Årets Fisk

Årets Fisk 2022

Som vinder af titlen Årets Fisk 2022 har vi udvalgt Jonathan Jeppesen´s græskarpe på 18,2 kg fanget i Stenbrudssøen 21. maj.

Øens lokalnationale fiskediciplin er helt afgjort kystfiskeriet efter havørred.
Nok fordi den bornholmske kyst er ét stort havørredspot. Der er nok ikke den vandkant på Borholm hvor der ikke kan træffes havørred.

Øen tiltrækker også mange gæstefiskere. Nok fordi ud over de gode fysiske forhold langs kysten, har Bornholm også en fordel med den lave saltholdighed der giver godt havørredfiskeri også i de kolde måneder. Hvor den er er lidt sværere at få i tale i de mere salte vande vest på.
Hvis ellers den holder, med de milde vintre vi har oplevet de seneste år.

Det har igen været et fint havørredår.
Dog blev det et af de år hvor der ikke blev rapporteret om særlig mange af de helt store fisk.
Og den håndfuld det blev til i årets fangstrapporter blev fanget i det der traditionelt er blevet betegnet som højsæson for havørred; fra hen i marts og ind i april.


Den største blanke ørred fra årets fangstrapporter blev taget af Marvin Sørensen fra Sverige 13. marts. Den blev målt og vejet til 6,6 kg og 81 cm.

 


Matthias Kuffer fra Tyskland. 5,4 kg og 81 cm fra sydkysten 2. april.


Henrik Larsen fra Nakskov med en god fisk på 5,25 kg og 76 cm taget på vestkysten 24. april.

I sommerhalvåret fanges der også fint med havørreder. Men da er fangsterne i vid udstrækning taget ved småbådsfiskeri.
I småbåden kan man følge fisken, som den søger dybden med den temperatur der passer den bedst hen over sommeren.


De seneste år har sommerfiskeriet efter de fede sommerørreder fra småbåd fået et gennembrud.

I løbet af sommeren blev der meldt om fine torsk, også når de kom op over de 50 cm. En størrelse vi i nogle år ikke har fanget mange af, og dem vi fik var tydeligt syge af bl.a. parasitter.

Med fangstbegrænsning på én torsk vest for øen, og nul på østsiden, én laks uden fedtfinne og tre styk havørreder, er tiden hvor man satser på en enkelt art når man starter småbåden op nok løbet lidt ud. Skal man have hele dagen til at gå med fiskeri og der skal mad på bordet til hele familien, kan det være nødvendigt at sprede dagens fangst ud på flere arter.
Og så er det jo godt, havet byder på så meget godt.
De seneste år er især makrelfiskeriet blevet rigtigt godt og rimeligt stabilt.


Der blev fanget mange fine torsk på 2 - 4 kg i 2022. Det er en meget positiv udvikling.


Store flotte makrel på omkring 1 kg/40 cm. Makrelfiskeriet omkring Bornholm har rykket godt i nogle år nu. Og det lader til at blive bedre og mere stabilt år for år.


Unge Emil Ipsen fra Rønne med fin Krashave-gedde.

Kyst og hav ligger åbent og bidrager stort til fangstrapporterne.
Øens ferske vande er lidt mere ude i krogene, men leverer også gode fangster og fiskeoplevelser.

I drengeårene er det oftest der de første store fiskeoplevelser fanges. Derefter deles drengene op i to hovedgrupper; hyggefiskere og specimenfiskere.


Øens fiskesøer står for nogle af årets mest spetakulære fangster. Her Christoffer Handberg fra Kastrup med 200 cm stør i Sportdres Ørredsø 3. maj.

En af de unge fiskere der tidligt har taget specimen-fiskeriet seriøst, er Jonathan Jeppesen fra Svaneke.
Om det er fiskesøernes mere eksotiske arter eller søernes rov- og fredfisk, har Jonathan trods sine unge alder allerede mange imponerende fangster på cv´et.

Og nu kan han notere sig for Årets Fisk 2022 med den store græskarpe han havde en tur på land i Stenbrudssøen d. 21. maj.

