240608 01

Månedens Fisk Juni 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2024 har vi udvalgt Lukas Holck´s flotte aborre på 41 cm fanget med spinner på UL-grej i Smaragdsøen d. 8. juni.

Da vi gik ind i maj efter en kølig april, var det som foråret blev sprunget over, og vi gik direkte ind i sommeren..
Det blev en tør måned med sol de fleste dage præget af en frisk østlig vind hvor dagtemperaturen mange af dagene, og især i den sidste halvdel af måneden, nåede pænt over 20 grader.
Juni blev der imod en lidt kølig måned præget af lavtryk fra vest der gav dage med friske vinde, men ikke meget af den regn den afgav i resten af landet. Bortset fra en kraftig front der ramte øen sidst på måneden og gav en mængde der normalt ville falde på hele måneden.


Ingen maj måned uden nogle gode geddefangster.
Her er det igen de kommunale søer der er fangstlokalitet for nogle gode fangstrapporter.
Simon Giroux fra Balka benyttede sig d. 25. maj lige af et stop med en pizza og en øl på rastepladsen ved Snorrebakkesøen til at fange og genudsætte en af søens flotte gedder.

Med varmens komme i maj  i det stadig kølige vand kom der med ét godt gang i det gode sommerfiskeri.
Fiskeriet der især kendetegnes ved det væld af arter der er tilgængelige de varme måneder.
Det være sig såvel stationære arter der bliver mere aktive, som vandrende fisk der kommer på kort visit.
Et andet kendetegn er at man aldrig kan være helt sikke på, hvilke af de mange arter der tager agnet ude i den anden ende.
Igen i år ser vi at mange af de gode fangster er en uventet bifangst.


Starten af maj gav en periode med godt fiskeri efter havørred som temperaturen kom op hvor der igen var noget for den at jage kystnært. Muris Harbas fra Nyker tog del i løjerne 2. maj på vestkysten, hvor han fik fuld dagskvote med en fin trio med målene 58, 65 og 70 cm.

Fra kysten blev der meldt om rimeligt godt fiskeri efter havørred i den stigende vandtemperatur.
Fiskeriet i maj efter havørred får den krølle, at hornfisken indfinder sig.
Og den tager glædeligt for sig af de agn vi præsenterer for havørreden.
Det er til irritation for nogle. Et ekstra moment for andre.

Medens havørredfiskerne har et lunkent forhold til hornfisken, har den til gengæld sine egne trofaste tilhængere.
Mange ser frem til den årlige ankomst for at starte sommerfiskeriet med nogle ture hvor der næsten er fangstgaranti og vejret samtidig kan være ganske behageligt.


Bastian Viborg fra Rønne debuterede som kystfisker forrige år med nogle fine havørreder. I en fangstrapport fra 10. maj så vi en udvidelse af repertoiret med en god fangst af hornfisk.

Desuden er hornfisken mangen ny ung fiskers vej ind i fiskeriet.
I de mest hektiske uger fra maj og ind i juni optræder hornfisken talrigt og hugvillig på mange lettilgængelige fiskepladser, hvor den kan fanges med ret simple metoder.

Og modsat havørredfiskeren der ofte er misfornøjet med sammenblandingen af jagende havørred og hornfisk, kan det blive en god og ofte uventet bifangst når en havørred finder på at blande sig i ens hornfiskeri.
Den situation er det godt at være forberedt på.
På moler og lignende er det en god foranstaltning at have et langskaftet fangstnet med på turen.


Kian Johansen fra Hasle kom på lidt af en opgave da han 9. maj på molen i Teglkås under sit fiskeri efter hornfisk krogede en havørred på 3 kg og 72 cm. Manglende forberedelse til den uventede fangst medførte en ret dramatisk fight og landing. Og fiskedagen blev lidt bedre.


Vi har de seneste år set nogle kapitale græskarper fra diverse vande rundt på øen. Denne superfighter på 11 kg faldt for et rig med popup-boilie fisket af Elvir Rakovic fra Rønne 19. maj i en ikke nærmere specificeret privat sø. Dagen inden havde Elvir landet en flot fuldskællet karpe på 12 kg med samme metode. De to fangster blev kåret som Månedens Fisk Maj 2024. Endnu en titel til Elvir, der også ligger på en foreøbig førsteplads på listen over årets bornholmerørreder.

