utroligt flotte og hver især unikke med skæl der skinner i mange farver. Og det er stærke fisk i god kondition der giver en god fiskeoplevelse inden den nænsomt afkroges og genudsættes.
Det var en smuk dame med begyndende farvesætning og faste skæl Toby præsenterede fra vandkanten med et hurtigt billede og måling inden hun blev sendt videre til sit forestående forehavende i åen.

Vi siger tillykke til Toby med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk August 2020

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2020 har vi udvalgt Toby Elfort´s flotte havørred på 4,2 kg og 72 cm fanget på en Sandeel lidt efter solnedgang d. 8. august på sydkysten.

August var det meste af måneden præget af hede og tørke.
Så er tiden til at hygge sig i de lune aftener med medetøjet i øens vandhuller.
Ål, karusse, suder og karper er blandt sommerglæderne i søerne.
Der er mange arter i spil, og man kan aldrig være helt sikker på hvad det er der har taget krogen med maddingen.


Jonathan Sonne Jeppesen, Svaneke med ål fra Stenbrudsøen


Jonathan Sonne Jeppesen, Svaneke med PR skælkarpe fra Stenbrudsøen

Og det hænder endda at det er en art man ikke havde forudset.
Det fik vi et par gode eksempler på i løbet af måneden.
En rapport fra 30. juli indløb om en åletur kombineret med en karpestang i Stenbrudssøen der resulterede i en af de sjældne græskarper.
Og d. 15. august var det Henrik Skytt der blev overrasket under sit fiskeri i Smaragdsøen da det var en brasen der havde kastet sig over ormen, Også en usædvanlig fangst på Bornholm. Først mente vi det var den første brasen i ferskvand på øen vi kendte til, men så viste det sig vi havde en rapport fra 2016 der var gået i glemmebogen. Det drejer sig sandsynligvis om strejfende brasen der trækker ind i Smaragdsøen.


Græskarpe en tur på land i Stenbrudsøen


Henrik Skytt fra Rønne fik en art mere på listen med fisk han har fanget; en brasen fra Smaragdsøen

Rovfiskene i søerne gik heller ikke fri i august.
Paweł Pawlik fra Polen benyttede sit sommerbesøg på øen til geddefiskeri, og sendte rapporter om fiskeri i Snorrebakke sø, hvor han berettede om et spændende geddefiskeri med softbaits der gav nogle fine gedder.


Flot Snorrebakke-gedde taget dybt på softbait

August gav også mange gode havdage, hvor det dog var et must med bredskygget hat og solbriller.
Småbådene er også velsignet med et væld af arter i august, selv om fiskeriet generelt bliver lidt mere trægt når vandtemperaturen topper i august.
Fine torsk, sild, fladfisk. Og Hornfisk i en helt anden kaliber end dem vi fanger i foråret er blandt tilbuddene til bådfiskeren.
Men især makrellen har domineret fiskeriet fra småbåd denne sommer. Er det mon et bedre makrel-år end vi er vant til, eller er vi blevet bedre til at fiske dem?


En lille aftentur i båden, og der er god mad på bordet. Også hvis der kommer gæster.


Hornfisk fanget i august -september er i en helt anden kondition end dem vi kender fra foråret


Naja Vigh fra Roskilde på camping stod for aftensmaden 2. august

At sommerfiskeriet efter havørred på Bornholm er langt bedre end dets rygte, er en påstand der ofte fremføres. Og årets sommerfangster støtter op om dette.
Det drejer sig åbenbart blot om at fiskerne skal se at komme i vaderne også om sommeren.
Især Mikkel Jensen fra Allinge har gjort det godt denne sommer.
Med en stime på tre stor-ørreder plus det løse over et par måneder, må vi anerkende at det er lidt ud over det sædvanlige.
Og de fine fangstberetninger hvor han levende deler såvel sit fiskeri som sin fiskeglæde med os andre sætter vi stor pris på.


Mikkel med lidt af det løse. Sommer-sølv på 1,3 kg fra sydkysten 5. august

Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juli 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2020 har vi udvalgt Mikkel Jensen´s store sommerørred på 5,1 kg og 77 cm fanget på en Sandeel på sydkysten i den gyldne time efter solnedgang 30. juli.

En ellers for normalen kølig juli startede sommerligt.
Og sommertid er medetid.


Måneden startede med flot karpe fra Præstegårdsmosen

Øens ferske vande byder på mange gode muligheder.

Med de mange gamle ler- og grusgrave, der nu for manges vedkommende har omkring de 30 år og mere bag sig siden pumperne stoppede, er der opstået mange nye gode fiskevande med mange muligheder.


Karpekarusse fra en de gamle kaolingrave i Rønnes østlige udkant.


Aborrefiskeri blev til en spændende geddefangst i den gamle lergrav der nu er Smaragdsøen

Bådfiskerne havde også rigtigt godt fiskeri ind mellem det ustadige vejr.

Vi så forbavsende flotte sommertorsk med fisk på op til +7 kg ude på turbådene. Men også kystnært blev der fanget store torsk i fin kvalitet årstiden i betragtning.


En sund torsk på 6 kg taget ca. 1000 meter fra land 3. juli

Makrel og pighvar er et eftertragtet bytte vi kun ser sporadisk. Men i år ser det ud til at lystfiskerne er ved at få knækket koden og begynder at melde om mere stabile resultater i fiskeriet.


Fede sommermakreller, der ofte er 40 cm og mere, kan fiskes hele dagen fra småbåd i sommermånederne


Jakob Lenz er en af dem der jævnligt lykkes med at få krogen i den eftertragtede pighvar

På kysten har hele sommeren været præget af det hyggelige sildefiskeri, trods det i juli er ensbetydende med at det bliver sen sengetid.


Kystpartier, havne, her Nørrekås, og stensætninger med et par meter vand eller mere. Så er der chance for sild i solnedgangen

Den lille times tid der er at gøre godt med omkring solnedgang er moler, andre anlæg og egnede kystpartier som et fluepapir for et meget forskelligartet opbud af lystfiskere. Her kan og vil alle være med.
Ud over at der på de gode dage kan sikres en god portion sild, bliver der også jævnligt taget nogle af de fine makreller der ellers i dagtimerne er ude på dybere vand, men i aftentimerne følger med silden ind. Ved de lejligheder bliver sildefiskeriet pludselig en helt anden oplevelse.

Vi snakker altid om de gode sommerørreder der er at fange på øen. Men der er ikke mange der får fundet waderne frem i sommervarmen og tager på fisketur efter aftensmaden.

Men igen er der heldigvis nogen der gør det. For så får vi syn for sagn. Bornholm byder på fantastisk havørredfiskeri fra kysten, også om sommeren.


Meho Harbas med flot sommerørred på 4,9 kg fra sydkysten 15. juli

Midt i måneden meldte den gæstende fisker Meho Harbas fra Tørring om en storørred på 4,9 kg og 76 cm fra sydkysten.

Dagen efter var det så Mikkel Jensen fra Allinge, der præsenterede en fisk på stort set samme størrelse. Forskellen lå i de lokalpatriotiske regler der er i Årets Ørred. Mikkels ørred overtog en tredjeplads om årets Bornholmerørred.


Mikkel Jensen med 4,9 kg sommerørred fra sydkysten 16. juli

Da måneden var ved at løbe ud, kom der endnu en rapport fra Mikkel.

Det var en forbedring af målene på hans placering på tredjepladsen. Endnu en flot sommerørred, og denne gang over den magiske femkilo-grænse.

Den flotte fangst i mørket havde målene 5,1 kg og 77 cm og var lige som Mikkels andre sommerørreder faldet for en Sandeel på 19 gram i farven motoroil.

Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juni 2020

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2020 har vi udvalgt Jacob Jakob Lenz´s fine pighvar på 1,2 kg fanget på tobis fra båd 26. juni.

I juni slog sommervarmen igennem, og det gode vejr over måneden blev flittigt udnyttet af småbådsfolket.
I sommerheden er havet et godt tilflugtssted, og samtidig er der mange arter til rådighed. Hvis der lige er noget fiskeri der ikke giver noget på dagen, kan man blot fiske efter noget andet.
Og ofte er resultatet at man fanger en helt anden fisk end den der blev fisket efter.


Småbåd, sommerkjole, storfangst. Det sitrer af sol over vandet.

På den vestlige side af øen er det især torsk der bliver fisket efter. Der er mange fine fisk ikke langt fra land.
Og ind i juni kan man stadig være heldig der er fin rogn i fiskene.


En flot sommerduo fuldfede sommerørreder fra østbornholm d. 24. juni

Øen rundt er det især sommerfiskeriet efter havørred, der inden for de seneste år har fået fleres opmærksomhed.
Den gængse metode er blevet at fiske med dipsy-diver, og for enden er det Apex der er blevet mange fiskeres foretrukne agn.
Sommerørrederne fanges tidligt på sommeren typisk på 6 til 10 meter vand, og så er tendensen at som sommeren bliver varmere, trækker fiskene ud ad.


I juni er der igen kød på skrubberne.

Et meget fornøjeligt og hyggeligt fiskeri fra småbåden er fladfiskeriet.
Skrubber er der rigtig mange af næsten alle steder øen rundt. Især hvor der er lidt muslinger.
Og i løbet af juni fik de kød nok på benene til at de var værd at hjembringe.

Til gengæld er pighvarren ikke altid lige at finde.
Men her i forsommeren trækker de ind på lavt vand for at få overstået årets leg. Så det er nu der er gode chancer for at få dette eftertragtede bytte i tale.
Og det fik Jakob, der har gennem længere tid jævnligt har fisket sig til erfaringer ud for den nordøstlige kyststrækning, og nu synes at se et mønster, der ud over skrubber og rødspætter, også jævnligt giver en af de gode pighvarrer.
Der går år imellem at vi får rapporter om pighvar. Og med dette fine eksemplar på 1,2 kg må vi lige give udtryk for lidt begejstring.

Vi siger tillykke til Jakob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Maj 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2020 har vi udvalgt Jacob Aaby Svendsen´s fangst af den store belugastør 8. maj i Ørredsøen på Vellensbyvej.

Det blev en flot forårsmåned med meget sol, underskud på nedbørskontoen og kølige nætter så varmen ikke slog helt igennem.

Maj er for mange først og fremmest geddepremiere.


Brian Hessner fra Rønne kunne melde om en fin premieredag med en lille håndfuld gedder op til 8 kg i en privat sø.

Har man ikke lige adgang til private vande, er der rig mulighed for at fiske gedder i de kommunale søer med frit fiskeri. Bl.a. Kaolingraven og Snorrebakkesøen som figurerer i månedens rapporter er blevet rigtigt gode fiskevande efter de ca. 30 år de nu har holdt vand.


Marie Kjærulff Sandbye fra Rønne med fin gedde fra Kaolingraven


Sebastian Wridt fra Rønne med 100 cm Gedde fra Snorrebakkesø

På kysten ebbede et fantastisk ørredfiskeri langsomt ud i starten af måneden og blev afløst af et hektisk hornfiskeri.
Midt på måneden toppede det, og der kunne landes hornfisk i store bundter.


Viki Andersen med en habil hornfiskefangst 21. maj

Men mellem hornfiskene jager ørreden stadig.

Og nogle gange vandt havørreden kampen om endegrejet så en glad fisker kunne hænge en ørred i bundet sammen med hornfiskene.


Bent Ernst fik en fin combi-fangst horn/ørred d. 11. maj.


11. maj var det en skrubbe der havde sneget sig ind mellem hornfiskene da Bent Erns huserede på sose

På havet riggede de trollingfiskere der fortsætter ind i sommeren om til havørred.
De seneste år er der kommet godt gang i fiskeriet efter havørred i sommermånederne.
Her først i foråret fiskes der godt på 6 til 10 meter vand, og som temperaturen stiger kan man følge med fiskene ud på dybere vand. Så er gode chancer for at fange fine, fede og utroligt stærke sommerørreder hen over sommeren.


Thomas nappede lige en fin forårsørred fra jollen ud for Hvide odde 2. maj

På den vestlige side af øen hvor man stadig må fiske lidt torsk, har der været dage med rigtigt godt fiskeri fra småbåd.
Der fanges stort set ikke torsk over ca 3 kg. Og fanger man dem der er i nærheden af 3 kg, er de ofte tydeligt angrebet af parasitter. Men torskene op til ca 2 kg er i rigtig god stand. Og som god bonus er rognen optimal i maj og ind i juni.


Per Clausen med flot torsk på 2,3 kg. De 300 gram var fin rogn.

I fiskesøen har der været stor aktivitet i det fine forår.
Især mange har benyttet sig af søen som et godt sted at starte for nye fiskere.
Fiskeriet er en aktivitet rigtig mange har taget til sig under corona-krisen. Der er mange der i løbet af foråret har fanget en ørred i Ørredsøen som deres første fisk.
Men også garvede fiskeentusiaster kommer til søen for at fiske på søens bestand af stør.
Især den store beluga der går i søen tiltaler specimen. Og et gensyn med denne kæmpe er en fornøjelse.

Denne gang var det Jacob der fik landet den store fisk.
195 cm målte Jacob den til.
De fleste fiskevægte går ”kun” til 25 kg. Og det er ikke tilstrækkeligt til belugaen. Mon vi en dag får en vægt på fisken?

Vi siger tillykke til Jacob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk April 2020Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2020 har vi udvalgt Per Bugge Eklund´s pragteksemplar af en havørred på 5,76 kg og 72 cm fanget på sydkysten d. 6. april.

April blev en havørredmåned, vi nok skal nogle år tilbage for at se en måned tilsvarende med så fint fiskeri. Kysten har over måneden budt på rigtig mange fine fisk.

 


Jakob Lenz fra Rønne både startede og sluttede måneden med fine fisk. Her fin fisk fra Salene 1. april

 


Endnu en af de dygtige unge fiskere. Mikkel Jensen fra Allinge med flot fangst fra sydkysten 4. april

 


Flot fisk fra Fredensborg 21. april fanget på orm af Steen Lange Jensen fra Langebæk

 

April blev lidt køligere end de forgående måneder, og flere morgener kom man ud til minusgrader.

 

 

Samtidig blev der ophold i de konstante vestlige lavtryk og vejret blev mere skiftende. Med mange fine forårsdage med solskin og rolige vindforhold.

Så der blev også nogle gode havdage til småbådsfiskerne.

 


Der blev nogle gode dage for småbådsfiskerne. Bl.a. torsken begynder i april og være til at få i tale kystnært.

 

Ud over at der over måneden er fanget mange gode fisk, ser vi denne april at lokale fiskere står for en stor del af dem.

Det kan nok i vid udstrækning tilskrives forholdene forårsaget af situationen omkring coronakrisen.
At det usædvanligt gode fiskeri er indtruffet samtidig med at mange var hjemsendt fra deres daglige dont, samtidig med at antallet af gæstende fiskere var på et usædvanligt lavt niveau for årstiden. Intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

 

En rigtig ærgerlig virkning ved coronakrisen er de aflysninger der har været af begivenheder hvor mennesker samles. Både Firmadyst og Ørredagen måtte aflyses.
Det er ærgerligt for os der ser frem til de events året byder på.
Det er rigtigt skidt for foreningerne, der er afhængige af de midler der kommer ind ved arrangementerne. Vi håber de lokale fiskere vil støtte op om at hjælpe foreningerne godt igennem krisen.

 

Det ser ud til at vi gik glip af en Ørreddag der kunne have budt på rigtigt mange gode fisk. På din-fangst.dk blev Ørreddagen på sin vis markeret. Hele seks rapporter med syv fisk/fangere fra 10. april blev det til.

 


Eksilbornholmeren Ricki Larsen var stadig i topform langfredag hvor Ørreddagen skulle være afviklet

 


Brian Kofod fra Nyker med fin fisk fra Østkysten langfredag

 


Thomas Paulsen fra Allinge med fin fisk fra Salene langfredag

 

En anden tendens efter coronakrisen er på den positive side.
Vi ser mange nye fiskere.
Anbefalingerne om at ens aktiviteter foregår med afstand til andre personer og helst i frisk luft, er jo nærmest en opfordring til at tage på fisketur.
Vi har siden krisens start set mange nye fiskere.
På kysten og i søerne.
Men også molerne, der er en let tilgængelig fiskeplads med mange gode muligheder, er for tiden godt besøgt.

 


Fra moler og havne er der mange gode muligheder. David Kleiner og Peter Jeppesen sluttede en tur på kysten af i Nørrekås, på det der skule have været Ørreddagen, med hver en fin havørred.

 

Det at tage ned på molen og fange sig en fisk var ”i gamle dage” en udbredt adspredelse, hvor der i sommermånederne dagligt stod fiskere nærmest skulder ved skulder på molerne, Hvor der blev molehygget og fisket især sild og torsk, men også hornfisk, skrubber og meget andet godt fra havet. Den gang var det ofte samtidig et kærkomment bidrag til husholdningsbudgettet. I dag kan vi glæde os over at vi på molen kan fange en råvare i en kvalitet der ikke kan fås i almindelig handel.

 

 

Men den gode Per Bugge fra Lobbæk er en gammel kending. Der gør sig hardcore på kysten.
Mange gode fisk har Per præsenteret os for gennem mange år.
Men denne fisk er godt nok en fisk i sin helt egen klasse.
Den faldt for Henry´s Skruen sidst på en god lang fiskedag og gav Per en fight om hvilken han blot vil sige: ”Uha uha da da ”.

Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 


Månedens Fisk Marts 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2020 har vi udvalgt Kim Thomsen´s kapitale havørred på 5,82 kg og 79 cm fanget på Lufthavnen d. 9. marts.

 

Marts startede med det samme besværlige vejr som vi oplevede i januar-februar, hvor vestlige lavtryk konstant sendte forholdsvis lun luft med blæst hen over landet.
Trods det besværlige vejr blev der stadig fisket gode fisk stort set hver dag.
Oftest som resultat af en stor arbejdsindsats.
Mange gode velnærede blanke fisk, hvor flere af dem var fuldt restituerede fisk fra gydningen i efteråret.

 


2 marts. Martin Gudbergsen fra Rønne. 3,58 kg 65 cm fra Levka

 


8 marts. Tommy Mertz fra Nyker 2,4 kg og 64 cm fra Raghammer

 


10 marts. Sanna Egner Stasfseng fra Norge med fin Melsted-fisk

 

Vejrtypen ændrede sig endelig hen mod midten af måneden og blev mere foranderlig, hvor der også kom vinde fra øst og nord. Og dage hvor det slet ikke blæste.
Temperaturen faldt en kende så der også var dage med nattefrost.
Dertil lukkede landet ned på grund af corona, hvilket gav mange fiskere mere fisketid.
Så kom der for alvor gang i fangsterne.

 


5. marts. Jan Jensen fra Helsinge. 4,3 kg og 73 cm fra Ypnasted

 


20. marts.Johnny Nielsen fra Ans By. 3,5 kg og 71 cm fra vestkysten

 


23. marts. Stig Peberholmfra Pedersker. 2,66 kg og 63 cm fra sydkysten

 


Vejrskiftet gav også gode havdage. Dem der udnyttede den mulighed, fik gode laksefangster.
Her Dusan Valihora d. 23. med laks på 10 kg fanget vest for Hasle d. marts

 

Tendensen er tydelig. Der er mange store fisk inden for rækkevidde langs kysten i år, hvis vi sammenligner med fiskeriet forrige år.

Det er blevet til mange flotte fangster af de store havørreder hvor vægten først stopper over de tre og fire kilo.
Og med et par gode 5+ i løbet af marts må det konstateres at der er gode tendenser for årets fiskeri på kysten.
Det resulterede også i hyppige ændringer i top 3 i den lokale dyst om årets bornholmerørred.

 


19 marts. Søren Barsøe fra Rønne. 5,3 75 cm fra nordkysten

 


21 marts Asger Drachmann fra Hasle. 4,5 kg 73 cm fra Listed

 


22.marts Egon Jacobsen fra Rønne. 4,02 kg og 69 cm fra Skydebanen

 


27. marts. Alex Messeri fra Bodilsker. 4,6 kg fra nordkysten

Blandt de mange flotte havørreder, gode billeder og fine små beretninger, denne marts, kårer vi blot den største som Månedens Fisk for marts.
Den blev præsenteret for os i butikken af den gæstende fisker Kim Thomsen fra Kastrup d. 9. marts, et par dage inden næsten øen blev tømt for den slags.

En virkelig kapital havørred på 5,82 kg og 79 cm.

 

Vi siger tillykke til Kim med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Februar 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2020 har vi udvalgt Ulf Jeske´s store havørred på 4,8 kg og 72 cm fisket på en Snaps på Broens odde 20. februar.

En lun, våd og blæsende februar, der var præget af høj vandstand.

I løbet af måneden indløb der udelukkende rapporter om havørred-fangster.

Trods blæsevejret, og den for årstiden usædvanligt høje temperatur, blev der fanget fine fisk over hele måneden.


Peter Hampe med flot overspringer på 4,58 kg og 75 cm fanget ved Onsbæk 5. februar. PT på førstepladsen som årets bornholmerørred

Ud over Ulf Jeske, kunne Peter Hampe og Tommy Mertz præsentere fisk over de 4 kg/70 cm. Den svære grænse vi kun kom over få gange hele forrige sæson.


Tommy Mertz kom ind på en fin 3. plads blandt årets bornholmerørreder med denne fine fisk fra Sommer odde på 4 kg og 71,5 cm.

Dertil blev der meldt om mange fine trofæfisk over de eftertragtede 60 cm og mange fine fisk i køkkenbords-størrelse.


Torben Hedemann Petersen var en tur med sønnen til Lufthavnen den gode dag 14. februar. På den fine dag hjembragte Torben flot overspringer på 3,4 kg. Kristian mistede en meget større en efter en lang dramatisk fight.


Bent Ernst Nielsen kunne glæde sig over både en fin fisk og en ny hue. 1,7 kg og 55 cm fra Vestkysten 24. februar.


Magnus Andersen med flot fisk på 2,6 kg og 63 cm fra Salene 17. februar.

Trods de mange fine fangster, har det været en udfordring at fange fisk. Som det altid har været og skal være.
Men da der pludselig kom en dag som fredag d. 14. hvor vinden for en dag lagde sig helt for første gang i lang tid, udløste den bornholmske kyst prompte den sammensparerede bonus, og der blev meldt om gode fangster fra hele øen. Blandt mange andre Tommy´s på 4 kg/71,5 cm og Torbens på 3,4 kg/64 cm.


Det var en varieret menu der blev afsløret, da Thomas Rothe Wollny åbnede en fin grønlænder der havde fourageret i området ved Nørrekås d. 13. februar

I løbet af februar begyndte der igen at være føde i maven på fiskene efter nogle måneder hvor fiskene under land ofte ikke har været specifikt fødesøgende.
De aktive fisk har over måneden givet godt fiskeri til klippekystens fluefiskere, der traf gode fisk helt inde i blæretangen på lavt vand.


Fin tangfisk på 1,2 kg fanget på flue 22. februar af Mikkel Jensen på klipperne.

Men også de trækkende fisk der fanges på det kraftige grej på kanten af blæsevejret stod for sin væsentlige del af månedens fangster.
Som den storfisk Ulf Jeske, gæstende fisker fra Tyskland, tog på en Snaps i gamle dønninger på Broens odde.
På en rigtig god dag med mange fisk til både ham og vennerne.

Vi siger tillykke til Ulf med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Januar 2020

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2020 har vi udvalgt Michael F. Nielsen´s flotte havørred på 4,23 kg og 70 cm fanget med bombarda og flue på Røstad 16. januar.

Det blev en januar med en temperatur der ikke passede med årstiden. I løbet af måneden var der flere forårstegn.


Thomas Hansen med 94 cm gedde 2. januar

Med det lune vejr holder søerne sig isfri, så der er gode muligheder i søerne.
Et eksempel så vi i en rapport i starten af måneden, da der blev der blev rapporteret om en fin gedde fra søerne ved Rønne.
Sidste halvdel af måneden var præget af meget nedbør, der ikke gør søerne særlig fiskevenlige.

Den megen nedbør i sidste halvdel af måneden blev fulgt af en masse vind.
Så også på kysten, var i første halvdel af måneden væsentlig anderledes end resten af måneden.


Lennert Mumm, gæstende fisker fra Tyskland med fin havørred på 4 kg fra Salene 3. januar

Det blev en rimelig januar for kystfiskerne. Især den første halvdel gav et godt udbytte med mange fine fisk, hvor flere kom over de 4 kg og mange omkring de 3 kg.
Og selv om vejret kun artede sig til fiskeri få dage resten af måneden, blev der jævnligt meldt om at det var lykkedes en fisker at få krogen i en god fisk.
En ting er sikkert: Det er en udfordring at fange en havørred på kysten. Det har det altid været. Og sådan skal det også være.