Med en vægt på 18,2 kg og en længde på lige omkring 100 cm er den nok blandt den håndfuld, der udgør de største græskarper der er landet i Danmark.

Den officielle danmarksrekord  på vægt er 19,02 kg, Og længderekorden for græskarper er 107 cm.
Så Jonathans græskarpe læner sig med en enkelt eller to gode fodringer op af en danmarksrekord.

Vi siger tillykke til Jonathan med den fine fangst.
Præmie overrækkes på årets Præmietur.


Jonathan Jeppesen med Årets Fisk 2022. Græskarpe på 18,2 kg og 100 cm.


Årets Fisk 2021

Som vinder af titlen Årets Fisk 2021 har vi udvalgt Jakob Lenz´ pighvar på 2,4 kg fanget fra småbåd ind under land ud for Bølshavn 17. juni.

 

Efter et afsluttet år er det altid interessant og se tilbage på de fangster såvel lokale som gæster på øen har delt med hinanden på din-fangst.dk.
Og det er en ikke nem opgave at vælge en fangst ud som "den bedste", mellem de mange forskellige fiskearter fanget ved hjælp af endnu flere forskellige fiskemetoder.

 

Men hvert år får vi taget den svære beslutning, der altid kan diskuteres.

 


Martin Bønnelykke kom d. 18. juni med en karpe på 19,7 kg det tætteste vi hidtil har set på de 20 kg

 

Trods Bornholm ikke har de helt stor søer og moser, er der rige muligheder for at gøre fine og spændende fangster.

 

Især er det nogle imponerende karper der er blevet præsenteret de seneste år.
Der går ikke et år uden at der bliver sat en ny uofficiel bornholmsrekord.
I det forgangne år er der blevet rapporteret om fangster så tæt på de 20 kg, at det må ses for sandsynligt at den første dokumenterede 20plus kommer på afkrogningsmåtten i løbet af 2022.

 

Ud over karper byder de bornholmske søer og moser på et fortrinligt fiskeri for medefiskerne efter især suder, men også bl.a. karusser.
Og ved det fiskeri ser vi med jævne mellemrum en uventet fangst.

 


Medefiskeri efter fredfisk giver med jævne mellemrum et uventet resultat.

 

Fiskeriet efter søernes rovfisk er traditionelt på Bornholm koncentreret om geddefiskeriet.
Men i enkelte søer rundt om på øen er der også sandart at finde.
Med den begrænsede udbredelse sandarten har på øen, er det dejligt også ind i mellem at se en fangstrapport på dem.

 


Henrik Skytt har adgang til et af de vande der bærer sandart her på øen.
Flot fisk på 4 kg og 70 cm fanget 3. marts.

 

Et andet temmelig overset fiskeri er aborrefiskeriet.
Der er søer rundt om på øen der har en fin aborre-bestand.

 


Jesper Schiøtt og Jørn Ole Jensen meldte om en fin aborre-duo på  43 og 45 cm fra Hammersø 21. september.

 


Peter Westergaard 26. juli med flot havnegedde på 5,2 kg

 

Gedden træffes også ved kysten på Bornholm i det brakke vand.
De regulære kystgedder bliver som regel fanget som en uventet bifangst.
Fortrinsvis er det de navnkundige havnegedder der fiskes målrettet.

 


Der blev ikke fanget mange 5plus havørred i 2021. Men bl.a. denne skønhed på 5,4 kg og 75 cm fanget af Jørgen Brink Hansen 19. marts kom da på land.

 

Fiskeriet efter havørred på kyst startede fint med OK fiskeri i januar.
Men fra hen mod februar og langt ind i marts var der perioder i det kolde vand hvor der var langt mellem livstegn på kysten.
Til gengæld var der en stor andel store fisk i de perioder.

 

I efteråret er det grønlænderfiskeriet der har sin højtid.
Og fiskene var gennemgående hurtigt over de 40 cm i 2021. Allerede i oktober begyndte en stor del at klare mindstemålet.
Det var gennemgående velnærede fisk, mange passerede 1 kg ved ca, 45 cm.

 


Efteråret er lig med godt grønlænderfiskeri. Smuk fuldfed efterårsfisk på 1,32 kg og 47 cm fanget af Kenneth Andersen 21. november.