Med sommeren kom der også rigtigt godt gang i fiskeriet på de mange arter øens søer og moser byder på.

Især karpefiskeriet giver stabilt nogle rigtig gode fangster.
Der bliver jævnligt rapporteret om karper på omkring 10 kg og der over fra adskillige vande.
Især det fri fiskeri i de  kommunale søer omkring Rønne bliver flittigt benyttet og leverer mange af de fine fangster.


Emil Borg Hansen og Mie Buhr Karstens fra Svaneke har delt nogle fine karper fra en af de kommunale søer nær Rønne med os. Emil med flot karpe i sommernatten på 11,5 kg fanget d. 24. maj.


Mie Buhr Karstens fra Svaneke med flot spejlkarpe på 9,6 kg fanget d. 4. maj.


Også karpefiskeriet kan byde på overraskelser. Mie Buhr Karstens fra Svaneke med en 58 cm suder der faldt for Mies popup-boilie.

En anden art der især hører sommeren til er ålen.
Ålen er nu fredet i saltvand, men kan stadig fiskes i ferskvand.
Så i ferskvandet kan der stadig fiskes på ålen med den ro ren samvittighed over for loven giver.

Men den kan også være dagens overraskelse.
Som da Jonathan Sonne fra Svaneke blev forstyrret i sit aborrefiskeri d. 24. juni af en monsterål på 2,6 kg der tog det skallestykke der var tiltænkt Snorrebakkesøens store aborrer.
Der er langt imellem vi får rapport om en ål i den kaliber der er hevet helt op på land.
Det er en voldsom fangst.


Jonathan Sonne fra Svaneke med monsterål fra Snorrebakkesøen  24. juni.

16. juni rapporterede Callum Martin fra Gudhjem om endnu en god fangst.
En karusse på 2,4 kg og 45 cm.
Fin fangst.
Men lige fin nok.
Fiskens vægt lå på 375 gram over gældende danske vægtrekord og tangerede den gældende danske længderekord.

Vi kontaktede Henrik Carl på DTUaqua, der bestemte fisken til at være en sølvkarusse.
Sølvkarussen kan være svær at skelne fra almindelig karusse.
De forskellige karakteristika kan være svære at skelne, bl.a. fordi karusser kan variere meget i udseende. Den sikre metode er at tælle skæl langs sidelinjen og gællegitterstavene.

DTUaqua mangler data for flere af de arter vi fisker, og sølvkarussen er en af arterne.
Så Henrik Carl var glad for at få fangsten plottet ind på sit landkort, og opfordrer lystfiskerne til at rapportere forekomsten af blandt andet sølvkarusse ind til databasen han arbejder med.

Det kan gøres direkte til fiskeatlas@snm.ku.dk med oplysning om art (hvis muligt), lokalitet, dato og fangstmetode. Dertil fotodokumentation.
Vi på din-fangst.dk rapporterer også gerne ind for dig.
I begge tilfælde vil der være lige så stor diskretion om den præcise lokalitet som du ønsker.
Der er god ræson i at indberette data til DTUaqua. Jo bedre data de har, jo bedre rådgivning kan de levere til sportsfiskeriet.

Af andre fine fangster i sommeren er de aborrer der med lidt omhu kan findes ved lidt opsøgende fiskeri.

Der bliver jævnligt rapporteret om godt aborrefiskeri i brakvandet.
Her er det især i nogle af øens havne den fiskes målrettet, eller som vi ofte ser, bliver fanget som bifangst.
Nørrekås har været lokalitet for flere af de fine brakvandsaborrer.

I ferskvandet kan de kommunale søer ved Rønne/Hasle være nogle gode steder at starte sit opsøgende aborrefiskeri.

Og det var netop i en af de kommunale søer, Smaragdsøen, Lukas Holck fra Hasle  8. juni med en spinner fisket på UL-grej krogede en god aborre, der efter en god kamp blev målt til 41 cm.

Vi siger tak til Lukas for det gode billede af den flotte fangst fra Smaragdsøen, der er en af de bornholmske søer der stabilt leverer store aborrer.
Smaragdsøen er kendt for de store aborrer. Men også for at de er svært tilgængelige. Hvilket i vid udstrækning er kendetegnende for mange af de gode aborrevande.

Vi siger tillykke til Lukas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.