Ørred 2018

Præmietur Ørred 2018

Lørdag 2. februar 2019 samledes en udvalgt skare lystfiskere til morgenmad i BSF´s klubhus på Nørrekås i anledning af den traditionelle årlige præmietur.

Der skulle gøres status over det forgangne års fiskeri efter havørred på kysten, og de heldigste bornholmske havørredfiskere skulle hædres for deres fine fangst. Og til at udføre hæderen, var der foruden konkurrencebestyrere og (hæders)gæster et klappekor af bornholmske fangstmænd udvalgt fra årets liste over bornholmerørreder ved lodtrækning.


Der var afbud fra årets nummer 1 og 3, Mats Schroeter og Mads Buus Jensen. Mads var dog i stedet repræsenteret af sit faderlige ophav, Peter, der var indstillet på at svinge stange og indtage gule ærter på sønnikes vegne.
Årets Fisk, der også er inviteret til turen, gik i år til nordmanden Trond Hagen, så der var også afbud derfra.
Disse afbud kom de gæve fiskere på årets liste til gode, så ud over Dennis Sose, Emil Schønemann,, Mickey Delgren og Egon Jacobsen der var med på lodtrækning, trak vi yderligere Peter Qvist og Martinus Frederiksen.
Vores mangeårige æresgæst Knud var desværre også fraværende. Men så kunne vi til gengæld glæde os over at endnu en gammel sponsor af begivenhed, Bjarne Pedersen fra Tidende, atter har tilsluttet sig selskabet, nu også som pensionist og nydende æresgæst.

Godt ind i morgenmaden sang Jesper sin årlige sang om årets fiskeriet
Der blev set tilbage på et år der adskilte sig mærkbart, hvilket årets vejrdata i sig selv tydeligt viser.
Der var også godt fiskeri i løbet af året, men de usædvanlige forhold medførte at meget af det vante fiskeri ikke levede op til de almindelige forventninger. Og til det opfordrede han fiskere til at holde modet oppe og bevare besindelsen. Der har altid været perioder hvor vi synes fiskeriet har meget tilbage at ønske. Men sådan er det at være lystfisker, og vi skal nok lige pludselig opleve godt fiskeri igen.
I sidste vers af sangen takkede Jesper også de tilstedeværende for at bakke op om konkurrencen og den tradition den er, og med en opfordring om at gå ud og være ambassadører for, ikke kun konkurrencen, men også andre tiltag i øvrigt der er samlende for os lystfiskere.

Så blev det tilstedeværende vindere præmieret og hyldet, og de der ikke kunne være til stede fik en salve fjernklap. Og så blev der opnået stort set enighed om at køre til Rastepladsen.

 

Vandet så godt ud. Let sydlig vind og en temperatur lige over frysepunktet.
Bjarne fangerde et par udlegede fisk og mistede en fin lille fisk. Flere andre havde kontakter. Men bedst gik det for Mickey. Han var gået til Sose sammen med Tommy. Han startede med at få en undermåler som blev genudsat, mistede en og havde lidt pilleri. Og så fik han hugget. En flot fisk på 3,65 kg og 72 cm. Det er vi ikke vant til, sådan en flot fisk på vores korte fisketur op til de gule ærter.

Efter vi havde beundret Mickeys flotte fisk, gik turen til Le Port, hvis hyggelige lokaler blev indtaget med den gode appetit en tur på kysten naturligt fører med sig. Igen i år et traktement der levede helt op til det ry deres gule ærter har levet med i så mange år.

Tak til alle deltagere for en hyggelig tur.

Måske ses vi der til næste år. Hvis du er heldig.

Vindere af Ørred 2018 blev:

1. Mats Schroeter. 6,3 kg
2. Thomas Hansen. 4,75 kg
3. Mads Buus Jensen. 4 kg

Efter et udmærket fiskeri årets fire første måneder og med lidt fine fangster ind i foråret, lagde sommervarmen en dæmper på aktiviteten på kysten, hvorefter vi oplevede en efterårssæson med mange og lange perioder hvor det holdt hårdt med at finde fisk på kysten. Og især de store overspringere sjældent kom på kastehold.

