Vestkyst

Kystcup 2023 -24 med indvejning på Nørrekås

Så er det for 15. gang vi inviterer til Sportdres Bornholm Kystcup, hvor første af de fem afdelinger fiskes søndag d. 5. november.
I år er indvejningen flyttet til Bornholms Sportsfiskerforenings klubhus på Nørrekås.

Så nærmer det sig starten på årets Sportdres Bornholm Kystcup.
Vi ser frem til fem hyggelige søndagsseancer med gode fiskere og flotte blankfisk.

I år har vi flyttet indvejningerne til BSF´s klubhus på Nørrekås.
Så det bliver i nye, men også kendte, rammer for indvejningen til Kystcuppen. De fleste fiskere kender huset fra bl.a. Ørreddagen.

Inden for i varmen i klubhuset er der stadig en varm kop kaffe til fiskerne.
Men der vil også være mulighed for at støtte juniorafdelingen Laxene ved at købe en øl/vand og en pølse.


Vi ser frem til de nye rammer der bliver for indvejningen ved kystcuppen med flytningen fra parkeringspladsen ved butikken til Nørrekås, hvor der er god mulighed for at skrue godt op for hyggen for de deltagende fiskere og publikum i og omkring Bornholm Sportsfiskerforenings klubhus.

De 5 afdelinger i denne sæson:

Søndag d. 5. november 2023
Søndag d. 19. november 2023
Søndag d. 3. december 2023
Søndag d. 17. december 2023
Søndag d. 7. januar 2024

Indvejning fra kl 15.30 til 16.15 i BSF´s klubhus på Nørrekås.

Tilmeld dig i butikken.
Prisen for deltagelse er 100 kr.
Du kan tilmelde dig fra start eller til de resterende afdelinger løbende i løbet af cuppen frem til lørdag kl. 14 inden hver afdeling.
Prisen er den samme om du tilmeldes fra start, eller senere til de resterende afdelinger.

Se mere:

Sportdres Bornholm Kystcup 23 -24

Tilmeldte deltagere og fangster

Gør en ’forskæl’ – Hvor kommer havørreden fra?

I samarbejde med Vandpleje Bornholm vil der i årets udgave af kystcuppen blive udtaget skælprøver fra samtlige indvejede fisk i årets kystcup.

Kystcuppen foregår i fredningstiden for farvet havørred, så det er udelukkende blanke fisk der indvejes.
Og rigtig mange af dem er grønlændere, der ofte optræder talrigt i store flokke kystnært.
Er det egen avl, eller er det fisk "ovre fra"?

Kystcuppen er et oplagt datagrundlag til at få belyst sådan et spørgsmål.
Og i øvrigt bidrage til den igangværende forskning, hvor DTU Aqua indsamler skælprøver fra havørreder fanget omkring Bornholms kyster.

Det gøres for at bestemme, hvilke bestande de kommer fra, og kan dermed bruges til at bestemme havørredernes vandringsadfærd i de danske farvande.

Man ved, at havørreder fanget omkring de bornholmske kyster kan være både hjemmehørende ’bornholmere’ men også ofte er ørreder, der er kommet langvejs fra – nogle gange helt fra Vestjylland.

Analyser sker med genetiske metoder, hvor man trækker DNA’et ud af skællene, analyserer de genetiske fingeraftryk og matcher dem op mod DNA databasen for ørredbestande i hele Nordsø-Østersøområdet.
Resultaterne generer vigtig viden om havørredernes vandringer i havet.