01

Den Store Hornfiskedag

D. 4. juni afviklede Sportdres Bornholm et nyt tiltag som vi har planer om at udvikle og afholde igen de kommende år:
Den Store Hornfiskedag.
Vi takker alle der mødte frem og var med til at gøre dagen til en fest.

Med hjælp fra gode lystfiskere inkluderende foreningen Bornholms Undervandsjagt og Fiskeri Ungdomsforening (BUFU) kunne vi tage imod nye lystfiskere på tre stationer der er kendt som gode hornfiskepladser: På Nørrekås i Rønne. på havnen i Arnager og bag roklubben i Nexø.

Dem der kan selv, kunne komme og fiske sammen med andre på stationerne.
Eller de kunne tage på kysten og fiske deres egne favoritpladser.

Blot skulle fisk til den lille fiskekonkurrence der også ligger i Den Store Hornfiskedag, indleveres til opmåling i Bornholms Sportsfiskerforenings klubhus på Nørrekås senest kl. 15.
Der var præmie til de tre længste hornfisk, og så blev der trukket lod om fine præmier til 10 andre af de øvrige indleverede hornfisk.

På de tre stationer stod der instruktører med stænger, grej og agn til udlån for nye fiskere der ville forsøge sig med lystfiskeri.
Et af formålene med Den Store Hornfiskedag er at benytte det hektiske let tilgængelige fiskeri når hornfiskesæsonen topper, til at introducere fiskeriet for nye fiskere.
Og her er det især børnene der har vores fokus.
De kan få stort udbytte, og en god lystfiskeroplevelse, af en dag med fiskeri efter hornfisk når fiskeriet kulminerer i starten af juni og der næsten er fangstgaranti.

Men på Den Store Hornfiskedag er alle velkommen.
Den store Hornfiskedag skal være en fest for fiskeriet for alle aldre og såvel erfarne som nye fiskere.
Så næste år er planen at konkurrencen bliver delt op i en voksen- og børnerække.
Der skal være en god dyst til de erfarne fiskere med passion for hornfisken.
Og så skal der være en børnerække, der skal gøre dagen med fiskeri lidt sjovere for børnene.

Vi havde en forrygende dag på de bemandede stationer.
Det er en stor oplevelse at være med, når forældre eller bedsteforældre møder op med den nye generation af lystfiskere, og poden fanger sin første fisk enten ved egen hjælp eller med assistance fra instruktøren.

På dagen havde vi et forrygende godt vejr med gode fiskeforhold hele øen rundt.
Og sæsonen toppede, med masser af hugvillige hornfisk på pladserne.

Så det var nok de fleste der forsøgte sig på dagen, der fik fangst.
Klokken 15 var der opmålt en hornfisk fra 50 fiskere. Og halvdelen af fangerne var under 15 år.

På pladsen ved klubhuset på Nørrekås var der blandt de mange fremmødte op til præmieoverrækkelserne en god og glad lystfiskerstemning.
En hornfiskedag kan kun blive en god dag med så godt vejr, godt fiskeri og gode fiskere.

I konkurrencen om dagens længste hornfisk, blev det Per Henriksen fra Rønne med en hornfisk på 78,2 cm der først måtte vælge mellem de tre fiskesæt der var i præmie til de tre længste.
Dernæst blev det ni-årige Lucas Holck fra Hasle med en hornfisk på 77 cm.
Og den tredje, der fik det sæt der var tilbage, blev Brian Kofod fra Nyker med en hornfisk på 76,2 cm.


Per Henriksen fra Rønne nr. 1 med en hornfisk på 78,2 cm


Lucas Holck fra Hasle nr. 2 med en hornfisk på 77 cm


Brian Kofod fra Nyker nr. 3 med en hornfisk på 76,2 cm

I Sportdres Bornholm siger vi: Alle fangster er en god fangst!
Så der var også 10 fine præmier til 10 af de øvrige opmålte hornfisk, der blev fordelt efter lodtrækning.

Vi siger endnu engang tak for en god dag omkring lystfiskeriet til alle der deltog.
Vi arbejder på at finde datoen for en lige så god dag til næste år.