230528 02

Månedens Fisk Maj 2023

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2023 har vi udvalgt Jakob Lenz´ imponerende og sommerfede havørred på 6,2 kg fanget fra småbåd på apex ud for nordkysten 25. maj.

Foråret væltede ind med maj måneds indtog.
Med solskin i overflod, og desværre en medfølgende kritisk tørke, steg vandtemperaturen hurtigt og de mange fiskearter sommerhalvåret byder på blev igen fiskbare.


Hornfiskesjov 1. maj. Per Clausen i småbåd og Brian Kofod i waders kunne kaste ind og ud til hinanden i Næbbe bugt. For begge blev resultatet store fine hornfisk.

I starten af maj var det især hornfiskens ankomst der dominerede fiskeriet.
For nogle kystfiskere er det signalet til at pakke kystgrejet ned, for andre et kærkomment supplement i havørredfiskeriet.
Især i starten af måneden, hvor de først ankomne hornfisk som regel gennemgående er ret store og i god kondition, samtidig med havørreden stadig jager flittigt i dagtimerne kystnært.
Så et bundt store hornfisk krydret med en ørred eller to er ikke en usædvanlig fangst for dem der forsætter havørredfiskeriet, og tager de hornfisk der følger med.
Og så er der selvfølgelig også et stort antal kystfiskere der først starter sæsonen med hornfiskens ankomst.
I den første måneds tid efter ankomsten optræder den i stort antal og kan fiskes på mange måder på de fleste lokaliteter langs kysten. Så blandt andre molefiskerne får startet sæsonen med gode fangster.


En flot havørred og en voldsom hornfisk. 1. maj for Ines Lindner fra Tyskland


Med hornfiskens ankomst er havørredfiskeriet på ingen måde forbi. Muris Harbas 7. maj med flot bornholmerørred på 3,5 kg og 70 cm. Den er pt nr. 6 på listen over årets bornholmerørreder. Tilmeld en ørred selvom den ikke er i top 3 for at lægge billet ind til året præmietur.

Fiskeriet i øens søer er efter vinteren igen ved at byde på aktive fisk som temperaturen stiger.
Fredfiskene er allerede begyndt at vise sig, og måneden starter med en premiere mange tager meget alvorligt; den 1. maj starter geddefiskeriet igen ovenpå fredningsperioden. Så er der nogle uger hvor gedderne er lidt mere hugvillige end når vandet bliver varmere.
Kommer man ud på den rigtige dag hvor vandhullets gedder er i det rigtige humør, kan det på disse rigtige dage give flere gode fangster, selv i søer hvor de har ry for at være svære at fange.


Allan Agregaard fra Rønne havde godt fiskeri i Krashave mose 7. maj. Det blev til to landede gedder på henholdsvis 88 og 105 cm foruden en endnu større det ikke lykkedes at få med hele vejen ind.

Med den milde maj bliver småbådsfiskeri en fornøjelse med utroligt mange muligheder. Muligheder der ofte overlapper hinanden, så en stor del af spændingen ved fiskeriet ofte er hvilken art der har taget ens endegrej.
I maj er den ene torsk der er beskåret den enkelte lystfisker på den pågældende dag vest for øen, ofte leveringsdygtig i fin rogn. Så kan man da glæde sig over det.


Maj kan byde på fine torsk. Oftest kan der efter få undermålere landes et fint eksemplar på 50 til 65 cm. Somme tider lidt større, men da begynder de ofte at se syge ud. Thomas Rothe Wollny fra Rønne med fin torsk på ca. 60 cm der leverede 350 gram fin torskerogn.

Med maj starter også for alvor sommerhalvårets småbådsfiskeri efter havørred, der de seneste år har budt på mange gode fangster på 6 til små 20 meter vand.


Jesper kan selv. Flot havørred klart dokumentet som bornholmerfangst. God tur  25. maj med Preben på Lillefod, der foruden to havørreder på henholdsvis 2,5 og 2,2 kg gav årets første to makreller.

Småbåd, kyst eller de ferske vande.
Unge Jakob Lenz kan bare ikke lade være. Med at gøre fine fangster.
Også Jakob kom godt i gang med sommerens småbådsfiskeri efter havørred.
25. maj kunne Jakob meddele: "Første tur fra båden i år, og hvilken start".
Efter at have fisket et par "mindre" fisk, sluttede Jakob årets bådpremiere med at lande en imponerende havørred på 6,2 kg.

Tillykke til Jakob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.