 


Trollingfiskeriet giver nogen af de helt store havørreder. Allan Nørgaard med en på 5,75 kg og 76 cm taget 4 s/m fra Rønne

 

Småbåd og store fisk.
Trollingfiskeriet efter laks er fiskeriet der giver mange af de helt store ørreder.
Og laksefiskeriet havde 2021 sit foreløbig sidste år med næsten frie tøjler.
Det bliver en omvæltning med den nye regel om fangstbegrænsning på laks, der trådte i kraft ved årsskiftet.

 


Ulrik Hampe med fin laks i 2021. I år 2022 er der en fedtfinne for meget til at den gode fisk kan hjembringes.

 

Også torskefiskeriet er hårdt ramt af fangstbegrænsning fra 2022.
Daglig bag-limit sættes ned fra tre til ét styk torsk om dagen. Stadig kun i underområde 23 (vest og syd for øen) og kun ud til 6 sømil. Og torskefiskeriet er helt lukket fra 15. januar til 31. marts. (se kortet)

 


Der blev fanget nogle fine torsk rundt om øen i 2021, men "kun" op til ca. 4 -5 kg.

 

Så med de restriktioner der er på fiskeriet efter havørred, laks og torsk der har været det mest udbredte fiskeri fra småbåd ved Bornholm, er der god grund til at nytænke fiskeriet fra småbåd.
Der er rigtigt mange gode alternativer, når nu det skal være.

 

Et fiskeri der er taget til de senere år er fiskeriet efter makrel.
Makrellerne trives åbenbart rigtigt godt rundt om øen, og de senere år er meldinger om gode fangster tiltaget.
Og det rigtigt gode ved bornholmsk makrelfiskeri er at det gennemgående er store makreller der bliver fanget. Størstedelen af makrellerne der bliver meldt om er oppe omkring 1 kg og 40 cm eller mere.

 


Nicolai Dominik med flot makrel på 47 cm

Mulighederne er mange fra småbåd, hvis man indstiller sig på at fiske efter det der nu en gang på den aktuelle fisketur er at finde under båden.
Sild, makreller og sej er nogle af de arter der ofte tager på små pirke og ophængere.
Hornfisken tager ofte agnet når man fisker efter sin havørred-ration.
Og fladfiskeriet rundt om øen er også bedre end det ry det har. Det ser vi når der er nogen der knækker koden.
Så småbådsfiskeriet giver stadig gode muligheder for fin fangst.

 


Mørksej optræder jævnligt omkring øen. Et godt alternativ til torsken. De er mindre, men der er mange når de er der.

 


Med restriktioner på de fisk der traditionelt udgør fangsten, kan det nye mål for fisketuren blive en cocktail af forskellige arter.

 

Fladfisk-fiskeriet er ikke blevet det helt store på Bornholm.
Men der er langt større muligheder end hvad det gængse fiskeri viser.
Der bliver fisket en del skrubber, der optræder talrigt i store dele af de områder der fiskes kystnært.
Desuden er der, fortrinsvist på dybere vand, rigtig flotte rødspætter i stort tal.

 

Og så er der kongen over dem alle: Pighvarren.

 

Dem lader den alsidige fisker Jakob Lenz at have knækket koden til.

 

I juni - juli hvor pighvarren kan findes koncentreret kystnært når de er inde for at gyde, fangede Jakob omkring 10 fine pighvar.
De blev fanget ud for klippekysten omkring Bølshavn på 5 til 15 meter vand.
Det var med bundtackle agnet med små tobis (ca. 10 -15 cm). Og vigtigt; de skal være levende.
Så den store succes afhang af at det lykkedes at søge sig frem til der hvor de små tobis er, og så fiske dem på et sibiki-tackle med krog str. 12 eller mindre.

 

Vi siger tillykke til Jakob med den fine fangst.

 

Jakob er inviteret med på den årlige præmietur d. 29. januar, hvor han vil få overrakt sin præmie.

 


 Årets Fisk på din-fangst.dk 2021.
Jakob Lenz. Pighvar 2,4 kg.


