Kyst

11. Juni 2017

Fanger: Simon Giroux, Balka
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydøstkysten
Tidspunkt: Kl. 7.00
Vægt:  kg
Længde: 57 cm
Endegrej: Flue/hjemmebundet tangloppe

Egne kommentarer:
Dejlig morgen på sydøst kysten.
Startede kl 4:30 ved vandet og fik 3 helt små ørreder inden for 15 min, derefter kun hornfisk den næste times tid.
Indtil fisken her, huggede på 30-40 cm vand mens jeg stod på stranden.
Fisken blev forsigtigt genudsat og vi fiskede videre.
Da vi var på vej mod bilen, ser jeg en stor ring i vandet 1 meter fra strandkanten og kaster til den. To sekunder efter hugger en SUPER flot og tyk sommerørred på fluen, men havde dumt nok valgt af lade nettet blive i bilen, så den røg af efter 10 minutters intens kamp om at få den på land.
Tager ud og finder den i aften!

170611 01 35

10. Juni 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Snorrebakkesøen
Tidspunkt: Kl.17.45
Vægt: 5.3 kg
Længde: 93 cm
Endegrej: Skalle

Egne kommentarer:
Tilbragte eftermiddagen på flydebroen i Snorrebakkesøen.
Var egentlig på jagt efter sudere.
Det har ikke spillet for mig som det har gjort de foregående år. Måske er vandet lidt koldere end det plejer på denne årstid. Der virker ikke til at være samme aktivitet som normalt her i starten af juni. Måske har jeg blot svært ved at komme ned og fiske i den rette dybde, da der er en del bundvoksende grøde på pladsen.
Men jeg fik da en lille suder, og en fin en på 1.6 kg og 44 cm.
Desuden fik jeg, som jeg oftest gør, et par skaller som bifangst.
Dem havde jeg planer om at udnytte i dag, så jeg havde medbragt gedde-stangen også.
Skallerne fiskede jeg blot med et forfang og krog, der blev kastet ca. 25 meter ud fra broen, for at fiske løst liggende på bunden. Min foretrukne metode i søerne i sommerhalvåret.
Der var et run midt på eftermiddagen, men ingen fisk da jeg strammede linen op.
Men lidt før kl. 18, da jeg var begyndt at spekulere på at stoppe for i dag, var der atter run på linen.
Da jeg fik strammet linen op, var der fast fisk. Og det var klart for mig straks at det var en god fisk. Rykkene i stangen var af den karakter der skal et stort haleparti til for at skabe. Dybe ryk hvor fisken tog et par meter line for hvert haleslag.
Jeg lagde pres på fisken, der kvitterede med flere voldsomme udløb. Flere gange fik jeg den til overfladen hvor den flere gange gik ud af vandet. Den ene gang var den helt oppe og danse på halen.
Men ind kom den. Krogen, tre-krog str. 2, havde ikke penetreret, men blot grebet om nogle hårde munddele nede ved gællerne, så krogen kunne nænsomt fiskes ud af gabet, så fisken kunne genudsættes helt uskadt.

170610 01 35

170610 01a 35

Båd

2. Juni 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Skrubber
Lokalitet: Ud for Blykobbe
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt:  kg
Længde:  cm
Endegrej: Fladfisketackle/syltede tobis

Egne kommentarer:
Sportdres har fået syltede tobiser i vakuumpak. De skulle prøves.
Jeg tog ud eftermiddag med udsigt til vindskift fra en svag sydlig til svag nordlig vind.
Jeg startede 3-400 meter fra land ud for stranden ved Sandegård. Der er et "badekar" bag revet, hvor der er op til 14 meter dybt, og 10 meter vand helt ind til lidt over 100 meter fra stranden.
Vinden var da begyndt at vende, så det planlagte drivfiskeri blev til kastefiskeri.
Jeg fiskede med et fladfisketackle med to kroge. Tobiserne har samme udseende og konsistens som en fersk død tobis. De sad godt fast på krogen, og holdt fint til både at blive kastet og trukket gennem tang. De syltede tobiser er ca. 12 -13 cm. En fin agnstørrelse, der er svær at fange på sildeforfang, en metode jeg hidtil har måttet ty til, når jeg ville fiske med tobiser.
Der gik ikke lang tid, så havde jeg fanget en lille torsk og en skrubbe.
Så søgte jeg længere ud i badekarret, og fiskede på en kuperet stykke, hvor dybden gik fra 9 meter til 14 meter. Også der fik jeg hurtigt en skrubbe. Men der var meget tang i hullet, der gjorde fiskeriet besværligt.
Så jeg ville også forsøge på dybere vand uden for revet.
På vej ud passerede jeg "armen", der løber mod nord fra Hvide odde-revet og danner badekarret, hvor dybden hurtigt stiger fra over 10 meter til 4-5 meter. Der sænkede jeg farten og dørgede med en 40 grams Mörrasilda. Det gav en fin lille ørred på 42 cm.
Ude på 15 -20 meter fortsatte jeg så fiskeriet med tobis. Vinden havde stabiliseret sig fra nord, så der gik det fint med at drivfiske. Det gav en håndfuld torsk.
Så da jeg sejlede hjem, var det med to skrubber, to torsk og en fin lille ørred. Så der kom fisk på menuen i flere dage, uden at det kom i nærheden af at blive ensformigt. Det er en herlig årstid at være lystfisker.

170602 01 35

170602 01a 35

Båd

30. Maj 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Rønne Havn
Tidspunkt: 17.30
Vægt:  kg
Længde: 87 cm
Endegrej: 3-delt SavageGear wobler, 19 cm aborre

Egne kommentarer:
God eftermiddag i havnen. Vinden så jeg drev parralelt med kysten (Munch Petersensvej).
I et drev fra den gamle badeanstalt mod molen ved Sdr. Bådehavn havde jeg i et kast i drivretningen en gedde lige efter wobleren. Da wobleren stod stille halvanden meter nede lige foran stævnen, stod den blot stille med næsen ved woblerens bagende. Indtil den blev opmærksom på mig, og vendte sig 45 grader og forsvandt ud af syne med to tunge slag med halen.
Efter nogle kast var jeg drevet over området, og lagde et kast tilbage, og så tog den hårdt wobleren.
Det er sandsynligvis samme fisk, efterfølgeren vurderede jeg til over 80, tæt på 90 cm.
Havde nogle enkelte nap og et par stykke der var oppe og vende under stangspidsen. Al aktivitet inden for en kastelængde fra stenene langs Munch Petersensvej mellem den gamle badeanstalt og bådehavnen. Længere ude registrerede jeg ikke noget denne dag.

