221128 01 (1)

Månedens Fisk November 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2022 har vi udvalgt Hans Peter Sørensen´s fine havørred på 3 kg og 66 cm fanget på Hvide odde 28. november.

Det blev en usædvanlig mild start på november i år. Den første halvdel af måneden holdt døgnet en middeltemperatur på mere end 10o C.
Så fik vi tre dage med frost oven på et snevejr.
Resten af måneden holdt middeltemperatur på 5-6o C og ingen nattefrost. Efteråret strækker sig langt i år.

Uden natterfrost holdt søerne sig åbne.
Det giver jo gode muligheder at ferskvandet stadig holder sig forholdsvist lunt.
Så blandt månedens fangstrapporter blev der da også meldt om en fin efterårsgedde fra Kaolinsøen.


Janick Hampe fra Lobbæk med gedde fra Kaolingraven på 4,7 kg og 81 cm.

Der sker også lidt på molerne, selv om molefiskeriet nok mest associeres med sommerhalvåret.
Men der er f.eks. gode sild der kommer ind kystnært for at gyde i efteråret, og fladfiskene er også i god stand nu. Og ellers har man chancen for alle de øvrige arter de fanges fra kysten.

Dog har det de seneste 25 års tid været sjældent at træffe de bundlevende fisk som ulk og ålekvabbe. Nok grundet den store skarvbestand.
Men de to arter meldes der igen om på lavt vand.
Dog slet ikke i nærheden af den mængde der var førhen.


Jonathan Sonne fra Svaneke melder om ulk i Svaneke Havn.

Efteråret på kysten illustreredes meget fint med de to afdelinger af årets kystcup der blev afviklet.
Første afdeling var alle parametre negative. Bl.a. hård vind fra nordøst, masser af ædja i vandet og fuldmåne.
Da blev der indvejet én enkelt målsfisk.
Anden afdeling bød på en frostklar morgen, svag østlig vind og en vandtemperatur tæt på de 10o C.
Da blev der indvejet 22 fisk. Her af 3 fine overspringere.

Der er gode dage. Og der er mindre gode dage.
Og så er der et rigtigt godt grønlænderfiskeri.
Og at cirka hver tiende fisk er en overspringer er nok heller ikke helt galt.


Fine grønlædere og gode overspringere. Kenneth Andersen fra Nexø meldte om begge dele 20. november.

Efterårets fiskeri på kysten byder også på farvede fisk.

Den vil uvægerligt være en del af fangsterne trods den er fredet og skal genudsættes.
Så tag den gode fiskeoplevelse fangsten er med god respekt for at det er en fisk der skal genudsættes.

Det er ofte fantastisk flotte fisk med hver deres unikke farvetegninger, der efter en god fangstoplevelse, og med en varsom håndtering, er værd at give en kort beundring og eventuelt et trofæfoto, inden den hurtigt og nænsomt genudsættes.

Og så er det blandt de farvede fisk der ofte fanges nogle af de helt store, som der ellers kun er sjældne gæster kystnært.


Kim Franck fra Gladsaxe genudsatte en af de helt store 10. november. 6,7 kg og 79 cm.

Titlen Månedens Fisk November 2022 går til Hans Peter Sørensen fra Haderslev med en flot overspringer fra Hvide odde.
Eller HP, som vi kender ham som.
Mangeårig fast gæst på øen i havørredsæsonen og en del af "Jydekompagniet"; en flok kollegaer der i årtier har gæstet øen i havørredsæsonen.
Nu i deres otium blot reduceret til to, HP og Villy.

Besøgene er ikke præget af det samme hardcore kystfiskeri som tidligere, hyggen ved borholmerturene er vist gået hen og blevet en lige så stor del af turene til øen.

Men man skal ikke skue hundene på hårene.
Selv om det umiddelbare indtryk er at de blot hænger lidt ud under deres besøg, så bliver de alligevel pludselig taget i at fange nogle fine fisk.

Vi siger tillykke til HP med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.