180409 01 25

Årets Fisk 2018

Som vinder af titlen Årets Fisk 2018 har vi udvalgt Trond Hagen`s stor-ørred på 7.1 kg og 85 cm fanget på flue på vestkysten d. 9. april.
Efter et udmærket fiskeri årets fire første måneder og med lidt fine fangster ind i foråret, lagde sommervarmen en dæmper på aktiviteten på kysten, hvorefter vi oplevede en efterårssæson med mange og lange perioder hvor det holdt hårdt med at finde fisk på kysten. Og især de store overspringere sjældent kom på kastehold.
Så efter et år med ikke mange fisk på kysten over den svære grænse på 5 kg, er vi glade for at se at en af årets få helt store fisk på kysten gik til en af de gæstende fiskere, der søger til vores ø i Østersøen. Og at der kvitteres for en god oplevelse på øen ved at dele fangsten med os andre ved at sende rapport til vores fiskeside.
Vi siger tillykke til Trond med den fine fangst.
Gavekort overrækkes ved præmieturen 2. februar.

 

170521 02 25Årets Fisk 2017

Som vinder af titlen Årets Fisk 2017 har vi udvalgt Mickey Delgren`s spejlkarpe på 16.65 kg fanget i en privat sø 21. maj.

Rundt omkring i de bornholmske moser og søer bliver der i sommerhalvåret fisket flittigt, og der bliver gjort mange spændende fangster der ikke kommer til kendskab ud over de kredse der dyrker dette fiskeri. Det er forståeligt at de fiskere der har gjort en stor indsats for at finde frem til de fiskevande der har nogle spændende fisk at byde på, værner om dette fiskeri. Derfor er vi rigtigt glade at der løftes en flig for dette fiskeri, når der indløber rapporter om de fine eksemplarer af de forskellige arter der bliver fanget, så også de indgår i det samlede billede af sportsfiskeriet på Bornholm, som vi så gerne vil give et så fuldstændigt billede af som muligt.

Karperne er en af disse fiskearter. Mickeys karpe er den største vi har set dokumenteret her på øen. Der er dog forlydender om at der er fanget karper der er vejet til lidt mere, men marginalt. Så Mickeys fisk er antageligt i den vægtklasse af karper der er toppen af hvad øen hidtil har præsteret.

Mickey rapport er samtidig en god lille fortælling om turens forløb, hvor han fiskede sammen med en ven, der fik en karpe i samme svære vægtklasse, som der også blev dokumenteret.

Vi siger tillykke til Mickey med den fine fangst.

Gavekort overrækkes ved præmieturen 27. januar.

Årets Fisk 2016

160610 01 25

Som vinder af titlen Årets Fisk 2016 har vi udvalgt Jeppe Pedersen`s sandart på 6.7 kg og 103 cm fanget 10. juni i Stenbrudssøen.
Sandarten findes kun ganske få steder på øen, og Stenbrudssøen er den eneste kendte lokalitet med almindelig adgang.
Der bliver i perioder meldt om fine eksemplarer som den Jeppe her præsenterer, men der kan gå mange år imellem.
Om det er variationer i bestanden i søen, eller om det er at der er et spørgsmål om hvorvidt fiskeren til dette fiskeri er aktuelt til stede, kan der gisnes om.
En flot fangst der går år imellem vi ser her på øen.
Og et glimrende eksempel på at sommerfiskeriet i de bornholmske søer og moser har gode fangster at byde på.
Vi siger tillykke til Jeppe med den fine fangst.
Gavekort overrækkes ved præmieturen 28. januar.

 

Årets Fisk 2015

Som vinder af titlen Årets Fisk 2015 har vi udvalgt Lars Erik Knippa`s laks på 22.58 kg og 123 cm fanget 27. april 2 sømil ud for Hammerhavn.
De gæstende normænd kom et par dage efter årets trollingmaster, og fik denne fine laks inden de var færdige med at sætte stængerne, der tangerede den rekord der var blevet jagtet over ugen.
Laksen var desuden den næststørste der gennem tiden er indvejet på Sannes Familiecamping, hvor de holdt til under deres besøg.
En fantastisk fangst og en usædvanlig god beretning med mange gode billeder.
En oplagt vinder af titlen Årets Fisk.