Årets Fisk 2020

Som vinder af titlen Årets Fisk 2020 har vi udvalgt Martin Bønnelykkes gedde på 10,6 kg og 106 cm fanget i en privat sø d. 1. oktober på agnfisk spinnet under flåd.

Geddefiskeri er en passion der sidder godt fast langt inde i mange fiskere, da det har været mange drenges indgang til lystfiskeri.
Dengang søerne var meget større og det under overfladen var et stort mysterium.
Og gedderne mere grumme.
Og eventyrlige fangster gjort på simpelt og mere eller mindre hjemmegjort grej.
Og en fisketur var en dagtur på landet med cyklen læsset med majdrik.
Sådan er vi stadig nok nogen der har det. Og måske kommet lidt videre.
Og så er der specimen.
Og som sådan kender vi Martin.
Martin har stor indsigt i de mysterier der udspiller sig under overfladen og har forfinet teknikkerne når det gælder fiskeriet.
Med flair for de små finesser fisker han med stor dygtighed målrettet efter de store eksemplarer inden for diverse arter. Herhjemme som i udlandet.
Denne flair for fiskeriet er Martin meget generøs med i sine fangstrapporter. Der er altid gode fisketips i Martins rapporter.
Vi er meget glade for at se at der jævnligt bliver fanget nogle fine gedder rundt om på øen.
Og vi sætter stor pris på at Martin med sit statement d. 1. oktober huskede os på at ”Efteråret er krokodilletid”, med en gedde på over en meter.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Martin er inviteret med til Præmieturen, som vi aktuelt ikke ved om bliver til noget endsige hvornår, så han kan modtage præmien under bifald på restaurant Le Port i hyggelige omgivelser med god mad.

 

Årets Fisk 2019

Som vinder af titlen Årets Fisk 2019 har vi udvalgt Bjarke Jørgensen`s beluga-stør på anslået over 25 kg og 182 cm fanget d. 10. juni i Sportdres Fiskesø på Vellensbyvej.
Belugaen er sandsynligvis den største fisk fanget i en bornholmsk sø i moderne lystfiskeris historie.
Men den har også været på god kost.
Jesper har spottet den tage for sig af søens regnbueørreder, hvis de står i overfladen og ikke er helt tilpas.
Fiskesøen på Vellensbyvej er en forholdsvis lille sø til så stor fisk, der jo også bliver gammel.
Og sammen med det fiskepres den bliver udsat for, må vi nok realistisk anslå at belugaen vil gå til inden længe.
Vi er ikke bekendt med andre fangster i denne størrelse.
Så den skal nå at blive Årets Fisk medens vi har den.
Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Bjarke er inviteret med til Præmieturen 25. januar så han kan modtage præmien under bifald på restaurant Le Port i hyggelige omgivelser med god mad.

 

Årets Fisk 2018

Som vinder af titlen Årets Fisk 2018 har vi udvalgt Trond Hagen`s stor-ørred på 7.1 kg og 85 cm fanget på flue på vestkysten d. 9. april.
Efter et udmærket fiskeri årets fire første måneder og med lidt fine fangster ind i foråret, lagde sommervarmen en dæmper på aktiviteten på kysten, hvorefter vi oplevede en efterårssæson med mange og lange perioder hvor det holdt hårdt med at finde fisk på kysten. Og især de store overspringere sjældent kom på kastehold.
Så efter et år med ikke mange fisk på kysten over den svære grænse på 5 kg, er vi glade for at se at en af årets få helt store fisk på kysten gik til en af de gæstende fiskere, der søger til vores ø i Østersøen. Og at der kvitteres for en god oplevelse på øen ved at dele fangsten med os andre ved at sende rapport til vores fiskeside.
Vi siger tillykke til Trond med den fine fangst.
Gavekort overrækkes ved præmieturen 2. februar.

 

Årets Fisk 2017

Som vinder af titlen Årets Fisk 2017 har vi udvalgt Mickey Delgren`s spejlkarpe på 16.65 kg fanget i en privat sø 21. maj.

