Din-fangst.dk Kystcup 15 -16

De 5 afdelinger i denne sæsons udgave:

Søndag d. 1. november 2015
Søndag d. 15. november 2015
Søndag d. 29. november 2015
Søndag d. 13. december 2015
Søndag d. 10. januar 2016

Kystcup 15 -16

1. afdeling

Søndag d. 1. november

Årets kystcup-start var præget af et usædvanligt mildt efterår.

En jævn vind skiftede over dagen mellem syd og vest.

Temperaturen på såvel vandet som luften lå på 11 til 12 grader.

Fiskeriet var præget af mange genudsættere og efterfølgere.

Der var farvede fisk blandt de genudsatte fisk, men især var det de mange undermålere der prægede fangsterne.

Ved indvejningen blev der blot indvejet 5 fisk.

3 fisk var lige over målet og 2 fisk var fine overspringere på henholdsvis 1.58 og 2.18 kg.

Med 79 deltagere ved første afdeling var dagens pulje til største fisk et gavekort på 1975 kr.

Dagens pulje blev vundet af Kasper Nørregaard fra Hasle, der havde indvejet dagens største fisk, på de 2.18 kg fordelt på 57 cm.

 

2. afdeling

Søndag d. 15. november

Efter en periode med hård vind aftog vinden over dagen. Startende med en hård sydlig vind der langsomt aftog i vestlig retning til en frisk vind.

For fiskere med hang til hårdtvejrs fiskeri var dagen derfor perfekt til syd- og sydøstkysten.

Ved indvejningen blev der præsenteret 6 fisk.

2 fra sydøstkysten, 3 fra sydkysten og 1 fra vestkysten.

De 4 fisk var fine grønlændere lige omkring 1 kg.
De øvrige 2 fine overspringere på 1.84 og 2.42 kg.

Med 90 tilmeldte fiskere til 2. afdeling var dagens pulje til største fisk et gavekort på 2250 kr.

Dagens vinder blev Hans-Erik Jensen med en smuk fisk på 2.42 kg

 

3. afdeling

Søndag d. 29. november

Hård kuling fra sydvest tvang fiskerne til nord og nordøstkysten.

Dagens udbytte blev på beskedne 7 fisk.

Alle fisk lige omkring 1 kg. Mindste fisk 0,76 kg, og største 1,12 kg.

Med 95 tilmeldte til 3. afdeling, var dagens pulje et gavekort på 2375 kr.

Vinder af 3. afdeling blev Rocky Vilhelmsen.

 

4. afdeling

Søndag d. 13. december

En god østlig vind der over formiddagen gik i nord og en temperatur der lå nogle grader under de foregående dage, gav en af efterårets helt gode fiskedage.

42 fisk blev der indvejet ved 4. afdeling af årets kystcup.

4 fisk fra vestkysten, 1 fra nordkysten og resten fra sydkysten, der med ekstremt højvande og turbulent vand fra østenvinden bød på perfekte forhold.

Af de 42 fisk, var de 11 over 2 kg, og heraf de 7 over 3 kg.

De 42 fisk, hvor af mange var utroligt flotte og velproportionerede overspringere, præsterede en samlet vægt på 64,968 kg.

Største fisk blev fanget af Halil Durakovic. Vægten sagde 4.3 kg der var fordelt på 69 cm.

Med 100 tilmeldte ved 4. afdeling, udløste Halils fisk, en præmie på gavekort 2500 kr.

 

5. afdeling

Søndag d. 10. januar

Sidate afdeling af årets Kystcup blev afviklet i en hård sydøstlig vind. Temperaturen havde lige sneget sig op over frysepunktet, efter en uge med frostvejr.

Ved opvejning blev der indleveret 16 fisk. I denne omgang mindre fisk omkring et kg. 10 fisk under et kg og af de sidste seks var kun en over 2 kg.

Med den hårde vind fra sydøst var fiskerne trukket til vest- og nordkysten. 4 fisk blev tage på nordkysten, og de 12 på vestkysten.

Største fisk på dagen blev fanget af Thomas Hansen. Fisken havde en vægt på 2,22 kg og længden var 60 cm.

Med 102 tilmeldte fiskere blev Thomas præmieret med et gavekort på 2550 kr.

Med 102 tilmeldte ved sidste afdeling i årets kystcup, var lodtrækningspuljerne på gavekort: 2040 kr, 3060 kr og 5100 kr.
I alt var der fanget 76 fisk ved årets kystcup.

Gavekort på 2040 kr blev vundet af Stig Peberholm på fisk nr. 57. 0,92 kg og 47 cm, fanget i 4. afdeling 13. december.

Gavekort på 3060 kr blev vundet af Marcel Martens på fisk nr. 14. 0,76 kg og 44 cm fanget i 3. afdeling 29. november. Marcel var gæst fra Tyskland og ikke på øen. Gavekortet venter på ham i butikken til han vender tilbage.

Gavekort på 5100 kr blev vundet af Torben Garbers på fisk nr. 75. 0,66 kg og 43 cm fanget på dagen i sidste afdeling.