Månedens Fisk Januar 2019

190106 01 25Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2019 har vi udvalgt Mogens Grønbech´s havørred på 5,4 kg og 72 cm fanget ved trollingfiskeri ude på Gavlbænken 6. januar.
Det blev en ustadig januar, med en del blæsevejrs-perioder der gjorde det til en lejlighedsvis fornøjelse at komme på havet, og med temperaturer lige omkring frysepunktet der lagde en næsten fuldkommen dæmper på alt liv langs kysten.

Et lyspunkt i denne mørke tid, blev en rapport fra Knarre mose med et par friske drenge der præsenterede en fin vintergedde. Der er noget at komme efter i de bornholmske søer og moser, når lige man rammer de dage hvor der ikke er is på.

På kysten gik det trægt i kulden. Der blev fanget lidt fisk først på måneden. Ved sidste afdeling i sæsonens Kystcup 6. januar blev der blot indvejet 9 havørreder, et godt hint om en svag januar. Resten af måneden var der langt imellem gode fangster, først sidst på måneden var der en uges tid hvor der løb lidt rapporter ind.

Småbådsfiskerne havde ikke mange havdage at gøre godt med. Men kom de ud, blev der taget nogle fine laks. Og påfaldende mange fine havørreder. Således dukkede Mogens op til opvejningen ved sidste afdeling af Kystcuppen, og nonchalant smed en pragtfuld fuldfed havørred på bordet. Så kan de kystfiskere lære det, kan de. Og få syn for sagn, hvor alle de ørreder vi jagter på kysten er henne. De svømmer åbenbart rundt langt ude på havet i år.

Vi siger tillykke til Mogens med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk December 2018

181214 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2018 har vi udvalgt Carsten Kure Gram´s havørred på 2,5 kg og 64 cm fanget ved Sose 14. december.
Dagene blev kortest og det var mørkt meget af måneden. Ustadigt vejr der ikke ville gå helt over i vinter.
Der var en enkelt specimen-fisker der meldte om en stør op til jul. Søerne på øen har i disse grønne vintre potentiale til mere end hvad vi driver den til her på øen. Så længe der ikke er låg på søerne, er de store rovfisk til at få i tale hvis man kan finde et godt ly at lure dem fra.
På havet er der kommet godt gang i noget der ligner en ganske udmærket trollingsæson. Og så er det også indtil videre i denne sæson været trollingfiskerne der har fanget de store havørreder, som der kigges langt efter inde på kysten.
På kysten har der været et jævnt fiskeri, med landede fisk stort hver dag. Men som hidtil i denne sæson, har der ikke været dage hvor man fik noget forærende. Der skal arbejdes for det og man skal være på det rette sted på det rette tidspunkt. Der er stadig store flokke af undermålere, der ellers i december plejer at have nået de 40 cm.
Trods jævnt med fisk, har vi stadig de store overspringere til gode i denne sæson. Adskillige fisk på de 2 og 3 kg, men det er så det.
Med disse fisk kan det jo ligge lige til højrebenet igen at finde den der lige vejede nogle gram mere en de andre. Men en fin fangst kan anskues på mange måder, så med denne venteposition på de store trofæfisk, kiggede vi for variationens skyld på nogle af de andre aspekter ved en god fangstrapport.
Vores valg faldt på Carstens havørred fra Sose.
Carsten har skrevet en hyggelig beretning om sin tur på kysten. Med optakt, oplevelser såvel med andre fiskere som med fiskeriet og vejret mm.
For så at komme forbi butikken med sin fisk og sprede lidt fiskeglæde ud til os andre. Og ved samme lejlighed få taget et billede af en fin fisk og en glad fisker. Det sætter vi også stor pris på.
Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

181124 01 25

Månedens Fisk November 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2018 har vi udvalgt Thomas Anker´s laks på 15,2 kg og 106 cm fanget ved trolling 1,5 sømil S/V for Ubåden 24. november.
Det blev en november næsten uden termometeret kom under nul, ellers almindeligt ustadigt efterårsvejr.
Der kom ikke mange efterretninger fra søerne, ud over nogle fine efterårsgedder.
På kysten var der måneden igennem mange fiskere på kysten, Men gode blankfisk var der ikke mange af inden for rækkevidde.
Der blev meldt om mange undermålere, ofte i store flokke der opholdt sig stationært inden for afgrænsede områder. Hvis der er en stor fisk i flokken, vil man oftest hurtigt blive gjort opmærksom på det. Så er der ikke observeret større fisk i flokken efter få kast, bør man vise hensyn og søge videre på strækket efter store jagende fisk.
De større fisk var måneden igennem kun lejlighedsvist en tur ind om kysten, og så gjaldt det om at være den fisker der var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Regel nr. 1. Der blev fanget jævnt med fine fisk frem til midten af måneden, hvorefter kysten resten af måneden var som støvsuget for blankfisk.
På havet kom der til gengæld gang i laksefangsterne.
Således rapporterede Thomas om en fuldfed laks, præsenteret så flot på billedet som en flot fisk retfærdigvis fortjener.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

181028 01 25

Månedens Fisk Oktober 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2018 har vi udvalgt Thomas Strøjer Skouborg´s havørred på 2,3 kg og 59 cm fanget om morgenen på sydkysten 28. oktober.
Oktober er traditionelt en måned hvor der ikke sker så meget i fiskeriet på Bornholm, og denne lune udgave ligeså. Trods det milde vejr var der vindmæssigt efterårstegn, og på de gode havdage var det ofte svært at finde fisk. Men der blev fanget nogle fine torsk, som da Bent Ernst Nielsen rapporterede om bl.a. en fin en på over de 3 kg.
Men på kysten var der måneden igennem stor aktivitet. Især mange gæstende fiskere, men også mange lokale starter op tidligere på sæsonen end hvad vi så for blot få år siden.
Der var langt imellem gode blankfisk på den rigtige side af 40 cm. Men når den vigtigste regel for kystfiskeren var opfyldt; at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, blev der landet en del gode fisk. Det lader til der er en stor generation af fisk kystnært på 50 til 60 cm klar til denne sæson. Størrelsesforskellene på undermålerne i de forskellige flokke er meget stor i år. Hvilket kunne skyldes de usædvanlige vejrforhold det sidste år, der tilsyneladende gav et ekstra stort udtræk af fisk i oktober 2017, og så foruden den sædvanlige nedgang april i år et større udtræk af fisk op til sommerens tørke. Så en stor del skulle passere målet og give et godt grønlænderfiskeri fra nuværende, og så må vi nok leve med mange undermålere af de resterende en stor del af denne sæson. Det er en god ide at have dette i baghovedet når man støder på flokke med undermålere, så fiskeriet på dem kan foregå så skånsomt som muligt.
Men som sagt; der blev fanget rigtigt flotte fisk der var fuldfede efter sommerens ædegilde i sildestimerne til havs. Og mistet endnu flere, da huggene ofte var meget forsigtige og krogningen derefter.
Så man fiskede på chancen for at der skulle trække nogle gode fisk ind. Som da Ulrik Hampe rapporterede om på en tur til Levka formiddagen d. 28., hvor han fik hug af en fisk, hvor det hele stod stille et øjeblik, hvorpå fisken med stor styrke blot søgte ud ad, så han stod tilbage med de to af krogene rettet ud. En storørred eller måske en laks? Eller som Thomas, der fisker lidt mere på sin chance for tiden, end mange af os andre. Den kårede fisk var den ene halvdel af en duo, hvor den anden også var en fin fisk, 1,3 kg /49 cm.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

180912 01 25Månedens Fisk September 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2018 har vi udvalgt Leif K. Sørensen´s storørred på 6,1 kg og ca. 80 cm fanget i Salene 12. september.
Sommerens varme fortsatte ind i september, med et fiskeri der gik noget i stå, indtil midt i måneden hvor det blev mere ustadigt og med de første efterårsstorme, der resulterede i at i sidste halvdel af måneden faldt vandtemperaturen fra omkring de 20 til under 15 grader. Så begynder det at blive interessant igen.
Måneden startede godt med en meter-gedde fra Krashave. Det er godt at se at det er muligt at få gedderne til at lege med helt uden for programmet, og kan nødes til hug i det sommervarme vand.
På havet blev der stadig meldt om et væld af fiskearter, der dog ikke var så nemme og finde og at få til at bide som før varmen slog dem ud i august. Der blev fanget fine fuldfede rogntunge høstsild indtil de midt på måneden startede legen. Dem kan vi nok fiske på fra båd og mole i oktober når de begynder at røre på sig igen.
På kysten sker der traditionelt ikke det store i september. Men pludselig gjorde der alligevel. En af de mange gæstende fiskere, Leif K. Sørensen fra Fredriksværk, vi har set i september i år, rapporterede om en af de helt store havørreder. Ved Bobbe å blev en fredelig sommermorgen pludselig ret hektisk, da blinket blev taget og 100 meter line blev revet af hjulet i ét ryk. Leif nåede lige til tanken om at ”så fik jeg også prøvet at miste en laks”, da fisken kapitulerede og kom ind til nettet uden yderligere dramatik. Fantastiske havørreder, det viser sig gang på gang, der er at fange ved de bornholmske kyster i sommermånederne. Når ellers der bliver fisket efter dem.
Vi siger tillykke til Leif med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk August 2018180807 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2018 har vi udvalgt John Munch´s flotte Krashave-suder fanget d. 7. august på en af de skønne sommeraftener vi har haft så mange af denne sommer.
Heden og tørken fortsatte ind i august indtil midt på måneden hvor det blev lidt mere ustadigt med lidt vand, men måneden ud med en vandtemperatur der holdt de 20 grader.
August har alle år været den svageste fiskemåned når vi ser på antallet af fangstrapporter. Som om en sommertræthed sætter ind fiskemæssigt og folk får travlt efter endt sommerferie. Og de fangster der bliver gjort bliver meget tæt på en gentagelse af de to forrige måneder. Så en opfordring til at få sendt lidt rapporter her i sensommeren skal lyde her fra redaktionen. Der gøres fine fangster der er gode at få med i arkivet.
På havet trak havørrederne endnu længere ud, så det fortrinsvis blev fiskere med downrigger der fik kontakt. Der imod var der rigtigt godt fiskeri inde på 10 -30 meter vand på mange gode madfisk. Rigtig mange torsk blev fanget, og fiskedes der med ophængere, var der også god chance for at få flotte makreller, nogen af de mange små gråsej der trak ind i Østersøen i løbet af sommeren eller sild, der nogle dage var at finde i store stimer.
Men for mange er sommerfiskeri lig med lune sommeraftener ved søen med medetøjet, hvor fredfiskene fouragerer på sit højeste og er blevet fede og stærke op til det stundende efterår og den kommende vinter. Som John, der i sin rapport kan præsentere en af de smukke Krashave-sudere, og krydre historien med at berette om en gedde der så sig sulten på boilies, og blev landet på karpegrejet. Så ud over at det blev til fredfisk, kan man vel sige at det desuden blev til en enkelt fredsforstyrrer.
Vi siger tillykke til John med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Juli 2018180723 02 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2018 har vi udvalgt Jonas Sonne Jørgensen´s gedde på 7 kg og 97 cm fanget i højt solskin d. 23. juli.

Juli fortsatte med ekstrem varme og tørke. Vandtemperaturen i såvel sø som hav var over 20 grader.
Trods det varme vand blev der meldt om mange havørreder. Første del af måneden var der dagligt meldinger om havørred på kysten, mest klippekysten ud til dybere vand. Indtil sidst på måneden blev der stadig fanget pænt med fisk fra båd, dog stagnerede fangsterne de sidste dage i måneden, og de meldinger der indløb da, var fortrinsvis om fisk fanget på dybere vand.
Fra bådfiskere blev der også meldt om godt pirkefiskeri. Der er rigtigt mange torsk at fiske på ud for Bornholm. Dog har der her i sommermånederne været langt mellem fisk på mere en 2 -3 kg.
Der lader til at være rigtig mange makreller om øen i år. Der fanges en del fra båd, men også fra klipper og moler er der gjort fine fangster i aftentimen.
I søerne har fedfiskene det godt i varmen. Flere af de bornholmske søer, især i de gamle råstofindvindingsområder ved Rønne/Hasle, er blevet vande der huser karper i alle størrelser. De lader til at være kvalificerede til at fiskene kan formere sig i disse tidlige varme somre vi har haft det seneste årti eller to.
Men også søens rovfisk skal have noget at spise trods sommervarme. Og så gælder det om at præsentere sin wobler lige netop som madam Grum har appetit. Som da Jonas i højt solskin lige fik en god bornholmerfangst med hjem i bagagen efter sit sommervisit på øen.
Vi siger tillykke til Jonas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Juni 2018

180612 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2018 har vi udvalgt Mats Schroeter´s havørred på 6.6 kg og 85 cm fanget på østkysten d. 12. juni.
Juni fortsatte som maj; solrig, varm og tør.
I søerne et perfekt vejr til hyggefiskeri i sø og mose. Gedder har vi ikke fået så mange beretninger om. Sandsynligvis er geddefiskeriet i år været begrænset, da vi gik direkte fra vinter til sommer, inden vi nåede premieredagen 1. maj. Til gengæld har vejret været perfekt til fredfisk. En tur til mosen kan give flere arter, karper, karusser, sudere mm. Og som Mads Buus´ fangst 1. juni, mere eller mindre ubestemmelige arter. I dette tilfælde en hybrid, sandsynligvis mellem skalle og brasen. Der har selv en garvet fisker brug for eksperthjælp til artsbestemmelsen.
På havet har småbådene især haft godt fiskeri på havørreder, der optræder i store flokke når man kommer ud over de 6 -10 meter vand. Især grønlændere op til ca. 1,5 kg optræder i stort antal. Et stort udtræk af smolt i oktober efter den våde sommer i 2017, nåede op på mindstemålet i maj-juni, og forekommer i stort antal kystnært.
På kysten er der ikke mange fiskere tilbage. Men dem der tager turen, har også mange arter at fiske på. Dejligt at se en rapport som Jens Kruses, hvor han efter en brav målrettet indsats lykkedes med at fange pighvar. Vi ser spændt frem til om projektet med at avle pighvar til udsætning kan booste dette fiskeri de kommende år.
En lille flok kystfiskere holder ved, og fisker havørreder også i sommermånederne. Det er en god indstilling at have, for fiskeriet kan være mindst lige så godt som i det der regnes for at være sæson. Mange fine fisk bliver landet, og vi ser ofte at nogle af årets største havørreder på kysten bliver fanget i sommermånederne. Også i år, hvor Mats med sin flotte overspringer røg ind på en suveræn førsteplads i Ørred 2018.
Vi siger tillykke til Mats med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Maj 2018

180506 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2018 har vi udvalgt Kenneth Nielsen´s havørred på 3.105 kg og 70 cm fanget ved Tejn d. 6. maj.
Forårsmåneden maj havde i år mere karakter af en sommermåned. Temperaturen lå det meste af måneden omkring de 20 grader og mere. Desværre blev varmen fulgt af tørke, så vandstanden i åerne kun holdt vand måneden ud pga. den store mængde nedbør der faldt de foregående måneder.
Med den stigende temperatur steg aktiviteten blandt fiskene og flere arter bød sig til.
I søerne starter geddefiskeriet og fredfiskene er atter aktive i varmen. Der er dog ikke indløbet rapporter om fangster, og rygterne melder heller ikke om den store aktivitet.
Småbådsfiskerne fik stadig lidt laks og meldinger om mange undermålsørreder kystnært fra 35 til 39 cm, indikerer at der kan blive et særdeles godt grønlænderfiskeri i månederne frem. Det er en stor udgang i oktober af smolt, der havde haft gode forhold i den våde sommer forrige år, der nu passerer de 40 cm og er klar til fangst. Desuden vrimlede det med torsk de fleste steder fra helt kystnært og ud over 15 -20 meter vand.
På kysten var det som sædvanligt i maj især hornfisk der dominerede fiskeriet. Fangsterne begyndte at tage fart en uges tid ind i måneden, og kulminerede efter to ugers tid, hvorefter de spredte sig mere ud efter endt leg.
Havørrederne var stadig lidt svære at komme i kontakt med, som vi har oplevet denne sæson. Men der blev dog fanget en del fine fisk. Som da Kenneth havde en god tur hvor han først fik nogle udlegede fisk ved Offergaard, for dernæst at følge et rygte om fisk ved Tejn, hvor han fik sin flotte 3-kilos og en sommerfuldfed målsfisk.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

 

Månedens Fisk April 2018180409 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2018 har vi udvalgt Trond Hagen´s havørred på 7.1 kg og 85 cm fanget med fluegrej på vestkysten d. 9. april.
Den sene vinter vi oplevede i marts blev i april afløst af et pludseligt forår med lufttemperaturer der kun opnås med mange års mellemrum, og en vandtemperatur der over måneden steg fra knap et par grader til omkring de 10 grader.
I det fine forårsvejr blev det til mange gode havdage for småbådsfiskerne. I perioder blev der meldt om fine torsk på 10 -25 meter vand.
Men det var især trollingfiskerne der havde virkeligt godt fiskeri. Og ud over mange fine laks, blev der også fanget fint af de blanke havørreder, der var savnet inde ved kysten. Det lader til at de blanke havørreder i år har valgt at følge stimerne af sild, brisling og hundestejler frem for at fouragere kystnært.
På kysten kom der, efter et par kolde måneder med meget langt mellem aktive fisk, med den stigende vandtemperatur gang i fangsterne. Især blev der fanget mange af de bornholmske ørreder, der efter de kolde vintermåneder i forskellig grad var restitueret oven på efterårets leg, og i det lunere vand nu igen kunne søge føde kystnært.
Men der kom også nogle blankfisk ind trods det adfærds/vandrings-mønster en stor del af blankfiskene har valgt i år. Og en af de helt store faldt for en Vaskebjørn præsenteret af Trond i det sidste lys denne 9. april. Og den svømmer stadig rundt derude, for som Trond skrev til os: ”da det ikke var noe annet tema enn å sette fisken tilbake i havet, da den var alt for smukk”.
Vi siger tillykke til Trond med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Marts 2018180326 03 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2018 har vi udvalgt Anders Schou Jensen´s storlaks på 17.54 kg og 112 cm trollet på Gavlbænken 26. marts.
En ellers mild vinter endte i marts med et par kolde perioder med store mængder sne der lagde en dæmper på fiskeriet på kysten.
Måneden startede med fiskeri hvor det var svært at finde aktive fisk, men der blev jævnt fanget fine overspringere. Da kulden, og sneen, satte ind, blev det meget svært at finde fisk. Sidst på måneden steg temperaturen og der blev igen aktivitet langs kysten. Især var fiskeriet præget af udlegede fisk, der ellers har været ret fraværende medens de har restitueret i vintermånederne, og nu er de første til i den tiltagende temperatur at starte fouragering kystnært.
Men marts, og februar med, har først og fremmest budt på et trollingfiskeri måske bedre end nogen sinde før.
Anders´ fangstrapport om to gode dage med storlaks, er historien om et trollingfiskeri i særklasse.
Vi siger tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Februar 2018180226 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2018 har vi udvalgt Torbjörn Forsberg´s sværvægts-havørred på 6,64 kg og 85 cm fanget på Bro 26. februar.
Den usædvanligt milde vinter fortsatte det meste af februar. Men den sidste uge af måneden, hvor vinteren normalt skulle slippe sit tag, satte vinteren ind med hård frost fra øst. Og med den usædvanligt varme Østersø akkumuleredes store snemængder der nærmest lammede øen.
Den til start milde februar gav gode havdage, hvor der stadig var fine torsk at finde på 20 til 30 meter vand, og laksefiskerne trollede mange gode laks.
Havørrederne var lige som i januar stadig lidt reserverede, og der skulle en del opsøgende arbejde til for at finde fisk der ville gå til biddet. Men der blev dog dagligt indsendt rapporter om gode fisk.

