www.din-fangst.dk er Sportdres Bornholms hjemmeside.

Men formålet med din-fangst.dk er først og fremmest at give et bred orientering om fiskeriet på Bornholm, såvel aktuelt som over tid. Bl.a ved at have et arkiv med et bredt udsnit af fangster fra Bornholm.

Og det er ikke kun trofæer vi gerne vil se her på siderne. Vi vil også gerne have rapporter om de mere dagligdags fangster.

Og for at vi, og dermed også du, kan have dette arkiv, der er til fri afbenyttelse, kræver det at også din fangst bliver indrapporteret. Indsend oplysninger om og billede af din fangst, gerne med en god historie. Samtidig deltager du også i vores konkurrencer Månedens Fisk og Årets Fisk.

Alt indsendt materiale vil gennemgå en redaktionel vurdering før offentliggørelse, og der forbeholdes ret til redigering, tilpasning og rettelser.

Alt indsendt materiale, billeder mm, forbeholder Sportdres  Bornholm sig ret til at bruge i andre sammenhænge, såfremt ikke anden ophavsret er gjort gældende.
Brug af materiale fra din-fangst.dk kan, med mindre anden ophavsret er anført, ske efter aftale med Jesper Schiøtt.