170530 01 35

29. Maj 2017

Fanger: Jesper Nielsen, Allinge
Fangst:
Aborre
Lokalitet: Hammersø
Tidspunkt: Kl. 18
Vægt: 1.275 kg
Længde: 45 cm
Endegrej: Jig

Egne kommentarer
Det eneste nap, men sikke et.

170529 01 35

Båd

27. Maj 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Ud for Hvide odde
Tidspunkt: 17.30
Vægt: 0.8 kg
Længde: 44 cm
Endegrej: Mörrasilda, kobber 40 gr

Egne kommentarer:
Fint solskin og svag luft fra syd. Tog lidt før kl. 15 mod revet ud for Hvide odde. Havørred på ønskelisten.
Jeg sejlede direkte ud til den knold yderst på revet Balka-Peter har døbt striben. Når vi dørger ind over knolden fra 6 meter vand og til toppen på ca. 2,5 m, har vi dørget mange fine øerreder der.
Og der var da også hurtigt en fisk. Den gav lige nogle kraftige rundture efter krogningen, hvorefter den fulgte villigt med hele vejen ind til båden. Typisk for havørred der dørges langt bag båden. Når de så kommer ind til båden begynder fighten. Ofte med gode udløb og forsøg på at gå i bunden. Men denne rullede bare vildt i overfladen i lang tid. Da jeg fik den landet, viste det sig også at være en 64 cm fisk der var alle de 64 cm lang. Så er det sagt. Den var stadig på revet efter legen for at æde sig huld til. Den manglede de propertioner en havørred helst skal have. Fint blank, og en god bred ryg, som vi bornholmere siger. Jeg genudsatte den.
Jeg kastefiskede lidt over knolden. Fantastisk flot rev at fiske på når båden kun driver langsomt som på denne dag. Der var en lille efterfølger.
Dørgede videre hen over revet, og på vej ind langs nordsiden af revet, hvor jeg fiskede på kanten mellem revet og det dybe vand nord for revet, fik jeg over en rev-knold på ca. 3 meter en fin lille sommerørred 44 cm. Dejlig mad til mig i to dage.
Inden jeg stoppede, var jeg lige en smuttur ud på 15 -20 meter vand og fange en torsk til dagens sene aftensmad.
Så en dejlig eftermiddag/aften, og dejlig frisk fisk til middag tre dage i træk.

170527 01 35

170527 01a 35

26. Maj 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Suder
Lokalitet: Snorrebakkesøen
Tidspunkt: Kl. 15.30
Vægt: 1.6 kg
Længde: 44 cm
Endegrej: Majs

Egne kommentarer
Så skulle jeg have gang i årets suderfiskeri.
Var torsdag aften på min plad på hjørnet til højre på flydebroen ved 18-tiden. Der var dog ikke videre aktivitet, enkelte pillerier ved flådet og en enkelt stor skalle. Vandet virker stadig koldt, og om aftenen ligger denne del af søen i skygge. Så jeg vendte tilbage kl. 14 fredag for at forsøge igen.
Fiskede på ca. 3 meter vand ud for det grødebælte der ikke er vokset op endnu.
Der var stadig ikke særlig meget aktivitet, men kl. 15.30 var der små forsigtige nøk i flåddet. Jeg greb stangen. Flåddet rejste sig lidt i vandet, pinden tiltede let og snurrede langsomt et par gange, så gik flåddet i rolig drift medens det langsomt blev trukket under overfladen. Sådan tager suderen typisk. Linen blev strammet, og der var fast fisk.
Suderen søger ofte ind i grøde når den er kroget. Ud for flydebroen er der et solidt lag grøde på bunden. Så det er en fordel hurtigt at fighte fisken hen midt på broen. Går fisken så i bunden, kan man nemt flytte stangen eller sig selv hen, så man kan trække fisken fri af grøden samme vej som den svømme ind i den.
Fiskde til hen mod 19-tiden. Stadig ikke meget aktivitet, men fik da en lille suder mere på 26 cm.

170526 01 35

Kyst

24. Maj 2017

Fanger: Mette Sofie Haulrich, Hundested
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Æggehønen
Tidspunkt: Kl. 17
Vægt:  kg
Længde: 75 cm
Endegrej: Snurrebassen no. 2

Egne kommentarer:
Efter et par timer med "legesyge" hornfisk fik jeg pludselig mit livs fangst på krogen :-) fantastisk oplevelse :-D

170524 01 35

Båd

22. Maj 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Torsk
Lokalitet: Ud for Hvide odde
Tidspunkt: Aften
Vægt: 4 kg
Længde:  cm
Endegrej: Filur, messing 65 gr.

Egne kommentarer:
Brugte eftermiddagen på revet ud for Hvide odde i jagten på en havørred.
Spinnede og dørgede, men det blev kun til en masse hornfisk.
Havde dog to gange en efterfølger ved kastefiskeriet.
Da solen stod lidt lavere på himlen, gik jeg ud på de 15 -20 meter der giver gode torsk for tiden.
Beholdt de fem bedste af dem. Største 4 kg. Der var rogn i de fire, ialt 1 kg.
Torskene er rigtigt begyndt at tage for sig af sortmundet kutling. De var det eneste jeg så i maveindholdet der var identificerbart.