Og to fisk af de helt svære, hvor vægten passerede de 6 kg og målebåndet de 80 cm.

I starten af måneden d. 4. februar fik Michael Thiesen, gæstende fisker fra Lejre, en fantastisk overspringer på 6,3 kg og 81,5 cm på sydkysten. Da frosten satte ind sidst på måneden og sneen lammede øen, blev den så overgået af endnu en sværvægter, da Torbjörn Forsberg fra Ljung i Sverige trodsede sne og frost d. 26. og på Bro fangede en på 6,64 og 85 cm.
Vi siger tillykke til Torbjörn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

Månedens Fisk Januar 2018180120 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2018 har vi udvalgt Steffen Sørensen´s laks på 9 kg og 99 cm trollet ud for Tejn 20. januar.
Januar bød på en del frustrationer for kystens havørredfiskere. Der blev taget flotte fisk, især mellem 2 og 3 kg, men generelt var der meget langt mellem at man løb ind i det fiskeri der normalt er kendetegnende for januar. Mange teorier er blevet luftet, men en januar med rekordhøje temperaturer, der resulterede i en havtemperatur på 4 grader ved månedens udgang, kan måske være et umiddelbart bud på en årsag.
Den varme januar gav så til gengæld isfri søer. Det kunne geddefiskerne så benytte sig af. Et par af de grove rogntunge madammer fisket på flåd med sild var blandt fangstrapportene i måneden. Vinterfiskeriet med agn er en rigtig god mulighed til at få de store gedder i tale.
Laksetrollingen kom rigtigt godt i gang i løbet af januar. Steffen rapporterede om, at han lige har købt sig en trollingbåd, og d. 20. januar var han så på jomfrutur. Derfra kunne han rapportere om sin første laks og en god fight. Det var da en god begyndelse.
Vi siger tillykke til Steffen med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

Månedens Fisk December 2017

171231 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2017 har vi udvalgt Tonny Steen´s havørred på 5.66 kg og 78 cm fanget på Kødtønden på årets sidste dag.
Det blev en mild december hvis man læste temperaturen, men ellers blev det en ustadig måned. Både når det gælder vejret, hvor regn og blæst er en naturlig følge af en lun december. Men også fiskemæssigt, hvor der var perioder hvor det var næsten umuligt at få kystens ørreder til at reagere på det håbefulde fiskere præsenterede dem for. Vi så blandt andet ved månedens to Kystcup-afdelinger, at trods flittigt fiskeri blev der blot indvejet henholdsvis 4 og 6 fisk. Og så var der pludselig perioder hvor der blev fanget pænt med gode fisk.
Men netop som vi troede at vi i år ikke skulle se nogen af de flotte 5+-fisk vi mener at have tradition for i mellemjulen her på øen, slog Tonny til. På Kødtønden fik han denne super fisk inde på lavt vand. Og den rette medicin var at finde letvægtsgrejet frem, og præsentere fisken for en 8 grams Snurrebassen.
Ikke nok med at Tonnys fisk blev månedens fisk i december, så blev hans flotte ørred også en flot andenplads i Ørred 2017.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

171119 01 25

Månedens Fisk November 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2017 har vi udvalgt Thomas Skouborg´s havørred på 4.1 kg og 67 fanget på Sorthat d. 19. november.
Det blev en november med rigtigt efterårsvejr. Ustadigt med blæst og regnbyger. Dog holdt måneden en rimelig høj vandtemperatur for november. Ved månedens udgang lå havtemperaturen stadig lige over de 8 grader. Det meste af måneden var desuden præget af meget høj vandstand.Det ustadige vejr gav ikke mange hele havdage, men når havet lejlighedsvis faldt til ro, var der et rigtigt godt fiskeri efter torsk. Det var især kystnært på 10 til 20 meter vand der blev meldt om fine fangster af fine velnærede torsk.På kysten var der gennem måneden et godt gønlænderfiskeri. Flotte velnærede fisk. Ofte passerede fisken 1 kg ved de 43 -44 cm. Desuden var der rigtig mange undermålsfisk, hvilket giver et praj om at det gode grønlænderfiskeri sandsynligvis bliver endnu bedre i løbet af sæsonen, efterhånden som de vokser de sidste manglende centimeter. De unge fisk trækker langs kysten, oftest i flokke. Og med det store fødeudvalg der fortsat er i det forholdsvis varme vand, er det ofte man registrerer aktivitet ved agnet, men med en forsigtighed hvor der oftest skal et spinstop til for at få fisken til et egentligt hug. I det stadig forholdsvis varme vand er der mange kræfter i fisken, der oftest straks reagerede på en krogning med at gå i luften i en serie vilde spring. Så der er blevet mistet mange fine grønlændere over måneden.Var man det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, var der god chance for fine overspringere. Stort set dagligt blev der fanget fine fisk på 2 til 4 kg. En generation der lader til at være rigtig mange af i år.
Ved kystcuppens anden afdeling var det, at Thomas fik krogen i en af disse; en smuk fisk på de 4.1 kg. Thomas mødte også frem med dagens største fisk ved første afdeling. Så han har da lige tur i den for tiden. I Kystcuppen er mottoet: Vinderen tager det hele. Og om Thomas kan vi sige: Til dem som har, skal mere gives.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

171019 01 25

Månedens Fisk Oktober 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2017 har vi udvalgt Thomas Hansen´s havørreder på op til de 2 kg fanget på syd og vestkysten hen over måneden.
Måneden blev en ustadig affære med den første efterårsstorm og præget af højvande. Temperaturen holdt sig dog over måneden i dagtimerne stort set over de 10 grader, og vi gik ind i november med en havtemperastur på over 10 grader.
Når vinden ind imellem lagde sig, var der et godt fiskeri efter torsk tæt på land. Det var de fleste havdage en hurtig fornøjelse at komme ud at fange sine fem torsk, som reglementet foreskriver i disse år.
Vi hørte ikke mange efterretninger fra søerne, men en enkelt rapport om fin aborre fra en foreningstur til Almindingens moser var en god reminder om, at der er et lidt overset, men fremragende, aborrefiskeri i søer og moser rundt om på øen.
På kysten blev der over hele måneden konstateret enorme mængder af undermålere. Frisk vestenvind sammen med regn til de bornholmske åer, der ikke led af vandmangel som det mange år ses, gav det en fin tidlig opgang midt i måneden. Efter regnen, blev der set mange et nummer mindre små ørreder. Mange med farver der indikerer, at der var kommet et stort antal smolt ud med den gode vandføring.
Men der var dage og steder hvor der blev fanget fin blankfisk. Hvor en stor andel var fisk på lige omkring de 2 kg.
Således rapporterede Thomas om en fin duo fra sydkysten på og lige ved 2 kg d. 19. oktober. Dagen efter lød rapporten på en fin grønlænder også fra sydkysten. Og d. 22. kunne han så præsentere en fin trio med største fisk på 1.8 kg fra vestkysten. En dag hvor Thomas havde en af de sjældne fisketure hvor der var fisk konstant fra første til sidste kast. Det blev til mange fisk, blanke, farvede og undermålere, hvor den hjembragte trio blot var cremen på toppen af fangsten.
Vi siger tillykke til Thomas med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken

170910 01a 25Månedens Fisk September 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2017 har vi udvalgt Henrik Skytt´s havørred på 3.8 kg fanget på sydkysten d. 10. september.
September blev usædvanlig regnfuld og kølig.

September er normalt en af de svageste fiskemåneder her på øen, og det våde og kølige vejr har nok haft en negativ virkning på de sædvanlige fiskmønstre, da vi trods alt normalt ser flere gode fangster af gedder og fredfisk.

Småbådsfiskeriet havde også begrænsede muligheder i det kedelige vejr, men der blev da meldt om de første laks.

Til gengæld fik efterårsagtige vejr flere til kysten, hvor der blev fanget fine havørreder.

Om det så er det efterårsagtige vejr der ligger til grund for de fine fangster, eller om det blot er fordi fiskerne er begyndt at fiske i sommermånederne, der ligger til grund for de gode fangster, kan der så gisnes om.

Vi må i hvert fald konstatere at der over sommeren i år er gjort virkelig fine havørredfangster fra kysten.

Således også da Henrik ved middagstid halvanden uge ind i måneden kunne præsentere en fin duo, med største fisk på 3.8 kg.

Vi siger tillykke til Henrik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

170827 01 25

Månedens Fisk August 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2017 har vi udvalgt Mads Buus´s havørred på 4 kg fanget ved dørgefiskeri d. 27. august.
August måned var ikke så varm som den plejer at være, så der var gode muligheder for at tage en fisketur.

På havnene var der sild og fladfisk, samt ål. Der er flere der har fået øjnene op for det ålefiskeri der er i de fleste havne.

Der har været fint med havørreder på kysten, hvor der er blevet fanget fine sommerørreder hele øen rundt.

Det gode dørge- og trollingfiskeriet efter havørred og makrel sommeren byder på, er blevet udnyttet temmelig mere end vi har set de foregående år. Vi har i mange år påpeget de fine muligheder der er for at fange fine havørreder ved småbådsfiskeri, og er spændt på at se om bornholmerne nu for alvor har taget dette fiskeri til sig.
Det var også ved dørgefiskeriet Mads fangede sin fine 4 kilos havørred.
Vi siger tillykke til Mads med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

170724 01 25

Månedens Fisk Juli 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2017 har vi udvalgt Thomas Godt´s havørred på 5.96 kg og 82 cm fanget på kysten ved Bølshavn 24. juli .
Årets udgave af juli blev en sjælden kold en af slagsen. Vandtemperaturen forblev under 20 grader, så fiskeriet ved kysten og på havet gav rigtig gode muligheder.
Især så vi at de gode muligheder der er for at fange fede sommerørreder hen over hele dagen fra båden fik sit store gennembrud i år. Der er i mange år fanget fine havørreder ved dørgefiskeri langs kysten og ude på revkanterne. I år har trollingbådene så også kastet sig over ørrederne her uden for laksesæsonen. De har i år fundet ud af at fiske de ørreder der trækker ud på dybt vand, som vi i mange år har set gennem årene har set torskegarnene komme ind med store bifangster af. Med lidt lettere grej og dipsydiver fik trollingbådene opsporet fiskene ude på ca. 20 meter vand, og fik mange gode havørreder.
Desuden har der på havet været et rimeligt torskefiskeri og makrellerne har også vist sig sporadisk for den heldige fisker.
I søerne har suderfiskeriet ikke været på sædvanligt juli-niveau i den lave vandtemperatur. Men flotte karper og gedder blev der været rapporteret om. F.eks. sendte Martin Bønnelykke en rigtig god rapport om en storkarpe, der fortalte om, hvordan det kan være en god ide at være opsøgende ved små upåagtede vande.
Der er også flere og flere der begynder at udnytte de gode muligheder for at fortsætte kystfiskeriet efter havørreder ind i sommermånederne. Især hvis man benytter sig af ydertidspunkterne i de tidlige morgentimer, eller hvis man pakker grejet til en tur efter aftensmaden.
Således som da den nytilflyttede Thomas Godt fik en virkelig fin velkomstfisk, da han ved tidlig morgen havde indfundet sig ved Bølshavn til en gang morgenfiskeri. Der landede han kl. 5.30 en storørred, der endda indtog en suveræn førsteplads på Ørred 2017.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

 

170610 01 25

Månedens Fisk Juni 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2017 har vi udvalgt Per Clausen´s gedde på 5.3 kg og 93 cm fanget på skalle i Snorrebakkesø 10. juni.

Juni blev en vejrmæssig ustadig affære. Varmen ville ikke helt slå igennem, og sammen med meget blæst og noget  regnvejr blev der ikke budt på et helt typisk juni-fiskeri. Især søernes fredfisken var lidt træge i forhold til det gængse fiskeri i juni. Til gengæld gav det lidt forlænget fiskeri på fisk som torsk, havørred og andre rovfisk der foretrækker at temperaturen ikke er for høj.
Som vi ofte ser det i sommermånederne, indtrådte der dog en vis sommertræghed i indsendte rapporter. Vi vil opfordre til at indsende nogle flere rapporter om alle de spændende arter vi ser kulminere i de varme måneder. Og det behøver ikke kun at være de store trofæfisk. At præsentere et bredt spektrum af de muligheder der er for fiskeri på øen, er interessant. Dels for aktuelt at inspirere til de aktuelle muligheder. Men også for at vi ved at kigge i arkivet på sigt, kan få en god føling med fiskeriet som helhed på Bornholm.
I sommermånederne ligger de fleste kystfiskere grejet til side. Det er lidt synd, for de få der fortsætter fiskeriet, viser at der er ganske gode muligheder. Og som en af disse argumenterede: ”At så behøver man ikke have vanter på”. Dog kræver det at man først og fremmest benytter sig af de tidlige morgentimer eller sene aftentimer. Det viser Simon Giroux´s gode beretning fra 11. juni hvor han oplevede et fiskeri der ikke står tilbage for nogle af de måneder der ellers betragtes som havørredsæson.
På Bornholm har vi fantastisk gode muligheder for søfiskeri, da mange af de gode fiskesøer er kommunalt ejede og med frit fiskeri. Flere af dem er unge søer, der har en fortid som udgravninger til råstofindvinding. De har i de seneste årtier været gennem en forrygende udvikling hvad angår gode bestande af såvel gedde og aborre som fredfisk som bl.a. karpe og suder.
Således er Svnorrebakkesø en af de søer der jævnligt smider en god gedde af sig. Som da Per valgte den lette løsning med at hygge sig med en kop eftermiddagskaffe på flydebroen med en bundfisket skalle.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2017

170501 02 25Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2017 har vi udvalgt Brian Hessner´s gedde på 10.9 kg fanget på skalle i en privat sø på premieredagen 1. maj.

Med maj sker der en masse i fiskeriet. Med forårsvarmen kommer mange fiskearter i spil, der ellers har været mere eller mindre fraværende siden efteråret.

Fra kysten bliver der fortsat fanget fint med havørreder, men nu i tæt konkurrence med hornfisken der over måneden langsomt koncentrerer sig inde under land inden legen først i juni. Desuden er der fine torsk at fange, når vandtemperaturen stiger, så torsken trækker ind kystnært for at fouragere på det mylder af liv der følger med varmen.
I søerne bliver der især set frem til 1. maj, hvor det for mange er et must at søge til sit foretrukne geddevand og være den første til at bryde jomfrueligheden efter en måneds fredning, og ofte være den første ved vandet efter vinteren. En af de kapitale aborrer fra Hammersø var også at finde blandt månedens indrapporteringer. Søens fredfisk begynder med varmen for alvor at tage føde til sig, så i løbet af måneden blev der også meldt om store karper og flotte rogntunge sudere.
Så det er ikke enkelt med den mangfoldighed af fiskearter at vægte fangsterne over for hinanden.

Vi endte med at holde på Brians gedde på næsten 11 kg. Det er en god historie om at stå på spring for at være på plads i sit foretrukne geddevand på premieredagen 1. maj, og lykkes med at fange en af vandets trofæfisk. Det er noget drengen i mange af os kan genkende og forholde os til.

Vi siger tillykke til Brian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2017 har vi udvalgt Horst Anton´s fra Tyskland, der d. 10. april landede en flot overspringer på nordkysten. Fisken på 4.8 kg og 71 cm tog på en flue fisket efter Bombarda.

April måned er en god tid for trollingfiskerne.
Med flere konkurrencer i år var fiskeriet lidt tamt op til april, men måneden levede op til sit ry. Der kom mange store fisk.
I Påsketræffet var de tre største alle over 16 kg. Nummer et og to var over 18 kg, og med en vægtforskel på kun 8 gram.
Ugen op til Trollingmaster kom der to fisk over 20 kg. Vinderfisken var på 20,7 kg og nummer 2 og 3 var over 18 kg.
På kysten var der pænt med fisk, men de var ofte lidt lange. Vandet blev ved med at være koldt, så der var ikke så meget føde inde på det lave vand som der ellers ofte er i April. Men der har været mange ude at fiske så der er også kommet nogle meget flotte fisk op.

Og blandt den udvalgte vi Horst der glædestrålende af fiskerlykke fremviser sin flotte bornholmerørred fra nordkysten.

Vi siger tillykke til Horst med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Marts 2017170317 02 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2017 har vi udvalgt Thomas fra det gæstende norske Team Gløgge, der præsenterede en flot fluefanget havørred på 4.6 kg og 78 cm fanget på Offergård d. 17. marts.
Marts blev en interessant havørredmåned, hvor kolde dage blev afløst af lune perioder med forårsagtigt vejr.
Der blev meldt om mange fine ørreder, og en pæn håndfuld over de 4 kg. Det blev så også en måned hvor der blev fanget en del store nedgængere, men det er jo et godt tegn på at der har været en fin ynglesæson.
Marts på kysten var ikke kun havørreder. Der var også forlydender om fint fiskeri på kysttorsk på klippekysten. Desværre var der ikke nogen indsendte rapporter om disse.
Der var flere gode havørreder omkring de 4.5 kg at vælge mellem den forgangne måned.
Thomas` fisk var marginalt den største. Team Gløgge er et af flere trofaste norske ”Bornholm farerene ”, der nyder det fantastiske bornholmske kystfiskeri som tilbagevendende gæster. Det er skønt at de sender rapporter ind og udtrykker deres fiskeglæde ved deres besøg på øen. Og når der så bliver sat teamrekord med en flot fluefanget fisk, bliver det tilsammen en rigtig fin historie, som vi så har valgt at præmiere.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Februar 2017170217 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2017 har vi udvalgt Mats Schroeters store velnærede overspringer på 5.3 kg og 75 cm fanget på sydkysten d. 17. februar.
For havørredfiskerne blev det en februar som vi kender den. Der var kolde dage hvor alt bare var dødt. Og så var der pludselig dage med forår i luften, hvor der var fisk i vandet det var til at få i tale.
Der blev på disse dage fanget pænt med fisk, hvor mange var over de 60 cm. Gode dage, hvor fangstbegrænsningen, såvel den lovformelige som de personlige, kom i brug. Så mange af fangsterne stadig svømmer derude.
I løbet af februar blev der endelig også meldt om udlegede fisk. Det havde undret mange, at de stort set hidtil har været fraværende i fangsterne rundt om øen. En af årsagerne til den sene fremkomst er sandsynligvis den lave vandføring i åerne, der har præget denne ynglesæson, der så har trukket ud og foregået løbende over flere måneder.
Trods der gennemgående blev fanget pænt med fisk over de 60 cm, blev der fra hylden med fisk omkring 5 kg og mere, kun præsenteret et par stykker. Det var da to af øens flittige ungdomsfiskere, Mats Schroeter og Emil Schønemann, to på hinanden følgende dag med forår i luften, præsenterede to flotte overspringere. Emil en fisk fisk taget på Klympen på 4.8 kg, og så Mats med fisken fra Sydkysten, der med 5.3 kg nu indtager en førsteplads på listen over Årets Ørred.
Vi siger tillykke til Mats med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2017170113 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2017 har vi udvalgt Kasper Koefoed Nørregaards fine havørred-duo på henholdsvis 2.72 og 4.25 kg fanget på vestkysten d. 13. januar.