Rocky Vilhelmsen. 3,124 kg fra Vestkysten 19. januar


Jack Jensen med flot fisk på 2,3 kg fra Sorthat 25. januar

Og de gode fangster bliver ikke ligeligt fordelt.
Det kan være dygtighed, flittighed eller held. Eller klassikeren; det gælder om at være på rette sted på rette tidspunkt.
Mange gør stadig en hæderlig indsats for at få en god fisk på tasken i denne sæson.
Og så er der Michael, der inden for en måned præsenterer os for to fisk over 4 kg.
Det viser vel blandt andet, at os der føler os forfordelt blot skal se at komme ud og gøre noget ved det.

Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk December 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2019 har vi udvalgt Mikkel Jensen´s fine havørred på 3,76 kg og 67 cm fanget med bombarda og flue på sydkysten 1. december

Det blev en lun, ustadig og våd måned.

De forhold er der ikke mange andre end kystfiskerne der holder af, og i den travle julemåned blev det da også kun til rapporter med havørreder.

Der var perioder hvor der blev fanget fine fisk dagligt. Og rigtig mange fine fisk på 65 -70 cm på 3 -4 kg.
Og så var der dage hvor det bare ikke var til at finde det mindste tegn på liv ude i vandet. Som vi f.eks. så ved fjerde afdeling af kystcuppen 15. december, hvor der blot blev indvejet 3 grønlændere.

Havørredfiskeri i sin substans. Der er fine fisk at fange. Men der ligger en stor indsats bag hver fisk der kommer på land.
Sådan er fiskeri efter havørred for det meste. Og det er nok en af grundene til at vi kan lide det og igen og igen tager udfordringen op.

Alle disse fine havørreder er alle gode fangster.
Der var mange fine fisk på lige ved de 70 cm og på lige ved de 4 kg hvor den ene fisk egentlig ikke kan siges at være bedre end den anden.
Månedens Fisk findes jo ikke ved kontrollerede ensartede målinger som ved kystcup, ørreddag og lignende.

Så blandt de fine fisk udvalgte vi Mikkel.
Mikkel er en ung fisker der ved flere lejligheder har vist os at han gør det godt ud i fiskeriet. Nogen vil påstå arveligt belastet.
Mikkels fine fangst er desuden hans ny egen PR, som man kalder det i dag. Denne oplysning er givet i en rigtig god fangstberetning der er ledsaget af et flot og stemningsfyldt trofæfoto taget ude på kysten.
Så blandt de mange fine fisk fra december, blev det disse ingredienser der gjorde forskellen på månedens fisk og ”de andre”.

Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2019

 

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2019 har vi udvalgt Orlas Sommerlund´s flotte havørred på 3,8 kg og 68 cm fanget på Sose 26. november.

En ustadig men forholdsvis lun måned. Først sidst på måneden begyndte vi at se etcifrede temperaturer og enkelte nætter med is på bilruderne om morgenen.

Med masser af regn, blæst og andre besværligheder, var det lidt af en udfordring at finde gode fiskedage.
Nok fortrinsvis derfor ser vi nok denne gang en måned udelukkende med rapporter fra kysten, hvor man trods kraftig vind og lavvande dog har en mulighed for at improvisere og tilkæmpe sig en fisk trods svære forhold.


Efteråret er først og fremmest det gode grønlænderfiskeri. De store flokke af unge fisk der trækker om øen præsterede i løbet af november for de flestes vedkommende de 40 cm.
Men med den høje vandtemperatur var de meget af tiden uden for kystfiskerens rækkevidde. Så oftest blev de hentet helt ude i kastet når de lige strejfede kysten i en kastelængdes afstand.


Over måneden blev der også fisket en del store flotte, og stærke, opgængere.
Især først på måneden var de ofte et fyrværkeri af farver, men som måneden gik, gik det mere over i den modne brune farve.
I det lune vand, og fulde af de kræfter der skal føre dem gennem strabadserne op i strømvandet til årets gydning, er de fisk for en fight der ikke står tilbage for deres blanke artsfæller.


Hele måneden har der stået fisk på gydebankerne, så nu er det snart tiden hvor der er nedgængere.

Som måneden gik blev der tættere mellem at der blev meldt om gode overspingere over de 60 cm og 3 til 4 kg.


Få dage inden månedens udløb fik Orla, der er gæstende fisker fra Odense med tradition for en årlig fiskeuge på Bornholm, den største havørred der blev rapporteret om i november.
Med månedens største fisk og en god god fangstrapport hvor der bliver delt ægte fiskerglæde ud, går titlen denne måned til Odense.

Vi siger tillykke til Orla med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2019 har vi udvalgt Daniel Johansen´s flotte makrelfangst fra  30. oktober.

En forholdsvis mild, men blæsende og regnfuld måned har nok indvirket en del på hvilke fiskeaktiviteter der er blevet bedrevet hen over måneden.

I søerne bliver alt vådt og vandet mudret.
Vi fik en enkelt rapport på en fin gedde. Så de har været til at få i tale. Men det gode fiskeri når vandet bliver køligere og fødefiskene samler sig og gedderne for alvor går i gang med at æde sig op til vinteren har vi nok til gode her fra november.
Med Smaragdsøen er der fra tid til anden lidt tvivl om gældende regler når det angår fredningsbælter og fiskeri i havørredens fredningstid.
I en artikel på Vandpleje Bornholms hjemmeside bliver det slået fast, at det er regler for fiskeri i å der gælder. Så under fiskeri i søen skal man være opmærksom på ”at det ikke bare er den farvede ørred der er fredet i vandløb. Det er alle ørreder der er fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar”
Læs hele artiklen HER.

På kysten har fiskerne oplevet en måned der giver store forventninger til fiskeriet når vandtemperaturen kommer ned på et leje hvor flere fisk søger ind kystnært.
Der er registreret meget store årgange af undermålere, hvilket plejer at resultere i et fantastisk grønlænderfiskeri i vintermånederne. Og der er fanget mange, og store, gydefisk, så den næste generation ser det også ud til er godt på vej. Opgangen var godt i gang i de større vandløb ved månedens udgang.
Der blev også fanget en del fine blankfisk. Rigtigt mange lige over målet. Det er tidligt. Ofte er vi henne i medio november inden den nye generation når de reglementerede 40 cm.
De blanke fisk blev oftest hentet helt ude i kastet. Og med den høje vandtemperatur er de ekstra livlige og fulde af kræfter. Så med rigtigt mange af de blankfisk der har budt sig til over måneden, har krogholdet ikke været godt nok til at holde hele vejen.

I en blæsende oktober er det om at holde sig til hvis man skal ramme en af de gode havdage.
Og der har været noget at fiske efter.
Det viste Daniels rapport, hvor han og Samuel havde oplevet et rent makrel-bonanza ca. 3 mil ud for Rønne.
Ud over en spandfuld makreller, hvor mange af dem fik vægten op over et kilo, fik de torsk og nogle af den lidt mindre kendte hvilling.
Det er rigtigt godt at der er så mange gode fiskearter. Dels er det god variation i de menuer der kan skabes når man kommer hjem med fisken, og det kan gøre turen mere interessant nu hvor en daglig torskekvote ellers hurtigt kunne gøre en fisketur færdig.

Vi siger tillykke til Daniel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2019 har vi udvalgt Bent Mæng ´s havørred på 76 cm og ca. 5,3 kg fanget d. 14. september i Salene.

Ustadigt vejr og fiskeriet er spredt fægtning.
Sådan kender vi måneden hvor sommersløvheden stadig sidder i både fisk og fiskere.
På havet er der ikke meget aktivitet i det lune havvand.
I søerne er fiskene ikke helt kommet sig over sommervarmen og heller ikke rigtigt gået i gang med at æde sig op til vinteren.
Septemberfiskeri er meget; Skal – skal ikke”. For både fisk og fiskere.

På kysten ser man dog sikkert aktiviteten stige dag for dag synkront med temperaturens faldende tendens.
Samtidig med fredningernes start og vejrskiftet vokser håbet om at starte en ny sæson med en sommerfed havørred, der i høj fart jager i de i de store stimer tobis der trækker langs kysten på det lave vand. At den vil snuppe ens lokkende agn frem for en af de mange tobiser. Sker det, sker det med en voldsomhed man ikke skal regne med senere på sæsonen.

Og så er sæsonstarten krydret med en god chance for en god bonus-fangst. Det så vi et godt eksempel på, da Magnus Andersen fra Rønne meldte om en fin sandart på 1 kg, der tog wobleren da han eftermiddagen 8. september fiskede på stranden nord for Rønne.

Over måneden blev der jævnligt meldt om fisk fra kysten. Mest tidligt eller sent på dagen, men som måneden skred frem blev flere af fangsterne gjort over hele dagen.
Der meldtes om god aktivitet i perioder, og ud over en del fine fisk op til et par kilo, blev der også meldt om mange undermålere tæt på de 40 cm.

Men så kom der en rapport fra den gæstende fisker Bent Meng fra Simmelkær, hvor der blev meldt om en af de store fisk som vi ikke har set mange af i år.

Med en dejlig hilsen fra Jylland med mange gode ord om vores dejlige fiske-ø, deler Bent med sin rapport og en god beretning, sin gode fiskeoplevelse og fine fangst med os alle.
Det er en fin gestus at kvittere for besøget med en god fangstrapport. Og med sådan en fisk. Tak for det.

Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2019 har vi udvalgt Thomas Hansens´s havørred på 1,2 kg fanget d. 16. august sen aften på sydkysten.

August blev en lun affære med vandtemperatur på omkring 20 grader og der over hele måneden.

Det satte sit præg på såvel fiskeri som fiskelyst.

På havet fortsatte den stilstand i fiskeriet der opstod med den høje vantemperatur sidst i juli. Måneden startede ellers med en rapport om endnu en af de gode makreller. Men der var langt mellem fisk derude.

Anderledes gang i den var der i søerne, hvor fredfiskene stortrivedes i det varme vand.
En skyggefuld plet ved søbredden med medetøjet er noget af det mest overkommelige i sommervarmen. Og selv midt på dagen er der fine muligheder for at hygge sig med sudere og karper viser månedens rapporter.

Nu er vi nået til september. Fredningerne på kysten træder i kraft og optrækket til en ny sæson på kysten er så småt ved at komme i gang for de fleste af os
Men der er heldigvis også enkelte der begiver sig til kysten i sommermånederne og viser, at der er altså fisk at fange for dem der fisker.
Således som Thomas, der var en tur på sydkysten en de herlige sommeraftener. Ud over at kunne hjembringe en fin halvandet-kilos tyksak af en sommerørred, var der livlig aktivitet med kontakt til flere fisk.

Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Ju1i 2019 har vi udvalgt Jakob Lenz´s havørred på 2,2 kg fanget d. 9. juli ved kastefiskeri fra båd tæt under land nær Bølshavn.

Juli blev hvad der kaldes en normal juli. Ustadigt vejr med kølige nætter indtil varmen slog igennem den sidste del af måneden.

At trække i kystuniformen og jagte sommerørreder, med den aktivitet det indebærer, er en udfordring i sommervarmen. Men en tur i ydertidspunkterne eller i natten hvor solen ikke bager både fisk og fisker væk fra stranden, byder ofte på fisk. Som den fine lille sommerørred der blev rapporteret om fra nordstranden ved Rønne, der blev taget tidlig morgen på en 12 grams stripper.
De mere magelige ud i det at gøre en fangst fra kysten, havde mange gode aftener til det hyggelige sildefiskeri fra øens moler. Ud over sild og en dejlig sommeraften med skøn solnedgang, er det en fornøjelse at deltage i fiskeri med deltagelse af repræsentanter fra alle generationer.

Inde på øen var der rapporter fra fiskesøerne, hvor der blev præsenteret stør og karper.
Nogle af karperne er gamle kendinge. Især spejlkarperne med de unikke skælsætninger er mulige at identificere sikkert. Det kan være meget fornøjeligt at sidde og nørde lidt med at finde de enkelte karper i yngre udgaver i fangstarkivet.

På havet var det noget nær slaraffenland hvad angår fiskearter. Indtil varmen satte ind sidst på måneden. Så døde meget af det gode fiskeri ud.
Indtil da blev der meldt om forbavsende fine torsk for årstiden. Dog fortrinsvis vest for øen. Også makrelfiskeriet gav rigtig gode fisk, ofte fisk omkring de 40 cm. Og medens der blev ventet på makrellerne, var der gode sildestimer at fiske på.

Havørredfiskeriet fra båd gav også forrygende fiskeri flere steder. Men især kystnært på strækket mellem Bølshavn til Svaneke bød på rigtigt godt fiskeri. Mange blev taget med dipsydiver på 10 meter plus/minus. Men også kastefiskeri helt ind under land gav gode fisk. Som da Jakob en sen aften spinnefiskede ind mod klipperne ved Bølshavn, og fik sig en smuk sommerørred, der tog Snurrebassen i skarp konkurrence med de mange sild, der også var interesserede i blinket.

Vi siger tillykke til Jakob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2019 har vi udvalgt Bjarke Jørgensen´s beluga-stør på anslået over 25 kg og 182 cm fanget d. 10. juni i Sportdres Fiskesø på Vellensbyvej.

Juni blev en lettere ustadig sommermåned, hvor varmen først kom rigtigt sidst på måneden. Men så blev det også nogle dage med hedebølge, så vandtemperaturen endte på de ca. 20 grader.

Trods det ustadige vejr blev der nogle gode havdage over måneden.
Det er især havørred der meldes om godt fiskeri på. De seneste år, hvor vi har fået os sporet ind på de havørreder der i sommermånederne er at finde på 5 -6 meter vand og mere, og fået finpudset teknikken med dipsy-divere og andet, bliver der oftere og oftere meldt om gode fangster.
Torskefiskeriet er en blandet fornøjelse. Ofte er torskene i så sørgelig forfatning af parasitangreb, at man foretrækker, og bør, kassere fangsten. Man kan dog, især kystnært, fange nogle virkelig fine småtorsk. Tangtorsk, som de ofte kaldes. Mindre fisk hvor menuen består af rejer, tanglopper og andre små fødeemner der ikke er smittebærere.
Der er også fine små mørksej at fange. Forrige år var et af de år hvor de indre farvande blev invaderet af småsej.
Og i år er et af de år hvor fiskene er blevet ved øen det følgende år, hvorfor de eksemplarer vi kan fange i år har en lidt bedre størrelse end dem forrige år.
De gode store bornholmske makreller var vi også kun lige kommet ind i måneden inden vi fik meldinger om fangster. Der er mange gode fisk at få som bifangst. Så husk ophængere over torskepirken. Gerne nede i en størrelse der også tager sildene. Med fangstbegrænsning på torsk, og hvor de attraktive fisk er i størrelser  på op til ca. 1,5 kg, er en god fiskecocktail en delikat erstatning for stortorsken.

Kysten var i starten af måneden berygtet for de mange hornfisk. Der her i juni endda for de flestes vedkommende var nogle små nogle. Men samtidig blev der alligevel meldt om gode kystørreder. Fra kysten og i flyderingen.

Sommer er især søfiskeri. Og der blev også meldt om flere af de arter der bydes på inde i landet.
Fin gedde og aborre fra søerne der er opstået efter råstofindvinding omkring Rønne. Det er blevet nogle meget attraktive fiskesøer med årene med god tilgængelighed og godt fiskeri på mange forskellige fiskearter.
Sommerfiskeri er især også far og søn i mosen og fange de store sudere på let grej. I sommerens mange lyse timer og milde vejr kan der findes nogle gode fritimer hvor man kan fordybe sig i fiskeriet og gøre gode fangster. Og så er en suder på 2 kg en voldsom fisk.

Anderledes voldsomt er det når vi snakker om eksotiske fisk. Mange af os har været i udlandet og fiske nogle af de fiskearter hvor vores hjemlige fisk i størrelse og styrke ikke helt kan det samme.
Men i de senere år er der også her i landet blevet mulighed at stifte bekendtskab med nogle af disse arter i fiskesøer.
Og det var en af disse arter, belugastøren i fiskesøen på Vellensbyvej, Bjarke fik til at tage agnen. Og efter en voldsom fight kunne måle fisken til en længde på hele 182 cm. Fisken kom ikke på vægten i denne omgang. Men Bjarke anslog vægten til at være på over 25 kg.
Støren er jo godt nok ikke en af vore hjemlige arter, og er her kun fordi vi har sat den ud. Og vores hjemlige arter i søerne, selv gedden, er nok ikke disponeret til at komme op i denne størrelse. Så mon ikke Bjarkes fangst, er noget der ligner den indtil nu største fisk der er fanget i en bornholmsk sø? Vi har i hvert fald ikke hørt om nogle i tilnærmelsesvis denne størrelse. Bortset fra nogle lystfiskehistorier af den mere farverige karakter. Af lige så farverige lystfiskere.

Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2019 har vi udvalgt John Rosenberg´s havørred på 3 kg fanget d. 11. maj på vestkysten på Bornholmerpilen

Maj holdt på foråret måneden ud, varmen slog ikke igennem. Enkelte sommeragtige dage, men ikke nok til at nattetemperaturen fulgte med.

Det gik på samme måde med fiskeriet. Vinterfiskerne trak sig, og sommerfiskeriet kom ikke rigtigt i gang.

På havet trak trollingfiskerne sig lidt tilbage af gammel tradition for at give plads til hornfisken. Og torskefiskerne oplevede at der er ret langt mellem snapsene i disse sæl-tider, hvor bestanden er hårdt angrebet af sæl-orm.

På kysten begyndte måneden rigtigt godt med de første store hornfisk, og måneden ud blev det fiskeri bare mere og mere givende. Og at det ofte er en rigtig god ide at benytte konventionel krog frem for silketråde, så vi igen flere eksempler på. Hornfisk kan man som regel godt fange nok af til at ens behov er opfyldt, og maj måned er en rigtig god havørredmåned, så at der er en ørred eller to i bundtet med hornfisk er ikke usædvanligt.

Men kan de ”garvede” fiskere ikke rigtigt tage sig sammen til at komme ud i det lune forår, er det til gengæld årstid for alle ”de andre”.

Det er nu der er gode forhold til at komme i gang med fiskeriet, hvor der er mange let tilgængelige fiskearter at fiske på, og man ikke er udfordret af elementerne i samme grad som i vinterhalvåret.

Som i rapporten i starten af måneden, hvor 5-årige Ebbe var en tur i en af søerne ved Rønne og gøre sig i fiskeriet med en fin gedde som belønning.
Og senere på måneden løb der to arrangementer af stablen, Bornholms Hornfiskefestival og Lystfiskeriets Dag, der specielt henvender sig til fiskere med mindre erfaring og familiefiskeri, hvor op til fire generationer giver den gas sammen i naturen og får en rigtig god dag med fiskeriet i centrum ud af det. Arrangementerne blev godt besøgt, og forhåbentlig vil mange af deltagerne benytte sig af de kommende sommermåneder til at få fiskeriet ind under huden. Og så møder vi dem måske en snevejrsdag iført hue og vanter med en fin havørred på tasken på.

Trods forårets komme, var der dog stadig en del der benyttede sig af at der stadig er gode havørreder at fange på kysten. Der blev fanget en del fine fisk, og lige som i april stadig en del restituerede fisk. Men stadig bliver der ikke fanget store fisk i samme grad som vi har set mange andre år. Og blandt de fine fisk vi fik rapporter om, blev det så John, gæstende fisker fra Brønshøj, hvis flotte 3-kilos blankfisk der blev udvalgt til Månedens Fisk.

Vi siger tillykke til John med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2019 har vi udvalgt Bennet Bruno Brumann´s havørred på 4,2 kg og 71 cm fanget d. 29. april på sydkysten på bombarda/flue.

Det blev en april der blev lidt forårsagtig, og så alligevel ikke. Temperaturen, især om natten, ville ikke rigtigt op. Nok et resultat af at den dominerende vindretning var østlig. Hvilket også var medvirkende til en længere periode med ekstremt lavvande. En Påskeøsten har altid lagt en dæmper på fiskeriet.

På havet bliver der fanget lidt torsk. De små er fine, men så snart de kommer over de ca. 40 cm, er de magre, tydeligt angrebet af parasitter.

Anderledes med laksefiskerne, der med Påsketræf og Trollingmaster, har præget billedet såvel på havet som på vejene. Mange fine laks blev det så selvfølgelig til over måneden. Mange lige nær de 20 kg, som det jo ikke er lige til at få nålen på vægten til at passere.

På kysten blev der jagtet havørreder med svingende held. Mange vil mene at det ikke står helt godt til med havørrederne. Og vi har da også kigget langt efter de store overspringere. Vi mangler nok de kolde vintre der får de store vandrende fisk til at søge ind i Østersøens brakke vand.
Men ser vi over måneden, blev der fanget fint med fisk, af dem der var heldige og opsøge det rette sted på rette tidspunkt. Alfa og omega når det gælder om at få held i jagten på havørreden. Også godt at se der bliver fanget godt med fine store nedgængere. Det er et godt tegn på en vel overstået gydning og restituering.

At der var fint fiskeri at opsøge, så vi bl.a. da den gæstende fisker fra Tyskland 29. april meldte om to gode blankfisk fra Sydkysten. Ud over den flotte blankfisk på 4,2 kg, var de på en times fiskeri i starten på eftermiddagen yderligere en på 3,8 kg der lod sig friste af Bennet´s flue der blev fisket efter bombarda.

Vi siger tillykke til Bennet med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2019 har vi udvalgt Thomas Hansen´s sandart på 4,6 kg fanget i en privat sø d. 9. marts.

Det vi kalder vinter ser ud til at være aflyst i år, hvis vi ser på det vejrmæssigt.

Derved har fiskeriet været under mere behagelige former. Kolde fingre og parkeringsproblemer og den slags der ofte præger fiskeriet i marts gik vi fri af. Men fraværet af de store blankfisk der trækker fra de mere salte farvande ind i Østersøens brakvand for at husere langs de bornholmske kyster, er så den negative konsekvens set med kystfiskerens briller.

Men der blev trods alt over måneden gjort fine fangster. Hvis man var den heldige der lige var på pletten når der var en fisk. Og i den sidste halvdel af måneden kom der faktisk rigtigt godt gang i havørredfangsterne, så mon ikke vi har en god april at se frem til, når temperaturen kommer op hvor der er rigelige fødemængder kystnært at fouragere på.

Der blev trods alt fanget fine fisk, selv om den magiske grænse på de 5 kg ikke kunne nås i de indsendte rapporter, var det trods alt tæt på.

Der blev i løbet af måneden fanget en del store restituerede udlegede havørreder, der ellers ikke er rapporteret i ”sædvanligt” omfang de seneste årgange. Det er jo fint. Så har naturen gået sin gang, trods store bekymringer om årets opgang efter et år med ekstrem vandmangel og følgende sen opgang. Og så ved man da med rimelig sikkerhed, at det er en af de bornholmske vilde havørreder, man har fået på krogen.

Laksefiskeriet gav også gode fangster, med mange gode fisk op til og over de 10 kg, og enkelte lidt større.

Sidste måneds gennemgang her på siden, nævnte de gode muligheder i øens ferske vande, som en mulighed man så burde være opmærksom på, når vi nu har en vinter hvor søerne stort set har været isfri. En mulighed som flere af øens inkarnerede specimenfiskere udmærket er klar over. Ofte ser vi at nogle af de ferske vandes mest spektakulære fangster rent faktisk ofte bliver gjort i vintermånederne.

Den mulighed udnyttede Thomas og hans makker Henrik Skytt. De har fået eksklusiv adgang til et for dem nyt privat fiskevand hvor der ikke skulle være fisket i i lang tid. Så de var ret spændte på hvad vandet havde at byde på.

Resultatet af at tage forskud på det fiskeri vi ellers forbinder med sommerhalvåret, gav dem nogle interessante fangster. Bl.a. en fisk af de hybridformer, vi fra tid til anden støder på, og som der skal fagfolk til at artsbestemme. Guldfisk/skælkarpe eller guldkarpe. Ofte kan det ikke helt bestemmes. Men altid en spændende oplevelse at få noget på land man ikke sædvanligvis ser.

Blandt de gode fangster i søen, var så den fine sandart. En fangst vi kun hører om engang imellem her på øen, og vist nok første gang på denne tid af året.

Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2019 har vi udvalgt Mickey Delgren´s havørred på 3,65 kg og 72 cm fanget på Sose d. 2 februar.

Grøn vinter med jævnlige kraftige blæsevejr. Februar blev stort set en fortsættelse af januar.

Ind imellem blev der havdage med rimeligt fiskeri på laks.