Rundt omkring i de bornholmske moser og søer bliver der i sommerhalvåret fisket flittigt, og der bliver gjort mange spændende fangster der ikke kommer til kendskab ud over de kredse der dyrker dette fiskeri. Det er forståeligt at de fiskere der har gjort en stor indsats for at finde frem til de fiskevande der har nogle spændende fisk at byde på, værner om dette fiskeri. Derfor er vi rigtigt glade at der løftes en flig for dette fiskeri, når der indløber rapporter om de fine eksemplarer af de forskellige arter der bliver fanget, så også de indgår i det samlede billede af sportsfiskeriet på Bornholm, som vi så gerne vil give et så fuldstændigt billede af som muligt.

Karperne er en af disse fiskearter. Mickeys karpe er den største vi har set dokumenteret her på øen. Der er dog forlydender om at der er fanget karper der er vejet til lidt mere, men marginalt. Så Mickeys fisk er antageligt i den vægtklasse af karper der er toppen af hvad øen hidtil har præsteret.

Mickey rapport er samtidig en god lille fortælling om turens forløb, hvor han fiskede sammen med en ven, der fik en karpe i samme svære vægtklasse, som der også blev dokumenteret.

Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.

Gavekort overrækkes ved præmieturen 27. januar.

 

Årets Fisk 2016

Som vinder af titlen Årets Fisk 2016 har vi udvalgt Jeppe Pedersen`s sandart på 6.7 kg og 103 cm fanget 10. juni i Stenbrudssøen.
Sandarten findes kun ganske få steder på øen, og Stenbrudssøen er den eneste kendte lokalitet med almindelig adgang.
Der bliver i perioder meldt om fine eksemplarer som den Jeppe her præsenterer, men der kan gå mange år imellem.
Om det er variationer i bestanden i søen, eller om det er at der er et spørgsmål om hvorvidt fiskeren til dette fiskeri er aktuelt til stede, kan der gisnes om.
En flot fangst der går år imellem vi ser her på øen.
Og et glimrende eksempel på at sommerfiskeriet i de bornholmske søer og moser har gode fangster at byde på.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort overrækkes ved præmieturen 28. januar.

Årets Fisk 2015

Som vinder af titlen Årets Fisk 2015 har vi udvalgt Lars Erik Knippa`s laks på 22.58 kg og 123 cm fanget 27. april 2 sømil ud for Hammerhavn.
De gæstende normænd kom et par dage efter årets trollingmaster, og fik denne fine laks inden de var færdige med at sætte stængerne, der tangerede den rekord der var blevet jagtet over ugen.
Laksen var desuden den næststørste der gennem tiden er indvejet på Sannes Familiecamping, hvor de holdt til under deres besøg.
En fantastisk fangst og en usædvanlig god beretning med mange gode billeder.
En oplagt vinder af titlen Årets Fisk.

Årets Fisk 2014

Som vinder af titlen Årets Fisk 2014 har vi udvalgt Otto Gneist`s Havørred på 10.7 kg og 97 cm fanget ved Arnager d. 1. januar på en 28 grams Bornholmerpilen i farven kobber.
Otto`s fantastiske havørred tog pirken i højvande med store bølger, bag revet ved Arnager. Otto antog det først for at være et bundhug. Men efter nogle kraftige ryk med stangen kom der fuld fart i "bundhugget".
Først efter 50 minutters fight med høje spring og dybe udløb kunne Otto lande sit livs fisk.
Otto´s havørred er den største der er registreret som lystfiskerfanget fra den bornholmske kyst siden 1955, og den næststørste gennem tiderne.
Der er blevet foretaget skælanalyse af biolog ved DSF Kaare Manniche Ebert, og resultatet viser en usædvanlig historie for en havørred.
Fisken er næsten 9 år gammel. Den er vandret i havet som 2 års smolt. Efter cirka 1½ i havet har den gydt første gang, og efterfølgende har den gydt de næste 4 år i træk, senest i vinteren 2012/13. Herefter har den opholdt sig i havet, indtil den blev fanget. Ud fra fotos af rognsække vurderes at fisken ikke havde til hensigt at gyde i 2013. Desuden skulle modningsprocesen kunne aflæses i skællet hvis den havde gydet i denne sæson.
Fiskens livshistorie er meget speciel. Først og fremmest fordi den har overlevet 5 gydninger – og så fordi den springer en gydning over i dette efterår/vinter. Kaare kan ikke huske, at han nogensinde før har aflæst skæl fra en havørred med sådan en livshistorie.
Ud fra smoltalder og en vurdering af fiskens udseende (primært fiskens finner) vurderes det, at det er en vildfisk. Det bemærkes, at fisken har gydt efter 1½ år i havet. Det er typisk for ørreder, der kommer fra mindre vandløb, så fisken kan i princippet godt være fra Bornholm – men det kræver en DNA-analyse for at kunne afgøre det.
Det bliver så interessant om DTUaqua får afklaret spørgsmålet om oprindelsen, de har fået en vævsprøve.
Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2013