Årets Fisk 2014

Som vinder af titlen Årets Fisk 2014 har vi udvalgt Otto Gneist`s Havørred på 10.7 kg og 97 cm fanget ved Arnager d. 1. januar på en 28 grams Bornholmerpilen i farven kobber.
Otto`s fantastiske havørred tog pirken i højvande med store bølger, bag revet ved Arnager. Otto antog det først for at være et bundhug. Men efter nogle kraftige ryk med stangen kom der fuld fart i "bundhugget".
Først efter 50 minutters fight med høje spring og dybe udløb kunne Otto lande sit livs fisk.
Otto´s havørred er den største der er registreret som lystfiskerfanget fra den bornholmske kyst siden 1955, og den næststørste gennem tiderne.
Der er blevet foretaget skælanalyse af biolog ved DSF Kaare Manniche Ebert, og resultatet viser en usædvanlig historie for en havørred.
Fisken er næsten 9 år gammel. Den er vandret i havet som 2 års smolt. Efter cirka 1½ i havet har den gydt første gang, og efterfølgende har den gydt de næste 4 år i træk, senest i vinteren 2012/13. Herefter har den opholdt sig i havet, indtil den blev fanget. Ud fra fotos af rognsække vurderes at fisken ikke havde til hensigt at gyde i 2013. Desuden skulle modningsprocesen kunne aflæses i skællet hvis den havde gydet i denne sæson.
Fiskens livshistorie er meget speciel. Først og fremmest fordi den har overlevet 5 gydninger – og så fordi den springer en gydning over i dette efterår/vinter. Kaare kan ikke huske, at han nogensinde før har aflæst skæl fra en havørred med sådan en livshistorie.
Ud fra smoltalder og en vurdering af fiskens udseende (primært fiskens finner) vurderes det, at det er en vildfisk. Det bemærkes, at fisken har gydt efter 1½ år i havet. Det er typisk for ørreder, der kommer fra mindre vandløb, så fisken kan i princippet godt være fra Bornholm – men det kræver en DNA-analyse for at kunne afgøre det.
Det bliver så interessant om DTUaqua får afklaret spørgsmålet om oprindelsen, de har fået en vævsprøve.
Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Årets Fisk 2013

Som vinder af titlen Årets Fisk 2013 har vi udvalgt Sven Sparholts laks på 14,2 kg trollet på en Apex vest for Bakkerne d. 28. april.
Det var svært at vælge mellem de gode fangster i år. Der var flere fangster af forskellige arter der efter de løse kriterier Årets Fisk udvælges efter der hver for sig var lige gode bud.
Valget faldt på Svens laks.
Sven er en rigtig hyggefisker hvor det gode humør er kendetegnende for hans fiskeri hvor målet ud over en hyggelig og rar oplevelse er at fange hvad der er plads til i køleskabet.
Der ud over er fisken flot præsenteret på et billede der emmer af fiskerglæde.
Og så passer fangsten rigtigt godt ind i at markere at laksesæsonen 2012 -13 var vel nok den bedste sæson Bornholms relativt korte trollinghistoriehistorie har oplevet.
Vi siger tillykke til Sven med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2013.

Årets Fisk 2012

Som vinder af titlen Årets Fisk 2012 har vi udvalgt Carsten Grams karpe på 15,4 kg fanget i en privat sø nær Rønne d. 21. september.
Øens entusiastiske karpefiskere har efterhånden nogle rigtigt gode vande rundt om på øen med karper der efterhånden har opnået en betragtelig størrelse, og med mellemrum bliver der fanget nogle af disse store trofæfisk.
Dem fik Carsten nogle stykker af på en karpetur hen over natten mellem d. 21. og 22. september.
Med en god og oplysende rapport fortæller Carsten om ikke blot denne næststørste dokumenterede karpe fra øens vande, men yderligere om en på 13.5 kg og tre "mindre" fisk over natten. I alt 55.4 kg vejede de fem karper tilsammen, Carsten landede over denne aften og nat.
Vi siger tillykke til Carsten med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2012.

Årets Fisk 2011

Som vinder af titlen Årets Fisk 2011 har vi udvalgt Michael Thiesens laks på 20.4 kg og 122 cm fanget på "Bakkerne" syd for Bornholm d. 15. april.
2011 var et rigtigt godt år for laksefiskerne, men en +20 kg er der meget langt imellem.
Michaels fangstrapport er desuden en god udførlig beretning, der ud over selve fiskeriet også er en god fortælling om alle de tekniske vanskeligheder der kan være ved fiskeriet og hvordan det lokale erhvervsliv står til rådighed når man har brug for service.
Vi siger tillykke til Michael med den fine fangst.
Præmieoverrækkelse sammen med Ørred 2011.