Søerne har været fiskbare det meste af måneden. Det forlyder at der er enkelte der har benyttet sig af muligheden og fanget nogle gode vintergedder. Og så skal man lige huske på med en vinter som den vi har i år, at den også giver flere andre muligheder for fiskearter der ellers normalt hører sommerhalvåret til.

På kysten blev der jagtet havørreder med større eller mindre held. Og heldet bestod som så ofte før i at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Der var en kort periode i starten af måneden hvor der blev fanget rimelig godt, og sidst på måneden var der også en god periode med mere stabile fangster.
Og lige som i tidligere perioder vi har oplevet med svagt fiskeri, går fiskersnakken på hvad der er galt.
Vi glemmer ofte, at det sker jævnligt. Vi husker bedst de perioder hvor det bare kører.
Men sådan er havørredfiskeri. Det virker til at være nemt når man har godt fiskeri. Men over tid kan man godt se i sin fiskejournal, at der ligger meget fiskeri i hver ørred man har noteret på tasken.

Det skal så lige også bemærkes; vi savner altså de helt store overspringere.
Biologen fra DSF spåede forrige sommer at havørrederne måske i år ville følge stimerne af fødefisk ude på dybt vand med risiko for at ende ved fjerne destinationer, og at i så tilfælde ville vi ikke se dem kystnært i år.
Desuden er der stor sandsynlighed for at den høje havtemperatur i år ikke får havørreder fra mere salte farvande til at søge ind i Østersøens brakvand i samme grad som i de kolde vintre.
Sådan kan der være så meget. Havørredfiskeri har aldrig kørt helt efter bogen, og kommer nok heller ikke til det. Heldigvis. For vi kan jo se at der bliver fanget mange gode havørreder, også i disse svage perioder.

Men fine ørreder blev det til. Flere fisk på lige omkring de tre et halvt kilo blev der sendt rapporter ind om over måneden.

Af dem udvalgte vi Mickeys fine overspringer.
Den blev taget på årets præmietur, hvor fisketuren i år havde udgangspunkt fra Rastepladsen.
Og dertil er den foreløbig nummer et i Ørred 2019.

Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2019

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2019 har vi udvalgt Mogens Grønbech´s havørred på 5,4 kg og 72 cm fanget ved trollingfiskeri ude på Gavlbænken 6. januar.
Det blev en ustadig januar, med en del blæsevejrs-perioder der gjorde det til en lejlighedsvis fornøjelse at komme på havet, og med temperaturer lige omkring frysepunktet der lagde en næsten fuldkommen dæmper på alt liv langs kysten.

Et lyspunkt i denne mørke tid, blev en rapport fra Knarre mose med et par friske drenge der præsenterede en fin vintergedde. Der er noget at komme efter i de bornholmske søer og moser, når lige man rammer de dage hvor der ikke er is på.

På kysten gik det trægt i kulden. Der blev fanget lidt fisk først på måneden. Ved sidste afdeling i sæsonens Kystcup 6. januar blev der blot indvejet 9 havørreder, et godt hint om en svag januar. Resten af måneden var der langt imellem gode fangster, først sidst på måneden var der en uges tid hvor der løb lidt rapporter ind.

Småbådsfiskerne havde ikke mange havdage at gøre godt med. Men kom de ud, blev der taget nogle fine laks. Og påfaldende mange fine havørreder. Således dukkede Mogens op til opvejningen ved sidste afdeling af Kystcuppen, og nonchalant smed en pragtfuld fuldfed havørred på bordet. Så kan de kystfiskere lære det, kan de. Og få syn for sagn, hvor alle de ørreder vi jagter på kysten er henne. De svømmer åbenbart rundt langt ude på havet i år.

Vi siger tillykke til Mogens med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2018 har vi udvalgt Carsten Kure Gram´s havørred på 2,5 kg og 64 cm fanget ved Sose 14. december.
Dagene blev kortest og det var mørkt meget af måneden. Ustadigt vejr der ikke ville gå helt over i vinter.
Der var en enkelt specimen-fisker der meldte om en stør op til jul. Søerne på øen har i disse grønne vintre potentiale til mere end hvad vi driver den til her på øen. Så længe der ikke er låg på søerne, er de store rovfisk til at få i tale hvis man kan finde et godt ly at lure dem fra.
På havet er der kommet godt gang i noget der ligner en ganske udmærket trollingsæson. Og så er det også indtil videre i denne sæson været trollingfiskerne der har fanget de store havørreder, som der kigges langt efter inde på kysten.
På kysten har der været et jævnt fiskeri, med landede fisk stort hver dag. Men som hidtil i denne sæson, har der ikke været dage hvor man fik noget forærende. Der skal arbejdes for det og man skal være på det rette sted på det rette tidspunkt. Der er stadig store flokke af undermålere, der ellers i december plejer at have nået de 40 cm.
Trods jævnt med fisk, har vi stadig de store overspringere til gode i denne sæson. Adskillige fisk på de 2 og 3 kg, men det er så det.
Med disse fisk kan det jo ligge lige til højrebenet igen at finde den der lige vejede nogle gram mere en de andre. Men en fin fangst kan anskues på mange måder, så med denne venteposition på de store trofæfisk, kiggede vi for variationens skyld på nogle af de andre aspekter ved en god fangstrapport.
Vores valg faldt på Carstens havørred fra Sose.
Carsten har skrevet en hyggelig beretning om sin tur på kysten. Med optakt, oplevelser såvel med andre fiskere som med fiskeriet og vejret mm.
For så at komme forbi butikken med sin fisk og sprede lidt fiskeglæde ud til os andre. Og ved samme lejlighed få taget et billede af en fin fisk og en glad fisker. Det sætter vi også stor pris på.
Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk November 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2018 har vi udvalgt Thomas Anker´s laks på 15,2 kg og 106 cm fanget ved trolling 1,5 sømil S/V for Ubåden 24. november.
Det blev en november næsten uden termometeret kom under nul, ellers almindeligt ustadigt efterårsvejr.
Der kom ikke mange efterretninger fra søerne, ud over nogle fine efterårsgedder.
På kysten var der måneden igennem mange fiskere på kysten, Men gode blankfisk var der ikke mange af inden for rækkevidde.
Der blev meldt om mange undermålere, ofte i store flokke der opholdt sig stationært inden for afgrænsede områder. Hvis der er en stor fisk i flokken, vil man oftest hurtigt blive gjort opmærksom på det. Så er der ikke observeret større fisk i flokken efter få kast, bør man vise hensyn og søge videre på strækket efter store jagende fisk.
De større fisk var måneden igennem kun lejlighedsvist en tur ind om kysten, og så gjaldt det om at være den fisker der var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Regel nr. 1. Der blev fanget jævnt med fine fisk frem til midten af måneden, hvorefter kysten resten af måneden var som støvsuget for blankfisk.
På havet kom der til gengæld gang i laksefangsterne.
Således rapporterede Thomas om en fuldfed laks, præsenteret så flot på billedet som en flot fisk retfærdigvis fortjener.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2018 har vi udvalgt Thomas Strøjer Skouborg´s havørred på 2,3 kg og 59 cm fanget om morgenen på sydkysten 28. oktober.
Oktober er traditionelt en måned hvor der ikke sker så meget i fiskeriet på Bornholm, og denne lune udgave ligeså. Trods det milde vejr var der vindmæssigt efterårstegn, og på de gode havdage var det ofte svært at finde fisk. Men der blev fanget nogle fine torsk, som da Bent Ernst Nielsen rapporterede om bl.a. en fin en på over de 3 kg.
Men på kysten var der måneden igennem stor aktivitet. Især mange gæstende fiskere, men også mange lokale starter op tidligere på sæsonen end hvad vi så for blot få år siden.
Der var langt imellem gode blankfisk på den rigtige side af 40 cm. Men når den vigtigste regel for kystfiskeren var opfyldt; at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, blev der landet en del gode fisk. Det lader til der er en stor generation af fisk kystnært på 50 til 60 cm klar til denne sæson. Størrelsesforskellene på undermålerne i de forskellige flokke er meget stor i år. Hvilket kunne skyldes de usædvanlige vejrforhold det sidste år, der tilsyneladende gav et ekstra stort udtræk af fisk i oktober 2017, og så foruden den sædvanlige nedgang april i år et større udtræk af fisk op til sommerens tørke. Så en stor del skulle passere målet og give et godt grønlænderfiskeri fra nuværende, og så må vi nok leve med mange undermålere af de resterende en stor del af denne sæson. Det er en god ide at have dette i baghovedet når man støder på flokke med undermålere, så fiskeriet på dem kan foregå så skånsomt som muligt.
Men som sagt; der blev fanget rigtigt flotte fisk der var fuldfede efter sommerens ædegilde i sildestimerne til havs. Og mistet endnu flere, da huggene ofte var meget forsigtige og krogningen derefter.
Så man fiskede på chancen for at der skulle trække nogle gode fisk ind. Som da Ulrik Hampe rapporterede om på en tur til Levka formiddagen d. 28., hvor han fik hug af en fisk, hvor det hele stod stille et øjeblik, hvorpå fisken med stor styrke blot søgte ud ad, så han stod tilbage med de to af krogene rettet ud. En storørred eller måske en laks? Eller som Thomas, der fisker lidt mere på sin chance for tiden, end mange af os andre. Den kårede fisk var den ene halvdel af en duo, hvor den anden også var en fin fisk, 1,3 kg /49 cm.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2018 har vi udvalgt Leif K. Sørensen´s storørred på 6,1 kg og ca. 80 cm fanget i Salene 12. september.
Sommerens varme fortsatte ind i september, med et fiskeri der gik noget i stå, indtil midt i måneden hvor det blev mere ustadigt og med de første efterårsstorme, der resulterede i at i sidste halvdel af måneden faldt vandtemperaturen fra omkring de 20 til under 15 grader. Så begynder det at blive interessant igen.
Måneden startede godt med en meter-gedde fra Krashave. Det er godt at se at det er muligt at få gedderne til at lege med helt uden for programmet, og kan nødes til hug i det sommervarme vand.
På havet blev der stadig meldt om et væld af fiskearter, der dog ikke var så nemme og finde og at få til at bide som før varmen slog dem ud i august. Der blev fanget fine fuldfede rogntunge høstsild indtil de midt på måneden startede legen. Dem kan vi nok fiske på fra båd og mole i oktober når de begynder at røre på sig igen.
På kysten sker der traditionelt ikke det store i september. Men pludselig gjorde der alligevel. En af de mange gæstende fiskere, Leif K. Sørensen fra Fredriksværk, vi har set i september i år, rapporterede om en af de helt store havørreder. Ved Bobbe å blev en fredelig sommermorgen pludselig ret hektisk, da blinket blev taget og 100 meter line blev revet af hjulet i ét ryk. Leif nåede lige til tanken om at ”så fik jeg også prøvet at miste en laks”, da fisken kapitulerede og kom ind til nettet uden yderligere dramatik. Fantastiske havørreder, det viser sig gang på gang, der er at fange ved de bornholmske kyster i sommermånederne. Når ellers der bliver fisket efter dem.
Vi siger tillykke til Leif med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2018 har vi udvalgt John Munch´s flotte Krashave-suder fanget d. 7. august på en af de skønne sommeraftener vi har haft så mange af denne sommer.
Heden og tørken fortsatte ind i august indtil midt på måneden hvor det blev lidt mere ustadigt med lidt vand, men måneden ud med en vandtemperatur der holdt de 20 grader.
August har alle år været den svageste fiskemåned når vi ser på antallet af fangstrapporter. Som om en sommertræthed sætter ind fiskemæssigt og folk får travlt efter endt sommerferie. Og de fangster der bliver gjort bliver meget tæt på en gentagelse af de to forrige måneder. Så en opfordring til at få sendt lidt rapporter her i sensommeren skal lyde her fra redaktionen. Der gøres fine fangster der er gode at få med i arkivet.
På havet trak havørrederne endnu længere ud, så det fortrinsvis blev fiskere med downrigger der fik kontakt. Der imod var der rigtigt godt fiskeri inde på 10 -30 meter vand på mange gode madfisk. Rigtig mange torsk blev fanget, og fiskedes der med ophængere, var der også god chance for at få flotte makreller, nogen af de mange små gråsej der trak ind i Østersøen i løbet af sommeren eller sild, der nogle dage var at finde i store stimer.
Men for mange er sommerfiskeri lig med lune sommeraftener ved søen med medetøjet, hvor fredfiskene fouragerer på sit højeste og er blevet fede og stærke op til det stundende efterår og den kommende vinter. Som John, der i sin rapport kan præsentere en af de smukke Krashave-sudere, og krydre historien med at berette om en gedde der så sig sulten på boilies, og blev landet på karpegrejet. Så ud over at det blev til fredfisk, kan man vel sige at det desuden blev til en enkelt fredsforstyrrer.
Vi siger tillykke til John med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2018 har vi udvalgt Jonas Sonne Jørgensen´s gedde på 7 kg og 97 cm fanget i højt solskin d. 23. juli.

Juli fortsatte med ekstrem varme og tørke. Vandtemperaturen i såvel sø som hav var over 20 grader.
Trods det varme vand blev der meldt om mange havørreder. Første del af måneden var der dagligt meldinger om havørred på kysten, mest klippekysten ud til dybere vand. Indtil sidst på måneden blev der stadig fanget pænt med fisk fra båd, dog stagnerede fangsterne de sidste dage i måneden, og de meldinger der indløb da, var fortrinsvis om fisk fanget på dybere vand.
Fra bådfiskere blev der også meldt om godt pirkefiskeri. Der er rigtigt mange torsk at fiske på ud for Bornholm. Dog har der her i sommermånederne været langt mellem fisk på mere en 2 -3 kg.
Der lader til at være rigtig mange makreller om øen i år. Der fanges en del fra båd, men også fra klipper og moler er der gjort fine fangster i aftentimen.
I søerne har fedfiskene det godt i varmen. Flere af de bornholmske søer, især i de gamle råstofindvindingsområder ved Rønne/Hasle, er blevet vande der huser karper i alle størrelser. De lader til at være kvalificerede til at fiskene kan formere sig i disse tidlige varme somre vi har haft det seneste årti eller to.
Men også søens rovfisk skal have noget at spise trods sommervarme. Og så gælder det om at præsentere sin wobler lige netop som madam Grum har appetit. Som da Jonas i højt solskin lige fik en god bornholmerfangst med hjem i bagagen efter sit sommervisit på øen.
Vi siger tillykke til Jonas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2018 har vi udvalgt Mats Schroeter´s havørred på 6.6 kg og 85 cm fanget på østkysten d. 12. juni.
Juni fortsatte som maj; solrig, varm og tør.
I søerne et perfekt vejr til hyggefiskeri i sø og mose. Gedder har vi ikke fået så mange beretninger om. Sandsynligvis er geddefiskeriet i år været begrænset, da vi gik direkte fra vinter til sommer, inden vi nåede premieredagen 1. maj. Til gengæld har vejret været perfekt til fredfisk. En tur til mosen kan give flere arter, karper, karusser, sudere mm. Og som Mads Buus´ fangst 1. juni, mere eller mindre ubestemmelige arter. I dette tilfælde en hybrid, sandsynligvis mellem skalle og brasen. Der har selv en garvet fisker brug for eksperthjælp til artsbestemmelsen.
På havet har småbådene især haft godt fiskeri på havørreder, der optræder i store flokke når man kommer ud over de 6 -10 meter vand. Især grønlændere op til ca. 1,5 kg optræder i stort antal. Et stort udtræk af smolt i oktober efter den våde sommer i 2017, nåede op på mindstemålet i maj-juni, og forekommer i stort antal kystnært.
På kysten er der ikke mange fiskere tilbage. Men dem der tager turen, har også mange arter at fiske på. Dejligt at se en rapport som Jens Kruses, hvor han efter en brav målrettet indsats lykkedes med at fange pighvar. Vi ser spændt frem til om projektet med at avle pighvar til udsætning kan booste dette fiskeri de kommende år.
En lille flok kystfiskere holder ved, og fisker havørreder også i sommermånederne. Det er en god indstilling at have, for fiskeriet kan være mindst lige så godt som i det der regnes for at være sæson. Mange fine fisk bliver landet, og vi ser ofte at nogle af årets største havørreder på kysten bliver fanget i sommermånederne. Også i år, hvor Mats med sin flotte overspringer røg ind på en suveræn førsteplads i Ørred 2018.
Vi siger tillykke til Mats med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2018 har vi udvalgt Kenneth Nielsen´s havørred på 3.105 kg og 70 cm fanget ved Tejn d. 6. maj.
Forårsmåneden maj havde i år mere karakter af en sommermåned. Temperaturen lå det meste af måneden omkring de 20 grader og mere. Desværre blev varmen fulgt af tørke, så vandstanden i åerne kun holdt vand måneden ud pga. den store mængde nedbør der faldt de foregående måneder.
Med den stigende temperatur steg aktiviteten blandt fiskene og flere arter bød sig til.
I søerne starter geddefiskeriet og fredfiskene er atter aktive i varmen. Der er dog ikke indløbet rapporter om fangster, og rygterne melder heller ikke om den store aktivitet.
Småbådsfiskerne fik stadig lidt laks og meldinger om mange undermålsørreder kystnært fra 35 til 39 cm, indikerer at der kan blive et særdeles godt grønlænderfiskeri i månederne frem. Det er en stor udgang i oktober af smolt, der havde haft gode forhold i den våde sommer forrige år, der nu passerer de 40 cm og er klar til fangst. Desuden vrimlede det med torsk de fleste steder fra helt kystnært og ud over 15 -20 meter vand.
På kysten var det som sædvanligt i maj især hornfisk der dominerede fiskeriet. Fangsterne begyndte at tage fart en uges tid ind i måneden, og kulminerede efter to ugers tid, hvorefter de spredte sig mere ud efter endt leg.
Havørrederne var stadig lidt svære at komme i kontakt med, som vi har oplevet denne sæson. Men der blev dog fanget en del fine fisk. Som da Kenneth havde en god tur hvor han først fik nogle udlegede fisk ved Offergaard, for dernæst at følge et rygte om fisk ved Tejn, hvor han fik sin flotte 3-kilos og en sommerfuldfed målsfisk.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2018 har vi udvalgt Trond Hagen´s havørred på 7.1 kg og 85 cm fanget med fluegrej på vestkysten d. 9. april.
Den sene vinter vi oplevede i marts blev i april afløst af et pludseligt forår med lufttemperaturer der kun opnås med mange års mellemrum, og en vandtemperatur der over måneden steg fra knap et par grader til omkring de 10 grader.
I det fine forårsvejr blev det til mange gode havdage for småbådsfiskerne. I perioder blev der meldt om fine torsk på 10 -25 meter vand.
Men det var især trollingfiskerne der havde virkeligt godt fiskeri. Og ud over mange fine laks, blev der også fanget fint af de blanke havørreder, der var savnet inde ved kysten. Det lader til at de blanke havørreder i år har valgt at følge stimerne af sild, brisling og hundestejler frem for at fouragere kystnært.
På kysten kom der, efter et par kolde måneder med meget langt mellem aktive fisk, med den stigende vandtemperatur gang i fangsterne. Især blev der fanget mange af de bornholmske ørreder, der efter de kolde vintermåneder i forskellig grad var restitueret oven på efterårets leg, og i det lunere vand nu igen kunne søge føde kystnært.
Men der kom også nogle blankfisk ind trods det adfærds/vandrings-mønster en stor del af blankfiskene har valgt i år. Og en af de helt store faldt for en Vaskebjørn præsenteret af Trond i det sidste lys denne 9. april. Og den svømmer stadig rundt derude, for som Trond skrev til os: ”da det ikke var noe annet tema enn å sette fisken tilbake i havet, da den var alt for smukk”.
Vi siger tillykke til Trond med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2018 har vi udvalgt Anders Schou Jensen´s storlaks på 17.54 kg og 112 cm trollet på Gavlbænken 26. marts.
En ellers mild vinter endte i marts med et par kolde perioder med store mængder sne der lagde en dæmper på fiskeriet på kysten.
Måneden startede med fiskeri hvor det var svært at finde aktive fisk, men der blev jævnt fanget fine overspringere. Da kulden, og sneen, satte ind, blev det meget svært at finde fisk. Sidst på måneden steg temperaturen og der blev igen aktivitet langs kysten. Især var fiskeriet præget af udlegede fisk, der ellers har været ret fraværende medens de har restitueret i vintermånederne, og nu er de første til i den tiltagende temperatur at starte fouragering kystnært.
Men marts, og februar med, har først og fremmest budt på et trollingfiskeri måske bedre end nogen sinde før.
Anders´ fangstrapport om to gode dage med storlaks, er historien om et trollingfiskeri i særklasse.
Vi siger tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2018 har vi udvalgt Torbjörn Forsberg´s sværvægts-havørred på 6,64 kg og 85 cm fanget på Bro 26. februar.
Den usædvanligt milde vinter fortsatte det meste af februar. Men den sidste uge af måneden, hvor vinteren normalt skulle slippe sit tag, satte vinteren ind med hård frost fra øst. Og med den usædvanligt varme Østersø akkumuleredes store snemængder der nærmest lammede øen.
Den til start milde februar gav gode havdage, hvor der stadig var fine torsk at finde på 20 til 30 meter vand, og laksefiskerne trollede mange gode laks.
Havørrederne var lige som i januar stadig lidt reserverede, og der skulle en del opsøgende arbejde til for at finde fisk der ville gå til biddet. Men der blev dog dagligt indsendt rapporter om gode fisk.

Og to fisk af de helt svære, hvor vægten passerede de 6 kg og målebåndet de 80 cm.

