Sportdres Bornholm Kystcup 23 -24

Så er det 15. gang vi afvikler Sportdres Bornholm Kystcup.

Der fiskes over 5 afdelinger, alle med indvejning i Bornholms Sportsfiskerforenings klubhus på Nørrekås kl. 15.30 til 16.15.
Vi ser frem til at vores små søndagsseancer flyttes til Nørrekås, hvor vi kan komme ind i lys og læ i klubhuset efter dagen på kysten.

Tilmeld dig i butikken.
Prisen for deltagelse er 100 kr.
Du kan tilmelde dig fra start eller til de resterende afdelinger løbende i løbet af cuppen frem til lørdag kl. 14 inden hver afdeling. Prisen er den samme.

Største fisk ved hver af de 5 afdelinger præmieres med et gavekort til Sportdres Bornholm pålydende antallet af tilmeldte fiskere ganget med 25 kr. (mindst 2000 kr)

Ved afslutningen 7. januar trækkes der lod blandt alle fisk indvejet i de 5 afdelinger.
Der udtrækkes 3 fisk der præmieres med gavekort efter følgende:
De 100 kr. i deltagergebyr fra hver enkelt deltager udgør samlet lodtrækningspuljen, der fordeles i 3 præmier fordelt i forholdet 5:3:2 (Mindst 4000 kr - 2400 kr - 1600 kr).

De 5 afdelinger i denne sæson:

Søndag d. 5. november 2023
Søndag d. 19. november 2023
Søndag d. 3. december 2023
Søndag d. 17. december 2023
Søndag d. 7. januar 2024

Opvejning fra kl 15.30 til 16.15 i BSF´s klubhus på Nørrekås

 

Opdateret 6. januar
Puljer:

Største fisk 5. afdeling:
Gavekort 3250 kr.

Lodtrækning efter 5. afdeling:
Gavekort 6500 kr
Gavekort 3900 kr
Gavekort 2600 kr

Se deltagerliste og fangster her

Kystcup


De seneste år har vi fået øjnene op for det fantastiske havørredfiskeri der er i perioden fra efterår til vinteren sætter ind. Med den faldende temperatur kommer jagende blankfisk ind til kysten medens de yngleklare ørreder står ved og i åen.
Det fiskeri fortjener langt større opmærksomhed end det nød i ”gamle dage” hvor sæsonen typisk først startede for alvor med åfredningernes ophør medio januar.
Det har Sportdres Bornholm fulgt op på siden 2009 med en fiskekonkurrence som vi afvikler over, først fire, nu fem afdelinger. Med første afdeling første søndag i november og sidste afdeling første (anden) søndag i januar: Sportdres Bornholm Kystcup.


Der vil blive fisket over fem afdelinger.
Der betales 100 kr. i deltagergebyr, der efter sidste afdeling udgør de tre lodtrækningspræmier, der udbetales som gavekort til Sportdres Bornholm, delt i forholdet 5:3:2. hvor der trækkes lod blandt alle fisk der er indvejet i de fem afdelinger. (Mindst 8000 kr.)

Efter hver afdeling præmieres største fisk med et gavekort til Sportdres Bornholm på 25 kr gange antallet af tilmeldte deltagere. (Mindst 2000 kr,)


Regler

På hver af de fem konkurrencedage vil tungeste fisk vinde dagens pulje, og efter sidste konkurrencedag vil der blive trukket lod blandt samtlige indvejede fisk fra alle fem afdelinger om 3 lodtrækningspræmier.

Puljen på hver konkurrencedag vil bestå af et gavekort til SportDres Bornholm på antal af tilmeldte på dagen ganget med 25 kr.
Eksempel: Ved 80 tilmeldte: 80 x 25 = 2000 kr.
Dette tal bruges i eksempel da Sportdres Bornholm uanset deltagerantal garanterer gavekort på mindst 2000 pr. afdeling. Puljen vokser så med 25 kr pr deltager når Kystcuppen passerer 80 tilmeldte.

Fanges der ingen fisk ved nogle af de fire første afdelinger, går puljen videre til næste afdeling. Fanges der ingen fisk ved femte afdeling går puljen videre til lodtrækningspræmierne.

Efter sidste konkurrencedag trækkes der lod blandt alle indvejede fisk fra alle fem afdelinger. Der udtrækkes tre fisk der hver udløser et gavekort til Sportdres Bornholm.
Lodtrækningspræmierne udregnes ud fra antallet af deltagere. 100 kr for hver tilmeldt deltager ved sidste afdeling, svarende til det totale indbetalte deltagergebyr, fordelt i forholdet 5:3:2.
Altså: Gavekort til Sportdres Bornholm på antallet af tilmeldte fiskere ganget med 100 kr fordelt på 3 stk efter fordelingsnøgle 5:3:2: Antallet af tilmeldte fiskere ganget med henholdsvis 50 kr, 30 kr og 20 kr.
Eksempel: Ved 80 tilmeldte: 80 x 50 = Gavekort 4000 kr, 80 x 30 = 2400 kr og 80 x 20 = 1600 kr.
Dette tal bruges i eksempel da Sportdres Bornholm uanset deltagerantal garanterer gavekort på mindst 4000/2400/1600 kr som afsluttende lodtrækningspræmier. Puljen vokser så med 100 kr pr deltager når Kystcuppen passerer 80 tilmeldte.

Alle indvejede fisk over de fem afdelinger udgør hver for sig et lod.
Udtrukne lod deltager ikke i videre udtrækning.

De fem konkurrencedage er:

Søndag d. 5. november 2023
Søndag d. 19. november 2023
Søndag d. 3. december 2023
Søndag d. 17. december 2023
Søndag d. 7. januar 2024

Opvejningen foregår fra kl 15.30 til 16.15 i BSF´s klubhus på Nørrekås.

Tilmelding foretages via Sportdres Bornholm.
Ved tilmelding betales 100 kr.
Tilmelding kan foretages fra nu.
Man kan tilmelde sig resterende afdelinger hele konkurrencen igennem, deltagergebyret ligger dog fast på 100 kr.
Tilmelding kan ske indtil lukketid kl. 14 lørdagen før hver enkelt konkurrencedag.
Deltagerlister og resultater vil blive opdateret løbende på din-fangst.dk.

Der kan indvejes Havørred, laks og regnbueørred.
Fisken indvejes urenset.
Fisken skal være fanget på sportslig vis fra kysten på konkurrencedagen.
Ved hver afdeling vinder tungeste fisk.
Ved lige vægt vinder fisken med højeste konditionsfaktor, ellers ved lodtrækning.
Ved afsluttende lodtrækninger deltager man med et lod pr. indvejet fisk fra samtlige afdelinger.
Ved den afsluttende lodtrækning trækkes 3. præmie først og præmien overrækkes. Derefter 2. præmien og sidst 1. præmien.
Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af Sportdres Bornholm.