 

Årets Fisk 2010

Som vinder af titlen Årets Fisk 2010 har vi udvalgt Bjarke Bendtsens havnegedde på 9 kg og 107 cm fanget i Rønne havn d. 8. juli.
Rønne havn har i en menneskealder været berømt i hele landet for sin gode bestand af brakvandsgedder. Det er meget få steder man kan fiske målrettet efter brakvandsgedder som det er muligt i Rønne havn.
At have en af havnens +1 meter-gedder, er en stor ting at kunne føre ind i sin fangstjournal. Blot bør man huske at det nok er en begrænset bestand, så nænsomt fiskeri og genudsætning er at anbefale, så denne fantastiske mulighed kan bevares stabilt.
Vi siger tillykke til Bjarke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

 

Årets Fisk 2009

Som vinder af titlen Årets Fisk 2009 har vi udvalgt Leif Holmskovs kystfangede havørred på 8 kg og 93 cm fanget på Hvide odde d. 17. januar.
Leif er gæstende fisker bosiddende i Virum, og var på øen i forbindelse med lystfiskerklubben Neptuns årlige bornholmertur.
Af årets mange fine fangster faldt vores valg på Leif fordi han ud over at have meldt om en af årets fineste fangster samtidig leverede en rigtig god fangstrapport. Der er fyldestgørende data om fangsten samt en levende beretning der giver et godt indtryk af omstændighederne omkring fangsten samt oplevelsen af den. Dertil er rapporten ledsaget af billeder der præsenter fangsten flot samt giver et godt indtryk af forholdene fangsten er gjort under.
Så en velfortjent plads i arkivet over Årets Fisk til Leif.
Vi siger tillykke med den fine fangst til Leif.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2008
Som vinder af titlen Årets Fisk 2008 har vi udvalgt Ulla Andersens kystfangede laks på 8 kg og 92 cm fanget d. 29. oktober på Lufthavnskysten.
Det er en fryd at se alle de fine fangster der skal vælges mellem, når vi ser årets fangster igennem for at finde den fangst vi synes udskiller sig fra de andre i en grad, så det netop er den fangst, frem for andre, der berettiger netop den til at være Årets Fisk.
Men muligvis er der en ukendt faktor. Fangstens, eller i dette års udgave af Årets Fisk, måske snarere fangerens, udslagsgivende faktor, når der skal vurderes mellem så forskelligartede fangster op mod hinanden, kan måske være det der kaldes x-faktor. Om ikke andet, så er udvælgelseskredsen heller ikke i år i tvivl og har udvalgt Ullas laks som Årets Fisk i enighed.
Vi har selvfølgelig en svaghed for kvinder. Indrømmet. Men den kan vi tage en anden gang.
Men Ulla, sammen med Svend Aage som der ikke kan ses bort fra når man møder Ulla ved fiskevandet, er et billede af sportsfiskeriet i en af dens dejligste former.
Ulla og Svend Aage ses ofte ved kyststrækningerne i en overkommelig cykelradius af Rønne, hvor de udnytter en stor del af deres otium med heldagsudflugter med madkurv og termokande. Der affisker de så helt afslappet kyststrækningen. Og de har altid tid til en god snak med fiskere og andre forbipasserende.
Og lyt til dem. Ud over at de altid er til en hyggelig snak, så kender de deres fiskevand bedre end de fleste. Laksen er langt fra den eneste fine fisk der er endt med at hænge på tasken når Ulla og Svend Aage har spændt den på cyklen sidst på eftermiddagen for at køre hjem.
Og at de hygger sig på deres ture, det er vi mange der har nydt godt af. Svend Age er en praktisk mand, så han medbragte for nogle år siden skruemaskinen til Lufthavnskysten, hvor han konstruerede bord og bænk på Bavn odde af strandingsgods. Det har overlevet højvande og derfor haft flere udformninger. Men har gennem flere år, og forhåbentligt også fremover, fungeret som base for mange fiskere på pladsen.
Desuden var det interessant med en veldokumenteret kystlaks.
Der blev udtaget skælprøve af Ullas laks der blev sendt til Kåre Ebert ved DSF. Ud af denne kunne der udledes, at der var tale om en naturligt reproduceret laks. Sandsynligvis i et vandløb med udløb i Den Botniske Bugt. Dette er udledt af at den er gået ud som 3-årig smolt. Sydligere laks vokser hurtigere og går ud efter 2 år.Efter de 3 år som smolt med årlige mål på 5 -10 -15 cm. Har Ullas laks så brugt 2½ år på at vokse til første år 40 cm, andet år 80 cm for så efter det sidste halve år at nå de 92 cm. Så med Ullas fine laks og den gode og interessante historie vil vi ønske alle knæk og bræk i det nye år og sige tillykke til alle der fik en fin fisk og tak for at I ville dele fangsten med alle os andre.
Tillykke til Ulla.
Ulla inviteres hermed til præmieoverrækkelse og morgenkaffe lørdag d. 7. februar sammen med vinderne af Ørred 2009 i BSF´s klubhus.
Derefter en fisketur, hvorefter der sluttes af med gule ærter på Le Port.