I starten af måneden d. 4. februar fik Michael Thiesen, gæstende fisker fra Lejre, en fantastisk overspringer på 6,3 kg og 81,5 cm på sydkysten. Da frosten satte ind sidst på måneden og sneen lammede øen, blev den så overgået af endnu en sværvægter, da Torbjörn Forsberg fra Ljung i Sverige trodsede sne og frost d. 26. og på Bro fangede en på 6,64 og 85 cm.
Vi siger tillykke til Torbjörn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Januar 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2018 har vi udvalgt Steffen Sørensen´s laks på 9 kg og 99 cm trollet ud for Tejn 20. januar.
Januar bød på en del frustrationer for kystens havørredfiskere. Der blev taget flotte fisk, især mellem 2 og 3 kg, men generelt var der meget langt mellem at man løb ind i det fiskeri der normalt er kendetegnende for januar. Mange teorier er blevet luftet, men en januar med rekordhøje temperaturer, der resulterede i en havtemperatur på 4 grader ved månedens udgang, kan måske være et umiddelbart bud på en årsag.
Den varme januar gav så til gengæld isfri søer. Det kunne geddefiskerne så benytte sig af. Et par af de grove rogntunge madammer fisket på flåd med sild var blandt fangstrapportene i måneden. Vinterfiskeriet med agn er en rigtig god mulighed til at få de store gedder i tale.
Laksetrollingen kom rigtigt godt i gang i løbet af januar. Steffen rapporterede om, at han lige har købt sig en trollingbåd, og d. 20. januar var han så på jomfrutur. Derfra kunne han rapportere om sin første laks og en god fight. Det var da en god begyndelse.
Vi siger tillykke til Steffen med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk December 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2017 har vi udvalgt Tonny Steen´s havørred på 5.66 kg og 78 cm fanget på Kødtønden på årets sidste dag.
Det blev en mild december hvis man læste temperaturen, men ellers blev det en ustadig måned. Både når det gælder vejret, hvor regn og blæst er en naturlig følge af en lun december. Men også fiskemæssigt, hvor der var perioder hvor det var næsten umuligt at få kystens ørreder til at reagere på det håbefulde fiskere præsenterede dem for. Vi så blandt andet ved månedens to Kystcup-afdelinger, at trods flittigt fiskeri blev der blot indvejet henholdsvis 4 og 6 fisk. Og så var der pludselig perioder hvor der blev fanget pænt med gode fisk.
Men netop som vi troede at vi i år ikke skulle se nogen af de flotte 5+-fisk vi mener at have tradition for i mellemjulen her på øen, slog Tonny til. På Kødtønden fik han denne super fisk inde på lavt vand. Og den rette medicin var at finde letvægtsgrejet frem, og præsentere fisken for en 8 grams Snurrebassen.
Ikke nok med at Tonnys fisk blev månedens fisk i december, så blev hans flotte ørred også en flot andenplads i Ørred 2017.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk November 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2017 har vi udvalgt Thomas Skouborg´s havørred på 4.1 kg og 67 fanget på Sorthat d. 19. november.
Det blev en november med rigtigt efterårsvejr. Ustadigt med blæst og regnbyger. Dog holdt måneden en rimelig høj vandtemperatur for november. Ved månedens udgang lå havtemperaturen stadig lige over de 8 grader. Det meste af måneden var desuden præget af meget høj vandstand.Det ustadige vejr gav ikke mange hele havdage, men når havet lejlighedsvis faldt til ro, var der et rigtigt godt fiskeri efter torsk. Det var især kystnært på 10 til 20 meter vand der blev meldt om fine fangster af fine velnærede torsk.På kysten var der gennem måneden et godt gønlænderfiskeri. Flotte velnærede fisk. Ofte passerede fisken 1 kg ved de 43 -44 cm. Desuden var der rigtig mange undermålsfisk, hvilket giver et praj om at det gode grønlænderfiskeri sandsynligvis bliver endnu bedre i løbet af sæsonen, efterhånden som de vokser de sidste manglende centimeter. De unge fisk trækker langs kysten, oftest i flokke. Og med det store fødeudvalg der fortsat er i det forholdsvis varme vand, er det ofte man registrerer aktivitet ved agnet, men med en forsigtighed hvor der oftest skal et spinstop til for at få fisken til et egentligt hug. I det stadig forholdsvis varme vand er der mange kræfter i fisken, der oftest straks reagerede på en krogning med at gå i luften i en serie vilde spring. Så der er blevet mistet mange fine grønlændere over måneden.Var man det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, var der god chance for fine overspringere. Stort set dagligt blev der fanget fine fisk på 2 til 4 kg. En generation der lader til at være rigtig mange af i år.
Ved kystcuppens anden afdeling var det, at Thomas fik krogen i en af disse; en smuk fisk på de 4.1 kg. Thomas mødte også frem med dagens største fisk ved første afdeling. Så han har da lige tur i den for tiden. I Kystcuppen er mottoet: Vinderen tager det hele. Og om Thomas kan vi sige: Til dem som har, skal mere gives.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Oktober 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2017 har vi udvalgt Thomas Hansen´s havørreder på op til de 2 kg fanget på syd og vestkysten hen over måneden.
Måneden blev en ustadig affære med den første efterårsstorm og præget af højvande. Temperaturen holdt sig dog over måneden i dagtimerne stort set over de 10 grader, og vi gik ind i november med en havtemperastur på over 10 grader.
Når vinden ind imellem lagde sig, var der et godt fiskeri efter torsk tæt på land. Det var de fleste havdage en hurtig fornøjelse at komme ud at fange sine fem torsk, som reglementet foreskriver i disse år.
Vi hørte ikke mange efterretninger fra søerne, men en enkelt rapport om fin aborre fra en foreningstur til Almindingens moser var en god reminder om, at der er et lidt overset, men fremragende, aborrefiskeri i søer og moser rundt om på øen.
På kysten blev der over hele måneden konstateret enorme mængder af undermålere. Frisk vestenvind sammen med regn til de bornholmske åer, der ikke led af vandmangel som det mange år ses, gav det en fin tidlig opgang midt i måneden. Efter regnen, blev der set mange et nummer mindre små ørreder. Mange med farver der indikerer, at der var kommet et stort antal smolt ud med den gode vandføring.
Men der var dage og steder hvor der blev fanget fin blankfisk. Hvor en stor andel var fisk på lige omkring de 2 kg.
Således rapporterede Thomas om en fin duo fra sydkysten på og lige ved 2 kg d. 19. oktober. Dagen efter lød rapporten på en fin grønlænder også fra sydkysten. Og d. 22. kunne han så præsentere en fin trio med største fisk på 1.8 kg fra vestkysten. En dag hvor Thomas havde en af de sjældne fisketure hvor der var fisk konstant fra første til sidste kast. Det blev til mange fisk, blanke, farvede og undermålere, hvor den hjembragte trio blot var cremen på toppen af fangsten.
Vi siger tillykke til Thomas med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk September 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2017 har vi udvalgt Henrik Skytt´s havørred på 3.8 kg fanget på sydkysten d. 10. september.
September blev usædvanlig regnfuld og kølig.

September er normalt en af de svageste fiskemåneder her på øen, og det våde og kølige vejr har nok haft en negativ virkning på de sædvanlige fiskmønstre, da vi trods alt normalt ser flere gode fangster af gedder og fredfisk.

Småbådsfiskeriet havde også begrænsede muligheder i det kedelige vejr, men der blev da meldt om de første laks.

Til gengæld fik efterårsagtige vejr flere til kysten, hvor der blev fanget fine havørreder.

Om det så er det efterårsagtige vejr der ligger til grund for de fine fangster, eller om det blot er fordi fiskerne er begyndt at fiske i sommermånederne, der ligger til grund for de gode fangster, kan der så gisnes om.

Vi må i hvert fald konstatere at der over sommeren i år er gjort virkelig fine havørredfangster fra kysten.

Således også da Henrik ved middagstid halvanden uge ind i måneden kunne præsentere en fin duo, med største fisk på 3.8 kg.

Vi siger tillykke til Henrik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2017 har vi udvalgt Mads Buus´s havørred på 4 kg fanget ved dørgefiskeri d. 27. august.
August måned var ikke så varm som den plejer at være, så der var gode muligheder for at tage en fisketur.

På havnene var der sild og fladfisk, samt ål. Der er flere der har fået øjnene op for det ålefiskeri der er i de fleste havne.

Der har været fint med havørreder på kysten, hvor der er blevet fanget fine sommerørreder hele øen rundt.

Det gode dørge- og trollingfiskeriet efter havørred og makrel sommeren byder på, er blevet udnyttet temmelig mere end vi har set de foregående år. Vi har i mange år påpeget de fine muligheder der er for at fange fine havørreder ved småbådsfiskeri, og er spændt på at se om bornholmerne nu for alvor har taget dette fiskeri til sig.
Det var også ved dørgefiskeriet Mads fangede sin fine 4 kilos havørred.
Vi siger tillykke til Mads med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2017 har vi udvalgt Thomas Godt´s havørred på 5.96 kg og 82 cm fanget på kysten ved Bølshavn 24. juli .
Årets udgave af juli blev en sjælden kold en af slagsen. Vandtemperaturen forblev under 20 grader, så fiskeriet ved kysten og på havet gav rigtig gode muligheder.
Især så vi at de gode muligheder der er for at fange fede sommerørreder hen over hele dagen fra båden fik sit store gennembrud i år. Der er i mange år fanget fine havørreder ved dørgefiskeri langs kysten og ude på revkanterne. I år har trollingbådene så også kastet sig over ørrederne her uden for laksesæsonen. De har i år fundet ud af at fiske de ørreder der trækker ud på dybt vand, som vi i mange år har set gennem årene har set torskegarnene komme ind med store bifangster af. Med lidt lettere grej og dipsydiver fik trollingbådene opsporet fiskene ude på ca. 20 meter vand, og fik mange gode havørreder.
Desuden har der på havet været et rimeligt torskefiskeri og makrellerne har også vist sig sporadisk for den heldige fisker.
I søerne har suderfiskeriet ikke været på sædvanligt juli-niveau i den lave vandtemperatur. Men flotte karper og gedder blev der været rapporteret om. F.eks. sendte Martin Bønnelykke en rigtig god rapport om en storkarpe, der fortalte om, hvordan det kan være en god ide at være opsøgende ved små upåagtede vande.
Der er også flere og flere der begynder at udnytte de gode muligheder for at fortsætte kystfiskeriet efter havørreder ind i sommermånederne. Især hvis man benytter sig af ydertidspunkterne i de tidlige morgentimer, eller hvis man pakker grejet til en tur efter aftensmaden.
Således som da den nytilflyttede Thomas Godt fik en virkelig fin velkomstfisk, da han ved tidlig morgen havde indfundet sig ved Bølshavn til en gang morgenfiskeri. Der landede han kl. 5.30 en storørred, der endda indtog en suveræn førsteplads på Ørred 2017.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2017 har vi udvalgt Per Clausen´s gedde på 5.3 kg og 93 cm fanget på skalle i Snorrebakkesø 10. juni.

Juni blev en vejrmæssig ustadig affære. Varmen ville ikke helt slå igennem, og sammen med meget blæst og noget  regnvejr blev der ikke budt på et helt typisk juni-fiskeri. Især søernes fredfisken var lidt træge i forhold til det gængse fiskeri i juni. Til gengæld gav det lidt forlænget fiskeri på fisk som torsk, havørred og andre rovfisk der foretrækker at temperaturen ikke er for høj.
Som vi ofte ser det i sommermånederne, indtrådte der dog en vis sommertræghed i indsendte rapporter. Vi vil opfordre til at indsende nogle flere rapporter om alle de spændende arter vi ser kulminere i de varme måneder. Og det behøver ikke kun at være de store trofæfisk. At præsentere et bredt spektrum af de muligheder der er for fiskeri på øen, er interessant. Dels for aktuelt at inspirere til de aktuelle muligheder. Men også for at vi ved at kigge i arkivet på sigt, kan få en god føling med fiskeriet som helhed på Bornholm.
I sommermånederne ligger de fleste kystfiskere grejet til side. Det er lidt synd, for de få der fortsætter fiskeriet, viser at der er ganske gode muligheder. Og som en af disse argumenterede: ”At så behøver man ikke have vanter på”. Dog kræver det at man først og fremmest benytter sig af de tidlige morgentimer eller sene aftentimer. Det viser Simon Giroux´s gode beretning fra 11. juni hvor han oplevede et fiskeri der ikke står tilbage for nogle af de måneder der ellers betragtes som havørredsæson.
På Bornholm har vi fantastisk gode muligheder for søfiskeri, da mange af de gode fiskesøer er kommunalt ejede og med frit fiskeri. Flere af dem er unge søer, der har en fortid som udgravninger til råstofindvinding. De har i de seneste årtier været gennem en forrygende udvikling hvad angår gode bestande af såvel gedde og aborre som fredfisk som bl.a. karpe og suder.
Således er Svnorrebakkesø en af de søer der jævnligt smider en god gedde af sig. Som da Per valgte den lette løsning med at hygge sig med en kop eftermiddagskaffe på flydebroen med en bundfisket skalle.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2017 har vi udvalgt Brian Hessner´s gedde på 10.9 kg fanget på skalle i en privat sø på premieredagen 1. maj.

Med maj sker der en masse i fiskeriet. Med forårsvarmen kommer mange fiskearter i spil, der ellers har været mere eller mindre fraværende siden efteråret.

Fra kysten bliver der fortsat fanget fint med havørreder, men nu i tæt konkurrence med hornfisken der over måneden langsomt koncentrerer sig inde under land inden legen først i juni. Desuden er der fine torsk at fange, når vandtemperaturen stiger, så torsken trækker ind kystnært for at fouragere på det mylder af liv der følger med varmen.
I søerne bliver der især set frem til 1. maj, hvor det for mange er et must at søge til sit foretrukne geddevand og være den første til at bryde jomfrueligheden efter en måneds fredning, og ofte være den første ved vandet efter vinteren. En af de kapitale aborrer fra Hammersø var også at finde blandt månedens indrapporteringer. Søens fredfisk begynder med varmen for alvor at tage føde til sig, så i løbet af måneden blev der også meldt om store karper og flotte rogntunge sudere.
Så det er ikke enkelt med den mangfoldighed af fiskearter at vægte fangsterne over for hinanden.

Vi endte med at holde på Brians gedde på næsten 11 kg. Det er en god historie om at stå på spring for at være på plads i sit foretrukne geddevand på premieredagen 1. maj, og lykkes med at fange en af vandets trofæfisk. Det er noget drengen i mange af os kan genkende og forholde os til.

Vi siger tillykke til Brian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2017 har vi udvalgt Horst Anton´s fra Tyskland, der d. 10. april landede en flot overspringer på nordkysten. Fisken på 4.8 kg og 71 cm tog på en flue fisket efter Bombarda.

April måned er en god tid for trollingfiskerne.
Med flere konkurrencer i år var fiskeriet lidt tamt op til april, men måneden levede op til sit ry. Der kom mange store fisk.
I Påsketræffet var de tre største alle over 16 kg. Nummer et og to var over 18 kg, og med en vægtforskel på kun 8 gram.
Ugen op til Trollingmaster kom der to fisk over 20 kg. Vinderfisken var på 20,7 kg og nummer 2 og 3 var over 18 kg.
På kysten var der pænt med fisk, men de var ofte lidt lange. Vandet blev ved med at være koldt, så der var ikke så meget føde inde på det lave vand som der ellers ofte er i April. Men der har været mange ude at fiske så der er også kommet nogle meget flotte fisk op.

Og blandt den udvalgte vi Horst der glædestrålende af fiskerlykke fremviser sin flotte bornholmerørred fra nordkysten.

Vi siger tillykke til Horst med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2017 har vi udvalgt Thomas fra det gæstende norske Team Gløgge, der præsenterede en flot fluefanget havørred på 4.6 kg og 78 cm fanget på Offergård d. 17. marts.
Marts blev en interessant havørredmåned, hvor kolde dage blev afløst af lune perioder med forårsagtigt vejr.
Der blev meldt om mange fine ørreder, og en pæn håndfuld over de 4 kg. Det blev så også en måned hvor der blev fanget en del store nedgængere, men det er jo et godt tegn på at der har været en fin ynglesæson.
Marts på kysten var ikke kun havørreder. Der var også forlydender om fint fiskeri på kysttorsk på klippekysten. Desværre var der ikke nogen indsendte rapporter om disse.
Der var flere gode havørreder omkring de 4.5 kg at vælge mellem den forgangne måned.
Thomas` fisk var marginalt den største. Team Gløgge er et af flere trofaste norske ”Bornholm farerene ”, der nyder det fantastiske bornholmske kystfiskeri som tilbagevendende gæster. Det er skønt at de sender rapporter ind og udtrykker deres fiskeglæde ved deres besøg på øen. Og når der så bliver sat teamrekord med en flot fluefanget fisk, bliver det tilsammen en rigtig fin historie, som vi så har valgt at præmiere.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2017 har vi udvalgt Mats Schroeters store velnærede overspringer på 5.3 kg og 75 cm fanget på sydkysten d. 17. februar.
For havørredfiskerne blev det en februar som vi kender den. Der var kolde dage hvor alt bare var dødt. Og så var der pludselig dage med forår i luften, hvor der var fisk i vandet det var til at få i tale.
Der blev på disse dage fanget pænt med fisk, hvor mange var over de 60 cm. Gode dage, hvor fangstbegrænsningen, såvel den lovformelige som de personlige, kom i brug. Så mange af fangsterne stadig svømmer derude.
I løbet af februar blev der endelig også meldt om udlegede fisk. Det havde undret mange, at de stort set hidtil har været fraværende i fangsterne rundt om øen. En af årsagerne til den sene fremkomst er sandsynligvis den lave vandføring i åerne, der har præget denne ynglesæson, der så har trukket ud og foregået løbende over flere måneder.
Trods der gennemgående blev fanget pænt med fisk over de 60 cm, blev der fra hylden med fisk omkring 5 kg og mere, kun præsenteret et par stykker. Det var da to af øens flittige ungdomsfiskere, Mats Schroeter og Emil Schønemann, to på hinanden følgende dag med forår i luften, præsenterede to flotte overspringere. Emil en fisk fisk taget på Klympen på 4.8 kg, og så Mats med fisken fra Sydkysten, der med 5.3 kg nu indtager en førsteplads på listen over Årets Ørred.
Vi siger tillykke til Mats med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2017 har vi udvalgt Kasper Koefoed Nørregaards fine havørred-duo på henholdsvis 2.72 og 4.25 kg fanget på vestkysten d. 13. januar.

En forholdsvis mild januar hvor temperaturen det meste af måneden lå på nogle få grader over frysepunktet, dog nogle dage med nattefrost og enkelte dage med dagsfrost. Havtemperaturen holdt sig det meste måneden omkring de 3 til 4 grader.

Så forholdene var rigtig gode for havørredfiskeri. Der blev også fanget fint med fisk, og endda med en stor andel på over 50 cm. Dog var fiskeriet ret ustabilt set i forhold til den den fine vandtemperatur.

Desuden var der påfaldende få fangster af udlegede fisk. I snakken fiskere imellem om de få udlegede fisk, blev sæler udpeget som mest sandsynlige årsag.

Men der var gode dage, hvor der var rigtigt godt fiskeri for dem der var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Således som Kasper var fredag d. 13. Tre fine blankfisk på 45 til 47 cm blev genudsat, og to fine overspringere hjembragt. Det var en god eftermiddag.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2016 har vi udvalgt Bent Skytts store havørred på 5.62 kg og 76 cm fanget på Hvide odde  ved Din-fangst.dk Kystcup 2016 -17 3. afdeling d. 4. december.

En forholdsvis mild december med nogle blæstperioder og en julestorm gav mange gode havørreder. Dog indebar det generelt en stor arbejdsindsats for at finde fisken.
Fangsterne var især præge af mange fine fisk på 1.5 til 2 kg. Dertil var der mange undermålsfisk. Som andre år fisk der manglede en centimeter eller to, men også usædvanligt for november mange omkring 30 cm og mindre.
Trods mange gode overspringere, blev der i den relativt for årstiden høje vandtemperatur ikke fanget mange af de eftertragtede plus-femmere. Til gengæld var der virkeligt gode kræfter i fiskene ved den vandtemperatur.
Derfor var det fordrende for optimismen for om at fange nogle af de gode julørreder, da Bent ved kystcuppens afdeling i starten af december præsenterede sin flotte overspringer for de fremmødte. En god fisk der gav en velfortjent sejr på dagen. Og meget retfærdigt blev den også udtrukket som førstepræmie ved den afsluttende lodtrækning.
Status for fangsten ud over fiskeoplevelsen: Dagens pulje gavekort 2450 kr. Lodtrækning gavekort 5150 kr. Månedens Fisk gavekort 300 kr. Årets Ørred 2. plads gavekort 750 kr.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Novembern 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2016 har vi udvalgt Hams Erik Jensens fine havørred på 4.8 kg og 74 cm fanget d. 22. november på sydkysten.

Det blev en kølig, om end ikke den egentlige vinteragtige, november kystfiskerne ønsker sig til havørredfiskeriet.. Enkelte nætter med nattefrost var ikke nok til at få vandtemperaturen helt ned hvor de helt store fisk rigtigt kommer ind. Og der skulle opsøgende fiskeri til at træffe fiskene, der bestemt var der. Gennem hele måneden blev der gjort fine fangster dagligt.

Stadig mange undermålere, der manglede de sidste 1 -4 cm for at nå de 40 cm. Men rigtig mange fine fisk på 1 til 2 kg blev der fanget, af dem der var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Åerne har haft ringe vandføring, så legen har stået på gennem hele måneden, og pågår stadig, Så farvede fisk, især nedgængere, har ikke vist sig i større antal på de stræk der fiskes.

Der blev dog også fanget nogle af de større overspringere.

Således havde Hans Erik et par gode dage på sydkysten d. 22. og 27. november. Fine overspringere på henholdsvis 4.8 og 4.1 kg kunne han glad rapportere om.

Vi siger tillykke til Hans Erik med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2016 har vi udvalgt Mikkel Jensens fine gedde på +100 cm fanget d. 2. oktober fra flydering i en privat sø.

Oktober blev i år en blev en kølig udgave, trods den foregående måned havde været varmere end sædvanlig.

Det har fortrinsvis været havørredfiskeri der har præget måneden.

Muligheden for havørredfiskeri i oktober bliver, som vi har set det de seneste år, udnyttet af flere og flere. Især antallet af tilrejsende fiskere der frekventerer kysten i det tidlige efterår er tydeligt stigende år for år.
Mellem de fine blankfisk der bliver hjembragt, er resultatet af fiskeriet på denne årstid præget af mange undermålere, der typisk kommer op på de 40 cm i løbet af november -december. Men også de store fisk der kommer kystnært på deres gydevandring i efteråret, bliver der fanget nogle af. De kan også give fiskerne en god fangstoplevelse, trods de skal genudsættes igen på grund af fredningen af havørred i yngledragt. Ved en hurtig og nænsom fotografering inden genudsætning, er både fiskeoplevelse og trofæ i hus.
Der blev dog også meldt om nogle gode geddefangster i starten af måneden.

Mikkel indsendte en god beretning om sin debut i flydering, hvor han havde et heftigt popper-fiskeri, der gav ham nogle gedder. Bl.a. en af søen kæmper på den rigtige side af 1 meter.
Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2016 har vi udvalgt Tonny Steens tangering af sin egen PR spejlkarpe fra forrige måned på 12 kg. Denne gangen på 12.2 kg fanget d. 3. september i en af søerne ved Rønne.

I september kom den sommer mange havde kigget forgæves efter de to sommermåneder juli og august. Og som vi ofte ser, når sommeren sætter ind, er der ikke meget aktivitet blandt de bornholmske lystfiskere. Og ikke mange rapporter finder vej til din-fangst.dk.

Tonny fortsatte med at holde os underrettet om de gode takter han har fundet i karpefiskeriet i år. Således landede han natten til 3. september sin nye PR, der var en tangering på 200 gram i forhold til den han præsenterede i august. Og det er efter skælaftegningerne at dømme, sandsynligvis samme fisk som fra august, der har stortrivedes siden den blev genudsat forrige måned og nu kunne presse vægten yderligere med et at hundrede gram. Yderligere præsenterede Tonny endnu en god fangst d. 18. september. Da var det endnu en fin skælkarpe, denne gang fra en privat sø, på flotte 10 kg
Vi siger tillykke til Tonny med de fine fangster.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2016 har vi udvalgt Tonny Steens solide spejlkarpe på 12 kg  fanget d. 28. august i en af søerne ved Rønne.

August har som sædvane været en stille måned fiskemæssigt.

Sildefiskeriet der ellers startede godt i år, skuffede i august hvor der var langt mellem de gode aftener.

Til gengæld blev der meldt om havørredfangster på kysten, og makrellerne blev der også landet pænt af fra kyst og moler. Fra molerne meldes der også om godt med fangster af fladfisk.

Fra bådfiskerne er der opmuntrende meldinger om at der er begyndt at være lidt bedre størrelse på torsken.

I sommermånederne er det især søfiskerne der har deres tid.

Over måneden meldte Tonny, som en af dem der har godt tag i karperne, om nogle gode sommernætter ved en af søerne ved Rønne, hvor han fik sig nogle gode oplevelser med et par kapitale karper og fik sin PR forbedret væsentligt.

Vi siger tillykke til Tonny med de fine fangster.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2016 har vi udvalgt Ole Holm Pedersens flotte storørred på 6,7 kg og 87 cm fanget d. 4. juli fra båd ud for Årsdale.

Juli måned i år har budt på et bemærkelsesværdigt godt makrelfiskeri. Og som vi har set ved makrelfangster ved Bornholm fra de tidligere år, er det ret store markeller fra lige knap 1 kg og større. Det har især været trolling- og pirkefiskerne der har gjort mange af de fine fangster, og det har især været ud for den nordlige del af øen, fra Hammeren og til Salene. De gode fangster har oftest været resultat af opsøgende fiskeri, hvor man har skullet lede efter store stimer af småfisk på loddet. Da har man så ofte kunnet opleve et super fiskeri efter makrellerne. Men også fra kysten er der meldt om fine fangster af makrellerne. Moler og stensætninger ud til dybt vand, men også fra tilsvarende steder på klippekysten, har der ved aftentide været godt makrelfiskeri.

Måneden igennem er der meldt om godt pirkefiskeri efter torsk på dybt vand nord for øen.

Fra molerne har der været godt sildefiskeri. Dog har fiskeriet flyttet sig rundt. Så det er en god ide at gå på rygtebørsen, for at finde ud af hvor det aktuelt sker.

På kysten har der været lidt flere rygter om fangster af havørred end vi er vant til på denne årstid. Det har sandsynligvis sin grund i, at der er flere der gør forsøget med dette noget oversete fiskeri. Men det ligger nok i, at stabil succes kræver at man tager ud i ydertidspunkterne, sen aften og tidlig morgen.

Søerne har der været lidt stille om. Dog har der været adskillige efterretninger om mange mindre karper. Det falder godt i tråd med de store forekomster af karpeyngel der er blevet observeret i mange søer flere af årene siden årtusindskiftet.. Og så blev der rapporteret til siden en af de sjældne karpefangster: En flot skælkarpe.

Igen i år ser vi at det kystnære jollefiskeri giver nogle af årets flotteste ørreder. Således meldte Ole om en super fisk fanget ved dørgefiskeri.

Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2016 har vi udvalgt Jeppe Perdersens nye PR for sandart, et fint eksemplar på 6,7 kg og 103 cm fanget i Stenbrudssøen d. 10. juni med en aborre som agn.