170522 01 35

21. Maj 2017

Fanger: Mickey Delgren, Muleby
Fangst:
Spejlkarpe
Lokalitet: Privat sø
Tidspunkt: Kl. 6
Vægt: 16.65 kg
Længde:  cm
Endegrej: Boilies

Egne kommentarer:
Havde planlagt den første tur i år fra lørdag til søndag, så skrev til min makker Kasper om han ikke ville med på sin første karpetur. Og det ville han.
Vi ankom til søen omkring ved 18 tiden og gik så småt i gang med at gøre klar.
Stængerne havde været i vandet i maks 45 min. da der var første run, men den smuttede desværre.
Men det lykkedes os at lande to smukke fisk om morgenen.
Kasper fik sin første karpe på 16,3 kilo og jeg fik en ny pr på hele 16,65 kilo!
Så bliver det ikke bedre!!

170521 02 35

21. Maj 2017

Fanger: Kasper Hansen, Nyker
Fangst:
Spejlkarpe
Lokalitet: Privat sø
Tidspunkt: Kl. 8
Vægt: 16.3 kg
Længde:  cm
Endegrej: Boilies

Egne kommentarer:

170521 01 35

Kyst

20. Maj 2017

Fanger: Martinus Frederiksen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Kl. 13
Vægt: 1.45 kg
Længde:  cm
Endegrej: Skruen, blå

Egne kommentarer:
Fik to rigtig fine havørreder, og mistede også en.
Så det var en god dag på klipperne.

170520 02 35

Kyst

20. Maj 2017

Fanger: Jens Kruse, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 6.30
Vægt: 2.5 kg
Længde: 61 cm
Endegrej: Flue

Egne kommentarer:
Godt med flex på fluestangen.
God kamp, så det lønner sig at stå op med hønsene.

170520 01 35

Kyst

19. Maj 2017

Fanger: Frederik Ipsen, Rønne
Fangst:
Hornfisk
Lokalitet: Galløkken
Tidspunkt: Kl. 16
Vægt:  kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink med silketråde

Egne kommentarer:
Her er mine første Hornfisk.

170519 01 35

Båd

17. Maj 2017

Fanger: Per Clausen, Rønne
Fangst:
Torsk
Lokalitet: Ud for Hvide odde
Tidspunkt: Aften
Vægt: 2 kg
Længde:  cm
Endegrej: Filur, messing 65 gr.

Egne kommentarer:
Foråret er en herlig tid at være lystfisker. Pludselig er der frit valg på alle hylder, når der skal fiskes.
Jeg tog ud midt på eftermiddagen.
Jeg startede i Rønne havn, for at se om jeg kunne få nogle af de fine brakvandsgedder og aborre, der går går der. De viste dog ingen livstegn denne dag.
Så jeg sejlede til revet ud for Hvide odde, for at se om jeg kunne være heldigere med havørrederne. Det kunne jeg dog ikke. Men jeg fik et par hornfisk. De er ikke særlig bidelystne endnu. Og det virker som det kun er fortroppen med de store der er ankommet til øen hidtil. Dem jeg fik var 69 0g 70 cm.
Så jeg sejlede ud af revet for at prøve det gode torskefiskeri der bliver snakket om der er for tiden. Ikke så langt ude fandt jeg en knold med en top på 15 meter, der viste tegn på torsk. Og den var god nok. Når jeg holdt mig på knolden var der torsk i hvert kast. Og ofte inden Filuren nåede bunden. Og tog de ikke på bunden, skulle jeg bare spinne op i vandet, så var de der.
Det var fine torsk på 1.4 til 2 kg. Udvalgte 5 tyksakker til at opfylde dagens kvote. Så det gav også en god pose rogn der er fantastisk fin for tiden.
Der var en enkelt torsk imellem der var temmelig større, men efter nogle udløb mod bunden, satte den sig fast i noget på bunden, så den fik jeg ikke.

170517 01 35

13. Maj 2017

Fanger: Andreas Gude, Rønne
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Snorrebakkesøen
Tidspunkt: Kl. 14.00
Vægt: 4.5 kg
Længde: 60 cm
Endegrej: Wobler

Egne kommentarer:
Hyggelig tur med mine venner resulterede i en fisk som bed helt inde.
Fantastisk fight og dejlig vejr

170513 01 35

Kyst

8. Maj 2017

Fanger: Kim Caspersen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sorthat
Tidspunkt: Kl. 10.15
Vægt: 3.04 kg
Længde: 73 cm
Endegrej: Flue/bormbarda

Egne kommentarer:
En magisk aften i stille vejr ved Sorthat gav bonus i form af to havørreder indenfor 15 min.
Først en på 1,7 kg/53 cm og to kast senere en større på 3,040 kg/73 cm.
Jeg var taget afsted i vandresko og uden net, men heldigvis var der hjælp til den anden fisk, der blev nettet af en hjælpsom lystfisker fra Sjælland. ;-)

170508 01 35

7. Maj 2017

Fanger: Christian Holm Nielsen, Muleby
Fangst:
Skælkarpe
Lokalitet: Privat sø
Tidspunkt: Kl. 10.30
Vægt: 8.5 kg
Længde:  cm
Endegrej: Boilie

Egne kommentarer:
Min aller første Skælkarpe!
Hold nu op det var en fed fornemmelse efter 2 dages venten og undren over hvor pokker at de blev af.
Pludseligt meldte bidmelderen at der var noget, og så begyndte fighten ellers.
En helt fantastisk følelse at stå med en SÅ smuk skæller.
Glæder mig meget til at komme ud og prøve lykken igen.

170507 01 35

6. Maj 2017

Fanger: Andreas Helt Gude, Rønne
Fangst:
Skalle
Lokalitet: Privat sø
Tidspunkt: Kl. 15
Vægt: 0,25 kg
Længde: 20 cm
Endegrej: Majs

Egne kommentarer:
Var på en tur med drengene efter gedder og vi skulle bruge agn fisk. Men den var lidt for stor efter min mening.

