221021 02

Fiskerbrev. Håndtering af farvede fisk

Vi har modtaget et fiskerbrev fra Sune Schmidt Jensen fra København (familien har sommerhus i Sandkås).

Redaktionen kommenterer neden under.

De fleste sider omhandlende vores fantastiske kystfiskeri er efterhånden rykket over i mere eller mindre anvendelige Facebookgrupper, som typisk er oversvømmet med reklamer, ligegyldige diskussioner og en dårlig tone. Det er derfor dejligt, men også tenderende til selvpineri, at kunne følge fangsterne på øen via din-fangst.dk, når man sidder på kontoret i København. Her kan man følge fiskeriet, få nogle gode beretninger og se nogle flotte billeder uden alt "larmen", som findes i de førnævnte Facebookgrupper. 

Jeg tillader mig dog alligevel, som ikke bornholmer, at kommentere lidt på den lidt ærgerlige tendens, jeg synes det er, at der lægges en del billeder op af farvede fisk, som mildt sagt er håndteret horribelt her i fredningstiden. Nogen vil nok sige, at fisken svømmede fint videre på trods af fingre i gæller, slag mod klipper sten mv. og et ødelagt slimlag pga. sand og tørt underlag. Alt forskning viser dog, at fiskene dør ganske kort tid efter. Fisk der med sikkerhed blot smides tilbage i Østersøen, hvor de så kan drive døde rundt indtil en fugl eller en sæl trods alt får glæde af dem. Fisk som har så usandsynligt meget gavn for fiskeriet rundt om øen, hvis de kommer helskindet op til det årlige singlebal i vandløbet. Og sidst men ikke mindst, fisk der meget vel kan være den trofæoverspringer du eller din makker fanger næste vinter.

Jeg ved jeg træder ind i hajfyldt farvand og man kan diskutere etik omkring faldere, farvede fisk inden fredning mv. i evigheder, men det må altid være op til den enkelte, hvorvidt de vil spise en falder eller en farvet fisk inden fredningen. Ingen kan se sig fri for, at have gokket en stor falder i ens spæde begyndelse på kysten, eller håndteret en opgangsfisk til den kluntede side fordi man gerne ville have et billede af ens første havørred eller lignende. Det her skriv skal således ikke læses belærende eller negativt, men blot som en opfordring til at de af os, der har lavet de her "fejl", giver vores viden videre i en god tone. Ingen skal have skæld ud på kysten medmindre de overtræder reglerne med åbne øjne, men råd og vejledning i en venlig tone tager ingen skade af. Den venlige vejledning kan jo kombineres med, at man viser den nye fisker, hvilken flue/blink man har haft godt fiskeri på og måske endda sender ham/hende i retning af et giftig spot. 

Jeg lavede derfor først dette lille skriv til Jesper og de andre gode folk bag siden, så de måske kunne overveje, at kvittere de her lidt uheldige billeder af dårligt håndterede fisk med en lille vejledende besked tilbage. I/vi skal være glade for den særlige fredning på Bornholm, så vi får så mange gydefisk i åen, som overhovedet muligt. Lad os værne om de regler og passe på de flotte farvede fisk, som der selvfølgelig kan og skal fiskes på, men de skal bare have en ærlig chance for den reproduktion der er så vigtig. Der er nok af forhindringer de kære fisk skal igennem, så lad det ikke være os kystfiskere, der slutter deres rejse lige inden målet.

Ingen indsender rapporter med dårligt håndterede fisk med ond vilje, og det er fedt vi kan følge fiskeriet året rundt, men er sikker på, at alle hellere vil have en god beretning kombineret med et dårligt billede, hvis det sikrer fiskens videre færd.

Jeg er med på, at det hverken er eller skal være jeres (folkene bag din-fangst.dk) opgave, at opdrage på fiskere, men råd og vejledning og måske en grovsortering af de værste håndteringer?

Vi ses ude i bølgerne – knæk og bræk!

Sune Schmidt Jensen

 

 

Redaktionen:
Tak for de gode betragtninger.

Den gode samtale er en sidegevinst ved et site som din-fangst.dk.

”Formålet med din-fangst.dk er først og fremmest at give en bred orientering om fiskeriet på Bornholm, såvel aktuelt som over tid.” ”med et bredt udsnit af fangster fra Bornholm” ”ikke kun trofæfisk vi gerne vil se her på siderne. Vi vil også gerne have rapporter om de mere dagligdags fangster”

Det er de smalle kriterier vi satte for sitet fra start, og som har fået sit eget liv i kraft af vi udgiver stort set alt hvad der indsendes.
Det giver selvfølgelig overvejelser undervejs.
Der er indsendt rapporter der ikke er bragt, bl.a. fordi indsenderen uforvarende er kommet i konflikt med love og regler eller ikke har oplyst fuld identitet.
Men vi har holdt fast i vores ambition om at give en ”bred orientering om fiskeriet på Bornholm” Og at alle der byder ind med deres bidrag med deres fiskeri, bliver udgivet.
Og det fiskeri der foregår på opgangsfisk hører også med til billedet.

Den samtale er dit brev er en del af, og den har foregået siden sitet startede. Og vil forhåbentlig fortsætte lige så længe det eksisterer.
Vi mener at se, at disse samtaler bærer frugt over tid. Især når den foregår i den gode tone, tak for det.

Der er vist lige så mange opfattelser af, hvad din-fangst.dk er for en slags site, som der er brugere af sitet. Lige som der nok er lige så mange opfattelser af fiskeriet som der er fiskere.
Et billede kan tolkes på flere måder. Nogle ser en opgangsfisk hårdhændet holdt op foran kameraet. Nogle ser en knægt der har fanget en stor fisk i havnen, og at kammeraten der tager det dårlige billede er lige så meget på adrenalin som den glade fisker. Og alt der imellem.

Det gode eksempel er den bedste måde at påvirke fiskeriet. Også på din-fangst.dk.
Og på redaktionen har vi altid haft den journalistiske tilgang; at et dårligt billede er bedre end intet billede. Dokumentation kommer før kolde våde hænder og stress.
Tak til alle dem der indsender alle de flotte fangster. Ofte med gode bemærkninger eller betragtninger hvor der også er plads til holdninger.