Juni måned var præget af lunt og solrigt sommervejr størstedelen af måneden.
Det gav blandt andet gode muligheder på øens moler, hvor der blev fanget en del hornfisk. Men i år også en del fladfisk, der dog stadig var lidt magre. Det bliver spændende at følge dette fiskeri hen over sommeren.

Bådfiskerne havde godt fiskeri efter havørred, især på øst- og nordkysten var der meldinger om godt fiskeri. Der var ikke rigtigt melding om noget pirkefiskeri. Måske for meget vind?

Sommerfiskeri er især søfiskeri. I søerne blev der meldt om nogle gode gedder. Og fine karper og sudere. Og så Jeppes flotte sandart, en af de arter der kun findes enkelte steder her på øen.

Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2016 har vi udvalgt Horst Rupperechts store stør fra Sportdres Ørredsø. Fisken blev vurderet til tæt på 20 kg og næsten halvanden meter.
Maj startede med blæst og koldt vands, så det var måske derfor hornfisken ikke rigtigt kom i gang på kysten. Der er dog blevet fanget fisk, men ikke helt som det kan være når alt klapper.
Der har ikke været særlig mange rygter om havørred. Det er ligesom om, at da det fine fiskeri i marts var over, kom der ikke rigtigt gang i det igen.
Der er til gengæld fanget sild på molerne, og det er tidligere end vi er vant til.

Men sommeren kom dog i løbet af maj, så i søerne kom medefiskeriet godt i gang. Der blev blandt andet fanget flere fine sudere. Det kneb lidt med størrelsen på gedderne, men en enkelt over 10 kg hørte vi om og nogle enkelte pæne mellemgedder, bl.a. nogle havnegedder.
Og så har nogle af de store stør i Ørredsøen været på land. Således tilmeldte Horst en af de store belugastør, fanget d. 23. på kunstige maddiker.
Vi siger tillykke til Horst med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2016 har vi udvalgt Per Bugges flotte overspringer på 5.799 kg og 83 cm fanget 1. april på sydkysten med et blink for enden af linen.
April startede som Marts sluttede med godt fiskeri på kysten. Der blev fanget mange store havørreder i år. Rigtigt mange på 3 -4 kg, men også pænt mange over de 5 kg. Så kysten virkelig vist sig fra sin gode side i år.
Trolling fiskeriet har været svært, men der er fanget 4-5 stykker over de 20 kg og flere lige under.

Hornfisken kom sidst i april og kyst torsken var også til at fange både fra land, fra båd og flydering.
De nye regler der trådte i kraft ved årsskiftet, med fangstbegrænsning på havørred ved Bornholm, er det lidt tidligt at vurdere virkningen af. Men de mange store fisk der er landet i år, er måske et fingerpeg om, at det kan få stor indflydelse på havørredfiskeriet på øen. Så en fiskedag som den Per Bugge og hans fiskemakker Stig var på 1. april, hvor Per om formiddagen fik sin +5, og Stig efter pladsskifte fik en +5 om eftermiddagen, er forhåbentligt et fænomen der kan blive kendetegnende for havørredfiskeri på Bornholm.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Marts 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2016 har vi udvalgt Martin Nielsens storørred på 8.8 kg og 93 cm fanget 19. marts på sydkysten på en bornholmerpilen.
Årets milde vinter giver mange muligheder. I de isfri søer og moser var der flere med held fik forsøgt sig med gedderne i måneden op til fredningen. Men også i fiskesøen så vi det kunne betale sig at tage en tur. Der fra blev der meldt om rogntunge regnbueørreder og store stør der var til at få i tale.
På havet viste laksefiskeriet gode takter. Bl.a. ved årets Trollingtræf i påsken, blev der landet mange fine laks pænt op over de 10 kg.
Men især på kysten skete der noget. Marts er ofte årets havørredmåned, og i år overgik den sig selv.
Fiskeriet er gået lidt op og ned. Der har været perioder med fint fiskeri og det har været perioder hvor det har været svært. Der har ikke været mange steder hvor der har været mange fisk.

Dog var der få dage med mange fisk, og så var der mange undermålere imellem.
Men det er mange år siden, om nogensinde, vi har set så mange store fisk. Rigtig mange fisk over 3 kg. Rigtig mange af dem også over 4 kg. Selv hvad trofæfiskene på 5 plus angår, har vi næppe set det antal før.
Især sydkysten, men tæt fulgt af vestkysten, har givet rigtig mange store blankfisk. Østkysten har været rimelig. Men nordkysten ligger det ret tung med, når det gælder meldinger om de gode fangster der ellers meldes om på øen.
Og d. 19. marts meldte Martin så om en af storørrederne. En af dem over de 8 kg, der skal til for at komme på den eksklusive liste, var på sydkysten faldet for en Bornholmerpilen serveret af den gæstende fisker fra Odense.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2016 har vi udvalgt Peter Hampes flotte havørred på 5.42 kg og 78 cm fanget 16. februar ved Fredensborg. Og selvfølgelig på en af Peters hjemmelavede kølpirke.
Det blev en varm februar med godt fiskeri og mange flotte fisk.
Den milde vinter, sammen med det fine fiskeri, fik rigtig mange ud til kysten.
Især vestkysten viste sig fra sin bedste side.
En der altid er trofast på kysten, mild vinter eller ej, er Peter. Og atter blev det en god fisk på hans hjemmeplads; Fredensborg. Og som sædvanlig var det en af Peters hjemmelavede kølpirke der var for enden af linen. Peter har med denne fisk samtidig lagt sig overbevisende på førstepladsen i Ørred 2016.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2016 har vi udvalgt Michael Schimpls havørred på 5.35 kg og 75 cm fanget 21. januar med bombarda og flue på sydkysten.
Januar bød på mange fine havørreder.
Med årsskiftet trådte de nye regler med daglig fangstbegrænsning på 3 havørreder pr. fisker i kraft. De nye regler er blevet godt modtaget af lystfiskerne. Der er bred anerkendelse af at det er gode regler med perspektiv for det bornholmske kystfiskeri.
Måneden var lidt træg i fiskeriet, dog med gode perioder. Måneden var præget af en kuldeperiode og meget blæsevejr.
Måneden startede fint. Lidt inde i måneden satte kulden ind, og den langsomt faldende vandtemperatur satte en dæmper på fiskeriet.
Sidst på måneden steg temperaturen igen, og det gode fiskeri vendte tilbage.
Det så vi, da Michael entrede butikken d. 21. med en sin flotte +5 overspringer.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2015 har vi udvalgt Anders Schou Jensens havørred på 4.78 kg og 73 cm fanget 5. november fra Arnager havn.
December gik hen og blev en rigtig god havørred måned.
Efter en lidt svag start, hvor der godt nok dagligt blev fanget fine fisk, men hvor fiskene var svære at få til at gå til hugget, kom der midt på måneden nogle gode fiskedage.
Det så vi bl.a. da der blev afholdt fjerde afdeling i årets kystcup d. 13. december. Da opvejningen sluttede, hang der 42 fine blankfisk på stativet. 11 fisk over 2 kg, heraf 7 over 3 kg. En statistik over fordelingen størrelsesmæssigt der fulgte tendensen for månedens fangster.
Anders fangede største tilmeldte ørred i december. Samtidig leverede Anders en levende fangstberetning om fangsten der blev gjort i ekstremt vejr i hans hjemmevand, der blev godt beskrevet. En oplagt månedens rapport.
Vi siger tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2015 har vi udvalgt Bob Hampes havørred på 4 kg og 64 cm fanget 7. november ved Teglkås.
November blev mild i temperaturen, men en hård omgang vindmæssigt.
Lavtrykkene væltede hele måneden ind over landet med hård vind. Her af to gange med en voldsomhed, så de blev navngivet henholdsvis Freja og Gorm.
Den voldsomme vind gav ikke mange havdage. Men de der kom ud i de korte ophold havde rimeligt fiskeri. Laksefiskerne fik rimelige fangster og der var pænt med torsk i god størrelse helt ind til 10 til 15 meter vand. I perioder blev der også meldt om godt makrelfiskeri, hvor det som sædvane omkring øen var store fisk på over 1 kg der fortrinsvis blev fanget.
En god efterårsgedde her på siden var også et tegn på, at det milde efterår er en god grund til fortsat at satse på lidt ferskvandsfiskeri.
Men især kystfiskeriet efter havørred kom godt i gang i løbet af måneden. Der blev gjort nogle gode fangster det meste af måneden, de første 3 uger dog mest præget af mange undermålere, og der til opgangsfisk der først hen over midten af måneden havde en vandføring i åerne der gav mulighed for opgang. Men op til d. 23. november havde vi et par kolde nætter, der med et fik de store fisk ind under land. Og de næste dage blev der meldt om adskillige fisk over 3 og 4 kg.
Bobs usædvanligt velproportionerede havørred blev dog fanget allerede en uge ind i måneden. På forkanten af stormen Freja fik han på en Bornholmerpilen kroget en havørred med de imponerende mål 4 kg på bare 64 cm.
Vi siger tillykke til Bob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2015 har vi udvalgt Mikkel Jensens stør på ca. 15 kg fanget 12. oktober i fiskesøen på Vellensbyvej.
Årets oktober blev en temperaturmæssigt meget mild udgave. Ved udgangen af måneden var vandtemperaturen helt oppe på 11 til 12 grader.
Over måneden blev der meldt om rimelige fangster af alle arter. Den langstrakte overgang fra sommer til efterår gav mulighed for fiskeri efter arter fra sommer- som vinterhalvår.
På havet blev der fanget de første af sæsonens laks, og makreller løb der også beretninger om. Torskefiskeriet var præget af mange små torsk, men på nogen positioner blev der også meldt om rimeligt fiskeri af gode torsk i mellemstørrelse.
Fra såvel kyst som fra båd blev der også fanget nogle af de eftertragtede brakvandsgedder.
På kysten blev der meldt om mange havørreder. Der blev landet nogle fine fisk, men ellers var det en meget stort antal undermålere der prægede meldingerne. Men der blev på nogle lokaliteter spottet mange fine fisk i overfladen, der dog ikke var seriøst interesserede i det endegrej de blev præsenteret for.
Årets efterårsferie var præget af mange fiskende familier i øens søer. Også i fiskesøen på Vellensbyvej. Der var resultatet foruden ørreder, også en del af søens stør. Og der lykkedes det at være heldig at få krogen i en af søens helt store stør.
Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2015 har vi udvalgt Mickey Delgrens spejlkarpe på 15.1 kg fanget 13. September i en privat sø.
Fiskeriet på Bornholm kører på lavt blus i sommermånederne. Der bliver dog fisket fra tid til anden. Og der bliver også gjort fangster af forskellig art. Desværre er der ikke så mange af dem der når helt frem til denne side. Vi vil opfordre endnu en gang til at melde fangster, små som store, ind også i sommermånederne, så siden kan give så godt et billede som muligt af fiskeriet på Bornholm.
En god melding i september var Asger Drachmann der præsenterede en kystfanget havørred fra Nordbornholm. Kystfiskeriet efter havørred i sommermånederne er noget af det fiskeri der nok har et stort uudnyttet potentiale.
Det var også dejligt at se at fluegrejet bliver holdt varmt sommeren over i Ørredsøen. Og at juniorene har fået gang i fiskeriet oven på sommerferien, og præsenterer en geddefangst fra en af deres klubture.
Men med Mickeys ny personlige rekord ud i karpefiskeriet, en af de storkarper Bornholm byder på,, på hele 15.1 kg, er vi ude i en fisk der kræver titlen som Månedens Fisk. For anden måned i træk for Mickeys vedkommende.
Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2015 har vi udvalgt Mickey Delgrens spejlkarpe på 12 kg fanget 7. august i sø ved Hasle.
Ud over Mickeys karpe er der over måneden tilmeldt en fin torsk fanget fra turbåden Fortuna ud for Nexø.
Der er blevet fanget lidt af hvert i løbet af måneden rundt om og på øen. Desværre har der som de foregående været småt med rapporteringer i disse sommermåneder, hvor der går feriestemning i den. Lidt ærgerligt at vi ikke kan få flere af disse fangster med på denne side med lokale fangster. Dette er en opfordring til at byde ind med nogle rapporter, så der kan blive et mere fyldestgørende billede af fiskeriet på Bornholm. Også i sommermånederne.
De sommerørreder der bliver fanget rundt om øen, søernes fredfisk der topper aktuelt, de mange sild og de fine makreller der fanges, og meget mere. Send nogle rapporter.
Som Mickey, der med i købet sender et stemningsfuldt billede af sin flotte spejlkarpe.
Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2015 har vi udvalgt Kurt Nøttrups Sandart på 5.2 kg og 84 cm fanget 19. juli i Stenbrudsøen med en død skalle som agn i den anden ende af linen.
Det ville ikke rigtigt blive sommer i årets juli. Men trods det kølige og ustadige vejr, bød måneden på mange timers fiskeri, såvel i dagtimerne som efter mørkets frembud.
Igen i år er der meldt om fine makrel og havørreder fra jollefiskerne.
På kysten er det især sildefiskerne der har haft kronede aftener.
De der jagtede søernes fredfisk har nydt godt af såvel dagtimerne som de lyse nætter.
Men også søens natlige jæger bød ind. Kurt Nøttrup fik atter i år en af de fine sandarter i øens eneste offentligt tilgængelige sandartvand i løbet af sit årlige sommerophold på øen.
Vi siger tillykke til Kurt med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2015 har vi udvalgt Palle Bendtsens gedde på 98 cm og over de 9 kg fanget 2. juni i en af de private søer han har eksklusiv adgang til.
Selv om det ikke rigtigt ville blive rigtigt sommer, er der gået sommer i fiskerne hen over måneden. De mange muligheder denne årstid byder på, har fiskerne åbenbart undladt at udnytte til fordel for andre sysler. Men vejret har mange af dagene heller ikke været specielt indbydende til sommerfiskeri.
Der er dog meldt om fine sudere. Og i Ørredsøen er nogle af de gode sommerdage der trods alt har været, blevet udnyttet til familiefiskeri. Det har givet adskillige børn deres første fine fangster. Og nogle af de stor stør har også været på land.
Havørrederne har også været til at få i tale. Især er der meldt om godt fiskeri på Lufthavnen.
Der er også meldt om fint makrel fiskeri. Såvel fra båd som kyst. Det er især på nordøstkysten heldige fiskere har fanget de fine bornholmer-makreller.
Men geddefiskeriet har været fortrinligt. Og så er Palle Bendtsen selvfølgelig at finde i søerne. En smuk trofægedde faldt for hans spinner i en privat sø på midtbornholm.
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2015 har vi udvalgt Hans-Erik Jensens belugastør på ca. 15 kg og 135 cm fanget 24. maj i Sportdres Ørredsø på Vellensbyvej.
Maj måned i år blev en kølig en af slagsen.
Det er helt fint for fiskeriet. Det giver en glidende overgang hvor den kolde og varme sæsons fisk begge bød på rimeligt fiskeri.
Der blev fortsat fanget fine ørreder og torsk samtidig med fiskeriet på aborre, gedde og fredfisk kom i gang.
Der er blevet tilmeldt fine gedder og aborrer og nogle fine havørreder og sudere.
Men da Hans-Erik, der har dyrket størfiskeriet intensivt i dette forår, d. 24. maj landede en stør på hele 135 cm, må det siges at være en fangst af ganske usædvanlig størrelse for fangster på Bornholm, som må markeres.
Vi siger tillykke til Hans-Erik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2015 har vi udvalgt Lars Erik Knippas laks på 22.58 kg og 123 cm fanget ved trollingfiskeri 2 sm fra Hammerhavn 27. april.
April kastede nogle gode havørreder af sig. Bl.a. fik Patrick Ussing d. 20. april en foreløbig 1. plads i Ørred 2015 med en flot havørred på 5.9 kg. Og Torben H. Petersen en 3. plads dagen efter med fin fisk på 4.6 kg. Men ellers var der et ret ustabilt fiskeri efter havørrederne, de fine forhold efter den milde vinter taget i betragtning. Havørrederne havde en tendens til kun periodevis at komme helt kystnært.
I søerne vågnede fredfiskene på sidst på måneden. Suder og karusser samt en habil karpe på 16.1 kg blev der meldt om.
Men valget faldt på storlaksen Lars sammen med sin bror Jan Cato Skoglund tog 2 sm ud for Hammerhavn. To dage efter Trollingmaster Bornholms afslutning, sejlede de lige ud og tog den rekordfisk der blev efterlyst gennem Masteren.
Vi siger tillykke til Lars med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2015 har vi udvalgt Søren Hartvig Jensens regnbueørred på 7.35 kg og 92 cm fanget fra Arnager Havn 7. marts, og Henrik Haugaards fine overspringer på 4.5 kg og 77 cm fanget nord for Vang d. 31. marts.
Marts bød de fleste dage på et virkeligt godt fiskeri. Især på syd- og vestkysten. Af uransagelige årsager har nord- og østkysten ikke budt på særlig mange fisk.
Det har været svært at pege på en enkelt havørredfangst blandt de mange gode fisk der er sendt ind i løbet af måneden. Blandt de mange fine fisk gør 1 kg fra eller til ikke umiddelbart den ene fangst mere bemærkelsesværdig frem for den anden.
Vi har derfor udvalgt Sørens regnbueørred ud fra at det er en virkelig storfisk. Desuden er det bemærkelsesværdigt at fisken var en restitueret udleget fisk. Det bidrager interessant til billedet af problematikken omkring undslupne regnbueørreder. Og så var det samtidig en rapport der fortæller historien om et fantastisk fiskeri Søren og hans fiskevenner løb ind i over to dage ved Arnager. Et fiskeri der ikke er mange forundt at opleve. Sammen med Torben Frank, der rapporterede om en flot overspringer på 5.2 kg samme dag, og seks andre fiskevenner, havde de et eventyrligt fiskeri med mange storfisk der jagede i brændingen. Deres lille sjællandske "Bornholmerklub", der har besøgt øen gennem mange år, slog alle tidligere rekorder. De 5 største havde et gennemsnit på 5,45 kg.!!! De 10 største havde et gennemsnit på 4,3 kg. Med den største på 7,35 kg!!!" skriver de i deres rapporter.
Der ud over har vi udvalgt Henriks flotte overspringer fanget nord for Vang på månedens sidste dag. Den har vi udvalgt, da Henrik ud over at have gjort en rigtig god fangst, også har skrevet en fin fangstberetning fuld af fiskerglæde. Det sætter vi stor pris på.
Vi siger tillykke til Søren og Henrik med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2015 har vi udvalgt Palle Bendtsens havørred på 5.6 kg og 78 cm fanget på Sorthat 10. februar.
Den usædvanligt milde vinter fortsatte februar med. Den generelle havtemperatur har holdt sig over 4o, hvilket har haft stor indflydelse på mulighederne.
På havet har småbådene, når det ellers ikke blæste for meget, haft godt torskefiskeri, helt ind til ca. 20 meter vand. Laksefiskeriet har været moderat godt, dog er der ikke meldt om de helt store fisk.
Søerne har været isfri. Det burde resultere i, at der blev gjort forsøg med storgedden, der er stor chance for at få i tale i disse måneder.
Og det forholdsvis lune vand har resulteret i at havørrederne har været aktivt fødesøgende på fuld tid. Bemærkelsesværdigt er det, at der i februar flere gange blev meldt om tobiser blandt maveindholdet. Så blinkene har stået for er stor andel af fangsterne.
Der har været langt mellem de store blankfisk på kysten. Men endelig fik vi en god rapport fra Palle halvanden uge ind i måneden, om en af de store overspringere.
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2015 har vi udvalgt Michael F. Nielsens havørred på 4.3 kg og 72 cm fanget bombarda og flue ved Sose på årets sidste dag.
En mild januar gav godt med fisk. En rigtig god havørredmåned.
Med en vandtemperatur på omkring 4 grader ved månedens afslutning, er fiskene fødesøgende. Det milde vejr har givet meget blæsevejr både december og januar. Så at garnfiskeriet ikke har været så intenst som de andre år, har nok også haft en gavnlig effekt på fiskeriet.
Der ses dog stadig ikke de store fisk. Der mangler lige som de to årgange der skulle være fra omkring de 5 kg nu.
Men mange fine fisk på 2 til 4 kg er der meldt om.
Og nu fik Michael en på 4.3 kg. Og der er gået meldinger ind om mistet storfisk. Måske lidt frost kunne få nogle store overspringere ind til kysten.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2014 har vi udvalgt Bent Ernst Nielsens havørred på 5 kg og 71 cm fanget på hans næstsidste eksemplar af 18 grams Grizzly Coast ved Hvide odde på årets sidste dag.
December blev en måned med rigtigt godt havørredfiskeri.
Vejret var ret ustadigt, så fiskeriet kunne foregå uden væsentlig konkurrence fra garnfiskerne.
Det er glædeligt at se der igen, efter et par sløje år, igen er en rimelig andel af de landede fisk der er regulære overspringere.
Der er blevet fanget fint med fisk over 2 og 3 kg, og fisk over 4 kg blev der også set nogle af.
Men den magiske grænse ved 5 kg skulle vi helt frem til årets sidste dag inden der indløb en rapport. 5 kg rent meldte Bent om sin flotte overspringer.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2014 har vi udvalgt Jesper Schiøtts gedde på 12.4 kg fanget på spinner i en privat mose 11 november.
November i år har givet mange og fine havørreder. Måske lidt overraskende, da temperaturen  hele måneden lå langt over det sædvanlige for årstiden. Der er blevet fanget havørreder hele øen rundt, men især sydkysten har stået for fangsterne af blanke ørreder over målet. Og efter to sæsoner med langt mellem de fuldvoksne overspringere, ser det ud til at denne sæson igen byder på en større andel af de større fisk.
Måneden var præget af milde temperature, men også ustadigt vejr der kun gav få havdage. Torskefiskeriet kom ikke helt op i omdrejninger, men der blev dog gjort enkelte fine fangster. Der imod blev der fanget fine makreller op til ca. 1,5 kg. Og  usædvanligt for Bornholm, blev der fanget adskillige sej op til 3 -4 kg.
I søerne blev der så endelig gjort nogle gode geddefangster. Jesper Schiøtt har altid ivrigt dyrket denne disciplin, og blev d. 11. belønnet med et usædvanligt velnæret eksemplar på 12, 4 kg. En flot fisk der ubetinget må siges at være månedens fisk.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Så er der lige det med at gavekort kan afhentes i butikken?