170506 01 35

Kyst

3. Maj 2017

Fanger: Anders Schou Jensen, Arnager
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkyst
Tidspunkt: Kl. 16.15
Vægt: 3.3 kg
Længde:  cm
Endegrej: Bornholmerpilen

Egne kommentarer:
Der er stadig fine blankfisk på kysten som jagter tobiser.
Knæk og bræk

170503 01 35

1. Maj 2017

Fanger: Brian Hessner, Klemensker
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Privat sø
Tidspunkt: Kl. 9
Vægt: 10.9 kg
Længde:  cm
Endegrej: Skalle

Egne kommentarer:
Fantastisk start på 1 maj. Kb der ude.

170501 02 35

1. Maj 2017

Fanger: Christian Holm Nielsen, Muleby
Fangst:
Gedde
Lokalitet: Sø ved Rønne
Tidspunkt: Kl. 13.15
Vægt: 5.97 kg
Længde:  cm
Endegrej: Flue

Egne kommentarer:
Dejlig 1. maj Gedde.
Skønt at være ude på søen igen i flyderingen, så det var en super lækker 1. maj.

170501 01 35

Kyst

29. April 2017

Fanger: Ulrik Haastrup Strøm, Sandvig
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordlandet
Tidspunkt: Kl. 16
Vægt: 3.2 kg
Længde: 72 cm
Endegrej: Bobbel og flue

Egne kommentarer:
Min helt nye fiskestang gav fisk allerede i andet kast første gang jeg fiskede med den.
I dag skulle bobbel og flue afprøves - og minsandten - gevinst igen. Også i andet kast!
Jeg bruger ikke fangstnet, så på klipperne bliver det altid "lidt" spændende til sidst, men ind kom den.

170429 01 35

Båd

28. April 2017

Fanger: Peter Spritzendorfer, Walter Metzler und Dominic Metzler, Østrig
Fangst:
Laks
Lokalitet: 2 mil V Hasle
Tidspunkt: Middag
Vægt: 19.42 kg
Længde:  cm
Endegrej: Trolling

Egne kommentarer:

170428 01 35

Kyst

27. April 2017

Fanger: Ulrik Haastrup Strøm, Sandvig
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordlandet
Tidspunkt: Kl. 19
Vægt:  kg
Længde: 54 cm
Endegrej: Bornholmerpil, grøn 24 gr

Egne kommentarer:
Den helt nye 10 fods fra SportDres skulle selvfølgelig afprøves samme aften.
I andet kast var der gevinst.
Tak til Bo for vejledning og en god handel.

170427 01 35

Kyst

18. April 2017

Fanger: Dennis Sose, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Lufthavnen
Tidspunkt: Kl. 10.15
Vægt: 1.2 kg
Længde: 51.5 cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:
Jeg var nede ved Lufthavnen ved 8:30 tiden.
Der var lidt overskyet og blæste lidt.
Så ved 10 tiden fik jeg hug.
Der stod en del tyskere.

170414 01 35

Kyst

15. April 2017

Fanger: Harald Stricker, Tyskland
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Fortorvet
Tidspunkt: Kl. ca. 8 -9.00
Vægt: 2.7 kg
Længde: 64 cm
Endegrej: Fluegrej/Grå Frede

Egne kommentarer:
Efter en uge med blæsevejr hvor det var meget vanskelig med fluestang,tog jeg en tur til Sydkysten om morgenen.
Efter en time fik jeg en fisk på 52 cm.
Men der var flere fisk.
Så jeg fiskede anden time og fik 3 fisk på 35-45 cm som jeg genudsatte. Ikke nogen til køkkenet.
Da det blev koldt i den lidt østlige vind, besluttede jeg at gå hjem.
Mens jeg drejede hjulet for at tage snor på hjulet var der et hug, og dansen startede.
Så fik jeg en flot fisk på 64 cm / 2,7 kg.
Dejlig dag i regn vejr.
Knæk og bræk!

170415 01 35

Kyst

14. April 2017

Fanger: Karl Emil Blem Bidstrup, København
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Rønne Havn
Tidspunkt: Kl. 17.20
Vægt: 4.095 kg renset
Længde: 71 cm
Endegrej: Snurrebassen

Egne kommentarer:
Så lykkedes det at fange noget til en ørreddag, og hvilken fisk.
Havde fanget en fin ørred på 2,5-3 kg søndag, så hvorfor ikke tilmelde sig ørredagen og se om jeg ikke kunne gøre kunststykket efter.
Vejret var noget kedeligt langfredag, så da vinden lagde sig lidt hen under eftermiddagen kunne jeg lige så godt prøve.
Havde taget flere af de obligatoriske sidste kast, da den endelig sad der.
Meget nervepirrende landing, hvor jeg troede den var klar flere gange.
I stresset med at nå indvejningen, nåede jeg ikke engang at få den vejet urenset. Jeg vil skyde den til omkring 4,5 kg. Klart min største og flotteste ørred til dato!
Tak til Jesper for vinderblink, og for at sponsorere den flotte præmie!

170414 02 35

170414 02a 35

13. April 2017

Fanger: Raycho Zdravchev, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Smaragdsøen
Tidspunkt: Kl. 16
Vægt: 3.1 kg
Længde: 73 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:

170413 01 35

Kyst

12. April 2017

Fanger: Michael Langenbach, Netphen
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Melsted
Tidspunkt: Kl. 7.00
Vægt: 4.28 kg
Længde: 83 cm
Endegrej: Sbirolino/Fliege

Egne kommentarer:
Langer Drill, super Fisch!

170412 01 35

 

Kyst

10. April 2017

Fanger: Johann Grindinger, Tyskland
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Balka
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt:  kg
Længde: 45/55/62 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:

170410 03 35

Kyst

10. April 2017

Fanger: Stefan Gentsch, Nürnberg
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Kl. 17.30
Vægt: 3.9 kg
Længde: 70 cm
Endegrej: SB/Fly

Egne kommentarer:

170410 02 35

Kyst

10. April 2017

Fanger: Horst Anton, Tyskland
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Kl. 14
Vægt: 4.8 kg
Længde: 71 cm
Endegrej: SB/Fly

Egne kommentarer:

170410 01 35

Kyst

9. April 2017

Fanger: Simon Giroux, Balka
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Balka
Tidspunkt: Kl. 18
Vægt: 1.7 kg
Længde: 57 cm
Endegrej: Snurrebassen

Egne kommentarer:

170409 03 35

9. April 2017

Fanger: Sander Emil Truelsen, Rønne
Fangst:
Regnbueørred
Lokalitet: Sportdres Ørredsø
Tidspunkt: Kl. 16.45
Vægt: 1.62 kg
Længde: 50 cm
Endegrej: Regnorm

Egne kommentarer:
Årets første fisketur gav 3 flotte regnbuer, hvor denne blev fanget på sidste kast inden vi skulle hjemad.
Super dejlig start på min fiskesæson.