En forholdsvis mild januar hvor temperaturen det meste af måneden lå på nogle få grader over frysepunktet, dog nogle dage med nattefrost og enkelte dage med dagsfrost. Havtemperaturen holdt sig det meste måneden omkring de 3 til 4 grader.

Så forholdene var rigtig gode for havørredfiskeri. Der blev også fanget fint med fisk, og endda med en stor andel på over 50 cm. Dog var fiskeriet ret ustabilt set i forhold til den den fine vandtemperatur.

Desuden var der påfaldende få fangster af udlegede fisk. I snakken fiskere imellem om de få udlegede fisk, blev sæler udpeget som mest sandsynlige årsag.

Men der var gode dage, hvor der var rigtigt godt fiskeri for dem der var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Således som Kasper var fredag d. 13. Tre fine blankfisk på 45 til 47 cm blev genudsat, og to fine overspringere hjembragt. Det var en god eftermiddag.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk December 2016161204 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2016 har vi udvalgt Bent Skytts store havørred på 5.62 kg og 76 cm fanget på Hvide odde  ved Din-fangst.dk Kystcup 2016 -17 3. afdeling d. 4. december.

En forholdsvis mild december med nogle blæstperioder og en julestorm gav mange gode havørreder. Dog indebar det generelt en stor arbejdsindsats for at finde fisken.
Fangsterne var især præge af mange fine fisk på 1.5 til 2 kg. Dertil var der mange undermålsfisk. Som andre år fisk der manglede en centimeter eller to, men også usædvanligt for november mange omkring 30 cm og mindre.
Trods mange gode overspringere, blev der i den relativt for årstiden høje vandtemperatur ikke fanget mange af de eftertragtede plus-femmere. Til gengæld var der virkeligt gode kræfter i fiskene ved den vandtemperatur.
Derfor var det fordrende for optimismen for om at fange nogle af de gode julørreder, da Bent ved kystcuppens afdeling i starten af december præsenterede sin flotte overspringer for de fremmødte. En god fisk der gav en velfortjent sejr på dagen. Og meget retfærdigt blev den også udtrukket som førstepræmie ved den afsluttende lodtrækning.
Status for fangsten ud over fiskeoplevelsen: Dagens pulje gavekort 2450 kr. Lodtrækning gavekort 5150 kr. Månedens Fisk gavekort 300 kr. Årets Ørred 2. plads gavekort 750 kr.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk November 2016161122 04 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2016 har vi udvalgt Hams Erik Jensens fine havørred på 4.8 kg og 74 cm fanget d. 22. november på sydkysten.

Det blev en kølig, om end ikke den egentlige vinteragtige, november kystfiskerne ønsker sig til havørredfiskeriet.. Enkelte nætter med nattefrost var ikke nok til at få vandtemperaturen helt ned hvor de helt store fisk rigtigt kommer ind. Og der skulle opsøgende fiskeri til at træffe fiskene, der bestemt var der. Gennem hele måneden blev der gjort fine fangster dagligt.

Stadig mange undermålere, der manglede de sidste 1 -4 cm for at nå de 40 cm. Men rigtig mange fine fisk på 1 til 2 kg blev der fanget, af dem der var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Åerne har haft ringe vandføring, så legen har stået på gennem hele måneden, og pågår stadig, Så farvede fisk, især nedgængere, har ikke vist sig i større antal på de stræk der fiskes.

Der blev dog også fanget nogle af de større overspringere.

Således havde Hans Erik et par gode dage på sydkysten d. 22. og 27. november. Fine overspringere på henholdsvis 4.8 og 4.1 kg kunne han glad rapportere om.

Vi siger tillykke til Hans Erik med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Oktober 2016161002 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2016 har vi udvalgt Mikkel Jensens fine gedde på +100 cm fanget d. 2. oktober fra flydering i en privat sø.

Oktober blev i år en blev en kølig udgave, trods den foregående måned havde været varmere end sædvanlig.

Det har fortrinsvis været havørredfiskeri der har præget måneden.

Muligheden for havørredfiskeri i oktober bliver, som vi har set det de seneste år, udnyttet af flere og flere. Især antallet af tilrejsende fiskere der frekventerer kysten i det tidlige efterår er tydeligt stigende år for år.
Mellem de fine blankfisk der bliver hjembragt, er resultatet af fiskeriet på denne årstid præget af mange undermålere, der typisk kommer op på de 40 cm i løbet af november -december. Men også de store fisk der kommer kystnært på deres gydevandring i efteråret, bliver der fanget nogle af. De kan også give fiskerne en god fangstoplevelse, trods de skal genudsættes igen på grund af fredningen af havørred i yngledragt. Ved en hurtig og nænsom fotografering inden genudsætning, er både fiskeoplevelse og trofæ i hus.
Der blev dog også meldt om nogle gode geddefangster i starten af måneden.

Mikkel indsendte en god beretning om sin debut i flydering, hvor han havde et heftigt popper-fiskeri, der gav ham nogle gedder. Bl.a. en af søen kæmper på den rigtige side af 1 meter.
Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.

Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk September 2016160903 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2016 har vi udvalgt Tonny Steens tangering af sin egen PR spejlkarpe fra forrige måned på 12 kg. Denne gangen på 12.2 kg fanget d. 3. september i en af søerne ved Rønne.

I september kom den sommer mange havde kigget forgæves efter de to sommermåneder juli og august. Og som vi ofte ser, når sommeren sætter ind, er der ikke meget aktivitet blandt de bornholmske lystfiskere. Og ikke mange rapporter finder vej til din-fangst.dk.

Tonny fortsatte med at holde os underrettet om de gode takter han har fundet i karpefiskeriet i år. Således landede han natten til 3. september sin nye PR, der var en tangering på 200 gram i forhold til den han præsenterede i august. Og det er efter skælaftegningerne at dømme, sandsynligvis samme fisk som fra august, der har stortrivedes siden den blev genudsat forrige måned og nu kunne presse vægten yderligere med et at hundrede gram. Yderligere præsenterede Tonny endnu en god fangst d. 18. september. Da var det endnu en fin skælkarpe, denne gang fra en privat sø, på flotte 10 kg
Vi siger tillykke til Tonny med de fine fangster.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2016160828 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2016 har vi udvalgt Tonny Steens solide spejlkarpe på 12 kg  fanget d. 28. august i en af søerne ved Rønne.

August har som sædvane været en stille måned fiskemæssigt.

Sildefiskeriet der ellers startede godt i år, skuffede i august hvor der var langt mellem de gode aftener.

Til gengæld blev der meldt om havørredfangster på kysten, og makrellerne blev der også landet pænt af fra kyst og moler. Fra molerne meldes der også om godt med fangster af fladfisk.

Fra bådfiskerne er der opmuntrende meldinger om at der er begyndt at være lidt bedre størrelse på torsken.

I sommermånederne er det især søfiskerne der har deres tid.

Over måneden meldte Tonny, som en af dem der har godt tag i karperne, om nogle gode sommernætter ved en af søerne ved Rønne, hvor han fik sig nogle gode oplevelser med et par kapitale karper og fik sin PR forbedret væsentligt.

Vi siger tillykke til Tonny med de fine fangster.

Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2016160704 01 25

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2016 har vi udvalgt Ole Holm Pedersens flotte storørred på 6,7 kg og 87 cm fanget d. 4. juli fra båd ud for Årsdale.

Juli måned i år har budt på et bemærkelsesværdigt godt makrelfiskeri. Og som vi har set ved makrelfangster ved Bornholm fra de tidligere år, er det ret store markeller fra lige knap 1 kg og større. Det har især været trolling- og pirkefiskerne der har gjort mange af de fine fangster, og det har især været ud for den nordlige del af øen, fra Hammeren og til Salene. De gode fangster har oftest været resultat af opsøgende fiskeri, hvor man har skullet lede efter store stimer af småfisk på loddet. Da har man så ofte kunnet opleve et super fiskeri efter makrellerne. Men også fra kysten er der meldt om fine fangster af makrellerne. Moler og stensætninger ud til dybt vand, men også fra tilsvarende steder på klippekysten, har der ved aftentide været godt makrelfiskeri.

Måneden igennem er der meldt om godt pirkefiskeri efter torsk på dybt vand nord for øen.

Fra molerne har der været godt sildefiskeri. Dog har fiskeriet flyttet sig rundt. Så det er en god ide at gå på rygtebørsen, for at finde ud af hvor det aktuelt sker.

På kysten har der været lidt flere rygter om fangster af havørred end vi er vant til på denne årstid. Det har sandsynligvis sin grund i, at der er flere der gør forsøget med dette noget oversete fiskeri. Men det ligger nok i, at stabil succes kræver at man tager ud i ydertidspunkterne, sen aften og tidlig morgen.

Søerne har der været lidt stille om. Dog har der været adskillige efterretninger om mange mindre karper. Det falder godt i tråd med de store forekomster af karpeyngel der er blevet observeret i mange søer flere af årene siden årtusindskiftet.. Og så blev der rapporteret til siden en af de sjældne karpefangster: En flot skælkarpe.

Igen i år ser vi at det kystnære jollefiskeri giver nogle af årets flotteste ørreder. Således meldte Ole om en super fisk fanget ved dørgefiskeri.

Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Månedens Fisk Juni 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2016 har vi udvalgt Jeppe Perdersens nye PR for sandart, et fint eksemplar på 6,7 kg og 103 cm fanget i Stenbrudssøen d. 10. juni med en aborre som agn.

Juni måned var præget af lunt og solrigt sommervejr størstedelen af måneden.
Det gav blandt andet gode muligheder på øens moler, hvor der blev fanget en del hornfisk. Men i år også en del fladfisk, der dog stadig var lidt magre. Det bliver spændende at følge dette fiskeri hen over sommeren.

Bådfiskerne havde godt fiskeri efter havørred, især på øst- og nordkysten var der meldinger om godt fiskeri. Der var ikke rigtigt melding om noget pirkefiskeri. Måske for meget vind?

Sommerfiskeri er især søfiskeri. I søerne blev der meldt om nogle gode gedder. Og fine karper og sudere. Og så Jeppes flotte sandart, en af de arter der kun findes enkelte steder her på øen.

Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2016 har vi udvalgt Horst Rupperechts store stør fra Sportdres Ørredsø. Fisken blev vurderet til tæt på 20 kg og næsten halvanden meter.
Maj startede med blæst og koldt vands, så det var måske derfor hornfisken ikke rigtigt kom i gang på kysten. Der er dog blevet fanget fisk, men ikke helt som det kan være når alt klapper.
Der har ikke været særlig mange rygter om havørred. Det er ligesom om, at da det fine fiskeri i marts var over, kom der ikke rigtigt gang i det igen.
Der er til gengæld fanget sild på molerne, og det er tidligere end vi er vant til.

Men sommeren kom dog i løbet af maj, så i søerne kom medefiskeriet godt i gang. Der blev blandt andet fanget flere fine sudere. Det kneb lidt med størrelsen på gedderne, men en enkelt over 10 kg hørte vi om og nogle enkelte pæne mellemgedder, bl.a. nogle havnegedder.
Og så har nogle af de store stør i Ørredsøen været på land. Således tilmeldte Horst en af de store belugastør, fanget d. 23. på kunstige maddiker.
Vi siger tillykke til Horst med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2016 har vi udvalgt Per Bugges flotte overspringer på 5.799 kg og 83 cm fanget 1. april på sydkysten med et blink for enden af linen.
April startede som Marts sluttede med godt fiskeri på kysten. Der blev fanget mange store havørreder i år. Rigtigt mange på 3 -4 kg, men også pænt mange over de 5 kg. Så kysten virkelig vist sig fra sin gode side i år.
Trolling fiskeriet har været svært, men der er fanget 4-5 stykker over de 20 kg og flere lige under.

Hornfisken kom sidst i april og kyst torsken var også til at fange både fra land, fra båd og flydering.
De nye regler der trådte i kraft ved årsskiftet, med fangstbegrænsning på havørred ved Bornholm, er det lidt tidligt at vurdere virkningen af. Men de mange store fisk der er landet i år, er måske et fingerpeg om, at det kan få stor indflydelse på havørredfiskeriet på øen. Så en fiskedag som den Per Bugge og hans fiskemakker Stig var på 1. april, hvor Per om formiddagen fik sin +5, og Stig efter pladsskifte fik en +5 om eftermiddagen, er forhåbentligt et fænomen der kan blive kendetegnende for havørredfiskeri på Bornholm.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Marts 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2016 har vi udvalgt Martin Nielsens storørred på 8.8 kg og 93 cm fanget 19. marts på sydkysten på en bornholmerpilen.
Årets milde vinter giver mange muligheder. I de isfri søer og moser var der flere med held fik forsøgt sig med gedderne i måneden op til fredningen. Men også i fiskesøen så vi det kunne betale sig at tage en tur. Der fra blev der meldt om rogntunge regnbueørreder og store stør der var til at få i tale.
På havet viste laksefiskeriet gode takter. Bl.a. ved årets Trollingtræf i påsken, blev der landet mange fine laks pænt op over de 10 kg.
Men især på kysten skete der noget. Marts er ofte årets havørredmåned, og i år overgik den sig selv.
Fiskeriet er gået lidt op og ned. Der har været perioder med fint fiskeri og det har været perioder hvor det har været svært. Der har ikke været mange steder hvor der har været mange fisk.

Dog var der få dage med mange fisk, og så var der mange undermålere imellem.
Men det er mange år siden, om nogensinde, vi har set så mange store fisk. Rigtig mange fisk over 3 kg. Rigtig mange af dem også over 4 kg. Selv hvad trofæfiskene på 5 plus angår, har vi næppe set det antal før.
Især sydkysten, men tæt fulgt af vestkysten, har givet rigtig mange store blankfisk. Østkysten har været rimelig. Men nordkysten ligger det ret tung med, når det gælder meldinger om de gode fangster der ellers meldes om på øen.
Og d. 19. marts meldte Martin så om en af storørrederne. En af dem over de 8 kg, der skal til for at komme på den eksklusive liste, var på sydkysten faldet for en Bornholmerpilen serveret af den gæstende fisker fra Odense.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2016 har vi udvalgt Peter Hampes flotte havørred på 5.42 kg og 78 cm fanget 16. februar ved Fredensborg. Og selvfølgelig på en af Peters hjemmelavede kølpirke.
Det blev en varm februar med godt fiskeri og mange flotte fisk.
Den milde vinter, sammen med det fine fiskeri, fik rigtig mange ud til kysten.
Især vestkysten viste sig fra sin bedste side.
En der altid er trofast på kysten, mild vinter eller ej, er Peter. Og atter blev det en god fisk på hans hjemmeplads; Fredensborg. Og som sædvanlig var det en af Peters hjemmelavede kølpirke der var for enden af linen. Peter har med denne fisk samtidig lagt sig overbevisende på førstepladsen i Ørred 2016.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2016