 

Månedens Fisk Oktober 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2014 har vi udvalgt Christian Settlaffs torsk på 9.5 kg  og 92 cm fanget vest for Hasle 11. oktober.
Oktober var som så mange gange før her på siden en stille måned. Der er mange muligheder, men de bliver åbenbart ikke fuldt udnyttet.
Der blev gjort nogle fine fangster af karpefiskerne i det opklarende vand i starten af måneden.
Men i havet var det lidt trægt at få fisk i tale. Vandtemperaturen var stadig helt oppe omkring de 14 grader ved månedens udgang, så det er nok en del af forklaringen.
Torskefiskeriet var meget ustadigt. Enkelte dage blev der gjort fine og talrige fangster. Men oftest oplevede fiskeren at der var mange torsk, de kunne ses på loddet og man kunne mærke de vimsede om pirken, men bide ville de ikke.
Christian har i årets løb præsenteret flere fine fangster gjort fra "Søhesten" i farvandet ud for Hasle. Og d. 11. oktober fik han så på en af sine positioner en torsk i en kaliber, der går længe mellem vi ser her på øen. 9.5 kg på 92 cm. For en gangs skyld en stor torsk hvor hovedet kun var en lille del af fisken, og det meste af vægten sad i filetterne.
Vi siger tillykke til Christian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2014 har vi udvalgt Gitte Kristensens spejlkarpe på 15.5 kg fanget om formiddagen 28. september efter en nats karpesats i en privat sø.
September var som så mange gange før en ustadig affære, dog med sjældent milde temperature. Trods måneden byder på usædvanligt meget godt fiskeri, er det alligevel en måned hvor fiskerne af uransagelige årsager mister smakket, og ikke rigtigt får gjort noget for at udnytte alle de gode tilbud der er i alle slags vande over måneden.
En god fangst der blev meldt om, var Mads Hampe der fik nogle store hornfisk fra jollen. Hornfisk er en fisk af en helt anden kaliber end dem vi kender fra foråret, når vi kommer hen om august, og de har ædt sig store og fede. Mads´ rapport fortalte om en på 1.1 kg.
Også havørrederne var der, for dem der tog ud og fiskede på dem. Især sidst på dagen og ind i mørket var de til at få i tale fra kysten, og der blev landet en del fine blankfisk over måneden.
Men sidst på måneden meldte Gitte Kristensen så om en spejlkarpe på hele 15.5 kg. Vi er glade når også spindesiden melder ind med gode fangster. Og at hun så vandt håneretten over fiskemakkeren og gemalen Alex, hvis PR er på 15.2 kg, er der også udbredt sympati for.
Vi siger tillykke til Gitte med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2014 har vi udvalgt Per Clausens havnegedde på 100 cm, fanget på spinner fra båd i Rønne Havn d. 29. august.
I august slap vi af med hedebølgen, dog var hele måneden med sommertemperatur, men nu mere udholdeligt. Måneden blev ustadig vindmæssigt og vi fik endelig regn. Vandstanden i søerne var sjældent lav, og åerne var udtørret på store stræk.
Der blev måneden igennem meldt om gode fangster af medefiskerne. Flotte karper, gode karusser og andre fine fredfisk bød sig til i øens søer.
Sidst på måneden blev der også taget havørred ved kysterne, især hvis man fiskede sen aften, og gerne ind i mørket. Og på havet blev der fanget torsk og sej.
Månedens valg faldt på en gedde. Per Clausen havde været en tur i Rønne Havn for at fiske efter aborre, men kom galt af sted, og landede i stedet et par af de sagnomspundne havnegedder. Begge gedder blev målt til 100 cm. Denne fine fangst, indsendt med gode billeder og en udførlig fangstberetning, blev månedens valg.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2014 har vi udvalgt Rasmus Terkelsens karusse på 0.9 kg og 36 cm, fanget på mejs fisket under flåd i Snorrebakkesøen d. 16. juli.
Årets juli blev en varm affære med temperature både i luften og i vandet over 20 grader.
Over måneden blev der fanget en variation af fiskearter der sjældent ses, og fiskeriet kunne udførers under yderst komfortable forhold, hvor vigtigste dresscode var solcreme, solhat og solbriller. Sommerferiefiskeri, for såvel store som små, når det er bedst.
Trods de høje vandtemperature blev der fanget fint og varieret på kysten og fra båd.
Men søernes fredfisk og ål har deres højsæson under disse forhold.
Og de kommunale søer byder på bedre fiskeri for hvert år der er gået siden de blev frigivet. Især Snorrebakkesøen er blevet særdeles populær. Både blandt erfarne fiskere og flittige ungdommere, men især blandt familifiskere. Broen ved parkeringspladsen har været indtaget af fiskere i alle aldre hver dag hele måneden. Der er der fisket fint med flotte sudere, godt med gedder, flere ål, og masser af skaller og aborrer.
Og så er der i år også begyndt at være en del gode karusser.
Som den Rasmus fik på krogen under sin sommerfiskeferie tur til Bornholm.
Vi siger tillykke til Rasmus med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2014 har vi udvalgt Christian Dettlaffs torsk på 9.8 kg og 97 cm, fanget ved pirkefiskeri vest for Hasle d. 29. juni.
Juni i år blev en meget varm juni med store perioder med rolige vindforhold og kun ganske få dage med nedbør.
Så der var gode forhold til at udfolde sig under, ved de forskellige fiskevande. Og det blev også en bred vifte af fisk der blev rapporteret om over måneden.
I sø og mose blev der fanget gedder og selvfølgelig fredfisk der topper i denne tid.
Langs kysten blev der taget ørreder, et sommerfiskeri det hidtil har været ret upåagtet.
Og fra båd har der været godt gang i havørredfiskeriet. Det har været svært i perioder at finde torsk, og ofte har det så været meget små torsk eller magre sommertorsk. Men især tæt under land har der om aftenen trukket gode torsk ind, ikke store, men ved godt huld og faste i kødet.
Stortorsken er der ikke kommet mange beretninger om i år. Før Christian sidst på måneden var en tur på en af sine positioner vest for hasle, og kom hjem med denne, der var ganske tæt på at kunne få status af måler.
Vi siger tillykke til Christian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Maj 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2014 har vi udvalgt Torben Garbers´ havørred på 5.5 kg og 80, fanget på en grøn/sort 21 grams Filur ved middagstid d. 23. maj på Hammeren.
Maj måned. Forår og frit valg på alle hylder. Et væld af arter i sø, hav og ved kyst byder sig til.
Traditionen på Bornholm har altid været at waders og kystgrej bliver lagt til side med sommerens komme, og enten holder man fiskepause, eller fisker efter alle de andre arter der byder sig til.
Men det er en stor fejltagelse.
Der er mange fine ørreder at fange langs de bornholmske kyster, også om sommeren.
De fleste kyststrækninger giver fortrinsvis fisk i ydertidspunkterne, ved solnedgang og solopgang, for ikke at nævne det oversete natfiskeri.
Især op til, og lige efter, solnedgang kan der opleves hektisk fiskeri på sandbund, når tobisen kommer ind for at grave sig ned for natten.
Men på klippekysterne, hvor der er dybt vand helt ind, kan der over hele dagen gøres fine fangster. Det er set mange gange før, og igen i år da Torben lige op til middag fangede denne fine 5 plus. Den tog typisk for klippekystens sommerfisk, lige på kanten af klippeskæret.
Vi siger tillykke til Torben med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2014 har vi udvalgt Peter Hampes havørred på 5.75 kg og 80 fanget på traditionelt hjemmestøbt kølpirk mellem Fredensborg og Lersøvej d. 11. april.
April bød på et stabilt vejrlig med gode forhold på kysten. Vejret var mildt og vandtemperaturen optimal på 5 -7 grader. Perfekte forhold til jagten på de sølvblanke.
Alligevel oplevede kystfiskerne at det var ualmindeligt svært at finde havørrederne. Der var selvfølgelig dage hvor der var held til finde lokaliteter med godt fiskeri, men der skulle et stort opsøgende arbejde, eller held, til.
Og især de store overspringere var langt fra at finde i en mængde de gode forhold ellers talte for.
Men der var fiskere der var heldige løbe ind i et eksemplar.
Således da Peter d. 11. april var taget til Fredensborg tidligt om morgenen.
Han fiskede ned for Peters Fiskehytte, da en flok gæstende fiskere også mødte frem på pladsen.
For at komme fri af trængslen fiskede Peter ned mod Lersøvej, og fra stensætningerne efter den lille bugt fik han så et kraftigt hug. Fisken gav en voldsom fight med voldsomme udløb og vilde spring for at slippe af med Peters kølpirk, men Peter endte med at få trættet fisken, og hevet den ind til stensætningerne.
Peter fisker uden net, og fisken kunne ikke kanes ind på stensætningerne, Så Peter måtte lægge fiskestangen og med begge hænder lande fisken med et favntag.
Resultatet var alle anstrengelserne værd. En af årets flotteste overspringere den bornholmske kyst har budt på.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2014 har vi udvalgt Lars Hagmans havørred på 4.1 kg og "KORT" fanget på "Fluga" på Salthammer d. 14. marts.
Den milde vinter gav i årets marts et godt og varieret fiskeri.
Jollefolket fik fine tidlige forårstorsk. Småbådsfiskerne fik mange og store laks. På kysten var der godt med havørreder når man fandt dagens spots. Og i søerne blev der meldt om godt geddefiskeri, og fine regnbuer levrede rogn som bonus i P&T-vandene.
Men historien om da Lars fandt sit antikke fluegrej frem; for nu skulle der fiskes fluga, og i mørket landede en rigtig gris. Den er ikke til at stå for.
Vi siger tillykke til Lars med den fine retro-fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2014 har vi udvalgt Jeppe Pedersens Gedde på 12.2 kg og 113 cm fanget i Knarregårds mose d. 22. februar på en sild fisket under flåd.
Årets udgave af februar blev usædvanligt mild, og der kom godt gang i havørred og laksefiskeriet hvor der blev gjort mange fine fangster.
Men det milde vejr resulterede også i, at der ikke som de foregående år var låg på søerne, og det fik nogle geddefiskere på banen med fine fangster til følge.
Jeppe og makkeren Splint, alias John Ryberg, var således på en længe planlagt fisketur til Knarregård mose d. 22. februar.
Morgenen bød på godt fiskeri med gedder i 4-kilos klassen, efterfulgt af en stille periode.
Men tålmodigheden gav pote. Efter nogen ventetid blev flåddet taget på den helt rigtige måde sidst på formiddagen.
Flåddet begyndte at køre rundt i overfladen, for efter et stykke tid at forsvinde. Straks efter tilslaget var det klart at der var tale om en gedde af de rigtigt gode; Den kraftige 12 fods stang flexede helt i bund.
Efter ca. 15 minutters tungt tovtrækkeri, fik Jeppe og Splint ved fælles hjælp bakset gedden op mellem sivene, der viste sig at være en af de helt store. En grov madamme på de 12.2 kg og 113 cm.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2014 har vi udvalgt Otto Gneist`s Havørred på 10.7 kg og 97 cm fanget ved Arnager d. 1. januar på en 28 grams Bornholmerpilen i farven kobber.
Otto`s fantastiske havørred tog pirken i højvande med store bølger, bag revet ved Arnager. Otto antog det først for at være et bundhug. Men efter nogle kraftige ryk med stangen kom der fuld fart i "bundhugget".
Først efter 50 minutters fight med høje spring og dybe udløb kunne Otto lande sit livs fisk.
Otto´s havørred er den største der er registreret som lystfiskerfanget fra den bornholmske kyst siden 1955, og den næststørste gennem tiderne.
Der er blevet foretaget skælanalyse af biolog ved DSF Kaare Manniche Ebert, og resultatet viser en usædvanlig historie for en havørred.
Fisken er næsten 9 år gammel. Den er vandret i havet som 2 års smolt. Efter cirka 1½ i havet har den gydt første gang, og efterfølgende har den gydt de næste 4 år i træk, senest i vinteren 2012/13. Herefter har den opholdt sig i havet, indtil den blev fanget. Ud fra fotos af rognsække vurderes at fisken ikke havde til hensigt at gyde i 2013. Desuden skulle modningsprocesen kunne aflæses i skællet hvis den havde gydet i denne sæson.
Fiskens livshistorie er meget speciel. Først og fremmest fordi den har overlevet 5 gydninger – og så fordi den springer en gydning over i dette efterår/vinter. Kaare kan ikke huske, at han nogensinde før har aflæst skæl fra en havørred med sådan en livshistorie.
Ud fra smoltalder og en vurdering af fiskens udseende (primært fiskens finner) vurderes det, at det er en vildfisk. Det bemærkes, at fisken har gydt efter 1½ år i havet. Det er typisk for ørreder, der kommer fra mindre vandløb, så fisken kan i princippet godt være fra Bornholm – men det kræver en DNA-analyse for at kunne afgøre det.
Det bliver så interessant om DTUaqua får afklaret spørgsmålet om oprindelsen, de har fået en vævsprøve.
Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2013 har vi udvalgt Kenneth Brædbæks Havørred på 3.5 kg og 67 cm fanget på Sose d. 14. december på en Kinetic D 360.
December 2013 blev den næstvarmeste december i Danmark siden man begyndte målingerne. Det kan måske være en del af forklaringen på at havørredfiskeriet ikke levede helt op til forventningerne. De fleste dage kunne det være svært at finde fisk der var hugvillige. Oftest var der fisk, der var bare en tendens til de ikke ville gå helt til hugget. Og der var ikke de mange store fisk der ellers er tradition for at der bliver fanget ved juletid.
Det løb Kenneth fra Ølstykke, der gæstede øen nogle dage midt på måneden, også ind i. Efter tre dage med sløjt fiskeri belønnedes han endelig på fjerdedagen med en flidspræmie; en flot overspringer på 3.5 kg.
Den blev foreviget med et dejligt stemningsbillede fra fangstpladsen med Sose Odde Bådelaugs skilt og anker som kulisse. En rigtig bornholmerfangst.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2013 har vi udvalgt Simon Hauges Havørred på 5.6 kg og 79 cm fanget på sydkysten d. 26. november på en gul/grøn Skruen.
November bød på godt fiskeri på de blanke. På de rigtige dage.
Fiskeriet var mildt sagt svingende.
Der var dage hvor havørrederne flokkedes om endegrejet, og dage hvor det var næsten umuligt at træffe en fisk.
Der er blevet fanget rigtigt mange fisk omkring et kg, og fisk på 2 og 3 kg sås også med jævne mellemrum.
De helt store overspringere blev der dog ikke set meget til.
Men sidst på måneden meldte Simon så endelig om sæsonens, og for eget vedkommende, første 5+. Lad os se mere af den slags.
Vi siger tillykke til Simon med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2013 har vi udvalgt Palle Bendtsens Gedde på ca. 9.5 kg og 104 cm fanget  i en privat sø d. 10. oktober på spinner.
Oktober en en speciel måned hvor alt kan ske. Man kan løbe ind i de sidste dage med sommerfiskeri samtidig med man kan få en snert af det vinterfiskeri der ligger lige for døren. Alle arter og fiskeformer mixes sammen og forholdene skifter fra det ene til det andet fra dag til dag.
Det ses også på de mangeartede fangstrapporter der blev budt ind med over måneden.
Blandt de mangeartede fangster har vi udset Palles. Efter at have ligget brak næsten et halvt år efter en hjerteoperation, fik Palle gang i fiskeriet med maner.
I et privat fiskevand han havde sikret sig fiskeretten i over sommeren, løb han ind i nogle dage med godt geddefiskeri. Med to gedder over meteren, hvor den største sprængte forfanget, kunne Palle proklamere: "Den gamle er tilbage".
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2013 har vi udvalgt Henrik Skytts Gedde på 9 kg og 103 cm fanget  i Knarre mose d. 16. september med en wobler for enden af linen.
September bød på fint varieret fiskeri. Der er frit valg på alle hylder i en måned der byder på såvel sommerligt vejr som begyndende efterårsvejr med temperaturen der falder hurtigt med de længere nætter.
Vi er blevet præsenteret for fine karper, torsk der er kommet i godt huld oven på sommerens ædegilde. Og så sidst på måneden indsendte Jeppe Pedersen en monsterål fanget i Stenbrudssøen. Denne usædvanlige fangst kunne lige så godt have vundet titlen denne måned. Men redaktionen må jo tage en beslutning, også når den er svær.
Det er trods alt kun få gange om året at der bliver præsenteret en gedde på over en meter. Og en rigtig appetitvækker til efterårets geddesæson der nu må siges at være skudt godt i gang.
Og rigtig glædeligt at Henrik er helt med på den omkring sig bredende trend, hvor sportsfiskerne har forstået at disse store rovfisk er værdifulde for fiskere og fiskevand. Fangsten bliver nænsomt behandlet, hurtigt fotograferet og genudsat. Således kan den de kommende år være med til at levere yngel i høj kvalitet og store mængder. Og antallet af trofæfisk i søen bevares.
I moderne sportsfiskeri er det billedet der er trofæet.
Vi siger tillykke til Henrik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2013 har vi udvalgt Martin Hellisens Gedde på 4.4 kg og 84 cm fanget på juniortur med Laxene i Kaolingraven d. 20. august.
August bød ind med nogle gode fanster blandt det væld af arter der er at fiske på i denne sidste sommermåned.
Der var gode bud fra fredfiskerne der bød ind med suder og karpe, og en måler fra vragene var også at finde.
Men oven på sommerferien kom juniorene fra Laxene igen på deres klubture. Og en purk der ryster på hænderne når han stadig fyldt med adrenalin kæmper for at holde en tung fisk op til trofæ-fotografering, det kan vi ikke stå for.
Martin var sammen med de andre juniorer fra Laxene i Kaolingraven på klubaftenen for at fiske på de fine gedder der er i søen, og som ofte ikke lige er til at få i tale langs søens stejle skrænter.
Martin fik dagens eneste fisk. Den fine gedde blev fisket på skalle og gav den lille fisker en god fight inden han kunne lande sin hidtil største fisk.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2013 har vi udvalgt Jeppe Pedersens sandart på 5.6 kg og 80 cm fanget i Stenbrudssøen d. 1. juli.
Sommeren byder på et fantastisk fiskeri efter et væld af arter.
Og fiskeriet kan givtigt udføres alle døgnets timer.
Fiskeri i sommernatten kan være noget af det mest fascinerende fiskeri man kan komme ud for. Og skal sandarten overlistes, er det det rette tidspunkt at slå til. Den jager i nattens mulm og mørke, og dens grumhed fremtræder også tydeligst i sparsom belysning.
To flotte eksemplarer, i en størrelse der er gået mange år siden vi har set sidst blev det til. D. 1 juli en på 5.6 kg og 78 cm. Og to nætter senere landede Jeppe yderligere en fin af slagsen. 5.3 kg og 80 cm. Begge blev fisket på levende aborre i timen op til midnat.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2013 har vi udvalgt Kenneth Marchers diamantstør fanget I Sportdres Fiskesø på Vellensbyvej d. 2. juni.
Fisken blev ikke vejet og målt før genudsætning. Men Kenneth blev valgt til Månedens Fisk fordi det nok er den første stør der er lystfiskerfanget her på øen.
Størene blev udsat i Fiskesøen i maj, og normalt går der over en måned før de begynder at lade høre fra sig.
Kenneth fangede dog også støren som bifangst under fiskeri efter ørrederne. Den tog på dybt flådfisket orm tæt på bredden.
Man skal være opmærksom på, at støren er en stærk fisk der fighter vildt til det sidste. Derfor kan den syre til og blive så udmattet at den kan virke helt livløs når den genudsættes. Da skal man bare lade den ligge i fred. Det ses ofte at der kan gå over en halv time før den liver på igen.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Ekstra præmie


Også Bent Christensen gjorde en god fangst i juni.
I en privat sø landede og genudsatte han en gedde 27. juni på hele 111 cm og med en vægt på 10.4 kg der tog på en spinnefisket død aborre.
Denne fangst var så malende og dramatisk beskrevet i rapporten at det kunne vi ikke sidde overhørig.
Derfor præmierer vi også Bents gode fangstrapport.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2013 har vi udvalgt Tonny Nilsons laks på 10 kg og 92 cm fanget vest for Hasle d. 11. maj.
Med maj måned får fiskerne pludselig adskillige strenge at spille på. Sæsonen for havørred og laks slutter, men starter for alle øvrige arter.
Det er herligt med den mangfoldighed der nu byder sig til.
Men trods de rekord mange, og store, laks den forgangne sæson har budt på, skiller Tonnys fangst sig alligevel sjovt ud.
Medens laksene ofte fanges fra veludstyrede, motorbåde, både når det gælder motorkraft, grej og elektronik, er Tonnys fangst gjort fra en ganske konventionel lille jolle, med en pirkestang med en Snap-on Diver på linen efterfulgt af en Apex. Og så måtte Tonny håndlande laksen da han kun havde sit lille kystnet at gøre godt med. Det er da back to basic.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2013 har vi udvalgt Michael Vosss havørred på 8.3 kg og 89 cm fanget på bombarda/jiggy på et af denne sæsons "hotspots"; Ndr. Kystvej i Rønne, d. 19. april.
Vandtemperaturen var usædvanlig lav gennem dette års april, som vi kom hen på måneden fik de mange soltimer alligevel lidt gang i livet under overfladen.
Der blev ikke taget særligt mange storfisk målt med andre år i april, men især sidst på måneden blev fiskeriet trods alt rimeligt stabilt.
Kystvejen var et af de få steder der i år gennem måneden bød på stabilt fiskeri. Måske i kraft af at mange frekventerede pladsen. Og d. 19. gav det pote; Michael landede en storfisk af en karat der går langt i mellem at vi ser. Fisken var godt nok lettere farvet, men vel restitueret og i en god kondition. Så efter en kort overvejelse om den skulle genudsættes bestemte Michael sig for at den var så fin at den burde danne grundlag for en god middag eller to.
Vi siger tillykke til Micael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2013 har vi udvalgt Jesper Kristoffersens havørred på 4.17 kg og 72 cm fanget på bombarda og flue på et af hans listige steder på nordkysten 9. marts.
Oven i den fine fangst havde han to dage før gjort det mindst lige så flot med en stribe blankfisk sammen med fiskevennen Simon Jensen, med bedste fisk på 3.29.
Simon holdt sig dog i baggrunden pga en voldsom depression; han havde mistet sin karakteristiske fiskehat som vi gennem 25 år har kunnet kende ham på. Selv på lang afstand.
Marts plejer at være havørredmåneden over dem alle hvor vandtemperaturen er stigende og havørreden stortrives som spisekammeret fyldes. Men i år gik det helt galt. Sidst på måneden blev der målt vandtemperatur helt ned til 0.7 langs kysten. Aldrig er ordet tangloppe blevet nævnt så mange gange på en måned. Fiskerne brugte lang tid på forgæves at spejde efter de små skabninger, og var der en der så en rygtedes det på hele øen.
Men med flid og lidt dygtighed, og en god portion held, lykkedes det alligevel få udvalgte at få lidt med løse skæl på land.
Blandt andre Jesper der åbenbart er lidt heldigere end mange andre.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2013 har vi udvalgt Peter Beriks havørred på 6.2 kg og 83 cm fanget på fluegrej ved Arnager d. 2. februar.