Som vinder af titlen Årets Fisk 2013 har vi udvalgt Sven Sparholts laks på 14,2 kg trollet på en Apex vest for Bakkerne d. 28. april.
Det var svært at vælge mellem de gode fangster i år. Der var flere fangster af forskellige arter der efter de løse kriterier Årets Fisk udvælges efter der hver for sig var lige gode bud.
Valget faldt på Svens laks.
Sven er en rigtig hyggefisker hvor det gode humør er kendetegnende for hans fiskeri hvor målet ud over en hyggelig og rar oplevelse er at fange hvad der er plads til i køleskabet.
Der ud over er fisken flot præsenteret på et billede der emmer af fiskerglæde.
Og så passer fangsten rigtigt godt ind i at markere at laksesæsonen 2012 -13 var vel nok den bedste sæson Bornholms relativt korte trollinghistoriehistorie har oplevet.
Vi siger tillykke til Sven med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2013.

Årets Fisk 2012

Som vinder af titlen Årets Fisk 2012 har vi udvalgt Carsten Grams karpe på 15,4 kg fanget i en privat sø nær Rønne d. 21. september.
Øens entusiastiske karpefiskere har efterhånden nogle rigtigt gode vande rundt om på øen med karper der efterhånden har opnået en betragtelig størrelse, og med mellemrum bliver der fanget nogle af disse store trofæfisk.
Dem fik Carsten nogle stykker af på en karpetur hen over natten mellem d. 21. og 22. september.
Med en god og oplysende rapport fortæller Carsten om ikke blot denne næststørste dokumenterede karpe fra øens vande, men yderligere om en på 13.5 kg og tre "mindre" fisk over natten. I alt 55.4 kg vejede de fem karper tilsammen, Carsten landede over denne aften og nat.
Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2012.

Årets Fisk 2011

Som vinder af titlen Årets Fisk 2011 har vi udvalgt Michael Thiesens laks på 20.4 kg og 122 cm fanget på "Bakkerne" syd for Bornholm d. 15. april.
2011 var et rigtigt godt år for laksefiskerne, men en +20 kg er der meget langt imellem.
Michaels fangstrapport er desuden en god udførlig beretning, der ud over selve fiskeriet også er en god fortælling om alle de tekniske vanskeligheder der kan være ved fiskeriet og hvordan det lokale erhvervsliv står til rådighed når man har brug for service.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2011.

Årets Fisk 2010

Som vinder af titlen Årets Fisk 2010 har vi udvalgt Bjarke Bendtsens havnegedde på 9 kg og 107 cm fanget i Rønne havn d. 8. juli.
Rønne havn har i en menneskealder været berømt i hele landet for sin gode bestand af brakvandsgedder. Det er meget få steder man kan fiske målrettet efter brakvandsgedder som det er muligt i Rønne havn.
At have en af havnens +1 meter-gedder, er en stor ting at kunne føre ind i sin fangstjournal. Blot bør man huske at det nok er en begrænset bestand, så nænsomt fiskeri og genudsætning er at anbefale, så denne fantastiske mulighed kan bevares stabilt.
Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2009

