Din-fangst.dk Kystcup 13-14

 

De 5 afdelinger i denne sæsons udgave:

Søndag d. 3. november 2013
Søndag d. 17. november 2013
Søndag d. 1. december 2013
Søndag d. 15. december 2013
Søndag d. 5. januar 2014

Kystcup 13 -14

1. afdeling

Søndag d. 3. november 2013

Vejebordet var stillet op til opvejning kl. 15.30. Vægten var nulstillet, og Tommy stod parat og ventede på at indveje dagens fangst.

Og han ventede. Da opvejningen sluttede kl. 16.15 var der ikke indvejet én eneste fisk.
For anden gang i Kystcuppens nu 5-årige historie blev det til en nultur.

94 fiskere var tilmeldt ved den 1. afdeling, så gavekortet til største fisk på 2350 kr fandt ingen modtager.
Så det går nu videre og bliver langt oven i puljen i anden afdeling.
Så i anden afdeling fiskes der om gavekort på mindst 4700 kr.
Puljen i 2. afdeling d. 17. november kan stige. Den øges med 25 kr for hver deltager der yderligere bliver tilmeldt indtil lørdag d. 16. november.


Tommy ventede og ventede. Men der kom ikke nogle fisk

1. afdeling blev afviklet i en tiltagende sydlig vind der over middag tog en lidt mere vestlig retning, og dagen bød også på en del regnvejr.lere og farvede fisk.
Der var dog flere der havde fået et godt tilbud, men de gode vilde overspringere trak i de tilfælde det længste strå.

Peter Hampe med en fisk under stangspidsen på Sose kl. 9.20. Den var lige omkring undermålet, men blev genudsat, uden at komme på målebåndet. Det havde måske været umagen værd.

 

2. afdeling

Søndag d. 17. november 2013

Dagen startede lidt gråt med en temmelig frisk sydvestlig vind.
Mange valgte derfor at starte ved øst- og nordkysten. Der blev taget fisk, men mest undermålere og farvede.

Så efterhånden trak mange til sydkysten, og der blev størstedelen af dagens 15 indvejede fisk også taget i det hvide skum i den kraftige brænding.

Især da vinden gik lidt til vest og lagde sig lidt samtidig med at solen kiggede frem ved middagstid kom der gang i fangsterne.

8 af fiskene blev taget ved middagstid og 5 mere i løbet af eftermiddagen.

101 fiskere var tilmeldt ved 2. afdeling.
Det gav en pulje på gavekort 2525 kr. til dagens største fisk.

Oven i var der så jackpot med et gavekort på 2350 kr. der ikke var blevet udløst ved 1. afdeling der blev en ren nultur.
Så dagens største fisk udløste samlet gavekort på 4875 kr.

Den heldige vinder med dagens største fisk blev Jesper Kristoffersen.
Den havde han sat krogen i ved middagstid på Sose.
En flot fisk på 2.82 kg og 60 cm.

 

3. afdeling

Søndag d. 1. december 2013

Kystcuppens 3. afdeling blev afviklet i en frisk vestlig kuling.

Syd- og vestkysten var svært tilnærmelig med store bølger og nordkysten bød på indbydende, men tunge, dønninger.

Ydermere var vandstanden lav, så det var bestemt ikke helt optimale forhold fiskerne var oppe imod på dagen.

Det viste sig også ved indvejningen, hvor der blot blev indvejet 9 fisk.

De 8 havde fordelt sig ligeligt på nord- og østkysten.

Men en enkelt kom dog fra vestkysten.
Marck Holm havde imponerende nok fundet ly nok bag revet på Sorthat til at lande en fin blankfisk.

Ved 3. afdeling var Din-fangst.dk Kystcup kommet op på 102 deltagende fiskere.

Det resulterede i at dagens pulje til største fisk var på gavekort 2550 kr.

Den gik til Kasper Nørregaard med en flot fisk på 2.2 kg og 58 cm fanget på bombarda om formiddagen på nordkysten.

 

4. afdeling

Søndag d. 15. december 2013

Frisk til hård vind fra sydvest.

Det var en rigtigt lovende dag for hårdtvejrsfiskerne. Lige hvad der skal til på denne årstid. Så er det bare om at komme til syd- og vestkysten.

Men...
Stormen Bodil havde en uventet og lidet ønsket eftervirkning.