Februar blev igen en måned med meget lav vandtemperatur, og midt på måneden var det en kombination af held og arbejdsomhed der skulle til for at sikre sig en fisk på kysten.
Dog var der en periode først i måneden hvor vandtemperaturen passede havørreden, inde i Rønne Havn. Elkablet der normalt forsyner øen med strøm var blevet revet over af et anker. Derfor producerede Østkraft selv strømmen, og derfor udledte store mængder lunt kølevand ud inderst i havnen. Det lune vand tiltrak havørreder hvilket i en periode gav rigtigt gode fangster.
Men den typiske fangst var som Peters, et slid for at finde en kold ørred der ville interessere sig for det endegrej den blev præsenteret for. Peter er gæst fra Slovakiet der sammen med en flok fiskekammerater huserede på øen i en uges tid, hvor de fik god smag for det bornholmske havørredfiskeri. Dem skulle der være en chance for vi ser igen.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2013 har vi udvalgt John Rybergs Gedde på 10 kg og 110 cm fanget i en privat sø d. 6. januar.
Januar er jo sædvanligvis en af de gode måneder med mange fine havørredfangster, og det har det været igen i år. De store overspringere har efter et efterår hvor de ikke rigtigt var dukket op begyndt at vise sig. Således blev der meldt fisk ind om fisk op til de 5.1 kg, som Søren Bertelsen fra Nexø stod for.
Men der er fra tid til anden en der får øjnene op for nogle af de andre muligheder der er for at gøre gode fangster på denne årstid. Således benyttede John Ryber fra Nexø sig af at der var et par uger hvor søerne var isfri, og i en privat sø overlistede en grum vintergedde af de helt store. Den tog på en lille skalle fisket under flåd.  Det er dejligt at se hvordan der er flere strenge at spille på, på en årstid hvor der ellers er gået havørred i den.
Vi siger tillykke til John med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2012 har vi udvalgt Tonny Nilsons havørred på 4 kg og 71 cm fanget på sydkysten d. 17. december.
De gode takter i havørredfiskeriet fra november fortsatte i december.
Der var stadig et fantastisk fiskeri på grønlændere, vi mindes ikke nogensinde at have haft en sæson med et så godt fiskeri af disse små blankfisk, hvor størstedelen nu har passeret de 40 cm.
Men i december begyndte der så for alvor at dukke store overspringere op, dem havde der ellers været langt imellem i november, der ellers ofte har det med at levere godt fiskeri da.
Tonny har dog fået sin del. Han kunne berette om at det var hans femte overspringer over 3 kg dette efterår.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2012 har vi udvalgt Ole Worms havørred på 5.45 kg og 75 cm fanget i Salene 25. november.
Årets udgave af november udviklede sig til en eventyrlig oplevelse for kystfiskene.
Der blev ikke set mange af de store overspringere som november nogle år har budt på, men grønlænderne trak i store flokke tæt langs kysten og gav et usædvanligt hektisk fiskeri for dem der var på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter.
F.eks. så vi ved Kystcuppens 1. afdeling 18. november 69 fisk til opvejning. 88 mand var tilmeldt og 33 mand mødte op med blankfisk, ulige fordelt, nogle med en, andre med flere.
Overspringerne viste sig dog ind imellem, og sidst på måneden blev der gjort flere fine fangster.
Bl.a. da Ole under dramatiske omstændigher fik landet denne flotte overspringer i Salene.
Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2012 har vi udvalgt Peter Kromand Larsens Laks på 8.9 kg og 90 cm fanget ved trolling 18. oktober på Stablen.
Oktobers ustadige vejr gav et ligeledes lige så ustabilt fiskeri. Fiskene i søer og på kysten var ikke lige til at læse, så der blev kun gjort sporadiske fangster.
Anderledes på havet, når ellers vejret var gavmildt nok til at give en havdag. Torskefiskerne havde godt fiskeri, med gode dage hvor der blev fisket på gode flokke helt ind under land. Og trollingfiskeriet efter laks har måske haft sin bedste og tidligste sæsonstart. Allerede i september blev der gjort gode fangster, der fortsatte ind gennem oktober. Når der lejlighedsvis var en havdag.
Således som d. 18. oktober. Da fik Peter sin trollingdebut, og det en af slagsen der giver sult på mere. To fine laks gav denne første tur trods lidt besvær med blæsevejret. 8.9 kg og 4 kg vejede de to gode laks Peter fik med hjem.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2012 har vi udvalgt Carsten Grams karper på op til 15.4 kg fanget natten mellem d. 21 og 22.  september i et privat vand nær Rønne.
Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2012 har vi udvalgt Samuel Koffi Ankers Gedde på 6 kg og 95 cm fanget d. 7 august i Kaolingraven på en gul wobler.
Sommeren er en dejlig fisketid med mange flere muligheder end man kan nå at udnytte inden den er over igen.
Dem der virkelig har mulighed for at opsøge eventyret, er børnene med deres lange sommerferie og de nu-om-dage få forpligtigelser.
Pai Intawong og Samuel brugte ventetiden på at skulle starte i 6. klasse med at jagte gedder. Mange fisk havde de haft kontakt til over sommeren, hvor fiskeriet ofte foregik fra meget tidlig morgen. Men d. 7. august lykkedes det dem efter en hel dags fiskeri at overrumble en af gravens kæmper, der endvidere blev landet under dramatiske omstændigheder.
Vi siger tillykke til Samuel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2012 har vi udvalgt Per Clausens havørreder op til 2.4 kg, kuglerunde sommerørreder fanget ved dørgefiskeri på Hvide odderevet d. 8. og 24. juli.
Ustadigt vejr og knap så høj vandtemperatur som en almindelig juli. Sådan var årets udgave. Blæst og regnfulde dage veksledes med dage med roligt og lunt vejr, men vel at mærke med vandtemperaturer der lå under normalen. Synd for badegæsterne, men godt for fiskeren.
Meget tyder på der er en del makreller i farvandet omkring Bornholm i år. Der er over juli måned fanget en del fra båd, men også fra kysten forlyder det.
Men især havørredfiskeriet har været udbytterigt i år. Dels fra kysten, men i særdeleshed fra båd.
Således har Per og andre fisket mange fine ørreder på Hvide odde revet. Ikke de helt store fisk, men meget fine og velnærede ørreder. Og som et godt tegn for kommende kystsæson; lige som alle andre stede om øen: Der er umådeligt med undermålere.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2012 har vi udvalgt Kasper Kromand Perssons havørred på 5.5 kg og 76 cm fanget ved dørgefiskeri med en Toby på dipsydiver ud for Svaneke 16. juni.
Sommeren er rent slaraffenland for lystfiskeren. Der er frit valg på alle hylder, mulighederne er mange. Man skal blot bestemme sig til hvad og hvor man vil fiske. Og ofte er det en overraskelse hvad der sidder i den anden ende af linen.
Havørredfiskeri opfattes ofte som noget der foregår med hue og vanter på i årets kolde måneder, men faktisk er der mindst lige så gode muligheder om sommeren. Også i dagtimerne.
Især jollefiskeriet giver et stort udbytte. Med jollen kan man bekvemt i sommervarmen afsøge kysterne ved kastefiskeri og afsøge de kystnære områder ved at dørge for at finde den rette lokalitet eller dybde hvor havørreden står på dagen. Eller som Kasper, fiske med dykkende redskab langs kysterne på nord- og østbornholm hvor det dybe vand går helt ind til land. Der jager de store overspringere i stimerne af småfisk der trækker ind.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2012 har vi udvalgt Per Clausens sude på 3.05 kg og 56 cm fanget i Carl Nielsens Grusgrav d. 31. maj.
Med foråret bliver der en stor variation i fangsterne. I søerne startede geddesæsonen og fredfiskene vågner på. På kysten hærger hornfiskene, men ikke sjældent er der både torsk og havørred imellem, så man ofte får tre arter på tasken. Snart begynder fladfiskene at være fede nok og silden begynder at trække ind om aftenen. Så det er de mange muligheders tid.
De mange forskelligartede fangster skal så holdes op imod hinanden, en interessant diciplin her i sommerhalvåret.
I gennem de sidste 10 år har vi fulgt fiskeriets udvikling i de gamle råstofindvindings områder der er blevet til søer med et fiskeri der udvikler sig år for år. Især har fiskeriet efter sude i flere af de nye søer budt på større fisk år for år. I Carl Nielsens Grusgrav har suderne stille og roligt nærmet sig den magiske grænse på 3 kg. Der er rygter om at de 3 kg blev nået sidste år, men med Pers sude er det første gang vi får en dokumenteret +3.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2012 har vi udvalgt Dan Nordahns havørred på 4.4 kg og 76 cm fanget på sydkysten d. 11. april.
Fra den sidste uge i marts og april med gik havørredfiskeriet næsten i stå. April plejer ellers at være måneden hvor der bliver taget adskillige store overspringere, men de har stort set ikke vist sig i år.
Der er dog landet fine fisk, men oftest som en flidspræmie, så det er især gæstende fiskere der har fået fisk på tasken i april. Men løb man ind i fisk, var der ofte flere på pladsen. Således også da Dan fik heldet med sig d. 11, da fik selskabet fire fisk på et par timer.
Vi siger tillykke til Dan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2012

Månedens Fisk Marts 2012
Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2012 har vi udvalgt Søren Bertelsens havørred på 6.2 kg og 76 cm fanget på Østkysten d. 4. marts.
Marts er som oftest havørredmåneden over dem alle. I år blev den fantastisk oven på to år hvor den forsvandt i store snemængder.
Især første halvdel af måneden bød på fantastisk fiskeri, men som hele måneden igennem, var det ustabilt. Der var perioder hvor der ikke skete det mindste, og pludselig var man på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og da var det ikke sjældent at træffe enorme flokke af havørreder, hvor den enkelte fisker havde 10 til 30 ørreder på kort tid.
I forskel til de foregående år har der været rigtig mange ørreder der var deres første år i havet og nu holder mindstemålet. Gode tegn for de næste års fiskeri.
Derimod har det knebet med at få storfisken i tale. Det lykkedes så endelig for Søren, da han landede denne fantastiske fisk; En fisk på 6.2 kg og en konditionsfaktor på 1.41 er en ren drømmefisk.
Vi siger tillykke til Søren med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2012 har vi udvalgt Bent Christensens havørred på 4.25 kg og 74 cm fanget på Offergård d. 25. Februar.
Vinteren slap sit tag midt i måneden. Med forår i vejrtypen allerede sidst i februar kan vi forhåbentlig se frem til en kanon marts -april, hvad vi er blevet snydt for to år i træk.
Fangsterne i februar i år har vist en klar tendens når det gjaldt fiskemetode. Der har været en klar tendens til at fiskene i den første, og kolde, halvdel af måneden tog på flue fisket efter bombarda. Og lige så klar er tendensen i den mildere sidste halvdel, at fisken blev taget på blink. Således også Bents fine overspringer.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2012 har vi udvalgt Martin Christiansens havørred på 4.8 kg og 75 cm fanget i Salene d. 20. januar.
Nordlige og østlige vinde prægede måneden, der også var kendetegnet ved høj vandstand der ofte gav snavset vand. Frosten pressede på og fik til sidst overtaget, så vandtemperaturen var kraftigt faldende gennem perioden.
Svære betingelser, men for kystfiskeren en udfordring der giver mulighed for et fiskeri hvor man selv skaber sin chance. Som Martin skriver:"Fantastic afternoon in Salene. Hard wind from northwest, huge waves, and snow...But a lot of nice silver trouts."
Som flere andre i løbet af måneden var de den dag det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Nu må vi så se frem til februars frost; om ikke den kan få nogle af de helt store overspringere ind kystnært, hvilket vi hidtil har haft til gode denne sæson.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2011 har vi udvalgt Hans-Erik Jensens Havørred på 4.7 kg og 72 cm fanget på nordkysten d. 26. december.
December blev en temmelig blæsende affære, men bød alligevel i perioder på rigtigt godt havørredfiskeri på kysten.
Især er der bemærkeligt mange små blankfisk op til lige over kiloet. Mange har i løbet af måneden kunne hjembringe et bundt grønlændere efter et kort og hektisk fiskeri på en enkelt lokalitet.
Trods temperaturen ikke helt ville bevæge sig ned på et leje der passer til kalenderen, begyndte de store overspringere at jage kystnært. Især ugen omkring jul bød på rigtigt godt fiskeri, hvor juledagene gav flere af de gode juleørreder der nærmest er kotume for. Dog har vi nok det bedste tilgode når temperaturen sandsynligvis falder yderligere i januar. Så forhåbentlig er Hans-Eriks fine overspringer kun en god begyndelse på denne sæsons fiskeri efter de store overspringere.
Vi siger tillykke til Hans-Erik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2011 har vi udvalgt Jean Madvigs Havørred på 4 kg fanget på vestkysten d. 5. november.
Efter en usædvanlig svag havørred sæson efterår og vinter 2010 -11 blev der med spænding set frem til den kommende sæson. Alle bange anelser blev dog hurtigt gjort til skamme. Der har været et forrygende fiskeri på kysten i november. Især glædeligt er, at der fanges utroligt mange fisk under og lige over målet. Det må tyde på godt fiskeri de kommende sæsoner. Og de gode overspringere har også jaget kystnært hele måneden, hvilket Jeans flotte fangst først på måneden er et godt eksempel på.
Vi siger tillykke til Jean med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2011


Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2011 har vi udvalgt Nicolai Eriksens gedde på 6 kg fanget i Rønne Havn d. 17. oktober.
Det er ikke uden grund Rønne Havn er berømt for sit gode geddefiskeri. Mange gode gedder har havnen givet gennem tiderne. Ofte bliver de gode fisk taget ude på det dybe fra båd, men de kan også træffes jagende på det lave vand langs Munch Petersensvej. Det oplevede Nicolai med denne flotte 6-kilos fisk der tog på en 12 gr. Refleks spinner. Som det heldigvis er ved at være kotume for fisk over 5 kg, blev fisken nænsomt genudsat efter en hurtig vejning og forografering.
Vi siger tillykke til Nicolai med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2011 har vi udvalgt Isabella Suersaqs torsk på 6.4 kg fanget på pirketur med Bornholms Sportsfisker Forening ud fra Hasle d. 25. september.
Efteråret byder på dage ind imellem hvor det er vejr til at tage på madfiskeri efter de gode efterårstork der nu er faste i kødet. Og så er det bare om at slå til, da er det blot et spørgsmål om arbejdsindsats for at samle forråd til den kolde og blæsende tid.
Vi siger tillykke til Isabella med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2011 har vi udvalgt Ricky Larsens gedde på 10 kg plus fanget i Rønne Havn d. 21. august.
Der er de sidste år landet mange gode gedder i Rønne Havn, men det er mange år siden vi har set en over de 10 kg. Dog skulle der være mistet flere af dem. Nu lykkedes det Ricky.
Desværre havde han kun en 10 kg vægt der bundede og der er ikke længdemål på den.
Vi siger tillykke til Ricky med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2011


Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2011 har vi udvalgt Jonas Sonne-Pedersens gedde på 10 kg og 110 cm fanget i en privat sø d. 16. juli.
Juli bød på mange gode sommerfangster. Men Jonas´ fangst og rapport med en god og dramatisk historie skilte sig klart ud.
Vi siger tillykke til Jonas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2011


Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2011 har vi udvalgt Bjarne Andersens spejlkarpe på 13.6 kg fanget i en privat sø d. 19. juni.
I årets første sommermåned blev der som årstiden byder gjort en bred vifte af fangster, og blandt de forskelligartede fisk måneden bød på har vi valgt Bjarnes fine nattefangst.
Vi siger tillykke til Bjarne med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2011


Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2011 har vi udvalgt Wettstein Eugens flotte havørred på 7.8 kg og 86 cm fanget på Sose d. 6. maj .
Blandt de mange gode fangster i maj har vi valgt dette pragteksemplar af en havørred. Vi skulle ind i det pludseligt kommende forår før denne sæsons nok bedste havørred blev fanget.
Vi siger tillykke til Wettstein med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2011


Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2011 har vi udvalgt David Mayns fantastiske havørred på 7.2 kg og 90 cm fanget på sydkysten d. 11. april.
Denne sæson har hidtil mest givet fisk til tilrejsende, de er nok de eneste der lægger ihærdighed nok i fiskeriet til at det lykkes under disse svære forhold. Er der så blevet fanget en blankfisk, har det ofte været fine fisk, men Davids fisk må nok siges at være ekstraordinær.
Vi siger tillykke til David med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2011 har vi udvalgt Michael Rasmussens fine havørred på 5.6 kg og 69 cm fanget på østkysten d. 10. marts.
Det kolde vand gav i årets udgave af marts en stor udfordring. Der var meget langt mellem fiskene. Alligevel blev der taget nogle fine havørreder af de mest ihærdige.
Michael var en af de heldige. Ud over at Michael var så heldig at fange månedens absolut største havørred, indviede han os også i et af de mange ritualer der findes blandt fiskere. I deres fiskeklub er det regelen at hvis der landes en 5+, så koster det en tur i baljen. Derfor poserer Michael med sin fangst svøbt i et håndklæde.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2011 har vi udvalgt Bent Christensenss havørred på 5.9 kg og 80 cm fanget på Sorthat d. 2. Februar. Den tog en glimmereje fisket efter bombarda
Fiskeriet i februar startede fint, men gik helt i stå som kulden bed sig fast. Med vandtemperatur på 0.5 C ville ørrederne ikke lege med. Sydkysten var sidste halvdel af måneden lukket af is, og skrænterne fra lufthavnen til Sose var udsat for voldsomme skred, så vandet var helt mudret til. Men inden alle disse fortrædeligheder satte ind, nåede Bent at fange sit pragteksemplar af en februarørred. Rapporten var ledsaget af en udførlig og lun fiskerhistorie. Det luner i denne kolde tid
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2011

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2011 har vi udvalgt Thomas Ankers havørred på 4.5 kg og 74 cm fanget under dramatiske omstændigheder på Nebbe odde d. 22. januar.
Vi havde en rigtig god havørredmåned. I det kolde vand har der været langt mellem fisken, men så er det til gengæld gode fisk, når man støder på en. Det er svært at sætte alle de gode fangster op mod hinanden. Men med Thomas´ rapport ser vi en ung fyr med en fin fangst. Der er nøjagtige oplysninger om fangsten og historien er rigtig god. Og så er fisken flot og stemningsfuldt præsenteret.
Alt sammen det vi sætter stor pris på i en rapport.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2010

Som vinder af titlen Måneens Fisk December 2010 har vi udvalgt Daniel Peterssons havørred på 4 kg fanget på Levka d. 17. december.
December er oftest en af vores rigtigt gode havørredmåneder. Der blev da også taget fine havørreder i denne udgave, men slet ikke i den udstrækning vi er vant til. Og der er en eneste årsag. Sne, sne og atter sne. Vinteren satte tidligt ind og meget af måneden var mere eller mindre umuligt at komme rundt. Ærgerligt, for fisken var der, omend den som sædvanlig for december var ret lunefuld.
I uge 50 gæstede Daniel øen sammen med et par landsmænd, og de imponerede os alle ved standhaftigt at trodse sneen for flittigt at svinge fluestængerne. Og belønningen udeblev ikke.
Vi siger tillykke til Daniel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2010

Som vinder af titlen Måneens Fisk November 2010 har vi udvalgt Finn Folkjærs kystgedde på 8 kg og 99 cm fanget d. 6. november på Skansen.
November blev en rigtigt god varieret fiskemåned, hvor efteråret sidst på måneden gik over i decideret vinter.
Efter en sommer med sløjt torskefiskeri blev der rettet op på det i november hvor den atter var til at finde og stod tæt. Lidt gedder i søerne nåedes også lige inden temperaturen faldt drastisk sidst på måneden.
Og så kom der rigtigt gang i havørrederne på kysten. Og måneden sluttede da også med en af de store overspringere da der blev fanget en på 5.1 kg på Lufthavnen.
Men vores favorit i denne måned blev altså Finns store kystgedde fra Skansen. Sådan en er et højt værdsat trofæ, og en sjælden velkommen gæst i køkkenet.
Vi siger tillykke til Finn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2010

Som vinder af titlen Måneens Fisk Oktober 2010 har vi udvalgt Martin Rømers gedde på 9.6 kg og 112 cm fanget i en privat mose d. 23. oktober.
Det var en måned med fine efterårsgedder. Lidt spændende når teorien siger at det gode geddefiskeri er ved nymåne og fuldmåne, og man ser på månedens fangster. D. 7. oktober var det nymåne. Og den dag havde Kenn Jensen og Per Clausen et rigtigt godt fiskeri i Krashave. D. 23. oktober var det fuldmåne. Der blev der fanget månedens to storgedder. D. 23. fik Martin sin fine fisk på 9.6 kg, og d. 24. fik Tonny Steen en flot gedde på 7.5 kg. Det vil jo være fint hvis fisken har læst på lektien, så vi ved hvornår vi skal fange dem.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2010

Som vinder af titlen Måneens Fisk September 2010 har vi udvalgt Oliver Andersens gedde på 7.6 kg og 98 cm fanget i Ferskesø d. 19. september.
Med efteråret kommer de gode geddefangster. Sådan nogle som Olivers, der var på en hyggetur med sin far. Det glæder os meget når vi ser ungdommen gøre gode fangster og forældre der tager ansvaret for yngelplejen alvorligt.
En ny havørredsæson startede i løbet af måneden, vi regner fredningen af havørred i yngledragt som sæsonstart. Jacob Lyster startede denne nye sæson med at rapportere om en flot fisk på 4.6 kg og 74 cm fanget på Ypnasted d. 23. Det præmierer vi med et gavekort på 200 kr.
Vi siger tillykke til Oliver og Jacob med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2010


Som vinder af tiltlen månedens Fisk August 2010 har vi udvalgt Kasper Kromand Perssons havørred på 3,7 kg fanget under pilkefiskeri ud for Balka d. 1. august.
I løbet af sommeren har der været rigtigt godt fiskeri på havørred fra båd. De fleste er fanget konventionelt ved at blinke, men man kan også uventet støde på dem, f.eks. som da Kasper under pilkefiskeri fangede denne trinde sommerørred.
En fin sommerfangst og et stemningsfyldt billede.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2010 har vi udvalgt Bjarke Bendtsens gedde på 9 kg og 107 cm fanget i Rønne Havn d. 8. juli på jerkbait.
Sommerfiskeriet byder på en bred palet af muligheder. Rapporterne i den forgangne måned har vist en del af hvad vandene byder på i sommermånederne. Suder, karusse og ål, og selvfølgelig fine torsk fra turbådene. Sidstnævnte holdt dog hårdt i år. Det var usædvanligt svært at finde torskene på loddet i år.
Og så fangede Bjarke en af de navnkundige havnegedder fra Rønne Havn. En af de fangster der rangerer højt i ens fangstjournal.
Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2010

Som vinder af titlen månedens fisk Juni 2010 har vi udvalgt Kenn Jensens Karpe på 15.55 kg fanget i et privat vand d. 11. juni.
Så blev det endelig efter et koldt forår sommer. I juni slog varmen igennem, og med sommeren kom også det varierede sommerfiskeri. Vi så fine sudere og gedder fra søerne, og på kysten kom der rapporter om fine sommertorsk og fuldfede havørreder.
D. 11. juni var Kenn taget på et to dages karpesats. Det resulterede i tre fine karper på land og to mistede. Karperne vejede 10,7, 13,4 og hele 15,55 kg. 15,55 kg må være den største dokumenterede karpe her på øen?
Vi siger tillykke til Kenn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2010 har vi udvalgt Niels Erlandsens Gedde på 8.1 kg fanget i en privat sø d. 27. maj.
Den meget kolde maj udsatte foråret flere uger, men intet er så skidt at det ikke er godt for noget, havørredfangsterne på kysten var nemlig så til gengæld massive de første par uger af måneden, på trods af at hornfiskene dominerede billedet mere og mere.
Suderne kom stille og roligy i gang som temperaturen steg. De er jo interessante vægtmæssigt i maj, hvor de er rogntunge.
Maj må jo nok siges at være geddemåneden over dem alle, trods det at alt er sent i år. Niels fiskede sin fine gedde på en overfladepopper, et fiskeri der giver en ekstra en på opleveren når fisken tager i overfladen.
Vi siger tillykke til Niels med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2010 har vi udvalgt M. K. Reichs havørred på 5.6 kg fanget på sydkysten d. 26. april.
De gode havørredfangster der er gjort i denne sæson fortsatte hele april måned. Foråret kom sent efter den hårde vinter. Men hen på måneden viste forårstegnene sig for alvor.
Fangsterne varieredes med flere torsk, der begyndte at være godt med tobis i fiskene og som den endelige forårsbebuder så vi sidst på måneden de første hornfisk.
Og jollefolket begyndte at røre på sig. April bød på adskillige vindsvage dage, hvor der var mulighed for det kystnære fiskeri hvor der spinnes efter havørred. Et spændende fiskeri, man får virkelig set de rev man fisker på når man driver over dem. Og et godt alternativ, fiskepresset på kysten var ret højt langt ind i april.
I søerne begyndte der også at ske noget. Dejligt med gode livstegn efter en lang bekymrende vinter hvor søerne var frosset til. Sidst på måneden fangede Martin årets første store spejlkarpe. En krabat på 14.2 kg. Det er da en god begyndelse når man ser frem til sommerhalvårets fiskeoplevelser i søerne.
Men kystfiskeriet efter havørred var langt det dominerende. Dette fantastiske havørredfiskeri som vi har her på øen lovpriste M. K., gæst fra Norge, i flere rapporter hvor han med stor fiskeglæde meldte om flere gode fangster spredt ud over de uger han opholdt sig her. Blandt andet denne flotte overspringer.
Vi siger tillykke til M. K. med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2010 har vi udvalgt Jesper Vestergårds havørred på 6.1 kg og 76 cm fanget ved Sengedynen d. 14. marts.
Jesper var en af mange som i årets marts fik lov til at opleve Bornholm fra sin bedste side og en af de heldige der blev yderligere belønnet med en af de helt store havørreder.
Fisken er flot præsenteret i naturlige omgivelser der giver et godt indtryk af forholdene fisken er fanget under. Og med Jespers beretning sidder man efter læsning med en følelse af næsten at have været med på turen.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2010 har vi udvalgt Bo Frandsens havørred på 5.6 kg og 75 cm fanget på Lufthavnen d. 26. februar.
Mange fisketure blev aflyst i dette års udgave af februar. Store snemængder skabte trafikale forhold i perioder, hvor det ikke var så lige til at nå fiskepladserne. Men for de seje der drog på fiskeri trods forholdene var der hele måneden igennem kontant afregning i sølvtøj; havørreden optrådte kystnært og hugvillig måneden igennem, hvor der blev præsenteret flotte fangster selv i de værste perioder.
Således var Bo en af dem der trak huen ned over ørene og trodsede vinteren for at jagte de blanke. Og blev rigt belønnet.
Vi siger tillykke til Bo med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken:)

 

Månedens Fisk Januar 2010

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2010 har vi udvalgt Simon Rømers havørred på 5.05 kg og 73 cm fanget på Vestkysten d. 23. januar.
Årets januar blev den koldeste januar i mange år, men bød alligevel på et fantastisk og stabilt fiskeri. En rigtig havørredmåned. Kun perioder med trafikale problemer grundet sne lagde en dæmper på de fine fangster. Hele måneden blev der taget fine fisk, og vi så rent faktisk at det var i den koldeste periode de helt store overspringere dukkede op.
Det var således i dagsfrost på mere end 5 grader minus Simon landede denne måneds største fisk, og hans rapport ledsagedes ud over stemningsfyldte billeder med en række hyggelige lystfiskerbetragtninger.
Vi siger tillykke til Simon med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2009 har vi udvalgt Robert Jensens havørred på 4.42 kg og 71 cm fanget på Offergård d. 27. december.
Robert er eksilbornholmer bosiddende i Sorø, og havde benyttet et besøg på øen til at deltage i Din.fangst Kystcup 09 -10 tredje afdeling. Og der vinde suverænt med denne pragtfulde fisk. Så det på flere måder et udbytterigt besøg på øen for Robert.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2009 har vi udvalgt Per Bugges kysttorsk på 5.5 kg fanget på østkysten d. 27. november.
November på kysten står ellers helt i havørredens tegn, da de blanke med den faldende temperatur jager kystnært. Men torsken optræder også kystnært i denne tid, især tidligt om morgenen og når aftentiden nærmer sig. Og det sker den ender som en bifangst der bestemt ikke er at ringeagte. Hverken i køkkenet hvor torsk altid kan finde sin plads, eller som fiskeoplevelse. En torsk af den kaliber som Per fangede, er en helt anden oplevelse når den tager på lavt vand og skal fightes ind, end når man får samme fangst fra båd og fisken skal hales opad. Så ofte er det en overraskelse når man visuelt konstaterer det er en torsk man har kroget under sit havørredfiskeri.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2009 har vi udvalgt Rasmus Holsts havørred på 7 kg og 30 gram fordelt på 78 cm fanget på nordvestkysten d. 26. oktober.

