Vindere af Ørred 2018 blev:

1. Mats Schroeter. 6,3 kg

2. Thomas Hansen. 4,75 kg

3. Mads Buus Jensen. 4 kg

180612 01 35

180222 01 35

180408 01 35

 

Efter et udmærket fiskeri årets fire første måneder og med lidt fine fangster ind i foråret, lagde sommervarmen en dæmper på aktiviteten på kysten, hvorefter vi oplevede en efterårssæson med mange og lange perioder hvor det holdt hårdt med at finde fisk på kysten. Og især de store overspringere sjældent kom på kastehold.

Men fine fangster blev det trods alt til, og blandt de øvrige der har tilmeldt en ørred i årets løb, er følgende fire trukket ud og er inviteret til at deltage ved årets traditionelle præmietur:

Dennis Sose

Emil Schønemann

Mickey Delgren

Egon Jacobsen

Tillykke til de heldige havørredfiskere. Vi ser frem til en hyggelig tur.

 

Præmieturen afholdes lørdag d. 2. februar

Vi mødes i BSF´s klubhus på Nørrekås kl. 8.00

Der vil vi spise morgenmad, mindes det forgangne fiskeår og uddele årets præmier.

Derefter vil vi tage sammen på en kort fisketur på kysten.

Ved middagstid indstiller vi fiskeriet og drager mod Le Port, for at ankomme ca. 12.30. Der vil vi så hygge os et par timer med at indtage etablissementets udsøgte Gule Ærter.

 

Lidt historie

Ved årsskiftet 2015 -16 stoppede lystfiskerspalten i Bornholms Tidende hvor de årlige ørredkonkurrencer har foregået siden dagbladet Bornholmeren lukkede i 1994. Og der havde den foregået siden den blev startet i 1973.

Konkurrencen blev startet i samarbejde med KBsport. Siden overgik det til Dus Med Dyrene, og siden 2007 til Sportdres Bornholm.

Da den årlige ørredkonkurrence for fastboende dermed er blevet en fast tradition i bornholmsk kystfiskeri, vil Sportdres Bornholm videreføre den gamle tradition, hvor der afholdes en årlig præmietur med efterfølgende spisning.

Le Port vil fortsat åbne dørene for selskabet og servere deres udsøgte gule ærter.
Der vil være præmie til de tre største ørreder, og dertil vil der ved lodtrækning blandt alle der har tilmeldt en fisk blive fundet 4 gæster yderligere.


 

Regelsæt Ørred 2018

Ørreden skal være fanget med stang og kunstagn fra den bornholmske kyst med fast bund under fødderne, hvorfor fisk fanget fra båd eller flydering altså ikke tæller med.

Farvede ørreder i fredningstiden tæller ikke med.

Tilmelding skal ske via SportDres Bornholm’ hjemmeside; www.din-fangst.dk eller i butikken.
Ved tilmelding oplyses fiskens vægt (urenset) og længde, fangstdato samt fangstmandens navn, adresse og telefonnummer.
Hvis ørreden kandiderer til en af de tre toppladser, skal tilmelding ske senest 3 dage efter fangsten, og der skal forelægges dokumentation i form af fotografi med tydelig målestok og bevidnet mål- og vægterklæring, og vægten fisken er vejet på skal være pålidelig.
Det kan også klares ved, at man tropper op i SportDres i Rønne  med fangsten.

Topplaceringer af tilmeldte fisk bedømmes ud fra vægt.
Såfremt vægten er ens, favoriseres den korteste (højeste konditionsfaktor).

Deltagende lystfiskere skal være ”bornholmere”, hvilket ikke indebærer hverken sproglige eller genetiske tests, men i denne sammenhæng blot betyder, at man er bosiddende på Bornholm.

De 3 tungeste fisk præmieres med gavekort.
Udover gavekort inviteres vinderne til præmieturen: morgenkaffe og en hyggelig, kortvarig fisketur, som optakt til Le Ports prægtige, gule ærter ad libitum.
Der bliver ved lodtrækning fundet fire øvrige tilmeldere af fisk, der bliver inviteret til at deltage i præmieturen.


Præmierne:

  • 1. Gavekort
    Sportdres 1000 kr.

  • 2. Gavekort
    Sportdres 750 kr.

  • 3. Gavekort
    Sportdres 500 kr.


180612 01 35

Mats Schroeter. Havørred 6.6 kg.

 

Tilmeldte fisk Ørred 2018
Top 3 og tilmeldte fiskere der deltager i lodtrækningen (opdateret 2/1 2019):

  Navn By Kg
1 Mats Schroeter Snogebæk 6,6
2 Thomas Hansen Rønne 4,75
3 Mads Buus Jensen Sorthat 4
  Thomas Strøjer Skouborg Rønne 3,4
  Peter Qvist Rønne 3,25
  Simon Giroux Balka 3,31
  Kenneth Nielsen Klemensker 3,11
  Jens Kruse Rønne 3,1
  Stig Peberholm Pedersker 2,85
  Mickey Delgren Muleby 2,58
  Jacob Blom Rønne 2,32
  Bent Ernst Nielsen Rønne 2
  Haris Mesanovic Rønne 2
  Dennis Sose Rønne 2
  Rocky Vilhelmsen Rønne 1,84
  Jakob Lenz Rønne 1,8
  Kenneth Andersen Nexø 1,75
  Martinus Frederiksen Nyker 1,4
  Egon Jacobsen Rønne 1,32
  Bo Frandsen Rønne 1,3
  Hans Erik Jensen Rønne 1,16
  Emil Schønemann Åkirkeby 0,92
  Mikkel Jensen Tejn 0,8
  Mickey Delgren Muleby 0,7
  Tommy Mertz Nyker 0,65