Din-fangst.dk Kystcup 12 -13

De 4 afdelinger i denne sæsons udgave:

Søndag d. 18. November
Søndag d. 2. december 2012
Søndag d. 16. december 2012
Søndag d. 6. januar 2013

Kystcup 12 -13

1. afdeling

Søndag d. 18. november 2012

Første afdeling af Kystcup afvikledes i ideelt vejr. Mildt og mørkt i gråt efterår med en jævn sydvestlig vind.

Hele 88 mand var tilmeldt ved første afdeling.
Det fik dagens pulje op på et gavekort på 2200 kr til største fisk.

Og fisk blev der fanget mange af.
Kysterne vrimler for øjeblikket med små blankfisk. Mange dog stadig lige under mindstemålet.

Men de heldige oplever fantastisk fornøjeligt fiskeri når man er heldig at løbe på flokkene.

Så der blev indvejet 69 fisk, langt over hvad der ellers er indvejet ved de foregående kystcupper.

Det er så værd at notere, at trods flere mødte frem med et bundt fisk, er der selv på en rigtig god dag stadig under én fisk pr. mand. Fisk, hvor de fleste var under 1 kg.En god fiskedag der lover godt for fiskeriet de kommende måneder.
Og snart må temperaturen komme ned hvor også de store overspringere bliver til at få i tale.
Dem kom der et par stykke af her ved 1. afdeling.Den største af dem blev fanget af Per Bugge, der dermed scorede årets kystcups første pulje; gavekort på 2200 kr.

Der blev indvejet 69 fisk der hver udgør et lod ved den afsluttende lodtrækning blandt alle indvejede fisk efter 4. afdelig.

Der er 3 af de indvejede fisk der ikke er afleveret til lodtrækning og registrering. Vedkommende bedes indlevere kortene i butikken, ellers deltager de ikke i lodtrækningen.

Man kan stadig tilmelde sig kystcuppen og deltage i de resterende afdelinger.

 

2. afdeling

Søndag d. 2. december 2012

Kystcuppens 2. afdeling afvikledes i en jævn sydlig vind med drivende grå skyer i en periode med faldende temperatur der gav let nattefrost udsatte steder.

Fiskeriet var fortsat godt, om end ikke helt så hektisk som i første afdeling. Men den slags fiskeri er der, heldigvis kan man sige, langt i mellem.

38 fisk blev der indvejet.
5 af dem over 2 kg. Med de faldende temperaturer stiger andelen af overspringere. Med den nattefrost prognoserne taler om skulle der være gode chancer for flere af dem til næste afdeling af kystcuppen.

Fangsterne var stort set delt ligeligt mellem vest og sydkysten, kun 4 fisk fra østkysten sneg sig med.
Med det koldere vand havde flere fundet bombardaen frem. En fjerdedel af fangsterne blev taget ved bombarda-fiskeri

Antallet af deltagere var kommet op på 91 til 2. afdeling.
Det gav en pulje på gavekort 2275 kr til dagens største fisk.

John Munch blev vinder af dagens pulje.
Det blev han med en flot overspringer med skæl så løse at den ved indvejningen kun havde halvdelen af sin skælpragt i behold.

2.84 kg og 62 cm, målene på Johns vinderfisk taler for sig selv. Det var fuldfede overspringere der blev indleveret til opvejning.

Der blev kamp på marginalerne da John blev kåret som dagens vinder.
John Jarnskor indvejede en fisk på 2.78 kg og Dunja Hansen indvejede en på 2.72 kg.

Med dagens 38 fisk er der nu 107 lodder hatten til den afsluttende lodtrækning blandt alle indvejede fisk.
Med 3 tilmeldinger siden 1. afdeling er den pulje nu på gavekort 9100 kr.

Man kan stadig tilmelde sig kystcuppen og deltage i de to sidste afdelinger. Dagspuljen stiger med 25 kr og lodtrækningspuljen stiger med 100 kr for hver ny deltager.

