240407 02A

Månedens Fisk April 2024

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2024 har vi udvalgt Helge Harder´s flotte havørred på 5,65 kg og 82 cm fanget på sydkysten 7. april.

April er en måned havørredfiskerene ser særligt frem til, når der med stigende temperaturer igen kommer liv i vandet kystnært havørreden kan jage på.
April startede også lovende.
Men en efter en uge hvor der dagligt blev meldt om gode fangster med mange fisk over de 60 cm faldt temperaturen, og fiskeriet gik i en periode næsten helt i stå, indtil temperaturen igen steg den sidste del af måneden.

Det gav en rimelig slutning på måneden uden at leve helt op til de forventninger man har til fiskeriet sidst i april.
En havtemperatur der lige nåede op på 6 grader inden vi gik ind i maj siger en del om en kold april.


Flemming Nielsen med flot havørred på 3,45 kg og 69 cm. Ny andenplads på listen med årets Bornholmerørreder.

Månedens fangster var i vid udstrækning flidspræmier til gæstende fiskere.
Men der sneg sig dog et par Bornholmerørreder ind. I top 3 blev det Flemming Nielsen der blev ny mand på andenpladsen, med en god fisk på 3,45 kg og 69 cm.


Jesper Gammeljord fra Vejle med flot bombe på 3,3 kg og 66 cm.

For mange havørredfiskere har 2024 hidtil været tilbagegang i fiskeriet.
Men for Jesper Gammeljord og hans makker Allan fra Vejle blev det et vendepunkt efter flere år hvor bornholmerturen bød på dårligt fiskeri under svære forhold.
Fem fisk på små to fiskedage blev det til i år.
Her iblandt en flot bombe på 3,3 kg og 66 cm.
Den gamle regel: man skal være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Det svage fiskeri skyldes sandsynligvis mange samspillende faktorer, hvor den dårlige miljøtilstand i havet nok er den altovervejende årsag.
Og trods det svage fiskeri, tyder manges observationer på at fisken er tilstede, men at den blot ikke går til hug.
Fiskerriet har altid været foranderligt, og lange perioder uden fangst kender de fleste havørredfiskere til.

Og når vi ser på månedens fangstrapporter, er der mange fiskere der har haft godt fiskeri i april.

Især de gæstende fiskere har meldt ind med gode fangster.
Flid og opsøgende arbejde har stor betydning for succes.
Men vi skal ikke glemme at mange gæstende fiskere er dygtige fiskere, der for manges vedkommende har gæstet øen gennem mange år og kender fiskevandet lige så godt som de lokale.
Vi er meget glade for de kvitterer for deres besøg med de gode fangstrapporter.


2. april. Lars Mumm fra Tyskland med god fisk på 1,3 kg og 51 cm fra sydkysten.


19. april. Mathias Otto fra Tyskland. Fin overspringer fra sydkysten på  3,57 kg og 75 cm


23. april. Martin Surmann fra Tyskland med en af de store. 80 cm havørred med en vægt på 4,3 kg fanget på østkysten.

Og det var også en af de gæstende fiskere, Helge Harder fra  Tyskland, vi har udvalgt til Månedens Fisk April 2004.

Med en fisk Helge beskriver som sit livs fangst, en havørred på 5,65 kg og 82 cm, der efter en lang fight på mere end 15 minutter med mange udløb, og det forfærdelige øjeblik med løs line hvor man tror man har mistet fisk fordi den løber mod én, så endelig fik storørreden landet med hjælp fra makkeren Lars Mumm.
Harald slutter sin fangstrapport med et "på gensyn".

Vi glæder os sammen med Helge over den gode fangst og den oplevelse det er at fange en af de helt store og flotte havørreder øens kyster trods alt jævnligt kaster af sig.

Vi siger tillykke til Helge med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.