Store mængder søgræs er sendt til havs fra et ubestemmeligt sted og er med strømmen ført til farvandet om øen.

Store mængder af søgræsset samledes i den ellers tiltalende brænding langs syd- og vestkysten og umuliggjorde fiskeri.

Så fiskerne måtte trække til den mindre attraktive fralandsvind på nord- og østkysten.

Fladt og krystalklart vand.
Og oven i købet heldags regn.

Ikke noget at sige til at mange mistede morgenens entusiasme hen ad formiddagen og fortrak hjem til de lune og tørre stuer.

De standhaftige måtte sande at det var en kamp med små odds.

Blot fire fisk blev der til stativet i løbet af indvejningen.

103 fiskere var tilmeldt op til 4. afdeling.

Det gav en Dagens Pulje på gavekort 2575 kr.

Den blev strøget af Finn Nielsen der stod for halvdelen af dagens fangst.
To havørreder kunne han fremvise, og her i blandt dagens vinderfisk på 1.98 kg og 57 cm.

Så med bare 28 fisk over de første fire afdelinger er der lagt op til gode odds i lodtrækningerne for de heldige/dygtige fangere, hvis ikke der sker noget dramatisk ved sidste afdeling 5. januar.

 

5. afdeling

Søndag d. 5. januar 2014

Din-fangst.dk Kystcup 13 -14 afviklede 5. og sidste afdeling søndag d. 5. januar 2014.

Vejret var så godt som perfekt til jagten på de blanke; En frisk østlig vind fra morgenstunden, der aftog og gik sydover i løbet af dagen for at ende i vest.

Dog var der lidt regn først på dagen og solen viste sig ikke.

Og så var der temperaturen!
Efter den næstvarmeste december målt nogen sinde lå vandtemperaturen stadig over 5 grader.
Resultatet har været mindre hugvillige ørreder og mangel på de store fisk ind under land som vi ellers plejer at se på denne årstid.

 

108 fiskere var tilmeldt ved sidste afdeling, så der var stor aktivitet fra morgenstunden.

Med nattens østlige vind var der fine dønninger på både nord og sydkysten.
Og i løbet af dagen kom der også gang i vandet på vestkysten.

Dagens fangster fulgte håndbogen ud fra dagens vejrudvikling.
De fleste fisk blev fanget henholdsvis på sydkysten indtil middag og på vestkysten eftermiddag.

 

 

 

 

 

 

I cuppens første fire afdelinger var der indvejet bare 28 fisk.

Det fordobledes næsten med femte afdeling. 25 fisk blev indvejet.

Med 108 tilmeldte til sidste afdeling var puljen til dagens største fisk kommet op på et gavekort pålydende 2700 kr.

Det blev Jimmi Christiansen der blev dagens fangstmand med en fin havørred på 2,52 kg og 64 cm.

 

 

Lodtrækningen blandt de indvejede fisk fra samtlige afdelinger blev foretaget ved at førstepræmien blev trukket først, dernæst andenpræmien og sidst tredjepræmien.
Men offentliggjort i omvendt rækkefølge.

Med 108 deltagere var den samlede lodtrækningspulje kommet op på 10800 kr, fordelt på 3 gavekort i forholdet 5:3:2.

Tredjepræmien, gavekort 2160 kr, gik til Kim Larsen.
Andenpræmien, gavekort 3240 kr, gik så også til Kim Larsen.

Derved præmieredes Kim med samlet gavekort for 5400 kr. Samme beløb som førstepræmien.

Kim var på denne sidste afdeling først kommet af sted over middag.
Alligevel havde han på de få timer landet og indvejet 5 grønlændere.
Og det var to af disse fisk der blev trukket ud.
Det må siges at have været en god eftermiddag.

Sidst blev det Torben H. Petersen der var blevet trukket ud som vinder af førstepræmien; gavekort 5400 kr.

Torben vandt førstepræmien på en fisk på 1,92 kg fanget i 3. afdeling, den eneste fisk han havde indvejet over denne udgave af Din-fangst.dk Kystcup.

Vi takker for den store opbakning der er til Din-fangst.dk Kystcup og for den gode stemning der er omkring den.

Vi ser frem til endnu en god dyst ved Din-fangst.dk Kystcup 14 -15.

