Retningslinjer Præmiefisk

Formålet med din-fangst.dk er først og fremmest at give en bred orientering om fiskeriet på Bornholm, såvel aktuelt som over tid. Bl.a ved at have et arkiv med et bredt udsnit af fangster fra Bornholm.

Blandt de indsendte rapporter kårer vi Månedens Fisk og Årets Fisk.

Rapporten skal være med foto.
Send din rapport med mailformularen, se Send rapport, eller som email til indberet@din-fangst.dk.
Indrapporter din fangst i butikken, så tager vi et billede af fisken.

Ved månedens udgang vil vi ud fra brede kriterier kåre en af fangsterne til Månedens Fisk.
Fangeren af Månedens Fisk vil af Sportdres Bornholm blive præmieret med et gavekort på 300 kr.

Ved årets udgang kårer vi Årets Fisk.
Fangeren af årets fisk bliver præmieret af Sportdres Bornholm med et gavekort på 2000 kr og bliver desuden inviteret med til den traditionelle årlige Præmietur for Årets Ørred.

Månedens Fisk og Årets Fisk bliver offentliggjort på din-fangst.dk ca en uge ind i den følgende måned/år.

For at deltage i Månedens Fisk og Årets Fisk skal:

  • fisken være sportsfiskerfanget med stang, hjul og line på/ved Bornholm

  • fisken være indrapporteret inden månedens udgang

  • der være foto af fangsten, helst sammen med fangeren eller med andet der giver et godt indtryk af fangsten.