170409 02 35

9. April 2017

Fanger: Haris Mesanovic, Rønne
Fangst:
Ørred
Lokalitet: Smaragdsøen
Tidspunkt: Kl. 14
Vægt: Ca. 3 kg
Længde: 71 cm
Endegrej: Tobisblink

Egne kommentarer:

170409 01 35

Kyst

8. April 2017

Fanger: Ib Stange Jensen, Østerlars
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Tejn
Tidspunkt: Kl. 12
Vægt: 1.1 kg
Længde: 48 cm
Endegrej: Bornholmerkøl, kobber

Egne kommentarer:
Startede kl. 7 i fuld sol, det var så skønt, men så kom tågen, og temperaturen faldt adskillige grader.
Men fik da 2 styks på et par timers fiskeri, så det var en go start på dagen.

170408 01 35

Kyst

5. April 2017

Fanger: Otto Gneist, Fehmarn
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Middag
Vægt: 3.1 kg
Længde: 66 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:

170405 01 35

Kyst

4. April 2017

Fanger: Fisker H, Københavm Ø
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Lufthavnen
Tidspunkt: Kl. 12
Vægt: 4 kg
Længde: 70 cm
Endegrej: Kongetobis

Egne kommentarer:
Var hos SportDres og købe min første stang/hjul/line/endegrej.
Kørte derefter til "Lufthavnen" kastede 3 gange, og bum... så fik jeg min første Havørred.
Tak for hjælpen til Jesper fra SportDres i Rønne.

170404 01 35

Båd

2. April 2017

Fanger: Jesper Schiøtt, Sorthat
Fangst:
Laks
Lokalitet: Bakkerne
Tidspunkt: Formiddag
Vægt: 7.5 kg
Længde:  cm
Endegrej: Sideplaner/blink 65 gr

Egne kommentarer:

170402 02 35

Båd

2. April 2017

Fanger: Sven Sparholt, Åkirkeby
Fangst:
Laks
Lokalitet: Bakkerne
Tidspunkt: Formiddag
Vægt: 6.9 kg
Længde:  cm
Endegrej: Flasher/Den Stive, 80 fod

Egne kommentarer:

170402 01 35

Kyst

1. April 2017

Fanger: Niels C Fastrup. Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt: 4 kg
Længde: 71 cm
Endegrej: Henry´s søm

Egne kommentarer:
Endelig mildt vejr og godt fiskeri efter en stille vinter 😊

170401 02 35

Kyst

1. April 2017

Fanger: Mats Schroeter, Snogebæk
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 14
Vægt: 3.5 kg
Længde: 68 cm
Endegrej: Flue #5/rejeflue

Egne kommentarer:
Super fisk, i en dejlig kondition.
Huggede i helt klart vand og høj solskin.

170401 01 35

Kyst

31. Marts 2017

Fanger: Bo Thygesen, Ringsted
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 15
Vægt: 3.65 kg
Længde: 73 cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:
Vi tog 6 gutter til Bornholm, for at tømme øen for fisk.
Vi ledte de to første dage, og fangede også ok.
Men d 31, der fandt vi stimen på vestkysten.
To mand, tog vi 9 havørreder på 2 timer, hvor den største var på 3,65 kg, og 73 lang. Flot blank var den...
Vvi tog hjem d 1. april, der havde vi fanget tyve i alt, og kun to under mål... perfekt lille uge på øen.
Ses om 1 år!!!

170331 03 35

170331 03a 35

Kyst

31. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 18
Vægt: 2.4 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170331 02 35

Kyst

31. Marts 2017

Fanger: Simon Giroux, Balka
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydøst
Tidspunkt: Kl. 7.30
Vægt: 3.1 kg
Længde: 70 cm
Endegrej: SG Sandeel

Egne kommentarer:
Huggede helt ude i kastet, tog nogle hidsige udløb og spring.
Efter 5-6 minutters tid, gled den i nettet.
Ny PR !

170331 01 35

Kyst

30. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Gedebak odde
Tidspunkt: Kl. 17
Vægt: 1.6 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170330 01 35

Kyst

29. Marts 2017

Fanger: Mogens Isaksen, Bjerringbro
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Østkysten
Tidspunkt: Kl. 17.30
Vægt: 4.4 kg
Længde: 73 cm
Endegrej: Salty, sort/sølv 26 gr.

Egne kommentarer:
Ny PR.
En dag hvor vi havde kørt Bornholm rundt for at finde fisk, valgte vi som sidste sted østkysten. Selvom der var næsten havblik..
Mine 2 fiskevenner ville prøve ved Den Flækkede. Jeg valgte at køre lidt videre for at prøve lykken. Det var et godt valg.
Efter kun 20 minutter fik jeg et godt hug. Fisken tog 3 lange udløb på ca. 25 meter. Efter en super fight fik jeg endelig fisken i nettet.
Det viste sig at være en helt blank fisk på 4.4 kg og 73 cm.

