220801 01A (1)

Månedens Fisk August 2022

Som vinder af titlen Månedens Fisk August 2022 har vi udvalgt Otto Gneist´s torsk på 6,1 kg og 76 cm fanget på pirk ud for Vang 1. august.

Årets sidste sommermåned blev en sjældent hed og tør måned.
Temperaturen lå tæt om de 30o og tørkeindekset lå helt i top på skalaen.
Det fik stor indflydelse på bestandsanalysen der var berammet til i år. Mange stræk kunne ikke elbefiskes, da store dele af mange af vandløbene var aldeles udtørrede.


Jonas Richter fra Tyskland havde held med såvel gedde som aborre i Hammersø i høj sommersol

August er ofte den måned på året hvor fiskeriet falder helt ud, og månedens fisk skal findes mellem ganske få rapporter.
Men i år ser vi en del fangster der dækker et pænt antal arter.
Sommerfiskeriet er fuldt af muligheder.

Der nåede lige at komme en rapport fra sø på månedens sidste dag.
Jonas Richter fra Tyskland havde været en tur i Hammersø og kunne rapportere om både gedde og aborre der var aktive midt på dagen trods solskin og det varme vand.

Ellers er det småbådsfiskerne der står for de rapporterede fangster over måneden.

De store og fede sild kommer ind tæt på øen i de tre efterårsmåneder, men her sidst på sommeren begynder der at være stimer af mindre sild tæt på øen i dagtimerene.

Makrelfiskeriet fortsatte også de gode takter der er blevet slået an hen over sommeren.
Der er godt med føde og de trives i det varme vand.
Så en fed sommermakrel på 51 cm der vejede 1,355 kg var at finde blandt månedens rapporter som eksempel på de flotte og meget store makreller der bliver fanget omkring øen i år.

 


Bob Hampe med en af de virkelig gode makreller

Småbådsfiskerne meldte også om et par fine sommerørreder i løbet af måneden.

Simon Giroux fra Balka har i år har gjort det godt i jollen fra især østkysten.
D. 24. august havde han skiftet jollen ud med hobie-kajakken, og taget en tur i sommeraftenen langs sydkysten.
Et godt alternativ de lune sommeraftener, når ørrederne skal jagtes inde på det lavere vand, hvor tobisen ved dagens slutning trækker ind for at overnatte gravet ned sandet.


Simon Giroux i Hobie-kajakken med fin sommerørred

Efter nogle år hvor torskene, så snart de kom lidt op i størrelse, var syge af parasitter, ser vi i år at en stor del af torskene stadig ser gode og sunde ud når de kommer op i størrelse.

Der er meldt om pænt med fine torsk fra omkring de 2 til 4 kg.
Og en torsk med fin rogn var blandt fangstrapporterne i denne måned.
Vi må for tiden leve med at kun én torsk må hjembringes pr. mand. Og kun ud for den vestlige del af øen.
Fiskeriet er helt lukket i februar og marts, da det de fleste andre steder er i de måneder torsken går på leg.
Men den stamme der er vest for Bornholm leger typisk i juli.
Så her på øen muligheden for at fange en torsk med god rogn fra april til slutningen af juni.
Og åbenbart også helt ind i august.
Den fordel har vi så at glæde os over her på øen.

På trods af den aktuelle fangstbegrænsning, kan vi altså glæde os over en torskebestand der umiddelbart ser ud til at være i bedring, når vi ser på fangsterne denne sommer.

Så Ottos flotte torsk på hele 6,1 kg og 76 cm kan være med til at give os en forhåbning om at torskebestanden har en fremtid i Østersøen, og at det igen bliver muligt at fiske på bestanden igen.

Vi siger tillykke til Otto med den fine fangst.
Gavekort kan afhentes i butikken.


Otto Gneist med flot sommertorsk på 6,1 kg og 76 cm