Rasmus er ret ny på kysten, og så fisker han en fisk andre fisker en halv menneskealder efter, måske uden endnu at have fanget den. Det er ikke mange der så hurtigt har kunnet kalde sig storfanger af den karat.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
De andre tre tidligste rapporter i denne nye havørredsæson vidner om den samme fangst/gensyns -glæde, som vi trods alt også har ved at fange de mere ”almindelige” fisk.
Disse fisk der giver os de mange og gode fiskeoplevelser, ind i mellem de mere spektakulære fisk, og er med til at give os et fiskerliv der er rigt på oplevelser.
Vi belønner disse tre, Erling, Per og Emil, med hver fem stk blink iført blinkæske, der kan afhentes i butikken.

Fiskeriet på kysten foregår stadig lidt på skrømt, men et par tyske gæsters knap to ugers fiskeri i den sidste del af måneden siger en del om hvad en ihærdig indsats kan udmunde sig i. De kunne berette om mere end halvtreds havørreder, selvfølgelig med en del farvede fisk, men også adskillige blankfisk med en firekilos som den største.

Måneden sluttede med at et rent makreleldorado satte ind. Johnny Flatov rapporterede om en Hansa-tur hvor der var blevet fanget 38 makreller. Makreller der vejede i mellem 1 og 1.5 kg. Herligt at se når denne kærkomne efterårsgæst pludselig er der igen. Knæk og bræk med nogle gode havdage til Hansa og andre der skal ud efter denne lejlighedsvise delikatesse.

 

Månedens Fisk September 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2009 har vi udvalgt Jonas Bergs gedde på 5.8 kg fanget i Rønne Havn d. 9. september.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
Det er virkeligt interessant at følge med i hvad drengene løber og laver, de får jo støvet lidt af hvert op med den iver de lægger for dagen.
Fra Stephan Mortensen fra Rønne fik vi melding om denne fisk: En Aborre på hele 2.4 kg og 59 cm fanget i Karolinesøen d. 21. september kl 15.30 på et skallehovede. Stephan skriver:
"Efter et par timer udelukkende med en masse krebs der prøvede at stjæle min skalle kom der en lille aborre på de 500 g. Derefter kastede jeg ud og fik i samme sekund min hidtil største aborre. Den kæmpede så jeg troede det var en gedde, men det viste sig hurtigt at være en kæmpe aborre. Da jeg desværre ikke ejer et kamera fik jeg intet billede, men har i det mindste to vidner"
Deværre kunne Staphans fisk ikke komme med i betragtning som Månedens Fisk pga det manglende billede. Sådan er det jo. Men et stort tillykke med den fine fangst til Stephan.

 

Månedens Fisk Auguset 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2009 har vi udvalgt Martin Bønnløkkes karpe på 13 kg fanget i en privat sø d. 30. august.

Endnu en spændende rapport fra Martin med endnu nogle fine fangster.
Martin var f.eks. også fanger af månedens fisk for fire måneder siden, hvor det var en laks.
Martin er en meget alsidig fisker, og en af øens mest markante specimenfiskere. En gren af fiskeriet, hvor det om nogen steder drejer sig om at kende såvel vejen som målet. Hvilket Martin viser han mestrer til fulde med såvel sine fine fangster som med sine fine og udførlige fangstrapporter. Tak for gode tips.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2009 har vi udvalgt Kenn Jensens suder på 2.5 kg fanget i en sø ved Rønne d. 18. juli.

Kenn har sommeren igennem rapporteret om adskillige fine fangster fra øens søer. Om det er suder, karper eller karusser, så er Kenn med sit store kendskab til fiskenes adfærd og med fisketeknikker der er blevet finpudset gennem mange år absolut en af øens store medekapaciteter.
Der er ofte et guldkorn vi andre kan  bruge med Kenns rapporter. Og med denne sudefangst fulgte en billedserie der giver et rigtigt godt indtryk af hvor meget vand en sude får flyttet under fighten.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2009 har vi udvalgt Kenni Holmbergs spejlkarpe på 15.3 kg fanget i en privat sø 9. juni.

Det er den største karpe vi hidtil har hørt om her på øen. Så mon vi har en bornhomlmsrekord her?
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.++

Månedens Fisk Maj 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2009 har vi udvalgt Martin Bønneløkke Pedersens laks på 18.060 kg fanget ved årets Trollingmaster, og vinder af samme, d. 2. maj.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2009 har vi udvalgt Finn Christoffersens havørred på 9.38 kg og 85 cm fanget ved årets Trollingtræf d. 11. april 1 mil ud for Teglkås.

April startede med fantastiske forhold på kysten. For det meste østlige vinde, kolde nætter og dage der stabilt blev varmere. En udfordring til påklædningen, da temperaturforskellen over døgnet derved blev markant.
Ørrederne kunne findes over dagen, men morgentimerne og især aftentimen var absolut de mest stabile perioder. Og med det milde aprilsvejr med roligt vand gav disse timer spændende fiskeri hvor de aktive fisk ofte kunne spottes.
Som vandet blev varmere og der kom mere liv i vandet langs kysten kom så næste forårstegn; der var aftener med fine torskefangster til fiskeren der egentlig var taget til stranden efter ørred.
Medaljens bagside ved de mange soltimer viste sig i løbet af måneden i form af kraftig algevækst, der kunne være et problem, især hvis man ville fiske hvor der var ”gang i den”.
Det tidlige forår kom også til søerne. Medefiskene er ved at komme i aktivitet igen, og en karpefangst på 14.8 kg må siges at være en rimelig god start på årets medesæson.
De milde aprilsdage fik for alvor også gang i småbådene. Ud over revene kunne der findes fine havørreder. Og man skulle være et skarn, hvis ikke man benyttede lejligheden til at få et par af de fine ”tangtorsk” som revkanterne byder så righoldigt på, med hjem.
  Længere ud på havet steg aktiviteten hele måneden. Der kom godt gang i laksetrollingen der kulminerer i april -maj med årets to store trollingarrangementer for døren.
Månedens vinder fandt vi ved påskens traditionelle Trollingtræf. Ved trolling efter laks bliver der til tider fanget nogle imponerende havørreder. Og dette skete for Finn der ”som en god afslutning på trollingtæf hos Allan” landede en sådan: 9 kilo og 380 gram fordelt på 85 cm.
Vi siger tillykke til Finn med den fine fangst.
Gavekort kan afhent i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2009 har vi udvalgt Nicolai Jensens gedde på 10.2 kg og 102 cm fanget i en sø på nordnornholm d. 13. marts.

På kysten har der hele måneden været heftig aktivitet.
Det meste tid var det mere fiskere end fisk. Vinteren havde sluppet sit tag og det lignede forår, men det holdt ved med nattefrost og vandet var koldt. Så der var langt mellem snapsene, men ved at kende sin besøgstid viste øen sig i perioder fra sin bedste side.
Der blev landet adskillige flotte overspringere, der som i de sidste par måneder har haft imponerende kræfter at gøre godt med, og kæmpet med en voldsomhed der har kunnet gøre enhver fisker blød i knæene efter endt fight. Det må være en vandtemperatur der passer fisken helt fint.

Det med at kende sin besøgstid er værd at gentage.
Marts i år har haft mange stille dage med fladt og spritklart vand.
Fiskeri stationært giver da ofte blot en øm skulder. De jagende fisk skal opsøges. Og hugger oftest efter ganske kort tids fiskeri.
Og med den dagslængde vi har i marts, er det også fornuftigt at disponere med den energi man trods alt får brændt af ved en kold dag på kysten. I store dele af måneden har der ofte været heftig aktivitet i yderperioderne. Det er set flere gange at fiskere der har besøgt en plads i mindre end en time tidlig morgen eller sen aften, har oplevet mere, hvad fisk angår, end fiskere der har fisket pladsen det meste af dagen.
Så i en besværlig måned som marts i år er kodeordene for et godt fiskeri helt udtalt de klassiske: Disponering af fisketiden og opsøgende fiskeri.

På havet var der blandt trollingfiskerne også god aktivitet, men under sammer vilkår som der herskede på kysten. Fisken måtte opsøges når muligheden forelå.
Men fællesnævneren for en del af aktiviteterne blandt en stor del af kystens fiskere og trollingfolket, var jo også forberedelse til årets store sportsfiskerarrangementer; Havørreddysten og Ørreddagen for kystfiskerne, og Trollingtræf og Trollingmaster for de havgående. Så der er ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget.

Mere stabilt fiskeri på havet nyder torskefiskerne.
Disse måneder uden ”R” hvor vandet er koldt byder på gode vintertorsk, og fra nu og et par måneder frem med tillægsgevinst i form af rogn.
Og det ér muligt for os almindelige landkrabber, på en god dag, at komme på havet efter torsken i disse kolde r-løse måneder under trygge rammer. Der er adskillige private udbydere af torsketure på øen, samt mulighed for at komme ud i foreningsregi.

Men der er også enkelte fiskere der husker at marts er sidste chance for en velnæret vintergedde.
Blandt dem Nikolai og Simon.
De opsøgte en sø på nordbornholm en aften midt i måneden for at jagte disse ”krokodiller”.
Med en jigs lykkedes det Nikolai at overliste et virkeligt grumt eksemplar af disse.
Med hjælp fra Simon landede han en flot gedde på 10.2 kg og 102 cm.
Vi siger tillykke til Nikolai med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2009 har vi udvalgt Henrik Klausens havørred på 5.4 kg og 76 cm fanget på nordkysten d. 7. februar.
Henrik havde d. 7. benyttet sig af chancen for at få en af de store blanke, da hans fiskemakker, der efter hans mening havde det med at suge de store til sig, denne dag var optaget af andre vigtige gøremål.
Men det er jo nok en af de små overdrivelser vi fiskere er så berømte for. Henrik har gennem tiden leveret mange fine fangster til arkivet med fangster. Og har mange gange stået med en kandidat ved udvælgelsen af Månedens Fisk. Og foruden disse kandidatfisk et utal af det der kan kaldes ”dagligdagsfangster”. Og her er en pointe. Arkivet med fangster er brugergeneret. Så det vi får, er det vi selv leverer. Og her er Henrik en af de mange, tak for det, der har forstået, at det er ved at levere sine egne bidrag til arkivet med fangster at vi har det. Og at ved at sende et bredt spekter af sine fangster i løbet af året, kommer arkivet også til at spænde vidt til vores alles glæde og gavn.
Februar gav et forrygende fiskeri på kysten. Vi kom hele spekteret igennem vejrmæssigt. Fra almindelig dansk grå vinter over snevejr og tilbage til næsten forår ved månedens udgang. En stor oplevelse fiskemæssigt.
Men også et fiskeri der stiller krav til omstillingsparatheden hos fiskeren. Især var den koldeste periode kendetegnet ved at det var fluerne, og helst fisket dybt, der kunne få havørreden til biddet.
Men på trods af disse perioder med fisk der tog meget forsigtigt eller halvhjertet, lykkedes det fiskerne ved de bornholmske kyster at overliste et imponerende galleri af store blankfisk. Fisk der, sandsynligvis på grund af den relativt høje vandtemperatur for årstiden, havde utrolige kræfter. Selv erfarne storørredfiskere beretter om et sus i maven de sjældent oplever.
Så når Henrik i sådan en måned tropper op med den fisk der lige lander nålen på vægten over alle de andre, så slår vi til og udnævner ham som fangeren af månedens fisk.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2009 har vi udvalgt Leif Holmskovs 8 -kilos havørred fanget på Hvide Odde d. 17. januar på foreningen Neptun´s årlige bornholmertur.
Januar har stået helt i havørredens tegn. Temperaturen lå lige i nærheden af de 0 grader måneden igennem og vejret artede sig så kysterne stort set hele måneden var fiskbare. Og så fik vi ca 20 km mere fiskevand midt i måneden med åfredningernes ophør, det er jo også stimulerende for fiskelysten når mange attraktive fiskepladser igen åbnes for fiskeri.
Med så mange fine havørreder vi er blevet præsenteret for i løbet af måneden ligger det lige for at vælge den største som månedens fisk. Men en havørredfangst er mere end blot kilo og centimeter. Den er først og fremmest oplevelsen. Og glæden ved at dele oplevelsen med andre. Så fangsten der skiller sig ud kan være det gode billede der fortæller mere end enhver beretning, det kan være den sjove fangst, det kan være videregivelse af nogle værdifulde erfaringer, eller man kan bruge de avancerede metoder med konditionsfaktorer og så videre.
Ad omveje kom vi frem til vælge den største.
Som med mange andre fisk, har havørreden også nogle ”magiske” mål. Nogle vægtgrænser der med tiden har defineret sig selv og er kommet til at indgå i sproget. Fra torsk kender vi f.eks. ”måleren” når den har passeret de 10 kg. Hos havørreden er der en forunderlig grænse på 5 kg. Der som kært barn har mange navne, mest hørt er ”en femplus”.
Mange har fisket i mange år og fanget mange ”store” fisk inden det lykkes at passere lige netop den lille streg på vægten med et 5-tal ud for. Men de fleste ihærdige fiskere der bruger et liv på kysten får på et tidspunkt sin ”5plusser”. Og også ofte flere. Og endda fisk der passerer de 6 og de 7 kg.
Men 8 kg. Der ligger den næste ”magiske” vægtgrænse. Kun et fåtal af os oplever at lande en blank havørred på den bornholmske kyst hvor nålen på vægten passerer disse magiske 8 kg.
Leif Holmskov har pr. d. 17. januar 2009 indskrevet sig på en lille eksklusiv liste.
Tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2008

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2008 har vi udvalgt Jørgen Soldalens jule-nytårs makrel på hele 1.5 kg fanget på en Hansatur d. 27 december 2008.

Jørgen er en del af en fast flok af ”Hasleskrubber”, en betegnelse der dækker over kredsen af brugere af ”Hansa”, de sødygtige medlemmer af Mortorklubben Columbus og BSF.
Denne flok er ved at have rigtig godt styr på vragene vest for Hasle, hvor de ud over fine torskefangster også har fundet gode drev der har givet dem mange af de fine makreller der viser sig som en fast gæst i længere og længere perioder for hvert år, når vi ser tilbage på de sidste fire – seks års tid hvor vi er blevet opmærksomme på dem.
Og den meget fine størrelse de har, hvor mange er på et kilo og derover, gør at vi kan glæde os ekstra meget over denne efterårs, og forhåbentligt, vintergæst.
At vi nu ser et eksemplar på halvandet kilo rent, er kulminationen på en begejstring vi har haft over et forholdsvis nyt tilkommet fiskeri, der er blevet konstant bedre siden vi blev opmærksomme på det.
Vi siger tillykke til Jørgen med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
 December gav kystfiskerne mange de fine overspringere der huserer i fred og ro for de farvede fisk der i vid udstrækning fortsat opholder sig hvor vi alligevel ikke fisker.
Perioderne i månedens start og udgang var klart de mest givende. De mellemliggende uger op til jul var præget af lange perioder med forsigtige fisk.
Men da var der så til gengæld gode dage at tage på havet i. Og ud over de ovennævnte makreller var der jo julelaksen, der skulle i hus. Og denne mulighed blev rigt udnyttet, og laksen kendte heldigvis sin besøgstid. Så blev det også jul det år.

 

Månedens Fisk November 2008

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2008 har vi udvalgt Henrik Skytts pragteksemplar af en havørred på 6.55 kg og 84, fanget på sydkysten på en BSF-klubtur d. 30. november.

November er i de senere år i større og større udstrækning gået hen og blevet måneden hvor havørred  sæsonen indledes. Før hen så man sjældent fiskere på kysten før åfredningerne (og den gamle fredning for farvede fisk) ophørte i januar. Når man ser bort fra de traditionelle mellemjuls ture, der altid har været berygtede for at give nogle gode fisk.
Og man fanger jo fisk når man fisker. Så havde der ikke været den juletravlhed, så fiskeriet i vid udstrækning fra sidst i november og december med kommer til at foregå i fridagene i mellemjulen, så havde disse fisk nok også været at fange i ugerne op til. Det har vi set flere eksempler på de sidste år.
Så flere har fået øjnene op for at der fra november til januar er helt fantastiske oplevelser at få på kysten. Vandtemperaturen er kommet ned hvor jagende blankfisk kommer tæt på land i dagtimerne og de fleste farvede fisk er ved eller i åerne. Om der har været lige godt fiskeri altid, men det blot har ligget upåagtet hen, er ikke lige umiddelbart til at fastslå. En rimelig sandsynlig forklaring, ud over at havørredbestanden og det kystnære vandmiljø klart har fået det bedre de sidste mange år mm, kunne være den ændrede garnsituation.  Der er helt tydeligt ikke nær den mængde garn at fiske mellem som vi så ”før i tiden”.
Så uanset grunden, hvis der er en, så kan vi konstatere og glæde os over de fantastisk flotte havørreder vi ser her sidst på året. Og der kan jo næsten ikke gives noget bedre eksempel end Henriks pragtfisk.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.

Det lyder jo meget godt. Men noget af det der gør fiskeriet så fantastisk på denne tid, er den ustabilitet både vejr og fisk udviser nu. Mere end ellers drejer det sig nu om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Ofte er der meget besværlige vinde, og det er oftest her fisken gerne tager blinket eller fluen. Huggene kan i lange perioder være utroligt forsigtige, og selv rutinerede fiskere kan have svært ved at lave en krogning der holder hele vejen ind. Andre gange er vandet roligt, og der opleves fisk der følger blinket ind og højst skubber til det.
Så at fisken er der er ikke ensbetydende med fangst. Men når fisken så af en eller anden grund bestemmer sig for at nu skal det være, og agnet bliver taget af en fisk i fart der straks vender efter at have klappet kæberne om ens endegrej, så er det oftest på denne årstid en fisk der er værd at skrive hjem om.

 Når man har sin gang rundt på kysten, og her drejer det sig især i Sose -Risegårds området, er der stor sandsynlighed for man har gjort sig et nyt bekendtskab. det sidste års tid, nemlig Emil Schønemannn.
Denne ungersvend bevæger sig rundt på kysten og fisker og snakker med os andre som om han altid har været der. Og han fanger også fine fisk, hvilket vi også flere gange har set her på siden. Sidst her da Emil d. 23 november rapporterede og en fin blankfisk på 3.4 kg og 67 cm fanget i ved førnævnte Risegård.
Vi synes det er rigtigt sejt det Emil har gang i, og den fine fangst vil vi sammen med hvad vi ellers har set fra Emil belønne med et gavekort på 250 kr.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gave kort lan afhentes i butikken.

 Men der er jo også andet og fange på kysten nu. Der er fine torsk der jager ind under land. Og så kommer der en overraskelse ind i mellem.
Sådan en fik Jørn-Ole Sonne på Skansen d. 20. november. En af de jævnligt, men dog sjældne, gode fangster fik han der; en af østersøens fine brakvandsgedder. Dem bliver der taget nogen få af under havørredfiskeriet her i vinterhalvåret, og denne gang var det så Jørn-Oles tur til at være den heldige.
Og ikke nok med at det er en stor oplevelse med sådan et mystisk hug der så viser sig at være sådan en overraskende fangst, det er også spændende at have en god afveksling på det hjemlige menukort.

 I november er trollingen ikke kommet helt i gang endnu, men når vejret en sjælden gang tillader det, er der både på vandet. Og et sats på laksen i november kan betale sig. Det så vi da Ole og Tommy d. 3. og 4. var på tur. Og det var endda på et vellykket kombineret sats hvor et andet af årstidens attraktive bytter var inkluderet; makrellen. Vel at mærke makreller helt op til 1.45 kg.

 

Månedens Fisk Oktober 2008

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2008 har vi udvalgt Ulla Andersens kystfangede laks på 8 kg og 92 cm, fanget på Lufthavnen d. 29. oktober.

Ulla og Svend Åge nyder deres pensionisttilværelse med hyppige fisketure til kysten. Året igennem møder man dem på fiskepladserne indenfor en overkommelig cykelradius fra Rønne. Og det er mange og fine fisk de har fået på land over sæsonerne.
D. 29 Oktober gjorde Ulla så en af de bemærkelsesværdige fangster, som det er når der bliver fanget en fin laks fra kysten.
Efter en hel dags fiskeri var det eneste Svend Åge og Ulla havde mærket, denne fantastiske fisk på 8 kg. Fisken blev landet efter en lang fight og med stor dramatik, da linen knækkede under landingen.
Fisken blev fanget, landet og hjembragt som en havørred på kysten. Men ved nærmere eftersyn trådte ligheden med en laks frem, og der blev udtaget skælprøve, der blev sendt til Kaare M. Ebert ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Denne bekræftede formodningerne om at vi igen stod med en af de spændende fangster der bliver gjort her på øen med mellemrum: en kystfanget laks.
Vi siger tillykke til Ulla med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken. 

Ellers var oktober præget af middelmådigt fiskeri, for at sige det mildt, hvis man går ud fra de meldinger man hørte fra dem der forsøgte sig. Og det er jo ikke mange. For der bliver ikke fisket meget i oktober. Og at der fiskes er jo det første kriterie der skal opfyldes, hvis der skal fanges fisk. Men meldingerne fra søerne gik på at der var lige som låg på, og alt under var helt dødt.
På havet kunne man fange fisk, men vejret var så ustadigt, at det var svært at komme ud til fisken. Men på kysten begyndte der at ske ting. Det var ikke nemt, men det er der vel heller ikke nogen der har sagt det skal være. Men var man ”heldig” at være det rette sted på rette tid, så var der fine blankfisk til dem var indstillet på at gøre en indsats.

 

Månedens Fisk September 2008

Som vinder af titlen som Månedens Fisk for september har vi udvalgt Daniel Johansens gedde på 5.5 kg og 87 cm fanget i Rønne Havn d. 2. september.

Medens de fleste fiskere i disse måneder ikke driver det til meget, frådser Daniel og de andre drenge i de stadig mange timer med lys september byder på, trods det er tydeligt hvad vej det går.
Og ihærdighed giver ofte resultat. Daniels septemberfisk er endnu en af de fine brakvandsgedder Rønne Havn byder på.
Og med den er det et ægte hattrick Daniel scorer som fanger af Månedens Fisk. For tredie måned i træk er det Daniel vi ønsker tillykke med en fin fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.

Trods fiskeriet kører på lavt blus er der fisk at fange. Listed Trolling har måneden igennem meldt om rigtig gode fangster af torsk. Adskillige målere har Båden lagt dæk til i løbet af måneden.

Og på kysten er de mest utålmodige kystfiskere begyndt at vise sig. Midt på måneden, hvor det pludselig var blevet tid til at huske at være opmærksom på åfredninger, blev vejret på flere dage så efterårsagtige at det føltes rigtigt at få de varme waders på igen og opsøge pladserne.
Og der blev i perioder fanget fint med fisk. Dog er størstedelen her i september på gydevandring. Men der var fine blankfisk i mellem. Så nu skal de vandrende gydefisk blot nå frem til vandløbende, så er der nogle gode måneder at fiske på de blanke i.

 

Månedens Fisk August 2008

Som vinder af titlen som Månedens Fisk har vi udvalgt Daniel Johansens aborre på 1.575 kg og 47 cm fanget i Rønne Havn på den sidste dag i dette års udgave af august.

Rønne Havn har gennem mange år leveret gode fangster, og har fra det moderne lystfiskeris tidlige år været en landskendt lokalitet for især brakvandsgedderne. Og så er mange generationer af rønne-horrar vokset op med havnen og området omkring som deres primære fiskevand. Hver enkelt ville kunne berette i timevis om hvad de har haft af fiskeoplevelser der.
Daniels aborre er en af en lang række af fine fisk og gode fiskeoplevelser i et unikt fiskeområde. Omend et område der altid har været under konstant forandring. Så for hver enkelt i hver generation har området nået at ændre og udvikle sig i bare den periode man har haft det som sit revir. Og midt i denne forandring er fiskearter dukket op og forsvundet igen. Men havnens fine brakvandsaborrer og gedder har altid været at finde, og især inde i den inderste, og dermed den ældste, del af havnen.
Vi siger tillykke til Daniel med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken