230925 01

Månedens Fisk September 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk september 2023 har vi udvalgt Anders Jeppesen´s storkarpe på 18,4 kg fanget i Kaolingraven d. 25. september.

September skulle være første efterårsmåned, men sommeren fortsatte hele september ud med dagtemperaturer op omkring, og over, de 20 grader. Igen en måned med vejrmæssige rekorder.


I september blev det ofte i den nu korte aften, lige i solnedgangen og ind i skumringen, der var chance for Dagens Torsk og nogle sild.

Småbådene havde mange gode havdage i det stabile sommerlige vejr.
Fiskeriet var dog ikke lige så stabilt.
Mange af dagene kunne det være svært at finde de stimer der ellers har optrådt rimeligt stabilt i sommermånederne på 15 til 25 meter vand.
Mange dage dukkede der først stimer op hen mod og ved solnedgang, og med de korte septemberaftener blev det ofte kun til 15 -20 minutters fiskeri efter sild og Dagens Torsk.
Heldigvis har vi nu makrellen som supplement, og den viste sig sporadisk over hele dagen og reddede mange fisketure.


Måneden over var der makreller, men der var langt mellem de store stimer vi så i juli og august. Per Henriksen fra Rønne med fint eksemplar fanget 9. september.

Såvel fra småbådene som fra kystfiskerne meldes der om gode takter for havørredfiskeriet.
Umiddelbart, uden at have noget statistik, virker det som der er flere nulture i "sæsonen", vinterfiskeriet, end hvis man trækker i vaderne eller sejler ud i jollen i de varme måneder.
Så kan man tænke lidt over det.


Det er gode velnærede havørreder der fanges her oven på sommerens overflod af føde. Lars Kruse fra Nexø med flot fisk på 1,6 kg og 55 cm fanget ud for nordkysten.

Sommeren over og september med, er det især havørreder på 50 og op til knap 60 cm der har fyldt godt i fangstrapporterne. Og fra sidst på sommeren meldes der også jævnligt om undermålere.

Forhåbentlig er det en forsmag på et godt fiskeri på en god bestand af fisk på omkring 60 cm og mere, sammen med det gode grønlæderfiskeri, de kommende måneder.

Grønlænderfiskeriet har i flere år været forrygende i efterårsmånederne.
Umiddelbart tænker man, det er egen avl fra øens vandløb.
Det kan vi måske få et kvalificeret bud på efter denne sæson.
Kystcuppen leverer for størstedelen grønlændere.
Og i år vil der blive taget skælprøver fra de indvejede fisk, der så vil blive genetisk analyseret af DTU-aqua.
Forhåbentlig vil det give et statistisk materiale der kan give kvalificeret bud på det.


Smuk sommerørred fanget af Jonas Richter fra Tyskland 2. september. Fra 16. september ændrer sådan en sommerørred status til smuk farvet ørred.


Jonathan Sonne fra Svaneke med flot storkarpe fra Safirsøen.

Den sommerlige september har været en velkommen forlængelse af sæsonen for karpefiskerne.
Og det blev da godt nok udnyttet.

10. september rapporterede Jonathan Sonne fra Svaneke om en tur med overnatning, hvor han efter en rolig nat først havde et run klokken ni formiddag med mistet fisk.
Men han fik chancen igen hen over middag.
Og det resulterede i et godt trofæfoto med en flot spejlkarpe på 11,4 kg.

En anden flot spejlkarpe præsenterede Mads Bjerregaard Kongsøre fra Rønne 17. september.
Den blev fanget i Stenbrudssøen, og vægten var minimum de 10 kg vægten kunne præstere.

Og så kunne Anders Jeppesen fra Svaneke d. 25. september melde om en af de helt store.
Planen var at fiske i Snorrebakkesø. Men med flyderingsfiskere i Snorrebakkesø, valgte Anders Kaolingraven i stedet.
Det blev en god beslutning omstændighederne pressede Anders ud i.
Inden den sidste af fire stænger var sat, havde Anders run, og kunne efter et sejt træk tilkalde en kammerat til at tage et trofæfoto der ydede fisken retfærdighed.
En flot spejlkarpe på 18,4 kg.

Tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.