 

3. afdeling

Søndag d. 16. december 2012

Morgenen til kystcuppens 3. afdeling var hyldet ind i en tæt tåge; Efter en uge med sne og frost indtraf tø, så dagen var den første i perioden med plus på termometeret.

Vinden der i en periode havde været hård fra nordlige og østlige retninger var aftaget til en jævn sydøstlig vind. Med tunge gamle dønninger på nord og østkysten, fin bevægelse i vandet på sydkysten og ren idyl på vestkysten var der lagt op til en interessant fiskedag med fiskeri for enhver smag.

 

 

Med 3. afdeling var der 93 tilmeldte fiskere. 19 af dem indleverede tilsammen 35 fisk. Knap så mange som i forrige afdeling, men til gengæld en større andel overspringere. De tre største fisk var på over 3 kg og de tre næste var over 2 kg.

 

 

 

 

 

 

Den største af de blanke havørreder blev fanget af Kenn Otto Nielsen fra Hasle.

Den blev fanget om morgenen på vestkysten og viste en vægt på 3.92 kg og med en længde på 71 cm.

Med denne fine fisk scorede Kenn Otto dagens pulje; gavekort på 2325 kr.

 

 

Med dagens 35 fisk er der nu 142 lodder i hatten til den afsluttende lodtrækning blandt alle indvejede fisk om puljen der nu er oppe på gavekort 9300 kr.

Man kan stadig tilmelde sig kystcuppen og deltage i den sidste afdeling. Dagspuljen stiger med 25 kr og lodtrækningspuljen stiger med 100 kr for hver ny deltager.

 

4. afdeling

Søndag d. 6. januar 2013

Ved 4. afdeling af Kystcuppen 12 -13 endte deltagerantallet på 99.
Det er langt over forventet da arrangementet blev startet for 4 år siden.
Din-fangst.dk takker alle der har været med til at gøre de fire søndage til en hyggelig og kammeratlig oplevelse og som har været med til at at vi sammen har fået taget hul på en ny havørredsæson i samhørighed.

At fiskeriet har været usædvanligt godt har så ikke gjort det ringere at komme til opvejning.
Der er nok aldrig før set så mange lystfiskerfangede blankfisk på en gang her på øen.
I alt blev der indbragt 195 blankfisk over de fire konkurrencedage.
Første afdeling med hele 69 blanke fisk på stativet. I anden og tredie afdeling blev det til henholdsvis 38 og 35 af de blanke, og i fjerde afdeling blev det så til 53 stk sølvtøj.

Fjerde afdeling blev afviklet i en let nordvestlig vind, mild temperatur for årstiden og med en dyne af tåge over øen.

Denne dag drejede det sig i udpræget grad om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

 

 

 

 

De 53 fisk de 99 deltagere indbragte var fordelt på 25 fangere.
4 mand havde 5 fisk, og flere havde 2 eller 3.

 

Dagens største fisk indleverede Per Bugge.
Med en flot overspringer på 2.42 kg blev Per vinder af dagens pulje, der med de 99 deltagere var kommet op på gavekort 2475 kr.
Så det har været en god kystcup for Per, der jo også vandt 1. afdeling.

 

Som afslutning på Kystcup blev der trukket lod blandt alle de indvejede fisk fra alle fire afdelinger.
De 195 lodder kom i hatten, og der blev fundet en ung mand blandt publikum der trak den heldigste fisker, der med 99 tilmeldte fiskere stod til at vinde gavekortet der så var oppe på 9900 kr.

Heldigste fisker blev Hans Erik Jensen.
Med lod nr 80 blev det Hans Eriks fisk på 1.36 kg og 51 cm fanget i 2. afdeling, der udløste gavekortet på 9900 kr.
Desværre havde han på dagen valgt at blive hjemme under dynen, ramt af den influenza der hærgede over landet.
Et stort tillykke og god bedring til Hans Erik.