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2016 har vi udvalgt Michael Schimpls havørred på 5.35 kg og 75 cm fanget 21. januar med bombarda og flue på sydkysten.
Januar bød på mange fine havørreder.
Med årsskiftet trådte de nye regler med daglig fangstbegrænsning på 3 havørreder pr. fisker i kraft. De nye regler er blevet godt modtaget af lystfiskerne. Der er bred anerkendelse af at det er gode regler med perspektiv for det bornholmske kystfiskeri.
Måneden var lidt træg i fiskeriet, dog med gode perioder. Måneden var præget af en kuldeperiode og meget blæsevejr.
Måneden startede fint. Lidt inde i måneden satte kulden ind, og den langsomt faldende vandtemperatur satte en dæmper på fiskeriet.
Sidst på måneden steg temperaturen igen, og det gode fiskeri vendte tilbage.
Det så vi, da Michael entrede butikken d. 21. med en sin flotte +5 overspringer.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2015 har vi udvalgt Anders Schou Jensens havørred på 4.78 kg og 73 cm fanget 5. november fra Arnager havn.
December gik hen og blev en rigtig god havørred måned.
Efter en lidt svag start, hvor der godt nok dagligt blev fanget fine fisk, men hvor fiskene var svære at få til at gå til hugget, kom der midt på måneden nogle gode fiskedage.
Det så vi bl.a. da der blev afholdt fjerde afdeling i årets kystcup d. 13. december. Da opvejningen sluttede, hang der 42 fine blankfisk på stativet. 11 fisk over 2 kg, heraf 7 over 3 kg. En statistik over fordelingen størrelsesmæssigt der fulgte tendensen for månedens fangster.
Anders fangede største tilmeldte ørred i december. Samtidig leverede Anders en levende fangstberetning om fangsten der blev gjort i ekstremt vejr i hans hjemmevand, der blev godt beskrevet. En oplagt månedens rapport.
Vi siger tillykke til Anders med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2015 har vi udvalgt Bob Hampes havørred på 4 kg og 64 cm fanget 7. november ved Teglkås.
November blev mild i temperaturen, men en hård omgang vindmæssigt.
Lavtrykkene væltede hele måneden ind over landet med hård vind. Her af to gange med en voldsomhed, så de blev navngivet henholdsvis Freja og Gorm.
Den voldsomme vind gav ikke mange havdage. Men de der kom ud i de korte ophold havde rimeligt fiskeri. Laksefiskerne fik rimelige fangster og der var pænt med torsk i god størrelse helt ind til 10 til 15 meter vand. I perioder blev der også meldt om godt makrelfiskeri, hvor det som sædvane omkring øen var store fisk på over 1 kg der fortrinsvis blev fanget.
En god efterårsgedde her på siden var også et tegn på, at det milde efterår er en god grund til fortsat at satse på lidt ferskvandsfiskeri.
Men især kystfiskeriet efter havørred kom godt i gang i løbet af måneden. Der blev gjort nogle gode fangster det meste af måneden, de første 3 uger dog mest præget af mange undermålere, og der til opgangsfisk der først hen over midten af måneden havde en vandføring i åerne der gav mulighed for opgang. Men op til d. 23. november havde vi et par kolde nætter, der med et fik de store fisk ind under land. Og de næste dage blev der meldt om adskillige fisk over 3 og 4 kg.
Bobs usædvanligt velproportionerede havørred blev dog fanget allerede en uge ind i måneden. På forkanten af stormen Freja fik han på en Bornholmerpilen kroget en havørred med de imponerende mål 4 kg på bare 64 cm.
Vi siger tillykke til Bob med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2015 har vi udvalgt Mikkel Jensens stør på ca. 15 kg fanget 12. oktober i fiskesøen på Vellensbyvej.
Årets oktober blev en temperaturmæssigt meget mild udgave. Ved udgangen af måneden var vandtemperaturen helt oppe på 11 til 12 grader.
Over måneden blev der meldt om rimelige fangster af alle arter. Den langstrakte overgang fra sommer til efterår gav mulighed for fiskeri efter arter fra sommer- som vinterhalvår.
På havet blev der fanget de første af sæsonens laks, og makreller løb der også beretninger om. Torskefiskeriet var præget af mange små torsk, men på nogen positioner blev der også meldt om rimeligt fiskeri af gode torsk i mellemstørrelse.
Fra såvel kyst som fra båd blev der også fanget nogle af de eftertragtede brakvandsgedder.
På kysten blev der meldt om mange havørreder. Der blev landet nogle fine fisk, men ellers var det en meget stort antal undermålere der prægede meldingerne. Men der blev på nogle lokaliteter spottet mange fine fisk i overfladen, der dog ikke var seriøst interesserede i det endegrej de blev præsenteret for.
Årets efterårsferie var præget af mange fiskende familier i øens søer. Også i fiskesøen på Vellensbyvej. Der var resultatet foruden ørreder, også en del af søens stør. Og der lykkedes det at være heldig at få krogen i en af søens helt store stør.
Vi siger tillykke til Mikkel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2015 har vi udvalgt Mickey Delgrens spejlkarpe på 15.1 kg fanget 13. September i en privat sø.
Fiskeriet på Bornholm kører på lavt blus i sommermånederne. Der bliver dog fisket fra tid til anden. Og der bliver også gjort fangster af forskellig art. Desværre er der ikke så mange af dem der når helt frem til denne side. Vi vil opfordre endnu en gang til at melde fangster, små som store, ind også i sommermånederne, så siden kan give så godt et billede som muligt af fiskeriet på Bornholm.
En god melding i september var Asger Drachmann der præsenterede en kystfanget havørred fra Nordbornholm. Kystfiskeriet efter havørred i sommermånederne er noget af det fiskeri der nok har et stort uudnyttet potentiale.
Det var også dejligt at se at fluegrejet bliver holdt varmt sommeren over i Ørredsøen. Og at juniorene har fået gang i fiskeriet oven på sommerferien, og præsenterer en geddefangst fra en af deres klubture.
Men med Mickeys ny personlige rekord ud i karpefiskeriet, en af de storkarper Bornholm byder på,, på hele 15.1 kg, er vi ude i en fisk der kræver titlen som Månedens Fisk. For anden måned i træk for Mickeys vedkommende.
Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2015 har vi udvalgt Mickey Delgrens spejlkarpe på 12 kg fanget 7. august i sø ved Hasle.
Ud over Mickeys karpe er der over måneden tilmeldt en fin torsk fanget fra turbåden Fortuna ud for Nexø.
Der er blevet fanget lidt af hvert i løbet af måneden rundt om og på øen. Desværre har der som de foregående været småt med rapporteringer i disse sommermåneder, hvor der går feriestemning i den. Lidt ærgerligt at vi ikke kan få flere af disse fangster med på denne side med lokale fangster. Dette er en opfordring til at byde ind med nogle rapporter, så der kan blive et mere fyldestgørende billede af fiskeriet på Bornholm. Også i sommermånederne.
De sommerørreder der bliver fanget rundt om øen, søernes fredfisk der topper aktuelt, de mange sild og de fine makreller der fanges, og meget mere. Send nogle rapporter.
Som Mickey, der med i købet sender et stemningsfuldt billede af sin flotte spejlkarpe.
Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2015 har vi udvalgt Kurt Nøttrups Sandart på 5.2 kg og 84 cm fanget 19. juli i Stenbrudsøen med en død skalle som agn i den anden ende af linen.
Det ville ikke rigtigt blive sommer i årets juli. Men trods det kølige og ustadige vejr, bød måneden på mange timers fiskeri, såvel i dagtimerne som efter mørkets frembud.
Igen i år er der meldt om fine makrel og havørreder fra jollefiskerne.
På kysten er det især sildefiskerne der har haft kronede aftener.
De der jagtede søernes fredfisk har nydt godt af såvel dagtimerne som de lyse nætter.
Men også søens natlige jæger bød ind. Kurt Nøttrup fik atter i år en af de fine sandarter i øens eneste offentligt tilgængelige sandartvand i løbet af sit årlige sommerophold på øen.
Vi siger tillykke til Kurt med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2015 har vi udvalgt Palle Bendtsens gedde på 98 cm og over de 9 kg fanget 2. juni i en af de private søer han har eksklusiv adgang til.
Selv om det ikke rigtigt ville blive rigtigt sommer, er der gået sommer i fiskerne hen over måneden. De mange muligheder denne årstid byder på, har fiskerne åbenbart undladt at udnytte til fordel for andre sysler. Men vejret har mange af dagene heller ikke været specielt indbydende til sommerfiskeri.
Der er dog meldt om fine sudere. Og i Ørredsøen er nogle af de gode sommerdage der trods alt har været, blevet udnyttet til familiefiskeri. Det har givet adskillige børn deres første fine fangster. Og nogle af de stor stør har også været på land.
Havørrederne har også været til at få i tale. Især er der meldt om godt fiskeri på Lufthavnen.
Der er også meldt om fint makrel fiskeri. Såvel fra båd som kyst. Det er især på nordøstkysten heldige fiskere har fanget de fine bornholmer-makreller.
Men geddefiskeriet har været fortrinligt. Og så er Palle Bendtsen selvfølgelig at finde i søerne. En smuk trofægedde faldt for hans spinner i en privat sø på midtbornholm.
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2015 har vi udvalgt Hans-Erik Jensens belugastør på ca. 15 kg og 135 cm fanget 24. maj i Sportdres Ørredsø på Vellensbyvej.
Maj måned i år blev en kølig en af slagsen.
Det er helt fint for fiskeriet. Det giver en glidende overgang hvor den kolde og varme sæsons fisk begge bød på rimeligt fiskeri.
Der blev fortsat fanget fine ørreder og torsk samtidig med fiskeriet på aborre, gedde og fredfisk kom i gang.
Der er blevet tilmeldt fine gedder og aborrer og nogle fine havørreder og sudere.
Men da Hans-Erik, der har dyrket størfiskeriet intensivt i dette forår, d. 24. maj landede en stør på hele 135 cm, må det siges at være en fangst af ganske usædvanlig størrelse for fangster på Bornholm, som må markeres.
Vi siger tillykke til Hans-Erik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2015 har vi udvalgt Lars Erik Knippas laks på 22.58 kg og 123 cm fanget ved trollingfiskeri 2 sm fra Hammerhavn 27. april.
April kastede nogle gode havørreder af sig. Bl.a. fik Patrick Ussing d. 20. april en foreløbig 1. plads i Ørred 2015 med en flot havørred på 5.9 kg. Og Torben H. Petersen en 3. plads dagen efter med fin fisk på 4.6 kg. Men ellers var der et ret ustabilt fiskeri efter havørrederne, de fine forhold efter den milde vinter taget i betragtning. Havørrederne havde en tendens til kun periodevis at komme helt kystnært.
I søerne vågnede fredfiskene på sidst på måneden. Suder og karusser samt en habil karpe på 16.1 kg blev der meldt om.
Men valget faldt på storlaksen Lars sammen med sin bror Jan Cato Skoglund tog 2 sm ud for Hammerhavn. To dage efter Trollingmaster Bornholms afslutning, sejlede de lige ud og tog den rekordfisk der blev efterlyst gennem Masteren.
Vi siger tillykke til Lars med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2015 har vi udvalgt Søren Hartvig Jensens regnbueørred på 7.35 kg og 92 cm fanget fra Arnager Havn 7. marts, og Henrik Haugaards fine overspringer på 4.5 kg og 77 cm fanget nord for Vang d. 31. marts.
Marts bød de fleste dage på et virkeligt godt fiskeri. Især på syd- og vestkysten. Af uransagelige årsager har nord- og østkysten ikke budt på særlig mange fisk.
Det har været svært at pege på en enkelt havørredfangst blandt de mange gode fisk der er sendt ind i løbet af måneden. Blandt de mange fine fisk gør 1 kg fra eller til ikke umiddelbart den ene fangst mere bemærkelsesværdig frem for den anden.
Vi har derfor udvalgt Sørens regnbueørred ud fra at det er en virkelig storfisk. Desuden er det bemærkelsesværdigt at fisken var en restitueret udleget fisk. Det bidrager interessant til billedet af problematikken omkring undslupne regnbueørreder. Og så var det samtidig en rapport der fortæller historien om et fantastisk fiskeri Søren og hans fiskevenner løb ind i over to dage ved Arnager. Et fiskeri der ikke er mange forundt at opleve. Sammen med Torben Frank, der rapporterede om en flot overspringer på 5.2 kg samme dag, og seks andre fiskevenner, havde de et eventyrligt fiskeri med mange storfisk der jagede i brændingen. Deres lille sjællandske "Bornholmerklub", der har besøgt øen gennem mange år, slog alle tidligere rekorder. De 5 største havde et gennemsnit på 5,45 kg.!!! De 10 største havde et gennemsnit på 4,3 kg. Med den største på 7,35 kg!!!" skriver de i deres rapporter.
Der ud over har vi udvalgt Henriks flotte overspringer fanget nord for Vang på månedens sidste dag. Den har vi udvalgt, da Henrik ud over at have gjort en rigtig god fangst, også har skrevet en fin fangstberetning fuld af fiskerglæde. Det sætter vi stor pris på.
Vi siger tillykke til Søren og Henrik med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken.Månedens Fisk Februar 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2015 har vi udvalgt Palle Bendtsens havørred på 5.6 kg og 78 cm fanget på Sorthat 10. februar.
Den usædvanligt milde vinter fortsatte februar med. Den generelle havtemperatur har holdt sig over 4o, hvilket har haft stor indflydelse på mulighederne.
På havet har småbådene, når det ellers ikke blæste for meget, haft godt torskefiskeri, helt ind til ca. 20 meter vand. Laksefiskeriet har været moderat godt, dog er der ikke meldt om de helt store fisk.
Søerne har været isfri. Det burde resultere i, at der blev gjort forsøg med storgedden, der er stor chance for at få i tale i disse måneder.
Og det forholdsvis lune vand har resulteret i at havørrederne har været aktivt fødesøgende på fuld tid. Bemærkelsesværdigt er det, at der i februar flere gange blev meldt om tobiser blandt maveindholdet. Så blinkene har stået for er stor andel af fangsterne.
Der har været langt mellem de store blankfisk på kysten. Men endelig fik vi en god rapport fra Palle halvanden uge ind i måneden, om en af de store overspringere.
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2015

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2015 har vi udvalgt Michael F. Nielsens havørred på 4.3 kg og 72 cm fanget bombarda og flue ved Sose på årets sidste dag.
En mild januar gav godt med fisk. En rigtig god havørredmåned.
Med en vandtemperatur på omkring 4 grader ved månedens afslutning, er fiskene fødesøgende. Det milde vejr har givet meget blæsevejr både december og januar. Så at garnfiskeriet ikke har været så intenst som de andre år, har nok også haft en gavnlig effekt på fiskeriet.
Der ses dog stadig ikke de store fisk. Der mangler lige som de to årgange der skulle være fra omkring de 5 kg nu.
Men mange fine fisk på 2 til 4 kg er der meldt om.
Og nu fik Michael en på 4.3 kg. Og der er gået meldinger ind om mistet storfisk. Måske lidt frost kunne få nogle store overspringere ind til kysten.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2014 har vi udvalgt Bent Ernst Nielsens havørred på 5 kg og 71 cm fanget på hans næstsidste eksemplar af 18 grams Grizzly Coast ved Hvide odde på årets sidste dag.
December blev en måned med rigtigt godt havørredfiskeri.
Vejret var ret ustadigt, så fiskeriet kunne foregå uden væsentlig konkurrence fra garnfiskerne.
Det er glædeligt at se der igen, efter et par sløje år, igen er en rimelig andel af de landede fisk der er regulære overspringere.
Der er blevet fanget fint med fisk over 2 og 3 kg, og fisk over 4 kg blev der også set nogle af.
Men den magiske grænse ved 5 kg skulle vi helt frem til årets sidste dag inden der indløb en rapport. 5 kg rent meldte Bent om sin flotte overspringer.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2014 har vi udvalgt Jesper Schiøtts gedde på 12.4 kg fanget på spinner i en privat mose 11 november.
November i år har givet mange og fine havørreder. Måske lidt overraskende, da temperaturen  hele måneden lå langt over det sædvanlige for årstiden. Der er blevet fanget havørreder hele øen rundt, men især sydkysten har stået for fangsterne af blanke ørreder over målet. Og efter to sæsoner med langt mellem de fuldvoksne overspringere, ser det ud til at denne sæson igen byder på en større andel af de større fisk.
Måneden var præget af milde temperature, men også ustadigt vejr der kun gav få havdage. Torskefiskeriet kom ikke helt op i omdrejninger, men der blev dog gjort enkelte fine fangster. Der imod blev der fanget fine makreller op til ca. 1,5 kg. Og  usædvanligt for Bornholm, blev der fanget adskillige sej op til 3 -4 kg.
I søerne blev der så endelig gjort nogle gode geddefangster. Jesper Schiøtt har altid ivrigt dyrket denne disciplin, og blev d. 11. belønnet med et usædvanligt velnæret eksemplar på 12, 4 kg. En flot fisk der ubetinget må siges at være månedens fisk.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Så er der lige det med at gavekort kan afhentes i butikken?

 

Månedens Fisk Oktober 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2014 har vi udvalgt Christian Settlaffs torsk på 9.5 kg  og 92 cm fanget vest for Hasle 11. oktober.
Oktober var som så mange gange før her på siden en stille måned. Der er mange muligheder, men de bliver åbenbart ikke fuldt udnyttet.
Der blev gjort nogle fine fangster af karpefiskerne i det opklarende vand i starten af måneden.
Men i havet var det lidt trægt at få fisk i tale. Vandtemperaturen var stadig helt oppe omkring de 14 grader ved månedens udgang, så det er nok en del af forklaringen.
Torskefiskeriet var meget ustadigt. Enkelte dage blev der gjort fine og talrige fangster. Men oftest oplevede fiskeren at der var mange torsk, de kunne ses på loddet og man kunne mærke de vimsede om pirken, men bide ville de ikke.
Christian har i årets løb præsenteret flere fine fangster gjort fra "Søhesten" i farvandet ud for Hasle. Og d. 11. oktober fik han så på en af sine positioner en torsk i en kaliber, der går længe mellem vi ser her på øen. 9.5 kg på 92 cm. For en gangs skyld en stor torsk hvor hovedet kun var en lille del af fisken, og det meste af vægten sad i filetterne.
Vi siger tillykke til Christian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2014 har vi udvalgt Gitte Kristensens spejlkarpe på 15.5 kg fanget om formiddagen 28. september efter en nats karpesats i en privat sø.
September var som så mange gange før en ustadig affære, dog med sjældent milde temperature. Trods måneden byder på usædvanligt meget godt fiskeri, er det alligevel en måned hvor fiskerne af uransagelige årsager mister smakket, og ikke rigtigt får gjort noget for at udnytte alle de gode tilbud der er i alle slags vande over måneden.
En god fangst der blev meldt om, var Mads Hampe der fik nogle store hornfisk fra jollen. Hornfisk er en fisk af en helt anden kaliber end dem vi kender fra foråret, når vi kommer hen om august, og de har ædt sig store og fede. Mads´ rapport fortalte om en på 1.1 kg.
Også havørrederne var der, for dem der tog ud og fiskede på dem. Især sidst på dagen og ind i mørket var de til at få i tale fra kysten, og der blev landet en del fine blankfisk over måneden.
Men sidst på måneden meldte Gitte Kristensen så om en spejlkarpe på hele 15.5 kg. Vi er glade når også spindesiden melder ind med gode fangster. Og at hun så vandt håneretten over fiskemakkeren og gemalen Alex, hvis PR er på 15.2 kg, er der også udbredt sympati for.
Vi siger tillykke til Gitte med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2014 har vi udvalgt Per Clausens havnegedde på 100 cm, fanget på spinner fra båd i Rønne Havn d. 29. august.
I august slap vi af med hedebølgen, dog var hele måneden med sommertemperatur, men nu mere udholdeligt. Måneden blev ustadig vindmæssigt og vi fik endelig regn. Vandstanden i søerne var sjældent lav, og åerne var udtørret på store stræk.
Der blev måneden igennem meldt om gode fangster af medefiskerne. Flotte karper, gode karusser og andre fine fredfisk bød sig til i øens søer.
Sidst på måneden blev der også taget havørred ved kysterne, især hvis man fiskede sen aften, og gerne ind i mørket. Og på havet blev der fanget torsk og sej.
Månedens valg faldt på en gedde. Per Clausen havde været en tur i Rønne Havn for at fiske efter aborre, men kom galt af sted, og landede i stedet et par af de sagnomspundne havnegedder. Begge gedder blev målt til 100 cm. Denne fine fangst, indsendt med gode billeder og en udførlig fangstberetning, blev månedens valg.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2014 har vi udvalgt Rasmus Terkelsens karusse på 0.9 kg og 36 cm, fanget på mejs fisket under flåd i Snorrebakkesøen d. 16. juli.
Årets juli blev en varm affære med temperature både i luften og i vandet over 20 grader.
Over måneden blev der fanget en variation af fiskearter der sjældent ses, og fiskeriet kunne udførers under yderst komfortable forhold, hvor vigtigste dresscode var solcreme, solhat og solbriller. Sommerferiefiskeri, for såvel store som små, når det er bedst.
Trods de høje vandtemperature blev der fanget fint og varieret på kysten og fra båd.
Men søernes fredfisk og ål har deres højsæson under disse forhold.
Og de kommunale søer byder på bedre fiskeri for hvert år der er gået siden de blev frigivet. Især Snorrebakkesøen er blevet særdeles populær. Både blandt erfarne fiskere og flittige ungdommere, men især blandt familifiskere. Broen ved parkeringspladsen har været indtaget af fiskere i alle aldre hver dag hele måneden. Der er der fisket fint med flotte sudere, godt med gedder, flere ål, og masser af skaller og aborrer.
Og så er der i år også begyndt at være en del gode karusser.
Som den Rasmus fik på krogen under sin sommerfiskeferie tur til Bornholm.
Vi siger tillykke til Rasmus med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2014 har vi udvalgt Christian Dettlaffs torsk på 9.8 kg og 97 cm, fanget ved pirkefiskeri vest for Hasle d. 29. juni.
Juni i år blev en meget varm juni med store perioder med rolige vindforhold og kun ganske få dage med nedbør.
Så der var gode forhold til at udfolde sig under, ved de forskellige fiskevande. Og det blev også en bred vifte af fisk der blev rapporteret om over måneden.
I sø og mose blev der fanget gedder og selvfølgelig fredfisk der topper i denne tid.
Langs kysten blev der taget ørreder, et sommerfiskeri det hidtil har været ret upåagtet.
Og fra båd har der været godt gang i havørredfiskeriet. Det har været svært i perioder at finde torsk, og ofte har det så været meget små torsk eller magre sommertorsk. Men især tæt under land har der om aftenen trukket gode torsk ind, ikke store, men ved godt huld og faste i kødet.
Stortorsken er der ikke kommet mange beretninger om i år. Før Christian sidst på måneden var en tur på en af sine positioner vest for hasle, og kom hjem med denne, der var ganske tæt på at kunne få status af måler.
Vi siger tillykke til Christian med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken

 

Månedens Fisk Maj 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2014 har vi udvalgt Torben Garbers´ havørred på 5.5 kg og 80, fanget på en grøn/sort 21 grams Filur ved middagstid d. 23. maj på Hammeren.
Maj måned. Forår og frit valg på alle hylder. Et væld af arter i sø, hav og ved kyst byder sig til.
Traditionen på Bornholm har altid været at waders og kystgrej bliver lagt til side med sommerens komme, og enten holder man fiskepause, eller fisker efter alle de andre arter der byder sig til.
Men det er en stor fejltagelse.
Der er mange fine ørreder at fange langs de bornholmske kyster, også om sommeren.
De fleste kyststrækninger giver fortrinsvis fisk i ydertidspunkterne, ved solnedgang og solopgang, for ikke at nævne det oversete natfiskeri.
Især op til, og lige efter, solnedgang kan der opleves hektisk fiskeri på sandbund, når tobisen kommer ind for at grave sig ned for natten.
Men på klippekysterne, hvor der er dybt vand helt ind, kan der over hele dagen gøres fine fangster. Det er set mange gange før, og igen i år da Torben lige op til middag fangede denne fine 5 plus. Den tog typisk for klippekystens sommerfisk, lige på kanten af klippeskæret.
Vi siger tillykke til Torben med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2014 har vi udvalgt Peter Hampes havørred på 5.75 kg og 80 fanget på traditionelt hjemmestøbt kølpirk mellem Fredensborg og Lersøvej d. 11. april.
April bød på et stabilt vejrlig med gode forhold på kysten. Vejret var mildt og vandtemperaturen optimal på 5 -7 grader. Perfekte forhold til jagten på de sølvblanke.
Alligevel oplevede kystfiskerne at det var ualmindeligt svært at finde havørrederne. Der var selvfølgelig dage hvor der var held til finde lokaliteter med godt fiskeri, men der skulle et stort opsøgende arbejde, eller held, til.
Og især de store overspringere var langt fra at finde i en mængde de gode forhold ellers talte for.
Men der var fiskere der var heldige løbe ind i et eksemplar.
Således da Peter d. 11. april var taget til Fredensborg tidligt om morgenen.
Han fiskede ned for Peters Fiskehytte, da en flok gæstende fiskere også mødte frem på pladsen.
For at komme fri af trængslen fiskede Peter ned mod Lersøvej, og fra stensætningerne efter den lille bugt fik han så et kraftigt hug. Fisken gav en voldsom fight med voldsomme udløb og vilde spring for at slippe af med Peters kølpirk, men Peter endte med at få trættet fisken, og hevet den ind til stensætningerne.
Peter fisker uden net, og fisken kunne ikke kanes ind på stensætningerne, Så Peter måtte lægge fiskestangen og med begge hænder lande fisken med et favntag.
Resultatet var alle anstrengelserne værd. En af årets flotteste overspringere den bornholmske kyst har budt på.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2014 har vi udvalgt Lars Hagmans havørred på 4.1 kg og "KORT" fanget på "Fluga" på Salthammer d. 14. marts.
Den milde vinter gav i årets marts et godt og varieret fiskeri.
Jollefolket fik fine tidlige forårstorsk. Småbådsfiskerne fik mange og store laks. På kysten var der godt med havørreder når man fandt dagens spots. Og i søerne blev der meldt om godt geddefiskeri, og fine regnbuer levrede rogn som bonus i P&T-vandene.
Men historien om da Lars fandt sit antikke fluegrej frem; for nu skulle der fiskes fluga, og i mørket landede en rigtig gris. Den er ikke til at stå for.
Vi siger tillykke til Lars med den fine retro-fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

 

Månedens Fisk Februar 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2014 har vi udvalgt Jeppe Pedersens Gedde på 12.2 kg og 113 cm fanget i Knarregårds mose d. 22. februar på en sild fisket under flåd.
Årets udgave af februar blev usædvanligt mild, og der kom godt gang i havørred og laksefiskeriet hvor der blev gjort mange fine fangster.
Men det milde vejr resulterede også i, at der ikke som de foregående år var låg på søerne, og det fik nogle geddefiskere på banen med fine fangster til følge.
Jeppe og makkeren Splint, alias John Ryberg, var således på en længe planlagt fisketur til Knarregård mose d. 22. februar.
Morgenen bød på godt fiskeri med gedder i 4-kilos klassen, efterfulgt af en stille periode.
Men tålmodigheden gav pote. Efter nogen ventetid blev flåddet taget på den helt rigtige måde sidst på formiddagen.
Flåddet begyndte at køre rundt i overfladen, for efter et stykke tid at forsvinde. Straks efter tilslaget var det klart at der var tale om en gedde af de rigtigt gode; Den kraftige 12 fods stang flexede helt i bund.
Efter ca. 15 minutters tungt tovtrækkeri, fik Jeppe og Splint ved fælles hjælp bakset gedden op mellem sivene, der viste sig at være en af de helt store. En grov madamme på de 12.2 kg og 113 cm.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2014

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2014 har vi udvalgt Otto Gneist`s Havørred på 10.7 kg og 97 cm fanget ved Arnager d. 1. januar på en 28 grams Bornholmerpilen i farven kobber.
Otto`s fantastiske havørred tog pirken i højvande med store bølger, bag revet ved Arnager. Otto antog det først for at være et bundhug. Men efter nogle kraftige ryk med stangen kom der fuld fart i "bundhugget".
Først efter 50 minutters fight med høje spring og dybe udløb kunne Otto lande sit livs fisk.
Otto´s havørred er den største der er registreret som lystfiskerfanget fra den bornholmske kyst siden 1955, og den næststørste gennem tiderne.
Der er blevet foretaget skælanalyse af biolog ved DSF Kaare Manniche Ebert, og resultatet viser en usædvanlig historie for en havørred.
Fisken er næsten 9 år gammel. Den er vandret i havet som 2 års smolt. Efter cirka 1½ i havet har den gydt første gang, og efterfølgende har den gydt de næste 4 år i træk, senest i vinteren 2012/13. Herefter har den opholdt sig i havet, indtil den blev fanget. Ud fra fotos af rognsække vurderes at fisken ikke havde til hensigt at gyde i 2013. Desuden skulle modningsprocesen kunne aflæses i skællet hvis den havde gydet i denne sæson.
Fiskens livshistorie er meget speciel. Først og fremmest fordi den har overlevet 5 gydninger – og så fordi den springer en gydning over i dette efterår/vinter. Kaare kan ikke huske, at han nogensinde før har aflæst skæl fra en havørred med sådan en livshistorie.
Ud fra smoltalder og en vurdering af fiskens udseende (primært fiskens finner) vurderes det, at det er en vildfisk. Det bemærkes, at fisken har gydt efter 1½ år i havet. Det er typisk for ørreder, der kommer fra mindre vandløb, så fisken kan i princippet godt være fra Bornholm – men det kræver en DNA-analyse for at kunne afgøre det.
Det bliver så interessant om DTUaqua får afklaret spørgsmålet om oprindelsen, de har fået en vævsprøve.
Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

 

Månedens Fisk December 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2013 har vi udvalgt Kenneth Brædbæks Havørred på 3.5 kg og 67 cm fanget på Sose d. 14. december på en Kinetic D 360.
December 2013 blev den næstvarmeste december i Danmark siden man begyndte målingerne. Det kan måske være en del af forklaringen på at havørredfiskeriet ikke levede helt op til forventningerne. De fleste dage kunne det være svært at finde fisk der var hugvillige. Oftest var der fisk, der var bare en tendens til de ikke ville gå helt til hugget. Og der var ikke de mange store fisk der ellers er tradition for at der bliver fanget ved juletid.
Det løb Kenneth fra Ølstykke, der gæstede øen nogle dage midt på måneden, også ind i. Efter tre dage med sløjt fiskeri belønnedes han endelig på fjerdedagen med en flidspræmie; en flot overspringer på 3.5 kg.

Den blev foreviget med et dejligt stemningsbillede fra fangstpladsen med Sose Odde Bådelaugs skilt og anker som kulisse. En rigtig bornholmerfangst.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2013 har vi udvalgt Simon Hauges Havørred på 5.6 kg og 79 cm fanget på sydkysten d. 26. november på en gul/grøn Skruen.
November bød på godt fiskeri på de blanke. På de rigtige dage.
Fiskeriet var mildt sagt svingende.
Der var dage hvor havørrederne flokkedes om endegrejet, og dage hvor det var næsten umuligt at træffe en fisk.
Der er blevet fanget rigtigt mange fisk omkring et kg, og fisk på 2 og 3 kg sås også med jævne mellemrum.
De helt store overspringere blev der dog ikke set meget til.
Men sidst på måneden meldte Simon så endelig om sæsonens, og for eget vedkommende, første 5+. Lad os se mere af den slags.
Vi siger tillykke til Simon med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2013 har vi udvalgt Palle Bendtsens Gedde på ca. 9.5 kg og 104 cm fanget  i en privat sø d. 10. oktober på spinner.
Oktober en en speciel måned hvor alt kan ske. Man kan løbe ind i de sidste dage med sommerfiskeri samtidig med man kan få en snert af det vinterfiskeri der ligger lige for døren. Alle arter og fiskeformer mixes sammen og forholdene skifter fra det ene til det andet fra dag til dag.
Det ses også på de mangeartede fangstrapporter der blev budt ind med over måneden.
Blandt de mangeartede fangster har vi udset Palles. Efter at have ligget brak næsten et halvt år efter en hjerteoperation, fik Palle gang i fiskeriet med maner.
I et privat fiskevand han havde sikret sig fiskeretten i over sommeren, løb han ind i nogle dage med godt geddefiskeri. Med to gedder over meteren, hvor den største sprængte forfanget, kunne Palle proklamere: "Den gamle er tilbage".
Vi siger tillykke til Palle med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2013 har vi udvalgt Henrik Skytts Gedde på 9 kg og 103 cm fanget  i Knarre mose d. 16. september med en wobler for enden af linen.
September bød på fint varieret fiskeri. Der er frit valg på alle hylder i en måned der byder på såvel sommerligt vejr som begyndende efterårsvejr med temperaturen der falder hurtigt med de længere nætter.
Vi er blevet præsenteret for fine karper, torsk der er kommet i godt huld oven på sommerens ædegilde. Og så sidst på måneden indsendte Jeppe Pedersen en monsterål fanget i Stenbrudssøen. Denne usædvanlige fangst kunne lige så godt have vundet titlen denne måned. Men redaktionen må jo tage en beslutning, også når den er svær.
Det er trods alt kun få gange om året at der bliver præsenteret en gedde på over en meter. Og en rigtig appetitvækker til efterårets geddesæson der nu må siges at være skudt godt i gang.
Og rigtig glædeligt at Henrik er helt med på den omkring sig bredende trend, hvor sportsfiskerne har forstået at disse store rovfisk er værdifulde for fiskere og fiskevand. Fangsten bliver nænsomt behandlet, hurtigt fotograferet og genudsat. Således kan den de kommende år være med til at levere yngel i høj kvalitet og store mængder. Og antallet af trofæfisk i søen bevares.
I moderne sportsfiskeri er det billedet der er trofæet.
Vi siger tillykke til Henrik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2013 har vi udvalgt Martin Hellisens Gedde på 4.4 kg og 84 cm fanget på juniortur med Laxene i Kaolingraven d. 20. august.
August bød ind med nogle gode fanster blandt det væld af arter der er at fiske på i denne sidste sommermåned.
Der var gode bud fra fredfiskerne der bød ind med suder og karpe, og en måler fra vragene var også at finde.
Men oven på sommerferien kom juniorene fra Laxene igen på deres klubture. Og en purk der ryster på hænderne når han stadig fyldt med adrenalin kæmper for at holde en tung fisk op til trofæ-fotografering, det kan vi ikke stå for.
Martin var sammen med de andre juniorer fra Laxene i Kaolingraven på klubaftenen for at fiske på de fine gedder der er i søen, og som ofte ikke lige er til at få i tale langs søens stejle skrænter.
Martin fik dagens eneste fisk. Den fine gedde blev fisket på skalle og gav den lille fisker en god fight inden han kunne lande sin hidtil største fisk.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2013 har vi udvalgt Jeppe Pedersens sandart på 5.6 kg og 80 cm fanget i Stenbrudssøen d. 1. juli.
Sommeren byder på et fantastisk fiskeri efter et væld af arter.
Og fiskeriet kan givtigt udføres alle døgnets timer.
Fiskeri i sommernatten kan være noget af det mest fascinerende fiskeri man kan komme ud for. Og skal sandarten overlistes, er det det rette tidspunkt at slå til. Den jager i nattens mulm og mørke, og dens grumhed fremtræder også tydeligst i sparsom belysning.
To flotte eksemplarer, i en størrelse der er gået mange år siden vi har set sidst blev det til. D. 1 juli en på 5.6 kg og 78 cm. Og to nætter senere landede Jeppe yderligere en fin af slagsen. 5.3 kg og 80 cm. Begge blev fisket på levende aborre i timen op til midnat.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2013 har vi udvalgt Kenneth Marchers diamantstør fanget I Sportdres Fiskesø på Vellensbyvej d. 2. juni.
Fisken blev ikke vejet og målt før genudsætning. Men Kenneth blev valgt til Månedens Fisk fordi det nok er den første stør der er lystfiskerfanget her på øen.
Størene blev udsat i Fiskesøen i maj, og normalt går der over en måned før de begynder at lade høre fra sig.
Kenneth fangede dog også støren som bifangst under fiskeri efter ørrederne. Den tog på dybt flådfisket orm tæt på bredden.
Man skal være opmærksom på, at støren er en stærk fisk der fighter vildt til det sidste. Derfor kan den syre til og blive så udmattet at den kan virke helt livløs når den genudsættes. Da skal man bare lade den ligge i fred. Det ses ofte at der kan gå over en halv time før den liver på igen.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Ekstra præmie
Også Bent Christensen gjorde en god fangst i juni.
I en privat sø landede og genudsatte han en gedde 27. juni på hele 111 cm og med en vægt på 10.4 kg der tog på en spinnefisket død aborre.
Denne fangst var så malende og dramatisk beskrevet i rapporten at det kunne vi ikke sidde overhørig.
Derfor præmierer vi også Bents gode fangstrapport.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2013 har vi udvalgt Tonny Nilsons laks på 10 kg og 92 cm fanget vest for Hasle d. 11. maj.
Med maj måned får fiskerne pludselig adskillige strenge at spille på. Sæsonen for havørred og laks slutter, men starter for alle øvrige arter.
Det er herligt med den mangfoldighed der nu byder sig til.
Men trods de rekord mange, og store, laks den forgangne sæson har budt på, skiller Tonnys fangst sig alligevel sjovt ud.
Medens laksene ofte fanges fra veludstyrede, motorbåde, både når det gælder motorkraft, grej og elektronik, er Tonnys fangst gjort fra en ganske konventionel lille jolle, med en pirkestang med en Snap-on Diver på linen efterfulgt af en Apex. Og så måtte Tonny håndlande laksen da han kun havde sit lille kystnet at gøre godt med. Det er da back to basic.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2013 har vi udvalgt Michael Vosss havørred på 8.3 kg og 89 cm fanget på bombarda/jiggy på et af denne sæsons "hotspots"; Ndr. Kystvej i Rønne, d. 19. april.
Vandtemperaturen var usædvanlig lav gennem dette års april, som vi kom hen på måneden fik de mange soltimer alligevel lidt gang i livet under overfladen.
Der blev ikke taget særligt mange storfisk målt med andre år i april, men især sidst på måneden blev fiskeriet trods alt rimeligt stabilt.
Kystvejen var et af de få steder der i år gennem måneden bød på stabilt fiskeri. Måske i kraft af at mange frekventerede pladsen. Og d. 19. gav det pote; Michael landede en storfisk af en karat der går langt i mellem at vi ser. Fisken var godt nok lettere farvet, men vel restitueret og i en god kondition. Så efter en kort overvejelse om den skulle genudsættes bestemte Michael sig for at den var så fin at den burde danne grundlag for en god middag eller to.
Vi siger tillykke til Micael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2013 har vi udvalgt Jesper Kristoffersens havørred på 4.17 kg og 72 cm fanget på bombarda og flue på et af hans listige steder på nordkysten 9. marts.
Oven i den fine fangst havde han to dage før gjort det mindst lige så flot med en stribe blankfisk sammen med fiskevennen Simon Jensen, med bedste fisk på 3.29.
Simon holdt sig dog i baggrunden pga en voldsom depression; han havde mistet sin karakteristiske fiskehat som vi gennem 25 år har kunnet kende ham på. Selv på lang afstand.
Marts plejer at være havørredmåneden over dem alle hvor vandtemperaturen er stigende og havørreden stortrives som spisekammeret fyldes. Men i år gik det helt galt. Sidst på måneden blev der målt vandtemperatur helt ned til 0.7 langs kysten. Aldrig er ordet tangloppe blevet nævnt så mange gange på en måned. Fiskerne brugte lang tid på forgæves at spejde efter de små skabninger, og var der en der så en rygtedes det på hele øen.
Men med flid og lidt dygtighed, og en god portion held, lykkedes det alligevel få udvalgte at få lidt med løse skæl på land.
Blandt andre Jesper der åbenbart er lidt heldigere end mange andre.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2013

Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2013 har vi udvalgt Peter Beriks havørred på 6.2 kg og 83 cm fanget på fluegrej ved Arnager d. 2. februar.
Februar blev igen en måned med meget lav vandtemperatur, og midt på måneden var det en kombination af held og arbejdsomhed der skulle til for at sikre sig en fisk på kysten.
Dog var der en periode først i måneden hvor vandtemperaturen passede havørreden, inde i Rønne Havn. Elkablet der normalt forsyner øen med strøm var blevet revet over af et anker. Derfor producerede Østkraft selv strømmen, og derfor udledte store mængder lunt kølevand ud inderst i havnen. Det lune vand tiltrak havørreder hvilket i en periode gav rigtigt gode fangster.
Men den typiske fangst var som Peters, et slid for at finde en kold ørred der ville interessere sig for det endegrej den blev præsenteret for. Peter er gæst fra Slovakiet der sammen med en flok fiskekammerater huserede på øen i en uges tid, hvor de fik god smag for det bornholmske havørredfiskeri. Dem skulle der være en chance for vi ser igen.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2013
Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2013 har vi udvalgt John Rybergs Gedde på 10 kg og 110 cm fanget i en privat sø d. 6. januar.
Januar er jo sædvanligvis en af de gode måneder med mange fine havørredfangster, og det har det været igen i år. De store overspringere har efter et efterår hvor de ikke rigtigt var dukket op begyndt at vise sig. Således blev der meldt fisk ind om fisk op til de 5.1 kg, som Søren Bertelsen fra Nexø stod for.
Men der er fra tid til anden en der får øjnene op for nogle af de andre muligheder der er for at gøre gode fangster på denne årstid. Således benyttede John Ryber fra Nexø sig af at der var et par uger hvor søerne var isfri, og i en privat sø overlistede en grum vintergedde af de helt store. Den tog på en lille skalle fisket under flåd.  Det er dejligt at se hvordan der er flere strenge at spille på, på en årstid hvor der ellers er gået havørred i den.
Vi siger tillykke til John med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2012
Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2012 har vi udvalgt Tonny Nilsons havørred på 4 kg og 71 cm fanget på sydkysten d. 17. december.
De gode takter i havørredfiskeriet fra november fortsatte i december.
Der var stadig et fantastisk fiskeri på grønlændere, vi mindes ikke nogensinde at have haft en sæson med et så godt fiskeri af disse små blankfisk, hvor størstedelen nu har passeret de 40 cm.
Men i december begyndte der så for alvor at dukke store overspringere op, dem havde der ellers været langt imellem i november, der ellers ofte har det med at levere godt fiskeri da.
Tonny har dog fået sin del. Han kunne berette om at det var hans femte overspringer over 3 kg dette efterår.
Vi siger tillykke til Tonny med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2012
Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2012 har vi udvalgt Ole Worms havørred på 5.45 kg og 75 cm fanget i Salene 25. november.
Årets udgave af november udviklede sig til en eventyrlig oplevelse for kystfiskene.
Der blev ikke set mange af de store overspringere som november nogle år har budt på, men grønlænderne trak i store flokke tæt langs kysten og gav et usædvanligt hektisk fiskeri for dem der var på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter.
F.eks. så vi ved Kystcuppens 1. afdeling 18. november 69 fisk til opvejning. 88 mand var tilmeldt og 33 mand mødte op med blankfisk, ulige fordelt, nogle med en, andre med flere.
Overspringerne viste sig dog ind imellem, og sidst på måneden blev der gjort flere fine fangster.
Bl.a. da Ole under dramatiske omstændigher fik landet denne flotte overspringer i Salene.
Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2012
Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2012 har vi udvalgt Peter Kromand Larsens Laks på 8.9 kg og 90 cm fanget ved trolling 18. oktober på Stablen.
Oktobers ustadige vejr gav et ligeledes lige så ustabilt fiskeri. Fiskene i søer og på kysten var ikke lige til at læse, så der blev kun gjort sporadiske fangster.
Anderledes på havet, når ellers vejret var gavmildt nok til at give en havdag. Torskefiskerne havde godt fiskeri, med gode dage hvor der blev fisket på gode flokke helt ind under land. Og trollingfiskeriet efter laks har måske haft sin bedste og tidligste sæsonstart. Allerede i september blev der gjort gode fangster, der fortsatte ind gennem oktober. Når der lejlighedsvis var en havdag.
Således som d. 18. oktober. Da fik Peter sin trollingdebut, og det en af slagsen der giver sult på mere. To fine laks gav denne første tur trods lidt besvær med blæsevejret. 8.9 kg og 4 kg vejede de to gode laks Peter fik med hjem.
Vi siger tillykke til Peter med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2012 har vi udvalgt Carsten Grams karper på op til 15.4 kg fanget natten mellem d. 21 og 22.  september i et privat vand nær Rønne.


Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

 

 

Månedens Fisk August 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2012 har vi udvalgt Samuel Koffi Ankers Gedde på 6 kg og 95 cm fanget d. 7 august i Kaolingraven på en gul wobler.
Sommeren er en dejlig fisketid med mange flere muligheder end man kan nå at udnytte inden den er over igen.
Dem der virkelig har mulighed for at opsøge eventyret, er børnene med deres lange sommerferie og de nu-om-dage få forpligtigelser.
Pai Intawong og Samuel brugte ventetiden på at skulle starte i 6. klasse med at jagte gedder. Mange fisk havde de haft kontakt til over sommeren, hvor fiskeriet ofte foregik fra meget tidlig morgen. Men d. 7. august lykkedes det dem efter en hel dags fiskeri at overrumble en af gravens kæmper, der endvidere blev landet under dramatiske omstændigheder.
Vi siger tillykke til Samuel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2012 har vi udvalgt Per Clausens havørreder op til 2.4 kg, kuglerunde sommerørreder fanget ved dørgefiskeri på Hvide odderevet d. 8. og 24. juli.
Ustadigt vejr og knap så høj vandtemperatur som en almindelig juli. Sådan var årets udgave. Blæst og regnfulde dage veksledes med dage med roligt og lunt vejr, men vel at mærke med vandtemperaturer der lå under normalen. Synd for badegæsterne, men godt for fiskeren.
Meget tyder på der er en del makreller i farvandet omkring Bornholm i år. Der er over juli måned fanget en del fra båd, men også fra kysten forlyder det.
Men især havørredfiskeriet har været udbytterigt i år. Dels fra kysten, men i særdeleshed fra båd.
Således har Per og andre fisket mange fine ørreder på Hvide odde revet. Ikke de helt store fisk, men meget fine og velnærede ørreder. Og som et godt tegn for kommende kystsæson; lige som alle andre stede om øen: Der er umådeligt med undermålere.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2012 har vi udvalgt Kasper Kromand Perssons havørred på 5.5 kg og 76 cm fanget ved dørgefiskeri med en Toby på dipsydiver ud for Svaneke 16. juni.
Sommeren er rent slaraffenland for lystfiskeren. Der er frit valg på alle hylder, mulighederne er mange. Man skal blot bestemme sig til hvad og hvor man vil fiske. Og ofte er det en overraskelse hvad der sidder i den anden ende af linen.
Havørredfiskeri opfattes ofte som noget der foregår med hue og vanter på i årets kolde måneder, men faktisk er der mindst lige så gode muligheder om sommeren. Også i dagtimerne.
Især jollefiskeriet giver et stort udbytte. Med jollen kan man bekvemt i sommervarmen afsøge kysterne ved kastefiskeri og afsøge de kystnære områder ved at dørge for at finde den rette lokalitet eller dybde hvor havørreden står på dagen. Eller som Kasper, fiske med dykkende redskab langs kysterne på nord- og østbornholm hvor det dybe vand går helt ind til land. Der jager de store overspringere i stimerne af småfisk der trækker ind.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2012 har vi udvalgt Per Clausens sude på 3.05 kg og 56 cm fanget i Carl Nielsens Grusgrav d. 31. maj.
Med foråret bliver der en stor variation i fangsterne. I søerne startede geddesæsonen og fredfiskene vågner på. På kysten hærger hornfiskene, men ikke sjældent er der både torsk og havørred imellem, så man ofte får tre arter på tasken. Snart begynder fladfiskene at være fede nok og silden begynder at trække ind om aftenen. Så det er de mange muligheders tid.
De mange forskelligartede fangster skal så holdes op imod hinanden, en interessant diciplin her i sommerhalvåret.
I gennem de sidste 10 år har vi fulgt fiskeriets udvikling i de gamle råstofindvindings områder der er blevet til søer med et fiskeri der udvikler sig år for år. Især har fiskeriet efter sude i flere af de nye søer budt på større fisk år for år. I Carl Nielsens Grusgrav har suderne stille og roligt nærmet sig den magiske grænse på 3 kg. Der er rygter om at de 3 kg blev nået sidste år, men med Pers sude er det første gang vi får en dokumenteret +3.
Vi siger tillykke til Per med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2012

Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2012 har vi udvalgt Dan Nordahns havørred på 4.4 kg og 76 cm fanget på sydkysten d. 11. april.
Fra den sidste uge i marts og april med gik havørredfiskeriet næsten i stå. April plejer ellers at være måneden hvor der bliver taget adskillige store overspringere, men de har stort set ikke vist sig i år.
Der er dog landet fine fisk, men oftest som en flidspræmie, så det er især gæstende fiskere der har fået fisk på tasken i april. Men løb man ind i fisk, var der ofte flere på pladsen. Således også da Dan fik heldet med sig d. 11, da fik selskabet fire fisk på et par timer.
Vi siger tillykke til Dan med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2012120304 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2012 har vi udvalgt Søren Bertelsens havørred på 6.2 kg og 76 cm fanget på Østkysten d. 4. marts.
Marts er som oftest havørredmåneden over dem alle. I år blev den fantastisk oven på to år hvor den forsvandt i store snemængder.
Især første halvdel af måneden bød på fantastisk fiskeri, men som hele måneden igennem, var det ustabilt. Der var perioder hvor der ikke skete det mindste, og pludselig var man på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og da var det ikke sjældent at træffe enorme flokke af havørreder, hvor den enkelte fisker havde 10 til 30 ørreder på kort tid.
I forskel til de foregående år har der været rigtig mange ørreder der var deres første år i havet og nu holder mindstemålet. Gode tegn for de næste års fiskeri.
Derimod har det knebet med at få storfisken i tale. Det lykkedes så endelig for Søren, da han landede denne fantastiske fisk; En fisk på 6.2 kg og en konditionsfaktor på 1.41 er en ren drømmefisk.
Vi siger tillykke til Søren med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2012120226 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2012 har vi udvalgt Bent Christensens havørred på 4.25 kg og 74 cm fanget på Offergård d. 25. Februar.
Vinteren slap sit tag midt i måneden. Med forår i vejrtypen allerede sidst i februar kan vi forhåbentlig se frem til en kanon marts -april, hvad vi er blevet snydt for to år i træk.
Fangsterne i februar i år har vist en klar tendens når det gjaldt fiskemetode. Der har været en klar tendens til at fiskene i den første, og kolde, halvdel af måneden tog på flue fisket efter bombarda. Og lige så klar er tendensen i den mildere sidste halvdel, at fisken blev taget på blink. Således også Bents fine overspringer.
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2012120120 03 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2012 har vi udvalgt Martin Christiansens havørred på 4.8 kg og 75 cm fanget i Salene d. 20. januar.
Nordlige og østlige vinde prægede måneden, der også var kendetegnet ved høj vandstand der ofte gav snavset vand. Frosten pressede på og fik til sidst overtaget, så vandtemperaturen var kraftigt faldende gennem perioden.
Svære betingelser, men for kystfiskeren en udfordring der giver mulighed for et fiskeri hvor man selv skaber sin chance. Som Martin skriver:"Fantastic afternoon in Salene. Hard wind from northwest, huge waves, and snow...But a lot of nice silver trouts."
Som flere andre i løbet af måneden var de den dag det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Nu må vi så se frem til februars frost; om ikke den kan få nogle af de helt store overspringere ind kystnært, hvilket vi hidtil har haft til gode denne sæson.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2011111226 03 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2011 har vi udvalgt Hans-Erik Jensens Havørred på 4.7 kg og 72 cm fanget på nordkysten d. 26. december.
December blev en temmelig blæsende affære, men bød alligevel i perioder på rigtigt godt havørredfiskeri på kysten.
Især er der bemærkeligt mange små blankfisk op til lige over kiloet. Mange har i løbet af måneden kunne hjembringe et bundt grønlændere efter et kort og hektisk fiskeri på en enkelt lokalitet.
Trods temperaturen ikke helt ville bevæge sig ned på et leje der passer til kalenderen, begyndte de store overspringere at jage kystnært. Især ugen omkring jul bød på rigtigt godt fiskeri, hvor juledagene gav flere af de gode juleørreder der nærmest er kotume for. Dog har vi nok det bedste tilgode når temperaturen sandsynligvis falder yderligere i januar. Så forhåbentlig er Hans-Eriks fine overspringer kun en god begyndelse på denne sæsons fiskeri efter de store overspringere.
Vi siger tillykke til Hans-Erik med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2011111105 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2011 har vi udvalgt Jean Madvigs Havørred på 4 kg fanget på vestkysten d. 5. november.
Efter en usædvanlig svag havørred sæson efterår og vinter 2010 -11 blev der med spænding set frem til den kommende sæson. Alle bange anelser blev dog hurtigt gjort til skamme. Der har været et forrygende fiskeri på kysten i november. Især glædeligt er, at der fanges utroligt mange fisk under og lige over målet. Det må tyde på godt fiskeri de kommende sæsoner. Og de gode overspringere har også jaget kystnært hele måneden, hvilket Jeans flotte fangst først på måneden er et godt eksempel på.
Vi siger tillykke til Jean med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2011111017 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2011 har vi udvalgt Nicolai Eriksens gedde på 6 kg fanget i Rønne Havn d. 17. oktober.
Det er ikke uden grund Rønne Havn er berømt for sit gode geddefiskeri. Mange gode gedder har havnen givet gennem tiderne. Ofte bliver de gode fisk taget ude på det dybe fra båd, men de kan også træffes jagende på det lave vand langs Munch Petersensvej. Det oplevede Nicolai med denne flotte 6-kilos fisk der tog på en 12 gr. Refleks spinner. Som det heldigvis er ved at være kotume for fisk over 5 kg, blev fisken nænsomt genudsat efter en hurtig vejning og forografering.
Vi siger tillykke til Nicolai med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 


