Pighvar

Årets Fisk 2021

 

Som vinder af titlen Årets Fisk 2021 har vi udvalgt Jakob Lenz´ pighvar på 2,4 kg fanget fra småbåd ind under land ud for Bølshavn 17. juni.

 

Efter et afsluttet år er det altid interessant og se tilbage på de fangster såvel lokale som gæster på øen har delt med hinanden på din-fangst.dk.
Og det er en ikke nem opgave at vælge en fangst ud som "den bedste", mellem de mange forskellige fiskearter fanget ved hjælp af endnu flere forskellige fiskemetoder.

 

Men hvert år får vi taget den svære beslutning, der altid kan diskuteres.

 


Martin Bønnelykke kom d. 18. juni med en karpe på 19,7 kg det tætteste vi hidtil har set på de 20 kg

 

Trods Bornholm ikke har de helt stor søer og moser, er der rige muligheder for at gøre fine og spændende fangster.

 

Især er det nogle imponerende karper der er blevet præsenteret de seneste år.
Der går ikke et år uden at der bliver sat en ny uofficiel bornholmsrekord.
I det forgangne år er der blevet rapporteret om fangster så tæt på de 20 kg, at det må ses for sandsynligt at den første dokumenterede 20plus kommer på afkrogningsmåtten i løbet af 2022.

 

Ud over karper byder de bornholmske søer og moser på et fortrinligt fiskeri for medefiskerne efter især suder, men også bl.a. karusser.
Og ved det fiskeri ser vi med jævne mellemrum en uventet fangst.

 


Medefiskeri efter fredfisk giver med jævne mellemrum et uventet resultat.

 

Fiskeriet efter søernes rovfisk er traditionelt på Bornholm koncentreret om geddefiskeriet.
Men i enkelte søer rundt om på øen er der også sandart at finde.
Med den begrænsede udbredelse sandarten har på øen, er det dejligt også ind i mellem at se en fangstrapport på dem.

 


Henrik Skytt har adgang til et af de vande der bærer sandart her på øen.
Flot fisk på 4 kg og 70 cm fanget 3. marts.

 

Et andet temmelig overset fiskeri er aborrefiskeriet.
Der er søer rundt om på øen der har en fin aborre-bestand.

 


Jesper Schiøtt og Jørn Ole Jensen meldte om en fin aborre-duo på  43 og 45 cm fra Hammersø 21. september.

 


Peter Westergaard 26. juli med flot havnegedde på 5,2 kg

 

Gedden træffes også ved kysten på Bornholm i det brakke vand.
De regulære kystgedder bliver som regel fanget som en uventet bifangst.
Fortrinsvis er det de navnkundige havnegedder der fiskes målrettet.

 


Der blev ikke fanget mange 5plus havørred i 2021. Men bl.a. denne skønhed på 5,4 kg og 75 cm fanget af Jørgen Brink Hansen 19. marts kom da på land.

 

Fiskeriet efter havørred på kyst startede fint med OK fiskeri i januar.
Men fra hen mod februar og langt ind i marts var der perioder i det kolde vand hvor der var langt mellem livstegn på kysten.
Til gengæld var der en stor andel store fisk i de perioder.

 

I efteråret er det grønlænderfiskeriet der har sin højtid.
Og fiskene var gennemgående hurtigt over de 40 cm i 2021. Allerede i oktober begyndte en stor del at klare mindstemålet.
Det var gennemgående velnærede fisk, mange passerede 1 kg ved ca, 45 cm.

 


Efteråret er lig med godt grønlænderfiskeri. Smuk fuldfed efterårsfisk på 1,32 kg og 47 cm fanget af Kenneth Andersen 21. november.

 


Trollingfiskeriet giver nogen af de helt store havørreder. Allan Nørgaard med en på 5,75 kg og 76 cm taget 4 s/m fra Rønne

 

Småbåd og store fisk.
Trollingfiskeriet efter laks er fiskeriet der giver mange af de helt store ørreder.
Og laksefiskeriet havde 2021 sit foreløbig sidste år med næsten frie tøjler.
Det bliver en omvæltning med den nye regel om fangstbegrænsning på laks, der trådte i kraft ved årsskiftet.

 


Ulrik Hampe med fin laks i 2021. I år 2022 er der en fedtfinne for meget til at den gode fisk kan hjembringes.

 

Også torskefiskeriet er hårdt ramt af fangstbegrænsning fra 2022.
Daglig bag-limit sættes ned fra tre til ét styk torsk om dagen. Stadig kun i underområde 23 (vest og syd for øen) og kun ud til 6 sømil. Og torskefiskeriet er helt lukket fra 15. januar til 31. marts. (se kortet)

 


Der blev fanget nogle fine torsk rundt om øen i 2021, men "kun" op til ca. 4 -5 kg.

 

Så med de restriktioner der er på fiskeriet efter havørred, laks og torsk der har været det mest udbredte fiskeri fra småbåd ved Bornholm, er der god grund til at nytænke fiskeriet fra småbåd.
Der er rigtigt mange gode alternativer, når nu det skal være.

 

Et fiskeri der er taget til de senere år er fiskeriet efter makrel.
Makrellerne trives åbenbart rigtigt godt rundt om øen, og de senere år er meldinger om gode fangster tiltaget.
Og det rigtigt gode ved bornholmsk makrelfiskeri er at det gennemgående er store makreller der bliver fanget. Størstedelen af makrellerne der bliver meldt om er oppe omkring 1 kg og 40 cm eller mere.

 


Nicolai Dominik med flot makrel på 47 cm

Mulighederne er mange fra småbåd, hvis man indstiller sig på at fiske efter det der nu en gang på den aktuelle fisketur er at finde under båden.
Sild, makreller og sej er nogle af de arter der ofte tager på små pirke og ophængere.
Hornfisken tager ofte agnet når man fisker efter sin havørred-ration.
Og fladfiskeriet rundt om øen er også bedre end det ry det har. Det ser vi når der er nogen der knækker koden.
Så småbådsfiskeriet giver stadig gode muligheder for fin fangst.

 


Mørksej optræder jævnligt omkring øen. Et godt alternativ til torsken. De er mindre, men der er mange når de er der.

 


Med restriktioner på de fisk der traditionelt udgør fangsten, kan det nye mål for fisketuren blive en cocktail af forskellige arter.

 

Fladfisk-fiskeriet er ikke blevet det helt store på Bornholm.
Men der er langt større muligheder end hvad det gængse fiskeri viser.
Der bliver fisket en del skrubber, der optræder talrigt i store dele af de områder der fiskes kystnært.
Desuden er der, fortrinsvist på dybere vand, rigtig flotte rødspætter i stort tal.

 

Og så er der kongen over dem alle: Pighvarren.

 

Dem lader den alsidige fisker Jakob Lenz at have knækket koden til.

 

I juni - juli hvor pighvarren kan findes koncentreret kystnært når de er inde for at gyde, fangede Jakob omkring 10 fine pighvar.
De blev fanget ud for klippekysten omkring Bølshavn på 5 til 15 meter vand.
Det var med bundtackle agnet med små tobis (ca. 10 -15 cm). Og vigtigt; de skal være levende.
Så den store succes afhang af at det lykkedes at søge sig frem til der hvor de små tobis er, og så fiske dem på et sibiki-tackle med krog str. 12 eller mindre.

 

Vi siger tillykke til Jakob med den fine fangst.

 

Jakob er inviteret med på den årlige præmietur d. 29. januar, hvor han vil få overrakt sin præmie.

 


 Årets Fisk på din-fangst.dk 2021.
Jakob Lenz. Pighvar 2,4 kg.