 

  1 Tom Due Hansen Rønne
  2 Per Clausen Rønne
  3 Jens Kruse Rønne
  4 Jørn-Ole Sonne Rønne
  5 Kenneth Andersen Nexø
  6 Dunja Hansen Åkirkeby
  7 Torben Pindfisker Hansen Åkirkeby
  8 Gert Johansen Rønne
  9 Kasper Johansen Rønne
  10 Ove Andersen Nexø
  11 Finn Folkjær Sose
  12 Kasper Nørregaard Hasle
  13 Max Weinreich Petersen Hasle
  14 Torben H. Petersen Rønne
  15 Bjarke Borup Snogebæk
  16 Kim Holm Nexø
  17 Daniel Johansen Rønne
  18 Stig Peberholm Gudhjem
  19 Ulla Peberholm Gudhjem
  20 Jesper Kristoffersen Allinge
  21 Jørgen Soldalen Hasle
  22 John Munch Rønne
  23 Steen Folkjær Rønne
  24 Jesper Almeborg Rønne
  25 Bo Frandsen Rønne
  26 Tommy Mertz Nyker
  27 Jesper Schiøtt Sorthat
  28 Balka Peter Jensen Rønne
  29 Johnny Flatov Pedsker
  30 Carina Maricke Pedsker
  31 Johnny Mertz Nylars
  32 Per Bugge Åkirkeby
  33 Emil Schønemann Åkirkeby
  34 Tonny Nilson Hasle
  35 Knud Falandysz Rønne
  36 Jørn Ole Nielsen Rønne
  37 Kenn Otto Nielsen Hasle
  38 Jørn Thyge-Nielsen Årsballe
  39 Egon Jacobsen Rønne
  40 Jean Madvig Hasle
  41 Henrik Skytt Rønne
  42 Simon Jensen Tejn
  43 Thomas Hansen Nexø
  44 Poul Munch Rønne
  45 Hans Erik Jensen Rønne
  46 Brian Andersen Nexø
  47 Jens Peter Hansen Rønne
  48 Simon Rømer Hasle
  49 Bent Skytt Rønne
  50 Halil Durakovic Rønne
  51 Torben Hansen Nexø
  52 Bob Hampe Rutsker
  53 Ulrik Hampe Hasle
  54 Simon Christiansen Rønne
  55 Kenn Birchvig Nielsen Rønne
  56 Jimmi Christiansen Rønne
  57 Marck Holm Rønne
  58 Bjarke Bendtsen Rønne
  59 Lars-Erik Jensen Pedersker
  60 Torben Olsen Åkirkeby
  61 Frank Madsen Allinge
  62 Bent Kraft Sandvig
  63 Kenn D Jensen Lobbæk
  64 Tim Thyge-Nielsen Østerlars
  65 Peter Qvist Rønne
  66 Jesper Hansen Nyker
  67 Andreas Kofod Rønne
  68 Kim Skovgaard Rønne
  69 Bent Marcker Rønne
  70 Lars Hüttel Rønne
  71 Søren Jensen Østermarie
  72 Ole Worm Rønne
  73 Finn Nielsen Nyker
  74 Mogens Kristoffersen Rønne
  75 Kasper Kromand Persson Nexø
  76 Steffen Sørensen Årsballe
  77 John Jarnskor Åkirkeby
  78 Kim Larsen Hasle
  79 Peter Hampe Rønne
  80 Mads Hampe Rønne
  81 Flemming Hansen Nylars
  82 Flemming Kofod Rønne
  83 Jacob Svendsen Rønne
  84 Anders Schou Jensen Arnager
  85 Thomas Paulsen Rønne
  86 Thomas Karlsen Østermarie
  87 Henning Schjødt Jægerspris
  88 Asker Schjødt Jægerspris
  89 Bent Ernst Nielsen Rønne
  90 Torben Møller Pedersen Nexø
  91 Tim Mogensen Østermarie
  92 Jack Jensen Rønne
  93 Karsten Mauritzen Hasle
  94 Brian Jensen Rønne
  95 Ulla Pedersen Rønne
  96 Henning Dahl Rønne
  97 Kasper Sørensen Rønne
  98 Sven Sparholt Åkirkeby
  99 Jan Damkilde Rønne