Månedens Fisk September 2011110925 02 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2011 har vi udvalgt Isabella Suersaqs torsk på 6.4 kg fanget på pirketur med Bornholms Sportsfisker Forening ud fra Hasle d. 25. september.
Efteråret byder på dage ind imellem hvor det er vejr til at tage på madfiskeri efter de gode efterårstork der nu er faste i kødet. Og så er det bare om at slå til, da er det blot et spørgsmål om arbejdsindsats for at samle forråd til den kolde og blæsende tid.
Vi siger tillykke til Isabella med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk August 2011110821 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2011 har vi udvalgt Ricky Larsens gedde på 10 kg plus fanget i Rønne Havn d. 21. august.
Der er de sidste år landet mange gode gedder i Rønne Havn, men det er mange år siden vi har set en over de 10 kg. Dog skulle der være mistet flere af dem. Nu lykkedes det Ricky.
Desværre havde han kun en 10 kg vægt der bundede og der er ikke længdemål på den.
Vi siger tillykke til Ricky med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juli 2011110716 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2011 har vi udvalgt Jonas Sonne-Pedersens gedde på 10 kg og 110 cm fanget i en privat sø d. 16. juli.
Juli bød på mange gode sommerfangster. Men Jonas´ fangst og rapport med en god og dramatisk historie skilte sig klart ud.
Vi siger tillykke til Jonas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Juni 2011110619 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2011 har vi udvalgt Bjarne Andersens spejlkarpe på 13.6 kg fanget i en privat sø d. 19. juni.
I årets første sommermåned blev der som årstiden byder gjort en bred vifte af fangster, og blandt de forskelligartede fisk måneden bød på har vi valgt Bjarnes fine nattefangst.
Vi siger tillykke til Bjarne med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Maj 2011110506 02 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2011 har vi udvalgt Wettstein Eugens flotte havørred på 7.8 kg og 86 cm fanget på Sose d. 6. maj .
Blandt de mange gode fangster i maj har vi valgt dette pragteksemplar af en havørred. Vi skulle ind i det pludseligt kommende forår før denne sæsons nok bedste havørred blev fanget.
Vi siger tillykke til Wettstein med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk April 2011110411 03 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2011 har vi udvalgt David Mayns fantastiske havørred på 7.2 kg og 90 cm fanget på sydkysten d. 11. april.
Denne sæson har hidtil mest givet fisk til tilrejsende, de er nok de eneste der lægger ihærdighed nok i fiskeriet til at det lykkes under disse svære forhold. Er der så blevet fanget en blankfisk, har det ofte været fine fisk, men Davids fisk må nok siges at være ekstraordinær.
Vi siger tillykke til David med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2011110310 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2011 har vi udvalgt Michael Rasmussens fine havørred på 5.6 kg og 69 cm fanget på østkysten d. 10. marts.
Det kolde vand gav i årets udgave af marts en stor udfordring. Der var meget langt mellem fiskene. Alligevel blev der taget nogle fine havørreder af de mest ihærdige.
Michael var en af de heldige. Ud over at Michael var så heldig at fange månedens absolut største havørred, indviede han os også i et af de mange ritualer der findes blandt fiskere. I deres fiskeklub er det regelen at hvis der landes en 5+, så koster det en tur i baljen. Derfor poserer Michael med sin fangst svøbt i et håndklæde.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2011110202 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2011 har vi udvalgt Bent Christensenss havørred på 5.9 kg og 80 cm fanget på Sorthat d. 2. Februar. Den tog en glimmereje fisket efter bombarda
Fiskeriet i februar startede fint, men gik helt i stå som kulden bed sig fast. Med vandtemperatur på 0.5 C ville ørrederne ikke lege med. Sydkysten var sidste halvdel af måneden lukket af is, og skrænterne fra lufthavnen til Sose var udsat for voldsomme skred, så vandet var helt mudret til. Men inden alle disse fortrædeligheder satte ind, nåede Bent at fange sit pragteksemplar af en februarørred. Rapporten var ledsaget af en udførlig og lun fiskerhistorie. Det luner i denne kolde tid
Vi siger tillykke til Bent med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Januar 2011110122 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2011 har vi udvalgt Thomas Ankers havørred på 4.5 kg og 74 cm fanget under dramatiske omstændigheder på Nebbe odde d. 22. januar.
Vi havde en rigtig god havørredmåned. I det kolde vand har der været langt mellem fisken, men så er det til gengæld gode fisk, når man støder på en. Det er svært at sætte alle de gode fangster op mod hinanden. Men med Thomas´ rapport ser vi en ung fyr med en fin fangst. Der er nøjagtige oplysninger om fangsten og historien er rigtig god. Og så er fisken flot og stemningsfuldt præsenteret.
Alt sammen det vi sætter stor pris på i en rapport.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2010101217 01 15
Som vinder af titlen Måneens Fisk December 2010 har vi udvalgt Daniel Peterssons havørred på 4 kg fanget på Levka d. 17. december.
December er oftest en af vores rigtigt gode havørredmåneder. Der blev da også taget fine havørreder i denne udgave, men slet ikke i den udstrækning vi er vant til. Og der er en eneste årsag. Sne, sne og atter sne. Vinteren satte tidligt ind og meget af måneden var mere eller mindre umuligt at komme rundt. Ærgerligt, for fisken var der, omend den som sædvanlig for december var ret lunefuld.
I uge 50 gæstede Daniel øen sammen med et par landsmænd, og de imponerede os alle ved standhaftigt at trodse sneen for flittigt at svinge fluestængerne. Og belønningen udeblev ikke.
Vi siger tillykke til Daniel med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2010101106 01 15
Som vinder af titlen Måneens Fisk November 2010 har vi udvalgt Finn Folkjærs kystgedde på 8 kg og 99 cm fanget d. 6. november på Skansen.
November blev en rigtigt god varieret fiskemåned, hvor efteråret sidst på måneden gik over i decideret vinter.
Efter en sommer med sløjt torskefiskeri blev der rettet op på det i november hvor den atter var til at finde og stod tæt. Lidt gedder i søerne nåedes også lige inden temperaturen faldt drastisk sidst på måneden.
Og så kom der rigtigt gang i havørrederne på kysten. Og måneden sluttede da også med en af de store overspringere da der blev fanget en på 5.1 kg på Lufthavnen.
Men vores favorit i denne måned blev altså Finns store kystgedde fra Skansen. Sådan en er et højt værdsat trofæ, og en sjælden velkommen gæst i køkkenet.
Vi siger tillykke til Finn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Oktober 2010101023 01 15
Som vinder af titlen Måneens Fisk Oktober 2010 har vi udvalgt Martin Rømers gedde på 9.6 kg og 112 cm fanget i en privat mose d. 23. oktober.
Det var en måned med fine efterårsgedder. Lidt spændende når teorien siger at det gode geddefiskeri er ved nymåne og fuldmåne, og man ser på månedens fangster. D. 7. oktober var det nymåne. Og den dag havde Kenn Jensen og Per Clausen et rigtigt godt fiskeri i Krashave. D. 23. oktober var det fuldmåne. Der blev der fanget månedens to storgedder. D. 23. fik Martin sin fine fisk på 9.6 kg, og d. 24. fik Tonny Steen en flot gedde på 7.5 kg. Det vil jo være fint hvis fisken har læst på lektien, så vi ved hvornår vi skal fange dem.
Vi siger tillykke til Martin med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk September 2010100919 01 15
Som vinder af titlen Måneens Fisk September 2010 har vi udvalgt Oliver Andersens gedde på 7.6 kg og 98 cm fanget i Ferskesø d. 19. september.
Med efteråret kommer de gode geddefangster. Sådan nogle som Olivers, der var på en hyggetur med sin far. Det glæder os meget når vi ser ungdommen gøre gode fangster og forældre der tager ansvaret for yngelplejen alvorligt.
En ny havørredsæson startede i løbet af måneden, vi regner fredningen af havørred i yngledragt som sæsonstart. Jacob Lyster startede denne nye sæson med at rapportere om en flot fisk på 4.6 kg og 74 cm fanget på Ypnasted d. 23. Det præmierer vi med et gavekort på 200 kr.
Vi siger tillykke til Oliver og Jacob med de fine fangster.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk August 2010100801 01 15
Som vinder af tiltlen månedens Fisk August 2010 har vi udvalgt Kasper Kromand Perssons havørred på 3,7 kg fanget under pilkefiskeri ud for Balka d. 1. august.
I løbet af sommeren har der været rigtigt godt fiskeri på havørred fra båd. De fleste er fanget konventionelt ved at blinke, men man kan også uventet støde på dem, f.eks. som da Kasper under pilkefiskeri fangede denne trinde sommerørred.
En fin sommerfangst og et stemningsfyldt billede.
Vi siger tillykke til Kasper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2010100708 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2010 har vi udvalgt Bjarke Bendtsens gedde på 9 kg og 107 cm fanget i Rønne Havn d. 8. juli på jerkbait.
Sommerfiskeriet byder på en bred palet af muligheder. Rapporterne i den forgangne måned har vist en del af hvad vandene byder på i sommermånederne. Suder, karusse og ål, og selvfølgelig fine torsk fra turbådene. Sidstnævnte holdt dog hårdt i år. Det var usædvanligt svært at finde torskene på loddet i år.
Og så fangede Bjarke en af de navnkundige havnegedder fra Rønne Havn. En af de fangster der rangerer højt i ens fangstjournal.
Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2010100611 02 15
Som vinder af titlen månedens fisk Juni 2010 har vi udvalgt Kenn Jensens Karpe på 15.55 kg fanget i et privat vand d. 11. juni.
Så blev det endelig efter et koldt forår sommer. I juni slog varmen igennem, og med sommeren kom også det varierede sommerfiskeri. Vi så fine sudere og gedder fra søerne, og på kysten kom der rapporter om fine sommertorsk og fuldfede havørreder.
D. 11. juni var Kenn taget på et to dages karpesats. Det resulterede i tre fine karper på land og to mistede. Karperne vejede 10,7, 13,4 og hele 15,55 kg. 15,55 kg må være den største dokumenterede karpe her på øen?
Vi siger tillykke til Kenn med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2010100527 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2010 har vi udvalgt Niels Erlandsens Gedde på 8.1 kg fanget i en privat sø d. 27. maj.
Den meget kolde maj udsatte foråret flere uger, men intet er så skidt at det ikke er godt for noget, havørredfangsterne på kysten var nemlig så til gengæld massive de første par uger af måneden, på trods af at hornfiskene dominerede billedet mere og mere.
Suderne kom stille og roligy i gang som temperaturen steg. De er jo interessante vægtmæssigt i maj, hvor de er rogntunge.
Maj må jo nok siges at være geddemåneden over dem alle, trods det at alt er sent i år. Niels fiskede sin fine gedde på en overfladepopper, et fiskeri der giver en ekstra en på opleveren når fisken tager i overfladen.
Vi siger tillykke til Niels med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2010100426 02 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2010 har vi udvalgt M. K. Reichs havørred på 5.6 kg fanget på sydkysten d. 26. april.
De gode havørredfangster der er gjort i denne sæson fortsatte hele april måned. Foråret kom sent efter den hårde vinter. Men hen på måneden viste forårstegnene sig for alvor.
Fangsterne varieredes med flere torsk, der begyndte at være godt med tobis i fiskene og som den endelige forårsbebuder så vi sidst på måneden de første hornfisk.
Og jollefolket begyndte at røre på sig. April bød på adskillige vindsvage dage, hvor der var mulighed for det kystnære fiskeri hvor der spinnes efter havørred. Et spændende fiskeri, man får virkelig set de rev man fisker på når man driver over dem. Og et godt alternativ, fiskepresset på kysten var ret højt langt ind i april.
I søerne begyndte der også at ske noget. Dejligt med gode livstegn efter en lang bekymrende vinter hvor søerne var frosset til. Sidst på måneden fangede Martin årets første store spejlkarpe. En krabat på 14.2 kg. Det er da en god begyndelse når man ser frem til sommerhalvårets fiskeoplevelser i søerne.
Men kystfiskeriet efter havørred var langt det dominerende. Dette fantastiske havørredfiskeri som vi har her på øen lovpriste M. K., gæst fra Norge, i flere rapporter hvor han med stor fiskeglæde meldte om flere gode fangster spredt ud over de uger han opholdt sig her. Blandt andet denne flotte overspringer.
Vi siger tillykke til M. K. med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Marts 2010100314 06 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2010 har vi udvalgt Jesper Vestergårds havørred på 6.1 kg og 76 cm fanget ved Sengedynen d. 14. marts.
Jesper var en af mange som i årets marts fik lov til at opleve Bornholm fra sin bedste side og en af de heldige der blev yderligere belønnet med en af de helt store havørreder.
Fisken er flot præsenteret i naturlige omgivelser der giver et godt indtryk af forholdene fisken er fanget under. Og med Jespers beretning sidder man efter læsning med en følelse af næsten at have været med på turen.
Vi siger tillykke til Jesper med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2010100226 02 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2010 har vi udvalgt Bo Frandsens havørred på 5.6 kg og 75 cm fanget på Lufthavnen d. 26. februar.
Mange fisketure blev aflyst i dette års udgave af februar. Store snemængder skabte trafikale forhold i perioder, hvor det ikke var så lige til at nå fiskepladserne. Men for de seje der drog på fiskeri trods forholdene var der hele måneden igennem kontant afregning i sølvtøj; havørreden optrådte kystnært og hugvillig måneden igennem, hvor der blev præsenteret flotte fangster selv i de værste perioder.
Således var Bo en af dem der trak huen ned over ørene og trodsede vinteren for at jagte de blanke. Og blev rigt belønnet.
Vi siger tillykke til Bo med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken:)

 

Månedens Fisk Januar 2010100123 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2010 har vi udvalgt Simon Rømers havørred på 5.05 kg og 73 cm fanget på Vestkysten d. 23. januar.
Årets januar blev den koldeste januar i mange år, men bød alligevel på et fantastisk og stabilt fiskeri. En rigtig havørredmåned. Kun perioder med trafikale problemer grundet sne lagde en dæmper på de fine fangster. Hele måneden blev der taget fine fisk, og vi så rent faktisk at det var i den koldeste periode de helt store overspringere dukkede op.
Det var således i dagsfrost på mere end 5 grader minus Simon landede denne måneds største fisk, og hans rapport ledsagedes ud over stemningsfyldte billeder med en række hyggelige lystfiskerbetragtninger.
Vi siger tillykke til Simon med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2009k091227 02 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2009 har vi udvalgt Robert Jensens havørred på 4.42 kg og 71 cm fanget på Offergård d. 27. december.
Robert er eksilbornholmer bosiddende i Sorø, og havde benyttet et besøg på øen til at deltage i Din.fangst Kystcup 09 -10 tredje afdeling. Og der vinde suverænt med denne pragtfulde fisk. Så det på flere måder et udbytterigt besøg på øen for Robert.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk November 2009k091127 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2009 har vi udvalgt Per Bugges kysttorsk på 5.5 kg fanget på østkysten d. 27. november.
November på kysten står ellers helt i havørredens tegn, da de blanke med den faldende temperatur jager kystnært. Men torsken optræder også kystnært i denne tid, især tidligt om morgenen og når aftentiden nærmer sig. Og det sker den ender som en bifangst der bestemt ikke er at ringeagte. Hverken i køkkenet hvor torsk altid kan finde sin plads, eller som fiskeoplevelse. En torsk af den kaliber som Per fangede, er en helt anden oplevelse når den tager på lavt vand og skal fightes ind, end når man får samme fangst fra båd og fisken skal hales opad. Så ofte er det en overraskelse når man visuelt konstaterer det er en torsk man har kroget under sit havørredfiskeri.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Månedens Fisk Oktober 2009k091026 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2009 har vi udvalgt Rasmus Holsts havørred på 7 kg og 30 gram fordelt på 78 cm fanget på nordvestkysten d. 26. oktober.
Rasmus er ret ny på kysten, og så fisker han en fisk andre fisker en halv menneskealder efter, måske uden endnu at have fanget den. Det er ikke mange der så hurtigt har kunnet kalde sig storfanger af den karat.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
De andre tre tidligste rapporter i denne nye havørredsæson vidner om den samme fangst/gensyns -glæde, som vi trods alt også har ved at fange de mere ”almindelige” fisk.
Disse fisk der giver os de mange og gode fiskeoplevelser, ind i mellem de mere spektakulære fisk, og er med til at give os et fiskerliv der er rigt på oplevelser.
Vi belønner disse tre, Erling, Per og Emil, med hver fem stk blink iført blinkæske, der kan afhentes i butikken.

Fiskeriet på kysten foregår stadig lidt på skrømt, men et par tyske gæsters knap to ugers fiskeri i den sidste del af måneden siger en del om hvad en ihærdig indsats kan udmunde sig i. De kunne berette om mere end halvtreds havørreder, selvfølgelig med en del farvede fisk, men også adskillige blankfisk med en firekilos som den største.

Måneden sluttede med at et rent makreleldorado satte ind. Johnny Flatov rapporterede om en Hansa-tur hvor der var blevet fanget 38 makreller. Makreller der vejede i mellem 1 og 1.5 kg. Herligt at se når denne kærkomne efterårsgæst pludselig er der igen. Knæk og bræk med nogle gode havdage til Hansa og andre der skal ud efter denne lejlighedsvise delikatesse.

 

Månedens Fisk September 2009k090909 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk September 2009 har vi udvalgt Jonas Bergs gedde på 5.8 kg fanget i Rønne Havn d. 9. september.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
Det er virkeligt interessant at følge med i hvad drengene løber og laver, de får jo støvet lidt af hvert op med den iver de lægger for dagen.
Fra Stephan Mortensen fra Rønne fik vi melding om denne fisk: En Aborre på hele 2.4 kg og 59 cm fanget i Karolinesøen d. 21. september kl 15.30 på et skallehovede. Stephan skriver:
"Efter et par timer udelukkende med en masse krebs der prøvede at stjæle min skalle kom der en lille aborre på de 500 g. Derefter kastede jeg ud og fik i samme sekund min hidtil største aborre. Den kæmpede så jeg troede det var en gedde, men det viste sig hurtigt at være en kæmpe aborre. Da jeg desværre ikke ejer et kamera fik jeg intet billede, men har i det mindste to vidner"
Deværre kunne Staphans fisk ikke komme med i betragtning som Månedens Fisk pga det manglende billede. Sådan er det jo. Men et stort tillykke med den fine fangst til Stephan.

 

Månedens Fisk August 2009k090830 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2009 har vi udvalgt Martin Bønnløkkes karpe på 13 kg fanget i en privat sø d. 30. august.
Endnu en spændende rapport fra Martin med endnu nogle fine fangster.
Martin var f.eks. også fanger af månedens fisk for fire måneder siden, hvor det var en laks.
Martin er en meget alsidig fisker, og en af øens mest markante specimenfiskere. En gren af fiskeriet, hvor det om nogen steder drejer sig om at kende såvel vejen som målet. Hvilket Martin viser han mestrer til fulde med såvel sine fine fangster som med sine fine og udførlige fangstrapporter. Tak for gode tips.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juli 2009kenn11 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2009 har vi udvalgt Kenn Jensens suder på 2.5 kg fanget i en sø ved Rønne d. 18. juli.
Kenn har sommeren igennem rapporteret om adskillige fine fangster fra øens søer. Om det er suder, karper eller karusser, så er Kenn med sit store kendskab til fiskenes adfærd og med fisketeknikker der er blevet finpudset gennem mange år absolut en af øens store medekapaciteter.
Der er ofte et guldkorn vi andre kan  bruge med Kenns rapporter. Og med denne sudefangst fulgte en billedserie der giver et rigtigt godt indtryk af hvor meget vand en sude får flyttet under fighten.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Juni 2009k090609 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Juni 2009 har vi udvalgt Kenni Holmbergs spejlkarpe på 15.3 kg fanget i en privat sø 9. juni.
Det er den største karpe vi hidtil har hørt om her på øen. Så mon vi har en bornhomlmsrekord her?
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
.
.

Månedens Fisk Maj 2009k090502 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2009 har vi udvalgt Martin Bønneløkke Pedersens laks på 18.060 kg fanget ved årets Trollingmaster, og vinder af samme, d. 2. maj.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk April 2009k090411 01 15
Som vinder af titlen Månedens Fisk April 2009 har vi udvalgt Finn Christoffersens havørred på 9.38 kg og 85 cm fanget ved årets Trollingtræf d. 11. april 1 mil ud for Teglkås.
April startede med fantastiske forhold på kysten. For det meste østlige vinde, kolde nætter og dage der stabilt blev varmere. En udfordring til påklædningen, da temperaturforskellen over døgnet derved blev markant.
Ørrederne kunne findes over dagen, men morgentimerne og især aftentimen var absolut de mest stabile perioder. Og med det milde aprilsvejr med roligt vand gav disse timer spændende fiskeri hvor de aktive fisk ofte kunne spottes.
Som vandet blev varmere og der kom mere liv i vandet langs kysten kom så næste forårstegn; der var aftener med fine torskefangster til fiskeren der egentlig var taget til stranden efter ørred.
Medaljens bagside ved de mange soltimer viste sig i løbet af måneden i form af kraftig algevækst, der kunne være et problem, især hvis man ville fiske hvor der var ”gang i den”.
Det tidlige forår kom også til søerne. Medefiskene er ved at komme i aktivitet igen, og en karpefangst på 14.8 kg må siges at være en rimelig god start på årets medesæson.
De milde aprilsdage fik for alvor også gang i småbådene. Ud over revene kunne der findes fine havørreder. Og man skulle være et skarn, hvis ikke man benyttede lejligheden til at få et par af de fine ”tangtorsk” som revkanterne byder så righoldigt på, med hjem.
  Længere ud på havet steg aktiviteten hele måneden. Der kom godt gang i laksetrollingen der kulminerer i april -maj med årets to store trollingarrangementer for døren.
Månedens vinder fandt vi ved påskens traditionelle Trollingtræf. Ved trolling efter laks bliver der til tider fanget nogle imponerende havørreder. Og dette skete for Finn der ”som en god afslutning på trollingtæf hos Allan” landede en sådan: 9 kilo og 380 gram fordelt på 85 cm.
Vi siger tillykke til Finn med den fine fangst.
Gavekort kan afhent i butikken.


Månedens Fisk Marts 2009
Som vinder af titlen Månedens Fisk Marts 2009 har vi udvalgt Nicolai Jensens gedde på 10.2 kg og 102 cm fanget i en sø på nordnornholm d. 13. marts.

På kysten har der hele måneden været heftig aktivitet.
Det meste tid var det mere fiskere end fisk. Vinteren havde sluppet sit tag og det lignede forår, men det holdt ved med nattefrost og vandet var koldt. Så der var langt mellem snapsene, men ved at kende sin besøgstid viste øen sig i perioder fra sin bedste side.
Der blev landet adskillige flotte overspringere, der som i de sidste par måneder har haft imponerende kræfter at gøre godt med, og kæmpet med en voldsomhed der har kunnet gøre enhver fisker blød i knæene efter endt fight. Det må være en vandtemperatur der passer fisken helt fint.

Det med at kende sin besøgstid er værd at gentage.
Marts i år har haft mange stille dage med fladt og spritklart vand.
Fiskeri stationært giver da ofte blot en øm skulder. De jagende fisk skal opsøges. Og hugger oftest efter ganske kort tids fiskeri.
Og med den dagslængde vi har i marts, er det også fornuftigt at disponere med den energi man trods alt får brændt af ved en kold dag på kysten. I store dele af måneden har der ofte været heftig aktivitet i yderperioderne. Det er set flere gange at fiskere der har besøgt en plads i mindre end en time tidlig morgen eller sen aften, har oplevet mere, hvad fisk angår, end fiskere der har fisket pladsen det meste af dagen.
Så i en besværlig måned som marts i år er kodeordene for et godt fiskeri helt udtalt de klassiske: Disponering af fisketiden og opsøgende fiskeri.

På havet var der blandt trollingfiskerne også god aktivitet, men under sammer vilkår som der herskede på kysten. Fisken måtte opsøges når muligheden forelå.
Men fællesnævneren for en del af aktiviteterne blandt en stor del af kystens fiskere og trollingfolket, var jo også forberedelse til årets store sportsfiskerarrangementer; Havørreddysten og Ørreddagen for kystfiskerne, og Trollingtræf og Trollingmaster for de havgående. Så der er ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget.

Mere stabilt fiskeri på havet nyder torskefiskerne.
Disse måneder uden ”R” hvor vandet er koldt byder på gode vintertorsk, og fra nu og et par måneder frem med tillægsgevinst i form af rogn.
Og det ér muligt for os almindelige landkrabber, på en god dag, at komme på havet efter torsken i disse kolde r-løse måneder under trygge rammer. Der er adskillige private udbydere af torsketure på øen, samt mulighed for at komme ud i foreningsregi.

