221102 01

Månedens Fisk Oktober 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2022 har vi udvalgt Michael Jørgensen´s havørred på 4,7 kg og 71,5 cm fanget på sydøstkysten 2. oktober.

Det blev en usædvanlig lun oktober. Med usædvanlig lidt vind. Og regnmængden var også usædvanlig lille
Så vi gik ind i november med tomme reservoirer og vandløbene fyldt med visne blade, så årets opgang af havørreder ser ud til at blive sen i år.


Niklas Højrup Hansen fra  Østermarie. Efterårsgedde på 70 cm og 4,5.

Det milde vejr giver en lang efterårssæson med mange muligheder.
Især øens geddefiskere bør have fokus på de muligheder det giver at gedderne får længere tid hvor de er i æde-sig-op-til-vinteren-tilstand.


Ørrederne kan blinkes tæt på kysten nu.

Det milde efterår gav også gode muligheder på havet.
De ivrigste trollingfiskere er kommet på sæsonens første sats.

Men det endnu lune vand giver mange muligheder.

Havørrederne er nu for manges vedkommende trukket tættere på kysten, så dørgefiskeriet inde på det lavere vand kan kombineres med kastefiskeri.


Per Clausen fra Rønne med flot og velnæret torsk på 72 cm og ca. 3,5 kg

Men der er mange arter at fiske på indtil vandet bliver rigtigt koldt..

Torskefiskeriet lider under kraftige begrænsninger.
Men der er gode muligheder for at få et flot eksemplar med hjem som "Dagens Torsk". Hvis ellers man holder sig til den vestlige del af øen.
Der meldes om mange torsk, og de virker til at være i bedre sundhedstilstand end de foregående år, hvor de har været tydeligt mærkede af parasitter mm.

Når så dagens torsk er fanget, kan man jo blot fiske efter andre fisk.
I oktober og november er der store flotte sild der trækker ind mod øen for at yngle. De sild er de mest attraktive sild der at at fiske i løbet af året.


Der er store rogntunge sild at fange i oktober -november

På kysten meldes der om gode dage med mange kontakter.

Der bliver fanget mange fine grønlædere og der kan også falde en overspringer af til den heldige.

Men en stor del af fangsterne er farvede fisk der venter på åerne skal få den vandføring der skal til for at opgangen kan finde sted.
Det er smukke fisk med de fantastiske farvespil yngledragten giver dem.
Med de kraftige skæl og det tykke slimlag er de forberedt på de strabadser der venter forude i åen. Så med nænsom håndtering er der gode chancer for de kan fuldføre missionen efter en genudsætning.


Kvitter for en god fangst med en nænsom genudsætning

Mere agt skal man have på de store flokke af undermålere fra den store årgang der klækkede i 2019.
De fouragere langs kysten i store flokke og er meget hugvillige.
Løber man på sådan en flok, bør man fortrække lidt og fiske uden om flokken, inden man får skadet for mange fisk.
Det er dem der nok kommer til at give os et godt havørredfiskeri de næste par år.


Carsten Gram fra Vestermarie. 1,7 kg og 55 cm 23. oktober


Martin Leich. Tyskland. 2,9 kg og 64 cm fra sydøstkysten 24. oktober

De gode havørredfangster resulterede også i en ny fisker på førstepladsen i Årets Bornholmerørred.

Med en flot fisk på 4,7 kg og 71,5 cm kom Michael Jørgensen suverænt ind på toppen af listen.

Den blev taget på en af månedens mest udfordrende vejrdage, hvor den kraftige skiftende vind gennemtvang pladsskifter og regnen trængte ind alle de steder bølgerne ikke formåede.

Men efter en hård kamp med elementerne fik en våd og træt Michael nye kræfter da et kraftigt hug stoppede hans indspinning af Fladbukken.
Og efter en lang og hård fight endte det endda med at fisken fik viklet linen om Michael, så fisken kun kom sikkert i fangstnettet i kraft af hjælp fra den tililende fiskemakker.
Men så stod Michael også med en ny personlig rekord på havørred.

Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.