Som vinder af titlen Årets Fisk 2009 har vi udvalgt Leif Holmskovs kystfangede havørred på 8 kg og 93 cm fanget på Hvide odde d. 17. januar.
Leif er gæstende fisker bosiddende i Virum, og var på øen i forbindelse med lystfiskerklubben Neptuns årlige bornholmertur.
Af årets mange fine fangster faldt vores valg på Leif fordi han ud over at have meldt om en af årets fineste fangster samtidig leverede en rigtig god fangstrapport. Der er fyldestgørende data om fangsten samt en levende beretning der giver et godt indtryk af omstændighederne omkring fangsten samt oplevelsen af den. Dertil er rapporten ledsaget af billeder der præsenter fangsten flot samt giver et godt indtryk af forholdene fangsten er gjort under.
Så en velfortjent plads i arkivet over Årets Fisk til Leif.
Vi siger tillykke med den fine fangst til Leif.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2008

Som vinder af titlen Årets Fisk 2008 har vi udvalgt Ulla Andersens kystfangede laks på 8 kg og 92 cm fanget d. 29. oktober på Lufthavnskysten.
Det er en fryd at se alle de fine fangster der skal vælges mellem, når vi ser årets fangster igennem for at finde den fangst vi synes udskiller sig fra de andre i en grad, så det netop er den fangst, frem for andre, der berettiger netop den til at være Årets Fisk.
Men muligvis er der en ukendt faktor. Fangstens, eller i dette års udgave af Årets Fisk, måske snarere fangerens, udslagsgivende faktor, når der skal vurderes mellem så forskelligartede fangster op mod hinanden, kan måske være det der kaldes x-faktor. Om ikke andet, så er udvælgelseskredsen heller ikke i år i tvivl og har udvalgt Ullas laks som Årets Fisk i enighed.
Vi har selvfølgelig en svaghed for kvinder. Indrømmet. Men den kan vi tage en anden gang.
Men Ulla, sammen med Svend Aage som der ikke kan ses bort fra når man møder Ulla ved fiskevandet, er et billede af sportsfiskeriet i en af dens dejligste former.
Ulla og Svend Aage ses ofte ved kyststrækningerne i en overkommelig cykelradius af Rønne, hvor de udnytter en stor del af deres otium med heldagsudflugter med madkurv og termokande. Der affisker de så helt afslappet kyststrækningen. Og de har altid tid til en god snak med fiskere og andre forbipasserende.
Og lyt til dem. Ud over at de altid er til en hyggelig snak, så kender de deres fiskevand bedre end de fleste. Laksen er langt fra den eneste fine fisk der er endt med at hænge på tasken når Ulla og Svend Aage har spændt den på cyklen sidst på eftermiddagen for at køre hjem.
Og at de hygger sig på deres ture, det er vi mange der har nydt godt af. Svend Age er en praktisk mand, så han medbragte for nogle år siden skruemaskinen til Lufthavnskysten, hvor han konstruerede bord og bænk på Bavn odde af strandingsgods. Det har overlevet højvande og derfor haft flere udformninger. Men har gennem flere år, og forhåbentligt også fremover, fungeret som base for mange fiskere på pladsen.
Desuden var det interessant med en veldokumenteret kystlaks.
Der blev udtaget skælprøve af Ullas laks der blev sendt til Kåre Ebert ved DSF. Ud af denne kunne der udledes, at der var tale om en naturligt reproduceret laks. Sandsynligvis i et vandløb med udløb i Den Botniske Bugt. Dette er udledt af at den er gået ud som 3-årig smolt. Sydligere laks vokser hurtigere og går ud efter 2 år.Efter de 3 år som smolt med årlige mål på 5 -10 -15 cm. Har Ullas laks så brugt 2½ år på at vokse til første år 40 cm, andet år 80 cm for så efter det sidste halve år at nå de 92 cm. Så med Ullas fine laks og den gode og interessante historie vil vi ønske alle knæk og bræk i det nye år og sige tillykke til alle der fik en fin fisk og tak for at I ville dele fangsten med alle os andre.
Tillykke til Ulla.
Ulla inviteres hermed til præmieoverrækkelse og morgenkaffe lørdag d. 7. februar sammen med vinderne af Ørred 2009 i BSF´s klubhus.
Derefter en fisketur, hvorefter der sluttes af med gule ærter på Le Port.

