220521 01D (1)

Årets Fisk 2022

Som vinder af titlen Årets Fisk 2022 har vi udvalgt Jonathan Jeppesen´s græskarpe på 18,2 kg fanget i Stenbrudssøen 21. maj.

Øens lokalnationale fiskediciplin er helt afgjort kystfiskeriet efter havørred.
Nok fordi den bornholmske kyst er ét stort havørredspot. Der er nok ikke den vandkant på Borholm hvor der ikke kan træffes havørred.

Øen tiltrækker også mange gæstefiskere. Nok fordi ud over de gode fysiske forhold langs kysten, har Bornholm også en fordel med den lave saltholdighed der giver godt havørredfiskeri også i de kolde måneder. Hvor den er er lidt sværere at få i tale i de mere salte vande vest på.
Hvis ellers den holder, med de milde vintre vi har oplevet de seneste år.

Det har igen været et fint havørredår.
Dog blev det et af de år hvor der ikke blev rapporteret om særlig mange af de helt store fisk.
Og den håndfuld det blev til i årets fangstrapporter blev fanget i det der traditionelt er blevet betegnet som højsæson for havørred; fra hen i marts og ind i april.


Den største blanke ørred fra årets fangstrapporter blev taget af Marvin Sørensen fra Sverige 13. marts. Den blev målt og vejet til 6,6 kg og 81 cm.

 


Matthias Kuffer fra Tyskland. 5,4 kg og 81 cm fra sydkysten 2. april.


Henrik Larsen fra Nakskov med en god fisk på 5,25 kg og 76 cm taget på vestkysten 24. april.

I sommerhalvåret fanges der også fint med havørreder. Men da er fangsterne i vid udstrækning taget ved småbådsfiskeri.
I småbåden kan man følge fisken, som den søger dybden med den temperatur der passer den bedst hen over sommeren.


De seneste år har sommerfiskeriet efter de fede sommerørreder fra småbåd fået et gennembrud.

I løbet af sommeren blev der meldt om fine torsk, også når de kom op over de 50 cm. En størrelse vi i nogle år ikke har fanget mange af, og dem vi fik var tydeligt syge af bl.a. parasitter.

Med fangstbegrænsning på én torsk vest for øen, og nul på østsiden, én laks uden fedtfinne og tre styk havørreder, er tiden hvor man satser på en enkelt art når man starter småbåden op nok løbet lidt ud. Skal man have hele dagen til at gå med fiskeri og der skal mad på bordet til hele familien, kan det være nødvendigt at sprede dagens fangst ud på flere arter.
Og så er det jo godt, havet byder på så meget godt.
De seneste år er især makrelfiskeriet blevet rigtigt godt og rimeligt stabilt.


Der blev fanget mange fine torsk på 2 - 4 kg i 2022. Det er en meget positiv udvikling.


Store flotte makrel på omkring 1 kg/40 cm. Makrelfiskeriet omkring Bornholm har rykket godt i nogle år nu. Og det lader til at blive bedre og mere stabilt år for år.


Unge Emil Ipsen fra Rønne med fin Krashave-gedde.

Kyst og hav ligger åbent og bidrager stort til fangstrapporterne.
Øens ferske vande er lidt mere ude i krogene, men leverer også gode fangster og fiskeoplevelser.

I drengeårene er det oftest der de første store fiskeoplevelser fanges. Derefter deles drengene op i to hovedgrupper; hyggefiskere og specimenfiskere.


Øens fiskesøer står for nogle af årets mest spetakulære fangster. Her Christoffer Handberg fra Kastrup med 200 cm stør i Sportdres Ørredsø 3. maj.

En af de unge fiskere der tidligt har taget specimen-fiskeriet seriøst, er Jonathan Jeppesen fra Svaneke.
Om det er fiskesøernes mere eksotiske arter eller søernes rov- og fredfisk, har Jonathan trods sine unge alder allerede mange imponerende fangster på cv´et.

Og nu kan han notere sig for Årets Fisk 2022 med den store græskarpe han havde en tur på land i Stenbrudssøen d. 21. maj.

Med en vægt på 18,2 kg og en længde på lige omkring 100 cm er den nok blandt den håndfuld, der udgør de største græskarper der er landet i Danmark.

Den officielle danmarksrekord  på vægt er 19,02 kg, Og længderekorden for græskarper er 107 cm.
Så Jonathans græskarpe læner sig med en enkelt eller to gode fodringer op af en danmarksrekord.

Vi siger tillykke til Jonathan med den fine fangst.
Præmie overrækkes på årets Præmietur.


Jonathan Jeppesen med Årets Fisk 2022. Græskarpe på 18,2 kg og 100 cm.