Men fine fangster blev det trods alt til, og blandt de øvrige der har tilmeldt en ørred i årets løb, er følgende fire trukket ud og er inviteret til at deltage ved årets traditionelle præmietur:

Dennis Sose

Emil Schønemann

Mickey Delgren

Egon Jacobsen

Ekstra invitationer pga afbud:

Peter Qvist

Martinus Frederiksen

Tillykke til de heldige havørredfiskere. Vi ser frem til en hyggelig tur.

 

Præmieturen afholdes lørdag d. 2. februar

Vi mødes i BSF´s klubhus på Nørrekås kl. 8.00

Der vil vi spise morgenmad, mindes det forgangne fiskeår og uddele årets præmier.

Derefter vil vi tage sammen på en kort fisketur på kysten.

Ved middagstid indstiller vi fiskeriet og drager mod Le Port, for at ankomme ca. 12.30. Der vil vi så hygge os et par timer med at indtage etablissementets udsøgte Gule Ærter.

180612 01 35

1. Mats Schroeter. 6,3 k

180222 01 35

2. Thomas Hansen. 4,75 kg

180408 01 35

3. Mads Buus Jensen. 4 kg

 

Regelsæt Ørred 2018

Ørreden skal være fanget med stang og kunstagn fra den bornholmske kyst med fast bund under fødderne, hvorfor fisk fanget fra båd eller flydering altså ikke tæller med.

Farvede ørreder i fredningstiden tæller ikke med.

Tilmelding skal ske via SportDres Bornholm’ hjemmeside; www.din-fangst.dk eller i butikken.
Ved tilmelding oplyses fiskens vægt (urenset) og længde, fangstdato samt fangstmandens navn, adresse og telefonnummer.
Hvis ørreden kandiderer til en af de tre toppladser, skal tilmelding ske senest 3 dage efter fangsten, og der skal forelægges dokumentation i form af fotografi med tydelig målestok og bevidnet mål- og vægterklæring, og vægten fisken er vejet på skal være pålidelig.
Det kan også klares ved, at man tropper op i SportDres i Rønne  med fangsten.

Topplaceringer af tilmeldte fisk bedømmes ud fra vægt.
Såfremt vægten er ens, favoriseres den korteste (højeste konditionsfaktor).

Deltagende lystfiskere skal være ”bornholmere”, hvilket ikke indebærer hverken sproglige eller genetiske tests, men i denne sammenhæng blot betyder, at man er bosiddende på Bornholm.

De 3 tungeste fisk præmieres med gavekort.
Udover gavekort inviteres vinderne til præmieturen: morgenkaffe og en hyggelig, kortvarig fisketur, som optakt til Le Ports prægtige, gule ærter ad libitum.
Der bliver ved lodtrækning fundet fire øvrige tilmeldere af fisk, der bliver inviteret til at deltage i præmieturen.

 

Præmierne:

  • 1. Gavekort
    Sportdres 1000 kr.

  • 2. Gavekort
    Sportdres 750 kr.

  • 3. Gavekort
    Sportdres 500 kr.

Tilmeldte fisk Ørred 2018

  Navn By Kg
1 Mats Schroeter Snogebæk 6,6
2 Thomas Hansen Rønne 4,75
3 Mads Buus Jensen Sorthat 4
  Thomas Strøjer Skouborg Rønne 3,4
  Peter Qvist Rønne 3,25
  Simon Giroux Balka 3,31
  Kenneth Nielsen Klemensker 3,11
  Jens Kruse Rønne 3,1
  Stig Peberholm Pedersker 2,85
  Mickey Delgren Muleby 2,58
  Jacob Blom Rønne 2,32
  Bent Ernst Nielsen Rønne 2
  Haris Mesanovic Rønne 2
  Dennis Sose Rønne 2
  Rocky Vilhelmsen Rønne 1,84
  Jakob Lenz Rønne 1,8
  Kenneth Andersen Nexø 1,75
  Martinus Frederiksen Nyker 1,4
  Egon Jacobsen Rønne 1,32
  Bo Frandsen Rønne 1,3
  Hans Erik Jensen Rønne 1,16
  Emil Schønemann Åkirkeby 0,92
  Mikkel Jensen Tejn 0,8
  Mickey Delgren Muleby 0,7
  Tommy Mertz Nyker 0,6