Årets Fisk 2007

Som vinder af titlen Årets Fisk 2007 har vi udvalgt Simon Jensens gedde på 13.5 kg fanget d. 13. oktober.
Simons gedde var et soleklart valg. Ikke nok med at den er blandt de største gedder der dokumenteret er fanget her på øen, den er også en danmarksrekord.
I skrivende stund mangler kun at formalia skal være gennemført, ved at rekordkomiteen færdigbehandler sagen 11. januar. Og så er danmarksrekorden i diciplinen fluefanget gedde formelt på bornholmske hænder.
Vi siger tillykke endnu en gang til Simon med den fine fangst.
Simon inviteres til, lørdag d. 26. januar sammen med vinderne af Ørred 2007, præmieoverrækkelse og morgenkaffe i BSF´s klubhus, derefter en fisketur, hvorefter der sluttes af med gule ærter på Le Port.

Årets Fisk 2006

Vinder af titlen Årets Fisk 2006 er Ole Worm´s Gedde på 11.7 kg fanget i en Privat sø d. 12 november. Ole er jo ikke ukendt med at blive kåret her på sitet, men sådan er det jo. Der er jo også folk der vinder Wimbledon år efter år. Sidste år brillerede Ole jo med at fange en aborre i en størrelse der går år imellem vi får rapport om her på øen, og i år var det så den største gedde der er meldt om i årevis. Og lige som aborrefiskeriet har fået en mindre renæssance de sidste par år, lader det til at geddefiskeriet også har oplevet noget lignende i år, hvor der er meldt om adskillige fine gedder, bl.a adskillige 10+. Ikke mindst den nytilkomne metode der går under navnet Jerkbait lader til at være vejen til at få de store gedder i tale.
Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
Og med kåringen af Årets Fisk vil vi sige tak for det forgangne år til alle vore kunder og brugere af din-fangst.dk, og ønske alle knæk og bræk i det nye år.
Vi ser frem til at få rapporter om jeres fangster igen i 2007. Det er efterhånden en pænt stor samling af fangster der kan ses her på sitet. Vi er meget glade for den opbakning vi har fået.
Vi ser det som en guldgrube af informationer, der kan bruges på flere måder. Dels er der underholdningsværdien ved at følge med i hvad der bliver fanget, men der er også altid informationer der kan inspirere en i ens udøvelse af fiskeriet.
Vi ser frem til at I fortsat vil være med til at bygge videre på fangstarkivet, såvel med de fine trofæfisk i fanger, men også med de mere "dagligdags" fangster, de er jo lige så interessante at have efterretninger om.
Arkivet er jeres fortjeneste, uden jeres rapporter ville det jo ikke være der.

Årets Fisk 2005

Som vinder af titlen "Årets Fisk" i 2005 har vi udvalgt Ole Worm´s  aborre på 2.3 kg og 51 cm. fanget fra BSF´s nyudlagte jolle i Hammersø 17. oktober.
Der er de seneste par år gjort flotte fangster af aborre her på øen, det virker til at fiskeriet efter denne delikate og stærke fisk har oplevet en opblomstring. Der er rapporteret fine aborrer fra såvel brakvand, som fra søerne, bl.a. Safirsøen, Rubinsøen og, ikke mindst, som her, Hammersø.
Og Oles oktoberaborre må virkelig siges at være kronen på værket.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2004

Så er 2004 gået, og vi takker alle for de fangster der er berettet om til vores side, og ønsker alle knæk og og bræk i det nye år og ser frem til at høre om mindst lige så gode fangster i det nye år.
Vi har gået fangsterne igennem, og det var ikke nogen let opgave at udvælge en fangst ud frem for de andre blandt de mange fine fangster.
Men vi har bestemt at æren som indehaver af titlen "Årets Fisk" for 2004 på din-fangst.dk skal tilfalde Kenni Jensen for rapporteringen af den første, og indtil videre eneste, bornholmske karpe på over 10 kg som vi har hørt om.
Spejlkarpen blev fanget d. 17. september på en tur der yderligere gav en karpe på 9.25 kg.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2003

Alex Messeri. En torsk på 28 kg fanget  d. 2. juli fra turbåden Sværd på vrag vest for Hasle med en 250 grams pirk
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.