Men der er også enkelte fiskere der husker at marts er sidste chance for en velnæret vintergedde.
Blandt dem Nikolai og Simon.
De opsøgte en sø på nordbornholm en aften midt i måneden for at jagte disse ”krokodiller”.
Med en jigs lykkedes det Nikolai at overliste et virkeligt grumt eksemplar af disse.
Med hjælp fra Simon landede han en flot gedde på 10.2 kg og 102 cm.
Vi siger tillykke til Nikolai med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Februar 2009
Som vinder af titlen Månedens Fisk Februar 2009 har vi udvalgt Henrik Klausens havørred på 5.4 kg og 76 cm fanget på nordkysten d. 7. februar.
Henrik havde d. 7. benyttet sig af chancen for at få en af de store blanke, da hans fiskemakker, der efter hans mening havde det med at suge de store til sig, denne dag var optaget af andre vigtige gøremål.
Men det er jo nok en af de små overdrivelser vi fiskere er så berømte for. Henrik har gennem tiden leveret mange fine fangster til arkivet med fangster. Og har mange gange stået med en kandidat ved udvælgelsen af Månedens Fisk. Og foruden disse kandidatfisk et utal af det der kan kaldes ”dagligdagsfangster”. Og her er en pointe. Arkivet med fangster er brugergeneret. Så det vi får, er det vi selv leverer. Og her er Henrik en af de mange, tak for det, der har forstået, at det er ved at levere sine egne bidrag til arkivet med fangster at vi har det. Og at ved at sende et bredt spekter af sine fangster i løbet af året, kommer arkivet også til at spænde vidt til vores alles glæde og gavn.
Februar gav et forrygende fiskeri på kysten. Vi kom hele spekteret igennem vejrmæssigt. Fra almindelig dansk grå vinter over snevejr og tilbage til næsten forår ved månedens udgang. En stor oplevelse fiskemæssigt.
Men også et fiskeri der stiller krav til omstillingsparatheden hos fiskeren. Især var den koldeste periode kendetegnet ved at det var fluerne, og helst fisket dybt, der kunne få havørreden til biddet.
Men på trods af disse perioder med fisk der tog meget forsigtigt eller halvhjertet, lykkedes det fiskerne ved de bornholmske kyster at overliste et imponerende galleri af store blankfisk. Fisk der, sandsynligvis på grund af den relativt høje vandtemperatur for årstiden, havde utrolige kræfter. Selv erfarne storørredfiskere beretter om et sus i maven de sjældent oplever.
Så når Henrik i sådan en måned tropper op med den fisk der lige lander nålen på vægten over alle de andre, så slår vi til og udnævner ham som fangeren af månedens fisk.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.Månedens Fisk Januar 2009

Som vinder af titlen Månedens Fisk Januar 2009 har vi udvalgt Leif Holmskovs 8 -kilos havørred fanget på Hvide Odde d. 17. januar på foreningen Neptun´s årlige bornholmertur.
Januar har stået helt i havørredens tegn. Temperaturen lå lige i nærheden af de 0 grader måneden igennem og vejret artede sig så kysterne stort set hele måneden var fiskbare. Og så fik vi ca 20 km mere fiskevand midt i måneden med åfredningernes ophør, det er jo også stimulerende for fiskelysten når mange attraktive fiskepladser igen åbnes for fiskeri.
Med så mange fine havørreder vi er blevet præsenteret for i løbet af måneden ligger det lige for at vælge den største som månedens fisk. Men en havørredfangst er mere end blot kilo og centimeter. Den er først og fremmest oplevelsen. Og glæden ved at dele oplevelsen med andre. Så fangsten der skiller sig ud kan være det gode billede der fortæller mere end enhver beretning, det kan være den sjove fangst, det kan være videregivelse af nogle værdifulde erfaringer, eller man kan bruge de avancerede metoder med konditionsfaktorer og så videre.
Ad omveje kom vi frem til vælge den største.
Som med mange andre fisk, har havørreden også nogle ”magiske” mål. Nogle vægtgrænser der med tiden har defineret sig selv og er kommet til at indgå i sproget. Fra torsk kender vi f.eks. ”måleren” når den har passeret de 10 kg. Hos havørreden er der en forunderlig grænse på 5 kg. Der som kært barn har mange navne, mest hørt er ”en femplus”.
Mange har fisket i mange år og fanget mange ”store” fisk inden det lykkes at passere lige netop den lille streg på vægten med et 5-tal ud for. Men de fleste ihærdige fiskere der bruger et liv på kysten får på et tidspunkt sin ”5plusser”. Og også ofte flere. Og endda fisk der passerer de 6 og de 7 kg.
Men 8 kg. Der ligger den næste ”magiske” vægtgrænse. Kun et fåtal af os oplever at lande en blank havørred på den bornholmske kyst hvor nålen på vægten passerer disse magiske 8 kg.
Leif Holmskov har pr. d. 17. januar 2009 indskrevet sig på en lille eksklusiv liste.
Tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk December 2008
Som vinder af titlen Månedens Fisk December 2008 har vi udvalgt Jørgen Soldalens jule-nytårs makrel på hele 1.5 kg fanget på en Hansatur d. 27 december 2008.
Jørgen er en del af en fast flok af ”Hasleskrubber”, en betegnelse der dækker over kredsen af brugere af ”Hansa”, de sødygtige medlemmer af Mortorklubben Columbus og BSF.
Denne flok er ved at have rigtig godt styr på vragene vest for Hasle, hvor de ud over fine torskefangster også har fundet gode drev der har givet dem mange af de fine makreller der viser sig som en fast gæst i længere og længere perioder for hvert år, når vi ser tilbage på de sidste fire – seks års tid hvor vi er blevet opmærksomme på dem.
Og den meget fine størrelse de har, hvor mange er på et kilo og derover, gør at vi kan glæde os ekstra meget over denne efterårs, og forhåbentligt, vintergæst.
At vi nu ser et eksemplar på halvandet kilo rent, er kulminationen på en begejstring vi har haft over et forholdsvis nyt tilkommet fiskeri, der er blevet konstant bedre siden vi blev opmærksomme på det.
Vi siger tillykke til Jørgen med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
 December gav kystfiskerne mange de fine overspringere der huserer i fred og ro for de farvede fisk der i vid udstrækning fortsat opholder sig hvor vi alligevel ikke fisker.
Perioderne i månedens start og udgang var klart de mest givende. De mellemliggende uger op til jul var præget af lange perioder med forsigtige fisk.
Men da var der så til gengæld gode dage at tage på havet i. Og ud over de ovennævnte makreller var der jo julelaksen, der skulle i hus. Og denne mulighed blev rigt udnyttet, og laksen kendte heldigvis sin besøgstid. Så blev det også jul det år.

.

Månedens Fisk November 2008
Som vinder af titlen Månedens Fisk November 2008 har vi udvalgt Henrik Skytts pragteksemplar af en havørred på 6.55 kg og 84, fanget på sydkysten på en BSF-klubtur d. 30. november.
November er i de senere år i større og større udstrækning gået hen og blevet måneden hvor havørred  sæsonen indledes. Før hen så man sjældent fiskere på kysten før åfredningerne (og den gamle fredning for farvede fisk) ophørte i januar. Når man ser bort fra de traditionelle mellemjuls ture, der altid har været berygtede for at give nogle gode fisk.
Og man fanger jo fisk når man fisker. Så havde der ikke været den juletravlhed, så fiskeriet i vid udstrækning fra sidst i november og december med kommer til at foregå i fridagene i mellemjulen, så havde disse fisk nok også været at fange i ugerne op til. Det har vi set flere eksempler på de sidste år.
Så flere har fået øjnene op for at der fra november til januar er helt fantastiske oplevelser at få på kysten. Vandtemperaturen er kommet ned hvor jagende blankfisk kommer tæt på land i dagtimerne og de fleste farvede fisk er ved eller i åerne. Om der har været lige godt fiskeri altid, men det blot har ligget upåagtet hen, er ikke lige umiddelbart til at fastslå. En rimelig sandsynlig forklaring, ud over at havørredbestanden og det kystnære vandmiljø klart har fået det bedre de sidste mange år mm, kunne være den ændrede garnsituation.  Der er helt tydeligt ikke nær den mængde garn at fiske mellem som vi så ”før i tiden”.
Så uanset grunden, hvis der er en, så kan vi konstatere og glæde os over de fantastisk flotte havørreder vi ser her sidst på året. Og der kan jo næsten ikke gives noget bedre eksempel end Henriks pragtfisk.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.

Det lyder jo meget godt. Men noget af det der gør fiskeriet så fantastisk på denne tid, er den ustabilitet både vejr og fisk udviser nu. Mere end ellers drejer det sig nu om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Ofte er der meget besværlige vinde, og det er oftest her fisken gerne tager blinket eller fluen. Huggene kan i lange perioder være utroligt forsigtige, og selv rutinerede fiskere kan have svært ved at lave en krogning der holder hele vejen ind. Andre gange er vandet roligt, og der opleves fisk der følger blinket ind og højst skubber til det.
Så at fisken er der er ikke ensbetydende med fangst. Men når fisken så af en eller anden grund bestemmer sig for at nu skal det være, og agnet bliver taget af en fisk i fart der straks vender efter at have klappet kæberne om ens endegrej, så er det oftest på denne årstid en fisk der er værd at skrive hjem om.

 Når man har sin gang rundt på kysten, og her drejer det sig især i Sose -Risegårds området, er der stor sandsynlighed for man har gjort sig et nyt bekendtskab. det sidste års tid, nemlig Emil Schønemannn.
Denne ungersvend bevæger sig rundt på kysten og fisker og snakker med os andre som om han altid har været der. Og han fanger også fine fisk, hvilket vi også flere gange har set her på siden. Sidst her da Emil d. 23 november rapporterede og en fin blankfisk på 3.4 kg og 67 cm fanget i ved førnævnte Risegård.
Vi synes det er rigtigt sejt det Emil har gang i, og den fine fangst vil vi sammen med hvad vi ellers har set fra Emil belønne med et gavekort på 250 kr.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gave kort lan afhentes i butikken.

 Men der er jo også andet og fange på kysten nu. Der er fine torsk der jager ind under land. Og så kommer der en overraskelse ind i mellem.
Sådan en fik Jørn-Ole Sonne på Skansen d. 20. november. En af de jævnligt, men dog sjældne, gode fangster fik han der; en af østersøens fine brakvandsgedder. Dem bliver der taget nogen få af under havørredfiskeriet her i vinterhalvåret, og denne gang var det så Jørn-Oles tur til at være den heldige.
Og ikke nok med at det er en stor oplevelse med sådan et mystisk hug der så viser sig at være sådan en overraskende fangst, det er også spændende at have en god afveksling på det hjemlige menukort.

 I november er trollingen ikke kommet helt i gang endnu, men når vejret en sjælden gang tillader det, er der både på vandet. Og et sats på laksen i november kan betale sig. Det så vi da Ole og Tommy d. 3. og 4. var på tur. Og det var endda på et vellykket kombineret sats hvor et andet af årstidens attraktive bytter var inkluderet; makrellen. Vel at mærke makreller helt op til 1.45 kg.

.

Månedens Fisk Oktober 2008
Som vinder af titlen Månedens Fisk Oktober 2008 har vi udvalgt Ulla Andersens kystfangede laks på 8 kg og 92 cm, fanget på Lufthavnen d. 29. oktober.
Ulla og Svend Åge nyder deres pensionisttilværelse med hyppige fisketure til kysten. Året igennem møder man dem på fiskepladserne indenfor en overkommelig cykelradius fra Rønne. Og det er mange og fine fisk de har fået på land over sæsonerne.
D. 29 Oktober gjorde Ulla så en af de bemærkelsesværdige fangster, som det er når der bliver fanget en fin laks fra kysten.
Efter en hel dags fiskeri var det eneste Svend Åge og Ulla havde mærket, denne fantastiske fisk på 8 kg. Fisken blev landet efter en lang fight og med stor dramatik, da linen knækkede under landingen.
Fisken blev fanget, landet og hjembragt som en havørred på kysten. Men ved nærmere eftersyn trådte ligheden med en laks frem, og der blev udtaget skælprøve, der blev sendt til Kaare M. Ebert ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Denne bekræftede formodningerne om at vi igen stod med en af de spændende fangster der bliver gjort her på øen med mellemrum: en kystfanget laks.
Vi siger tillykke til Ulla med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken. 

Ellers var oktober præget af middelmådigt fiskeri, for at sige det mildt, hvis man går ud fra de meldinger man hørte fra dem der forsøgte sig. Og det er jo ikke mange. For der bliver ikke fisket meget i oktober. Og at der fiskes er jo det første kriterie der skal opfyldes, hvis der skal fanges fisk. Men meldingerne fra søerne gik på at der var lige som låg på, og alt under var helt dødt.
På havet kunne man fange fisk, men vejret var så ustadigt, at det var svært at komme ud til fisken. Men på kysten begyndte der at ske ting. Det var ikke nemt, men det er der vel heller ikke nogen der har sagt det skal være. Men var man ”heldig” at være det rette sted på rette tid, så var der fine blankfisk til dem var indstillet på at gøre en indsats.

 

Månedens Fisk September 2008
Som vinder af titlen som Månedens Fisk for september har vi udvalgt Daniel Johansens gedde på 5.5 kg og 87 cm fanget i Rønne Havn d. 2. september.
Medens de fleste fiskere i disse måneder ikke driver det til meget, frådser Daniel og de andre drenge i de stadig mange timer med lys september byder på, trods det er tydeligt hvad vej det går.
Og ihærdighed giver ofte resultat. Daniels septemberfisk er endnu en af de fine brakvandsgedder Rønne Havn byder på.
Og med den er det et ægte hattrick Daniel scorer som fanger af Månedens Fisk. For tredie måned i træk er det Daniel vi ønsker tillykke med en fin fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.

Trods fiskeriet kører på lavt blus er der fisk at fange. Listed Trolling har måneden igennem meldt om rigtig gode fangster af torsk. Adskillige målere har Båden lagt dæk til i løbet af måneden.

Og på kysten er de mest utålmodige kystfiskere begyndt at vise sig. Midt på måneden, hvor det pludselig var blevet tid til at huske at være opmærksom på åfredninger, blev vejret på flere dage så efterårsagtige at det føltes rigtigt at få de varme waders på igen og opsøge pladserne.
Og der blev i perioder fanget fint med fisk. Dog er størstedelen her i september på gydevandring. Men der var fine blankfisk i mellem. Så nu skal de vandrende gydefisk blot nå frem til vandløbende, så er der nogle gode måneder at fiske på de blanke i.

 

Månedens Fisk August 2008
Som vinder af titlen som Månedens Fisk har vi udvalgt Daniel Johansens aborre på 1.575 kg og 47 cm fanget i Rønne Havn på den sidste dag i dette års udgave af august.
Rønne Havn har gennem mange år leveret gode fangster, og har fra det moderne lystfiskeris tidlige år været en landskendt lokalitet for især brakvandsgedderne. Og så er mange generationer af rønne-horrar vokset op med havnen og området omkring som deres primære fiskevand. Hver enkelt ville kunne berette i timevis om hvad de har haft af fiskeoplevelser der.
Daniels aborre er en af en lang række af fine fisk og gode fiskeoplevelser i et unikt fiskeområde. Omend et område der altid har været under konstant forandring. Så for hver enkelt i hver generation har området nået at ændre og udvikle sig i bare den periode man har haft det som sit revir. Og midt i denne forandring er fiskearter dukket op og forsvundet igen. Men havnens fine brakvandsaborrer og gedder har altid været at finde, og især inde i den inderste, og dermed den ældste, del af havnen.
Vi siger tillykke til Daniel med den fine fangst.
Gavekort kan hentes i butikken.

Månedens Fisk Juli 2017

Som vinder af titlen Månedens Fisk Juli 2017 har vi udvalgt Thomas Godt´s havørred på 5.96 kg og 82 cm fanget på kysten ved Bølshavn 24. juli.

Årets udgave af juli blev en sjælden kold en af slagsen. Vandtemperaturen forblev under 20 grader, så fiskeriet ved kysten og på havet gav rigtig gode muligheder.

Især så vi at de gode muligheder der er for at fange fede sommerørreder hen over hele dagen fra båden fik sit store gennembrud i år. Der er i mange år fanget fine havørreder ved dørgefiskeri langs kysten og ude på revkanterne. I år har trollingbådene så også kastet sig over ørrederne her uden for laksesæsonen. De har i år fundet ud af at fiske de ørreder der trækker ud på dybt vand, som vi i mange år har set gennem årene har set torskegarnene komme ind med store bifangster af. Med lidt lettere grej og dipsydiver fik trollingbådene opsporet fiskene ude på ca. 20 meter vand, og fik mange gode havørreder.

Desuden har der på havet været et rimeligt torskefiskeri og makrellerne har også vist sig sporadisk for den heldige fisker.

I søerne har suderfiskeriet ikke været på sædvanligt juli-niveau i den lave vandtemperatur. Men flotte karper og gedder blev der været rapporteret om. F.eks. sendte Martin Bønnelykke en rigtig god rapport om en storkarpe, der fortalte om, hvordan det kan være en god ide at være opsøgende ved små upåagtede vande.

Der er også flere og flere der begynder at udnytte de gode muligheder for at fortsætte kystfiskeriet efter havørreder ind i sommermånederne. Især hvis man benytter sig af ydertidspunkterne i de tidlige morgentimer, eller hvis man pakker grejet til en tur efter aftensmaden. Således som da den nytilflyttede Thomas Godt fik en virkelig fin velkomstfisk, da han ved aftenstide havde indfundet sig ved Bølshavn til en gang aftenfiskeri. Der landede han ved 20-tiden en storørred, der endda indtog en suveræn førsteplads på Ørred 2017.
Vi siger tillykke til Thomas med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Månedens Fisk Maj 2018

Som vinder af titlen Månedens Fisk Maj 2018 har vi udvalgt Kenneth Nielsen´s havørred på 3.105 kg og 70 cm fanget ved Tejn d. 6. maj.
Forårsmåneden maj havde i år mere karakter af en sommermåned. Temperaturen lå det meste af måneden omkring de 20 grader og mere. Desværre blev varmen fulgt af tørke, så vandstanden i åerne kun holdt vand måneden ud pga. den store mængde nedbør der faldt de foregående måneder.
Med den stigende temperatur steg aktiviteten blandt fiskene og flere arter bød sig til.
I søerne starter geddefiskeriet og fredfiskene er atter aktive i varmen. Der er dog ikke indløbet rapporter om fangster, og rygterne melder heller ikke om den store aktivitet.
Småbådsfiskerne fik stadig lidt laks og meldinger om mange undermålsørreder kystnært fra 35 til 39 cm, indikerer at der kan blive et særdeles godt grønlænderfiskeri i månederne frem. Det er en stor udgang i oktober af smolt, der havde haft gode forhold i den våde sommer forrige år, der nu passerer de 40 cm og er klar til fangst. Desuden vrimlede det med torsk de fleste steder fra helt kystnært og ud over 15 -20 meter vand.
På kysten var det som sædvanligt i maj især hornfisk der dominerede fiskeriet. Fangsterne begyndte at tage fart en uges tid ind i måneden, og kulminerede efter to ugers tid, hvorefter de spredte sig mere ud efter endt leg.
Havørrederne var stadig lidt svære at komme i kontakt med, som vi har oplevet denne sæson. Men der blev dog fanget en del fine fisk. Som da Kenneth havde en god tur hvor han først fik nogle udlegede fisk ved Offergaard, for dernæst at følge et rygte om fisk ved Tejn, hvor han fik sin flotte 3-kilos og en sommerfuldfed målsfisk.
Vi siger tillykke til Kenneth med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.