170329 01 35

Kyst

27. Marts 2017

Fanger: Jesper Gammeljord, Vejle
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sose
Tidspunkt: Kl. 9
Vægt: 2.25 kg
Længde: 58 cm
Endegrej: Bornholmerpilen, flour grøn 27 gr

Egne kommentarer:
Årets tur til Bornholm, 25. år i streg.
Ankom fredag aften, så vi (Allan og jeg) var klar til at fiske igennem fra lørdag morgen.
Først lørdag morgen, fik vi et par fisk på Holster. Senere på dagen tog vi til Sommerodde i fine bølger og kraftig sidevind. 4 stk fik vi der. Den største var på 4,2 kg, og blev genudsat.
Søndag solskin og vindstille. Herligt, men det lykkedes os ikke at finde nogle fisk. Derimod mødte vi et par stykker af de lokale, som vi efterhånden har mødt en del gange - efter nu 25 år med fast besøg på Bornholm. Det er altid hyggeligt med en snak og en sludder.
Mandag var sydkysten pakket ind i tæt tåge, pæn vind og høje bølger.
Vi tog til Sose, men det lignede mest noget, som man skulle være lidt "tosset" for at bevæge sig ud i.
Et par lystfiskere havde vist fået nok af bølger, og de forlod området kort efter vi kom.
Efter en lille time, hvor fingerne allerede næsten var faldet af, kom der gang i fiskeriet. Vi fik 7 stk over de næste par timer.
Fiskene huggede langt ude i kastet, og kun ganske let. Vi tabte vel 5-8 stk fisk, udover de fisk vi fik på land. Så trods af massiv tåge og kolde fingre - en super fed dag..! Aldrig gi' op...
Knæk og bræk - jesper

170327 01 35

Kyst

26. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 18
Vægt: 2.1 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170326 03 35

Kyst

26. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 17
Vægt: 2.5 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170326 02 35

Kyst

26. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 16
Vægt: 2.2 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170326 01 35

Kyst

25. Marts 2017

Fanger: Sanna E Stafseng, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Levka
Tidspunkt: Kl. 17
Vægt: 2.2 kg
Længde:  cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:

170325 03 35

Kyst

25. Marts 2017

Fanger: Martin Kennet, Svaneke
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Hellig Peder
Tidspunkt: Kl. 15.45
Vægt: 3.5 kg
Længde:  cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:
Helt ude i kastet siger det bang da jeg får strammet op.
Den springer et par gange og tager længere udløb flere gange.
Virkelig spændende fight, specielt at få den nettet i mellem store sten og blæretang.

170325 01 35

Kyst

25. Marts 2017

Fanger: Ib Stange Jensen, Østerlars
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Gudhjem
Tidspunkt: Kl. 11.15
Vægt: 0.9 kg
Længde: 45 cm
Endegrej: Brøndum, kobber 16 gr.

Egne kommentarer:
Måtte lige prøve klipperne rundt Gudhjem, med denne friske vind fra NV. Men der var ingen aktivitet, dog fik jeg denne lille fisk.
Kørte så til Tejn for at prøve der, og der fik jeg en kanon hug efter en halv times fiskeri.
Den tog hårdt ca. 15 m. fra mig og så kunne jeg se noget stort og blankt piske rundt. Den kom så op i overfladen, og et slag på tasken 4-5 kg.
Så stak den i et kort udløb, kom så ud af vandet som en sølv-raket og så skete det. Den smid blinket. Øv øv.
Og der stod jeg så med et kæmpe adrenalinsus, og mere fik jeg ikke ud af det.

170325 02 35 

Kyst

21. Marts 2017

Fanger: Andreas Langenes, Bergen
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Offergård
Tidspunkt: Kl. 15
Vægt: 2.8 kg
Længde: 69 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:
Fralandsvind. Sol.
Hadde prøvd Sose odde tidligere på dagen. Mye vind. Drit i vannet. Vi sjekket Klympen. Men for hardt. Siste stopp Offergård.
Fikk en 2 kgs på etter bare en halvtime og 4-5 kast. Hadde den i hendene men mistet den, uten håv. Amatør!
Min sidemann fikk en på 1.6 kg. og en litt mindre.
Etter en time uten kontakt bestemte jeg meg for et siste forsøk.
Stilte meg foran en stor sten ca 50 m til venstre fra tilkomst kastet rett ut.
Det beit på 3. kastet. Energisk fisk som hoppet og kastet på seg. Deretter ble den stille og slapp, mens jeg febrilsk jobbet med å fiske frem håven. Når den nærmet seg, våknet den igjen til liv og prøvde å stikke av. Det ble heldigvis landet. Dejlig. 2.8.
Den skal spises ikveld!

170321 01 35

170321 01a 35

Kyst

20. Marts 2017

Fanger: Niels Kofoed, Rutsker
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Hasle
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt: 4.5 kg
Længde: 72 cm
Endegrej: N Seeker

Egne kommentarer:

170320 01 35

Kyst

18. Marts 2017

Fanger: Ib Stange Jensen, Østerlars
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Gudhjem
Tidspunkt: Kl. 15.40
Vægt: 1 kg
Længde: 47 cm
Endegrej: Kobbersnaps, 16 gr.

Egne kommentarer:
Tog denne i andet kast, fik osse en nedgænger på et par kilo, men den tar jeg en anden dag, når den er blevet lidt mere blank.
Knæk og bræk derude:-)

170318 01 35

Kyst

17. Marts 2017

Fanger: Team Gløgge v/ Thomas, Oslo
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Offergård
Tidspunkt: Kl. 17.20
Vægt: 4.6 kg
Længde: 78 cm
Endegrej: Flue, orange jiggy

Egne kommentarer:
Flott sjøørret tatt på Offergård på fluestang.
Team Gløgge v/ Eirik B tok i 15.30 tiden en på 2,3 så troen var der absolutt.
Det var regn i luften og fin bris over sjøen. Vest og Sør var for uaktuell på grunn av værforholdrne så Offergård pekte seg ut som et godt alternativ.
God stemning når en drar i land en rugg på 4,6 på fluestang, dette er rekord for de norske trofaste Bornholm farerene!
Knæk & Bræk. Thomas

170317 02 35

Kyst

17. Marts 2017

Fanger: Hans Larsen, Allinge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordbornholm
Tidspunkt: Kl. 15.50
Vægt: 3.8 kg
Længde: 68 cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:
Ganske kort fight, så var den landet

170317 01 35

Kyst

15. Marts 2017

Fanger: Team Bølgebryderne v/ Morten, Oslo
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Tejn
Tidspunkt: Kl. 15.55
Vægt: 3.4 kg
Længde: 61 cm
Endegrej: Flue/Rød tangloppe