Årets Fisk 2007
Som vinder af titlen Årets Fisk 2007 har vi udvalgt Simon Jensens gedde på 13.5 kg fanget d. 13. oktober.
Simons gedde var et soleklart valg. Ikke nok med at den er blandt de største gedder der dokumenteret er fanget her på øen, den er også en danmarksrekord.
I skrivende stund mangler kun at formalia skal være gennemført, ved at rekordkomiteen færdigbehandler sagen 11. januar. Og så er danmarksrekorden i diciplinen fluefanget gedde formelt på bornholmske hænder.
Vi siger tillykke endnu en gang til Simon med den fine fangst.
Simon inviteres til, lørdag d. 26. januar sammen med vinderne af Ørred 2007, præmieoverrækkelse og morgenkaffe i BSF´s klubhus, derefter en fisketur, hvorefter der sluttes af med gule ærter på Le Port.

Årets Fisk 2006
Vinder af titlen Årets Fisk 2006 er Ole Worm´s Gedde på 11.7 kg fanget i en Privat sø d. 12 november. Ole er jo ikke ukendt med at blive kåret her på sitet, men sådan er det jo. Der er jo også folk der vinder Wimbledon år efter år. Sidste år brillerede Ole jo med at fange en aborre i en størrelse der går år imellem vi får rapport om her på øen, og i år var det så den største gedde der er meldt om i årevis. Og lige som aborrefiskeriet har fået en mindre renæssance de sidste par år, lader det til at geddefiskeriet også har oplevet noget lignende i år, hvor der er meldt om adskillige fine gedder, bl.a adskillige 10+. Ikke mindst den nytilkomne metode der går under navnet Jerkbait lader til at være vejen til at få de store gedder i tale.
Vi siger tillykke til Ole med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.
Og med kåringen af Årets Fisk vil vi sige tak for det forgangne år til alle vore kunder og brugere af din-fangst.dk, og ønske alle knæk og bræk i det nye år.
Vi ser frem til at få rapporter om jeres fangster igen i 2007. Det er efterhånden en pænt stor samling af fangster der kan ses her på sitet. Vi er meget glade for den opbakning vi har fået.
Vi ser det som en guldgrube af informationer, der kan bruges på flere måder. Dels er der underholdningsværdien ved at følge med i hvad der bliver fanget, men der er også altid informationer der kan inspirere en i ens udøvelse af fiskeriet.
Vi ser frem til at I fortsat vil være med til at bygge videre på fangstarkivet, såvel med de fine trofæfisk i fanger, men også med de mere "dagligdags" fangster, de er jo lige så interessante at have efterretninger om.
Arkivet er jeres fortjeneste, uden jeres rapporter ville det jo ikke være der.

Årets Fisk 2005soe051017 001
Som vinder af titlen "Årets Fisk" i 2005 har vi udvalgt Ole Worm´s  aborre på 2.3 kg og 51 cm. fanget fra BSF´s nyudlagte jolle i Hammersø 17. oktober.
Der er de seneste par år gjort flotte fangster af aborre her på øen, det virker til at fiskeriet efter denne delikate og stærke fisk har oplevet en opblomstring. Der er rapporteret fine aborrer fra såvel brakvand, som fra søerne, bl.a. Safirsøen, Rubinsøen og, ikke mindst, som her, Hammersø.
Og Oles oktoberaborre må virkelig siges at være kronen på værket.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2004soe040917 001
Så er 2004 gået, og vi takker alle for de fangster der er berettet om til vores side, og ønsker alle knæk og og bræk i det nye år og ser frem til at høre om mindst lige så gode fangster i det nye år.
Vi har gået fangsterne igennem, og det var ikke nogen let opgave at udvælge en fangst ud frem for de andre blandt de mange fine fangster.
Men vi har bestemt at æren som indehaver af titlen "Årets Fisk" for 2004 på din-fangst.dk skal tilfalde Kenni Jensen for rapporteringen af den første, og indtil videre eneste, bornholmske karpe på over 10 kg som vi har hørt om.
Spejlkarpen blev fanget d. 17. september på en tur der yderligere gav en karpe på 9.25 kg.
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.

Årets Fisk 2003baad030702 001
Alex Messeri. En torsk på 28 kg fanget  d. 2. juli fra turbåden Sværd på vrag vest for Hasle med en 250 grams pirk
Vi siger tillykke med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.