Deltagerliste 13 -14

  Navn By
1 Jimmi Christiansen Rønne
2 Bo Frandsen Rønne
3 Jens Kruse Rønne
4 Per Clausen Rønne
5 Mads Hampe Rønne
6 Peter Hampe Rønne
7 Bjarke Borup Snogebæk
8 Lars Hüttel Rønne
9 Jesper Schiøtt Rønne
10 Rasmus Lauridsen Rønne
11 Tommy Mertz Nyker
12 Tom Due Hansen Rønne
13 Torben Martin Hansen Nexø
14 Kasper Nørregaard Hasle
15 Ole Worm Rønne
16 Hans-Erik Jensen Rønne
17 Jesper Almeborg Rønne
18 Kenneth Andersen Nexø
19 Ove Andersen Nexø
20 Henrik Skytt Rønne
21 Jens Peter Hansen Rønne
22 Emil Schønemann Åkirkeby
23 Finn Folkjær Sose
24 Brian Andersen Nexø
25 Torben H Petersen Rønne
26 Max W Petersen Hasle
27 Balka-Peter Rønne
28 Jim Hoffmeyer Rønne
29 Willie Sørensen Hasle
30 Simon Hauge Rønne
31 Johnny Mertz Rønne
32 Per Bugge Åkirkeby
33 Jan Olsen Rønne
34 Simon Rømer Hasle
35 Torben Hansen Åkirkeby
36 Dunja Hansen Åkirkeby
37 Casper Rosenberg Rønne
38 Kenn Nielsen Hasle
39 Jesper Hansen Nyker
40 Jørgen Soldalen Rutsker
41 Morten Drews Nexø
42 Jan Jensen Nexø
43 Simon Jensen Tejn
44 Bent Skytt Rønne
45 Kim Larsen Hasle
46 Sven Sparholt Åkirkeby
47 Jesper Kristoffersen Allinge
48 Lars-Erik Jensen Pedersker
49 Flemming Hansen Nylars
50 Kim Holm Nexø
51 Johnny Jørgensen Rønne
52 Finn Jørgensen Åkirkeby
53 Jørn Ole Sonne Rønne
54 Bent Ernst Nielsen Rønne
55 Kenn Basse Nielsen Rønne
56 Torben Olsen Åkirkeby
57 Nicolai Jørly Hasle
58 Jean Madvig Hasle
59 Thomas Tingvold Store Heddinge
60 Flemming Nielsen Østermarie
61 Thor Nielsen Østermarie
62 John Jarnskor Åkirkeby
63 Torben Møller Pedersen Nexø
64 Mogens Christoffesen Rønne
65 Carina Meicke Pedersker
66 Johnny Flatov Pedersker
67 Kenneth Bjarnason Åkirkeby
68 Kurt Nøttrup Slagelse
69 Karsten Mauritzen Hasle
70 Finn Nielsen Nyker
71 Jørn Thyge-Nielsen Årsballe
72 Tim Thyge-Nielsen Østerlars
73 Rene Hansen Rønne
74 John Munch Rønne
75 Rie Kjeldbjerg Rønne
76 Tonny Nilson Hasle
77 Halil Durakovic Rønne
78 Ulla Peberholm Østermarie
79 Stig Peberholm Østermarie
80 Henning Schjødt Jægerspris
81 Asger Schjødt Jægerspris
82 Poul Munch Rønne
83 Bjarke Bendtsen Rønne
84 Jack Jensen Rønne
85 Marck Holm Rønne
86 Allan Agregaard Rønne
87 Kenn D. Jensen Lobbæk
88 Knud Falandysz Rønne
89 Thomas Karlsen Østermarie
90 Jesper Sorensen Rønne
91 Peter Qvist Rønne
92 Marc Frost Rønne
93 Egon Jacobsen Rønne
94 Steen Folkjær Rønne
95 Frank Madsen Allinge
96 Bent Kraft Sandvig
97 Jesper Kaplan Rønne
98 Claus Kaplan Rønne
99 Kasper Kromand Nexø
100 Bent Marcher Rønne
101 Kim Skovgaard Rønne
102 Morten Jespersen Rønne
103 Alex Kofod Lobbæk
104 Gitte Kristensen Lobbæk
105 Steffen Sørensen Årsballe
106 Daniel Johansen Rønne
107 Gustav Christensen Rønne
108 Jan Christensen Rønne