Egne kommentarer:
Dette var den første fiskedagen til Team Bølgebryderne fra Oslo på Bornholm i år og den startet meget godt!
Fem blanke havørreder fra 1,5 kg til 3,4 kg ble landet!
Morten landet den største etter en god kamp hvor havørreden til slutt måtte gi seg over for Mortens lange erfaring med havørredfiskeri ved kysten!
Hilsen Morten, Espen og Stein

170315 02 35

170315 02a 35

170315 02b 35

Kyst

15. Marts 2017

Fanger: Admir Grgic, Nyker
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 14.10
Vægt: 2.79 kg
Længde: 61 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:

170315 01 35

Kyst

12. Marts 2017

Fanger: Bjarke Jørgensen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nørrekås
Tidspunkt: Kl. 14
Vægt: 2.912 kg
Længde: 71 cm
Endegrej: Kølpirk

Egne kommentarer:

170312 01 35

Kyst

10. Marts 2017

Fanger: Ib Stange Jensen, Østerlars
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Tejn
Tidspunkt: Kl. 11.15
Vægt: 0.9 kg
Længde: 45 cm
Endegrej: Kobbersnaps, 16 gr.

Egne kommentarer:
Smuk dag, sol og stille vejr på denne side af Bornholm, næsten for godt.
Var da osse på vej til vestkysten, men syntes lige at jeg ville prøve det stille og rolige vand syd for Tejn. Fik da osse en farvet på et par kilo, som måtte retur, og så efter en halv times fiskeri denne lille blanke sag. Så jeg blev der et par timer, men der skete ikke mere.
Knæk og bræt derude.

170310 01 35

Kyst

5. Marts 2017

Fanger: Christian Moss, Norge
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Hammer Havn
Tidspunkt: Kl. 14.30
Vægt: 2.2 kg
Længde:  cm
Endegrej: Toby, 28 gr.

Egne kommentarer:
Fikk en fantastiske sjøørret etter mange timers kasting!
Knall bra første tur.

170305 01 35

Kyst

4. Marts 2017

Fanger: Thomas Anker, Hasle
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Morgen
Vægt: 1.9 kg
Længde: 57 cm
Endegrej: Snaps, hvid/grøn

Egne kommentarer:
En kanon morgen på kysten med Jimmi.
Startede ude med fluestangen, og fik da efter en times tid en ganske fin fisk på ca 1,5 kg. Men da den godt kunne bruge et par uger endnu til at blive fuldkommen blank, så fik den friheden igen.
Efter yderligere en times fiskeri skulle spinnestangen lige prøves, og i andet kast huggede den så.
En ganske kort fight uden det store drama, selvom fisken havde indhaleret blinket.
En ganske fin morgentur, som der forhåbentlig kommer mange flere af.
Knæk og bræk derude.

170304 01 35

Kyst

3. Marts 2017

Fanger: Simon Funch, Hasle
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Stampen
Tidspunkt: Kl. 17
Vægt: 4.5 kg
Længde: 80 cm
Endegrej: Skruen, kobber

Egne kommentarer:
En hurtig tur på stampen gav en rigtig flot nedgænger, som smed lidt skæl under fighten.

170303 01 35

Kyst

28. Februar 2017

Fanger: Peder Bulow, København
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Hammeren
Tidspunkt: Kl. 15
Vægt:  kg
Længde: 68 cm
Endegrej: Snurrebassen

Egne kommentarer:
Var på besøg hos en go ven og havde fantatisk fiskeri over tre dage.
Vi fik pænt med fisk, både blanke og store nedgængere hvor flere havde løse skæl.
Turens største var omkring de 75 cm.
Denne på 68 cm og var den største af overspringerne, som iøvrigt blev genudsat ligesom de øvrige vi fik. Der var kun en undermåler iblandt.
Bornholm når den er bedst.

170228 01 35

Kyst

27. Februar 2017

Fanger: Stig Peberholm, Pedersker
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt: 1.6 kg
Længde: 54 cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:
Fandt lidt liv på kysten i dag. Dog ikke på den første plads der blev fisket af.
Mmen efter en køretur til en ny plads, så varder lidt i form af to blankfisk og en flot restitueret nedgænger, der selvfølgelig blev nænsomt genudsat.
Så to blankfisk på henholdsvis 1,6 kg 54 cm og 1,5 kg  52 cm.
Tak til Per for endnu en dejlig fisketur.
Knæk og bræk derude.

170227 01 35

Kyst

26. Februar 2017

Fanger: Jean Madvig, Hasle
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Kl. 10
Vægt: 2.18 kg
Længde: 63 cm
Endegrej: OGP Snurrebassen no.7, kobber

Egne kommentarer:
Var på tur med OA Bølgebryderne og min faste makker Kenn Otto.
Vi havde fisket et sted uden kontakt og flyttede til et nyt sted, og på en time havde jeg brugt kvoten på tre fisk.
De to sidste vejede det samme: 1,1 kg.
Dejlig dag.
Var på tur igen lørdag d. 4/3 og fik en fisk på 1 kg, fandt denne sjove sten og tog et billede.
Knæk og Bræk.

170226 01a 35

170226 01 35

Kyst

21. Februar 2017

Fanger: Ib Stange Jensen, Østerlars
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Melsted
Tidspunkt: Kl. 16.15
Vægt: 1.3 kg
Længde: 51 cm
Endegrej: Snaps, kobber

Egne kommentarer:
Fik denne fine fisk i 3. kast.
Masser af hug, landede da osse 3 farvede, som blev nænsomt sat ud igen.
Så en skøn tur på kysten.

170221 01 35

Kyst

20. Februar 2017

Fanger: Allan Zeuthen, Teglkås
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sorthat
Tidspunkt: Kl. 12
Vægt:  kg
Længde: 72 cm
Endegrej: Snurrebassen

Egne kommentarer:
5 skønne dage på Ønskeøen.
Det blev til pænt med fisk, med denne som den største og sidste. 72 cm smuk overspringer.
Mit kamera gik i udu, så det er en selvfie af værste slags, men glæden ved fisken er ikke mindre.
Fangede iøvrigt nogle rigtige flotte nedgængere som var ude af vandet.Ttydeligt de har nyt godt af den tidlige opgang og milde vinter -det blev den eneste madfisk.

170220 01 35

Kyst

19. Februar 2017

Fanger: Kenneth Nielsen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 17.30
Vægt: 4.13 kg
Længde: 78 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:
Beklager det dårlige billede.
Super fed fight. Men den kunne godt havde spist lidt mere. Da den godt nok var slank.
Fik ud over denne her en lille blank på 45 cm. Og 1 farvet på ca. 3 kg.
Dejlig dag. Men masser af fisk der gik efter min flue.
K&B derude.

170219 01 35

Kyst

18. Februar 2017

Fanger: Michael Hnsen, Birkerød
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Pissebækken
Tidspunkt: Kl. 9.10
Vægt: 1.5 kg
Længde: 56 cm
Endegrej: Brøndum, kobber 20 gr

Egne kommentarer:
Første fisketur i år gav denne fine fisk på et af mine ynglingsspots; nord for Pissebækken.

170218 02 35

Kyst

18. Februar 2017

Fanger: Emil Fogelstrøm Schønemann, Åkirkeby
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Klympen
Tidspunkt: Kl. 11
Vægt: 4.8 kg
Længde: 76 cm
Endegrej: Snaps, kobber

Egne kommentarer:
Ville tage en tur på kysten i det fine nogenlunde rolige vejr, inden blæsevejr den næste uge.
Var først ved Levka. Men da der stod en del der, kørte jeg videre til Klympen.
Det viste sig hurtigt at være en god ide, da denne fine fisk bed i første kast.
Efter en kort og meget udramatisk fight svømmede den sandelig også selv i nettet første gang.
Så uden bævrende knæ kunne jeg gå ind med fisken.
Dagen sluttede på Sose hvor dette billede også blev taget da jeg mødte Stig og Per.
Tak for fotografering til Stig.

170218 01 35

Kyst

17. Februar 2017

Fanger: Mats Schroeter, Snogebæk
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Sydkysten
Tidspunkt: Kl. 13
Vægt: 5.3 kg
Længde: 75 cm
Endegrej: Bormbarda/flue

Egne kommentarer:
Efter mange måneder uden nogen store blankfisk, er det dejligt at fange sådan en basse.
Ny PR- den bliver nok ikke slået foreløbig...

170217 01 35

Kyst

16. Februar 2017

Fanger: Otto Gneist, Fehmarn
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt:  kg
Længde: 48/50/51 cm
Endegrej: Bornholmerpilen, kobber/sort 16 gr.

Egne kommentarer:

170216 01 35

Båd

14. Februar 2017

Fanger: Jimmi Tostensson, Hasle
Fangst:
Laks
Lokalitet: Vest for Hasle
Tidspunkt: Kl. 13
Vægt: 5.5 kg
Længde:   cm
Endegrej: Trolling

Egne kommentarer:
Det var en rigtig dejlig dag på havet sammen med Thomas Anker.
Det var en lille fin fight med den i en halv time tid.

170214 02 35

Kyst

14. Februar 2017

Fanger: Otto Gneist, Fehmarn
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Nordkysten
Tidspunkt: Eftermiddag
Vægt: 4.3 kg
Længde: 72 cm
Endegrej: Bornholmerpilen, kobber/sort 16 gr.

Egne kommentarer:

170214 01 35

Kyst

7. Februar 2017

Fanger: Kenneth Nielsen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 16.30
Vægt: 3.715 kg
Længde: 69 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:
Skulle lige ud og tage en time, inden jeg skulle ned i fiskeklubben.
Og det viste sig at være en rigtig god ide.
Jeg var ved at stoppe. Men skulle lige have 5 kast endnu. Efter 3 kast kom der et okay hug.
Så kastede ud i det samme område igen. Så tog den med et hårdt hug.
Kunne med det samme mærke at det ikke var en lille.
Og når den så begyndte at springe, var jeg ikke i tvivl længer at det var en god blank fisk.
Efter en god kamp kom den endelig i nettet. Og glæden var meget stor. K&B til jer.

170207 01 35

Kyst

3. Februar 2017

Fanger: Kenneth Nielsen, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Vestkysten
Tidspunkt: Kl. 16
Vægt: 3.52 kg
Længde: 69 cm
Endegrej: Bombarda/flue

Egne kommentarer:
Ville lige have et par timer på kysten. Og tog først på levka. Hvor der ikke skete noget som helst
Så valgte at finde lidt dybere vand. Så tog op til min kaffesten. Og efter 3 kast kom der et stort hug.
Fisken stod med hale i overfladen og plaskede. Så jeg troede at jeg havde fået en stor farvet på. Men efter 1 min ændrede fighten sig til en hel anden.
Den begyndte at gå dybt og meget tungt.
Og efter lidt tid kom den ind til mig. Hvor den tog nogle spring lige foran mig, hvor jeg kunne se at det var en blank fisk, der var tale om.
Super fight den gav mig med masser af udfordring. Indtil den endelig kom på land.
Super dag. K&B til jer alle.

170203 01 35

Kyst

1. Februar 2017

Fanger: Ricki Larsen, Vesterbro
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Snogebæk
Tidspunkt: Formiddag
Vægt:  kg
Længde:  cm
Endegrej: Snurrebassen, sølv/pink

Egne kommentarer:

170201 01 35

 

Kyst

14. April 2017

Fanger: Dennis Sose, Rønne
Fangst:
Havørred
Lokalitet: Lufthavnen
Tidspunkt: Kl. 10.15
Vægt: 1.2 kg
Længde: 51.5 cm
Endegrej: Blink

Egne kommentarer:
Jeg var nede ved Lufthavnen ved 8:30 tiden.
Der var lidt overskyet og blæste lidt.
Så ved 10 tiden fik jeg hug.
Der stod en del tyskere.

170414 01 35